… sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn thân quốc tế Đoàn kết, thủy chung với quân đội nước láng giềng 114 Một phép tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam gì? *Đặt lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt – Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

Bạn đang xem: từ điển tiếng việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất nào

114 Câu Hỏi Trắc Nghiêm GDQP Lớp 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.58 KB, 18 trang )

114 CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM GDQP LỚP 10
1. Dân tộc ta tiến hành trận chiến tranh giữ nước trước hết vào thời nào, năm nào?
An Dương Vương – Chống Triệu – Năm 218 TCN
* Hùng Vương – Chống Tần – Năm 214 TCN
Thục Phán – Chống Triệu – Năm 179 TCN
An Dương Vương – Chống Tần – Năm 179 TCN
2. Các trận chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta trong thế kỷ XX?
Chống đế quốc Mĩ (1954-1975), bảo vệ biên giới Tây Nam 1979
Chống thực dân Pháp (1945-1954), bảo vệ biên giới phía Bắc 1979
* Chống thực dân Pháp (1945-1954), chống để quốc Mĩ (1954-1975)
Chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mĩ, bảo vệ biên giới Tây Nam
3. Trận chiến tranh giữ nước trước hết của dân tộc ta diễn ra vào thời gian nào?
Thế kỷ thứ Ι SCN
Thế kỷ thứ Ι TCN
Thế kỷ thứ II TCN
*Thế kỷ thứ III TCN
4. Bài thơ bất hủ “ Nam quốc sơn hà nam để cư”… ở thời nào, chống giặc ngoại xâm
nào?
Nhà Tiền Lê chống quân xâm lược Tống lần Ι vào năm 981
Nhà Trần chống quân xâm lược Nguyên lần Ι vào năm 1258
* Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần II vào năm 1075
Nhà Lý chống quân xâm lược Tống lần Ι vào năm 981
5. Từ thế kỷ thứ Ҳ đến thế kỷ XIV, các triều đại phong kiến phương bắc nào xâm
lược nước ta?
*Tống, Nguyên, Minh
Tống, Nguyên, Minh, Thanh
Đường, Tống, Nguyên
Tần, Hán, Tống, Nguyên
6. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trận Chi Lăng, Xương Giang
diễn ra năm nào?
Năm 1426

* Năm 1427
Năm 1428
Năm 1429

7. Thời phong kiến, trận chiến tranh nào của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm sau
cùng?
Chống Nguyên.
Chống Minh.
Chống Nam Hán
* Chống Mãn Thanh.
8.Vì sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, quốc gia ta luôn phải lấy nhỏ
chống lớn, lấy ít địch nhiều?
* Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sự
Giữa ta và địch, địch luôn có sức mạnh về mọi mặt hơn ta
Do quan hệ giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về mọi mặt
Vì này là truyền thống nghìn năm đánh giặc của dân tộc
9.Vì sao kẻ thù bên ngoài luôn có mưu mô và tiến hành chiến tranh xâm lược nước
ta?
Từ mưu mô, thủ đoạn của kẻ thù xâm lược
Từ điều kiện bên trong của ta, bên ngoài của khu vực
* Do vị trí kế sách và điều kiện kinh tế của quốc gia
Có sự thu hút của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch
10. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta
đánh địch trên các vùng kế sách nào?
Trung du, đồng bằng và đô thị
Nông thôn, thành thị, miền núi
* Đồng bằng, miền núi và thành thị
Miền núi, trung du, đồng bằng
11. Câu nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi nói về vai trò của nhân dân?

“ phàm mưu việc lớn phải lấy dân làm gốc”
“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”
“ Người đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”
*“ Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”
12. Câu “ Nam quốc sơn hà, nam đế cư” “Non nước vua nam, vua nam ở…” của Lý
Thường Kiệt có ý nghĩa gì?
Nhất định vị trí và giá trị về địa lý của quốc gia
*Nhất định về nền độc lập, tự chủ và chủ quyền của dân tộc
Trổ tài lòng tự hào dân tộc của nhân dân
Trổ tài quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân
13. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam trào lưu
đồng khởi diễn ra thời gian nào, ở đâu?

* Năm 1959 -1960, Bến Tre
Năm 1968, Sài Gòn, Chợ Lớn
Năm 1968, Khe Sanh, Quảng Trị
Năm 1974- 1975 Tây Nguyên và toàn Miền Nam
14. “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào?
Năm 1959 – 1960
* Năm 1961 – 1965
Năm 1965 – 1968
Năm 1971 – 1972
15. “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào?
Năm 1959 – 1960
Năm 1961 – 1965
* Năm 1965 – 1968
Năm 1967 – 1968
16. Thắng lợi mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta, kết thúc bằng chiến dịch
quân sự nào?

Tây Nguyên
Huế, Đà Nẵng
Quảng Trị, Thừa Thiên
* Hồ Chí Minh
17. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, năm 1972 ở Miền Bắc có
chiến dịch quân sự nào nổi trội nhất?
* Chiến dịch phòng không
Chiến dịch thi đua giết giặc
Chiến dịch thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người
Chiến dịch toàn bộ cho tiền tuyến, toàn bộ để đánh thắng giặc Mĩ
18. Qua lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên truyền thống gì?
Xây dựng quốc gia mạnh về quốc phòng để giữ nước
* Dựng nước đi đôi với giữ nước
Quan tâm bảo vệ quốc gia là hàng đầu
Giữ nước là đa phần, rất trọng yếu
19.Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất?
Thế về chính trị, ngoại giao
Thế trận về sự sắp xếp lực lượng quân đội
* Thế trận lòng dân
Thế của địa hình đánh giặc

20.Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta, ở Miền Nam có
những cuộc tổng tiến công và nổi dậy nào?
Đồng khởi Bến Tre; Xuân 1968
* Mùa xuân năm 1968 và mùa xuân năm 1975
Mùa xuân 1975; chiến dịch Hồ Chí Minh
Xuân 1968; Mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh
21. Những trận đánh lớn nào thời nhà Lê, nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại
xâm của dân tộc ta ?

Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết
Ngọc Hồi, Đống Đa, Tốt Động
* Chi Lăng, Xương Giang
Bạch Đằng, Như Nguyệt, Đống Đa
22. Những triều dại phong kiến nào của Việt Nam tiến hành chiến tranh chống quân
xâm lược từ phương Bắc?
* Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Tây Sơn
Lý, Hồ, Lê Sơ, Tây Sơn
Đinh, Lý, Trần, Tiền Lê, Nguyễn
Đinh, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê
23. Chiến dịch quân sự nào của ta đã buộc đế quốc Mỹ phải chấm hết chiến tranh
phá hoại Miến Bắc và kí Hiệp định Pa ri về Việt Nam?
* Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972.
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
Chiến dịch Mậu thân năm 1968
24. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng văn nghệ quân sự
độc dáo của dân tộc ta ở thời nhà Lý như vậy nào?
Xây thành lũy vững chắc, vây thành diệt viện
* “ tiên phát chế nhân” phòng thủ vững chắc, phản công đúng lúc
Phản công lớn, phòng thủ vững chắc
Vây thành diệt viện, phản công kịp thời
25. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp có người hùng LLVT nào sau đây?
Lê Mã Lương, Phạm Tuân, Bế Văn Đàn
* Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện
Nguyễn Viết Xuân, Tô Vĩnh Diện, Phạm Tuân
Phan Đình Giót, Lê Mã Lương, Phạm Tuân
26. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông, thời Trần dân tộc ta có anh
hùng trẻ tuổi nào?

Trần Khánh Dư
Trần Thủ Độ
* Trần Quốc Toản
Trần Nguyên Hãn
27. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của dân tộc Việt Nam
là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp dựng nước
*đã trở thành truyền thống, là một nhân tố thành công trong sự nghiệp dựng nước và giữ
nước
là một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp giữ nước
đã trở thành truyền thống qúy báu trong xây dựng quốc gia
28. Chiến tranh nhân dân Việt Nam có sức mạnh vô địch, vì sao?
Đây là truyền thống để tạo thành sức mạnh đánh thắng kẻ thù
Có sức mạnh vô địch để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược
* Là nguồn gốc cơ bản tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù
Là nguyên nhân của sức mạnh để đánh thắng kẻ thù
29. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân ta
phối hợp đánh địch bằng 3 mũi giáp công nào?
Quân sự, chính trị, kinh tế
Quân sự, chính trị, ngoại giao
Chính trị, tư tưởng và quân sự,
*Chính trị, quân sự, binh vận
30. Truyền thống “cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn
diện” của dân tộc ta được tạo dựng từ thời nào?
Nhà Lê
Nhà Hồ
*Nhà Trần
Nhà Nguyễn
31. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống trong chống giặc ngoại xâm của
dân tộc ta?

*Luôn chăm sóc xây dựng thành trì vững chắc để bảo vệ quốc gia
Tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, lấy LLVTND làm nòng cốt
Phối hợp tranh đấu quân sự với chính trị, ngoại giao
Phối hợp tranh đấu quân sự với chính trị, binh vận
32. Trong “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh
có câu nào sau dây?
“ Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”
* “ Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm”

“ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
“ Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”
33. Một nội dung đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng là:
Đi theo đoạn đường cách mạng, không sợ hi sinh, khổ cực
Tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhân dân, vào thắng lợi của nhân dân
* Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng
Tin tưởng vào khả năng của nhân dân vào thắng lợi của cách mạng
34. Vì sao nói cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là trận chiến tranh giải phóng
dân tộc?
Vì phải đem sức ta mà giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột của kẻ thù
* Mục đích trận chiến tranh là nhằm giải phóng dân tộc, nhân dân khỏi ách áp bức bóc lột
của kẻ thù bên ngoài
Vì mục đích trận chiến tranh là nhằm giải phóng vùng đất do kẻ thù bên ngoài chiếm đóng
Vì tính chất của trận chiến tranh nhân dân, toàn dân
35. Khi xâm lược nước ta, kẻ thù luôn phải đương đầu với phương thức tiến hành chiến
tranh nào của nhân đân ta?
Chiến tranh với các quân đoàn chủ lực mạnh về vũ khí
Chiến tranh toàn dân với đông đảo tầng lớp trong xã hội tham gia
Chiến tranh tổng lực với văn nghệ quân sự hiện đại
* Chiến tranh nhân dân với toàn dân tham gia, LLVT làm nòng cốt

36. Trong chiến tranh, cha ông ta đã phối hợp tiến công địch như vậy nào?
Vừa đánh vừa đàm, vừa tranh đấu chính trị, quân sự với tranh đấu ngoại giao, lấy đấu
tranh chính trị là đa phần
*Vừa đánh vừa đàm, vừa tranh đấu chính trị, quân sự với tranh đấu ngoại giao
Vừa đánh vừa đàm, vừa tranh đấu chính trị, quân sự với tranh đấu ngoại giao, lấy đấu
tranh ngoại giao là đa phần
Vừa tranh đấu tư tưởng, vừa tranh đấu quân sự với tranh đấu ngoại giao
37. Trong lịch sử chống kẻ thù xâm lược, dân tộc ta đã có nhiều trận thắng cuộc trên
sông Bạch Đằng vào những năm nào?
Năm 938, 1075 và 1258
Năm 938, 1075 và 1285
Năm 938 và 1427
* Năm 938, 981 và 1287
38. Thời kỳ cách mạng 1954 – 1975, Đảng ta lãnh đạo tiến hành kế sách cách mạng
như vậy nào?
*Tiến hành đồng thời hai kế sách của cách mạng, vừa xây dựng CNXH ở Miền Bắc,
vừa tiến hành chiến tranh giải phóng Miền Nam

Tiến hành bảo vệ XHCN ở Miền Bắc kết phù hợp với chiến tranh giải phóng Miền Nam
Vừa xây dựng CNXH ở Miền Bắc, vừa tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Miền Nam
Vừa bảo vệ CNXH ở Miền Bắc, vừa tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Miền Nam
39. Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất nào?
Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiện
*Các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, thẫn thờ, dùng quen thành nghiện
Toàn bộ các chất có tác dụng kích thích thần kinh, dùng nhiều thành nghiện
Các chất có tác dụng giảm đau, hạ sốt khi dùng sẽ nghiện
40. Từ ý kiến của tổ chức У tế toàn cầu (WHO) khi mang vào thân thể loài người ma
túy có tác dụng gì?
Làm thay đổi toàn thể tính năng của thân thể

Làm thay đổi tính năng thần kinh của thân thể
* Làm thay đổi một số tính năng của thân thể
Làm thay đổi tính năng phản xạ của thân thể
41. Theo ý kiến của Liên Hợp Quốc thì ma túy có nguồn gốc tự nhiên hay tổng
hợp khi xâm nhập vào thân thể có tác dụng ra sao?
Có tác dụng giảm đau, chống béo phì
Có tác dụng giảm béo, ổn định thân thể
Làm ổn định trí não, tư tưởng, chống nghiện
* Làm thay đổi ý thức và trí tuệ, làm cho loài người phụ thuộc vào nó
42. Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?
* Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa
Nhựa cây Morphine, nhựa cây thuốc lá
Chất nicotin của thuốc lá, thuốc lào
Các loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt
43. Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?
Cao lá, hoa, quả cây thuốc lá, côca
* Cao côca, lá, hoa, quả cây cần sa, côca
Bột lấy từ quả, lá cây Morphine
Bột lấy từ rễ, hoa cây Morphine
44. Loại hoa quả nào sau đây được gọi là chất ma túy?
Quả Morphine tươi hoặc sấy khô
Lá cây thuốc lá tươi hoặc khô
* Quả thuốc phiện tươi hoặc khô
Lá cây Morphine tươi hoặc sấy khô
45. Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?
Chất làm hạ nhiệt thân thể

Chất làm giảm đau đầu
Chất kích thích thần kinh

* Heroine, côcaine
46. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong
mục lục do Chính phủ công bố là chất gì?
* Là chất gây nghiện, chất hướng thần
Chất kích thích, khi dùng nhiều thần kinh sẽ bị tê liệt
Toàn bộ các chất nào mà khi dùng sẽ bị say như say rượu
Chất gây tâm lí sợ hãi, ảo tưởng, khi dùng sẽ nghiện
47. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong
mục lục do Chính phủ công bố là chất gì?
Là Hóa chất là tê liệt thần kinh, dễ gây tình trạng ngất
* Là chất kích thích, ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện
Là chất giảm đau thân thể, dễ gây nghiện và say thuốc
Là chất giảm phản xạ thần kinh, gây tình trạng nghiện
48. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong
mục lục do Chính phủ công bố là chất gì?
Là chất kích thích, sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện
Là chất gây bệnh tâm thần, nếu sử dụng một lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện
* Là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn
tới tình trạng nghiện
Là chất gây bệnh tâm thần, nếu sử dụng một vài lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện hoặc
bệnh tâm thần
49. Chất hướng thần khác chất gây nghiện về khả năng gây nghiện như vậy nào?
Sử dụng một lần sẽ dẫn tới tình trạng nghiện
Sử dụng nhiều lần vẫn có thể không nghiện
Nếu sử dụng nhiều lần sẽ dẫn tới chết
*Nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện
50. Chất gây nghiện khác chất hướng thần về khả năng gây nghiện như vậy nào?
*Dễ gây tình trạng nghiện
Dễ gây nên bệnh thần kinh
Không gây tình trạng nghiện

Dùng một lần là nghiện
51. Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào?
Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên
* Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợp

Có nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh học
Có nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên
52. Chất Ancoloit từ cây thuốc phiện, côca và cần sa là:
Chất ma túy có nguồn gốc thiên nhiên
Chất ma túy có nguồn gốc sinh học
*Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên
Chất ma túy có nguồn gốc thực vật
53. Heroin là chất ma túy được pha chế như vậy nào?
Cho Morphine tác dụng với nước sôi để nguội
Cho Morphine tác dụng với phèn chua
Cho Morphine tác dụng với axít béo
* Cho Morphine tác dụng với anhydric axêtic
54. Các chất ma túy Amphetaminne, Metamphetamine là:.
*Chất ma túy tổng hợp
Chất ma túy bán tổng hợp
Chất ma túy tự nhiên
Chất ma túy bán tự nhiên
55. Phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó so với tâm sinh lí người tiêu dùng
thì có các nhóm nào?
Thần kinh; gây kích thích; gây cảm nhận
* An thần; gây kích thích; gây ảo giác
Tâm thần; gây hoang tưởng; gây ảo tưởng
Tê liệt thần kinh; gây cảm nhận; gây ảo giác
56. Morphine, Heroine là chất ma túy loại nào?

Xem Thêm  Cách khắc phục IDM không bắt link Youtube, Chrome, Firefox, Cốc Cốc - idm không hiển thị trên youtube

Loại bán tổng hợp
Loại tổng hợp
*Loại an thần
Loại gây kích thích
57. Cocaine, amphetamine là chất ma túy loại nào?
Loại gây ảo giác
Loại tổng hợp
Loại an thần
* Loại gây kích thích
58. Cần sa, lysergide là chất ma túy loại nào?
* Loại gây ảo giác
Loại gây kích thích
Loại bán tổng hợp

Loại tổng hợp
59. Thuốc phiện sống (tươi) là nhựa thuốc phiện, nó có tính chất gì?
Lỏng, màu nâu sẫm, tan trong nước
*Đông đặc, màu đen sẫm, không tan trong nước
Dạng bột, màu trắng đục, không tan trong nước
Đông đặc, màu đen, tan trong nước
60. Pha chế Morphine và Heroine từ chất nào?
Thuốc phiện tươi
Lá cây cần sa
*Thuốc phiện khô
Quả côca
61. Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của nghiện thuốc phiện?
Suy sụp về sức khỏe, da xám
Ăn không ngon, tiêu hóa kém, thân hình tiều tụy
Có thể chết do suy tim mạch và kiệt sức

*Béo phì, vận động khó khăn
62. Một trong những triệu chứng về hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì?
*Người gầy yếu, tiều tụy, sợ nước, sợ rượu, đi đứng không vững.
Người gầy, nhưng đi đứng bình thường.
Người béo phì, sợ nước, làm việc và vận động bình thường.
Người phát triển bình thường, nhưng đi lại khó khăn.
63. Chất ma túy Morphine có thể nhận thấy được như vậy nào?
Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, mùi hắc, vị chua
* Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, không mùi, vị đắng
Kết tinh dạng tinh thể màu trắng, không mùi, vị ngọt
Thể lỏng, màu trắng đục, không mùi vị
64. Chất ma túy Heroine tồn tại ở dạng tinh thể không lẫn tạp chất, có màu, mùi, vị
như vậy nào?
Dạng tinh thể không màu
Màu trắng, mùi hắc, vị ngọt
*Màu trắng, không mùi, vị đắng
Màu trắng, mùi hắc, vị chua
65. Heroine là chất ma túy:
Cực độc, nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng loài người
Cực độc, khi tiếp xúc loài người có thể chết ngay
Rất độc, trong chiến tranh kẻ thù dùng để đầu độc loài người
*Nguy hiểm và thông dụng nhất hiện tại

66. Estasy gây kích thích hệ thần kinh trung ương là chất ma túy:
*Thuộc chất độc bảng 𝓐, rất nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao
Thuộc chất độc vô cùng nguy hiểm có khả năng gây chết người
Cực kì nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao cho thanh niên
Thuộc chất độc bảng 𝓐, loài người khi tiếp xúc sẽ bị nghiện
67. Heroine là chất ma túy so với Morphine thì mức độ độc và nguy hiểm như vậy

nào?
Tương tự nhau
* Độc hơn và nguy hiểm nhiều hơn
Ít nguy hiểm và độc cũng thấp hơn
Ít nguy hiểm nhưng vô cùng độc
68. Lysergide (LSD) là một chất ma túy:
Tổng hợp, gây kích thích mạnh và nguy hiểm
Kích thích, gây ức chế hoạt động rất mạnh, tương đối nguy hiểm
*Bán tổng hợp, gây ảo giác rất mạnh và rất nguy hiểm
Có gốc tự nhiên, gây cảm nhận mạnh và rất nguy hiểm
69. Một trong những tác hại của ma túy với người nghiện như vậy nào?
An thần, nhưng phát sinh nhiều bệnh tật, tác động sức khỏe
Gây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật cho mọi người
Giảm đau, nhưng không tốt cho sức khỏe loài người
*Gây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật, phá hủy sức khỏe
70. Tình trạng nào sau đây không phải là tác hại của ma túy với người nghiện?
*Da đỏ tím, phát ban, ngứa ngáy khó chịu, rất muốn tắm
Nước da tái xám, dáng đi xiêu vẹo, thân thể gầy đét
Rối loạn sinh học, thức đêm, ngủ ngày
Suy nhược toàn thân, người gầy gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm
71. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về trí não do nghiện ma túy?
Sa sút về trí não, xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh
*Thích có nhiều bạn thân để vui chơi tiêu khiển
Trộm cắp, scam, cướp giật
Hành vi, lối sống sai chuẩn mực đạo đức, tha hóa về tư cách
72. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình
do nghiện ma túy?
Tiêu tốn tài sản, thiệt hại về kinh tế
Xa lánh người thân, hay gây gổ, cáu gắt với mọi người
* Buôn bán thua lỗ kéo theo hay cáu gắt với mọi người

Hành hạ người thân, cha mẹ, vợ con, anh em

73. Tác hại của ma túy so với trật tự, an toàn xã hội như vậy nào?
Là nguyên nhân đa phần làm mất an ninh trật tự
Là động cơ đẩy người lương thiện, thanh niên phạm tội
Là nguyên nhân đa phần làm cho thanh niên phạm tội
*Là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào đoạn đường phạm tội
74. Nội dung nào sau đây không phải là tác hại của ma túy so với trật tự, an toàn xã
hội?
*Thu hút gây mất trật tự an ninh ở các khu vực đông người
Người nghiện có những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật
Kéo theo tệ nạn xã hội, gây bất ổn về an ninh, trật tự trong địa phận
Gây tâm lí sợ hãi, lo sợ và bất bình trong nhân dân
75. Tác hại của ma túy so với trật tự, an toàn xã hội như vậy nào?
Người nghiện tham gia đa phần việc tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy
*Người nghiện tham gia buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Người nghiện là đối tượng đa phần tàng trữ chất ma túy
Là nguyên nhân đa phần kéo theo mất trật tự an ninh trên địa phận
76.Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân khách quan kéo theo nghiện về
ma túy?
Lối sống thực dụng, buông thả, do không quản lý được bản thân
Sự phối hợp quản lí học viên của gia đình, nhà trường và xã hội chưa hiệu quả
*Do quá sức vì phải làm đêm, học đêm, học thêm quá nhiều
Quản lý địa phận dân cư của địa phương chưa tốt
77. Nguyên nhân chủ quan kéo theo nghiện về ma túy là gì?
Hiểu biết về ma túy nhưng khinh nhờn hậu quả của nó
Biết rõ về hậu quả, dùng quá nhiều
Biết rõ về hậu quả vẫn sử dụng
*Thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy nên bị thu hút sử dụng

78. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận thấy học viên nghiện ma
túy?
Hay toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, lực học giảm sút
*Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác người
Thường xin ra ngoài đi vệ sinh trong lúc học tập
Tính tình cáu gắt, da xanh tái, trầm cảm
79. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận thấy học viên nghiện ma
túy?
Hay toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, lực học giảm sút
*Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác người

Thường xin ra ngoài đi vệ sinh trong lúc học tập
Tính tình cáu gắt, da xanh tái, trầm cảm
80. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận thấy học viên nghiện ma
túy?
Thường xin tiền bố mẹ
Thường tụ tập nơi hẻo lánh ít người qua lại
*Có buổi đi học, vào lớp học muộn giờ
Túi quần áo, cặp sách thường cõ bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc
81. Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của học viên trong phòng chống
ma túy?
Nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật so với công tác
phòng chống ma túy
Không tàng trữ, vận tải, mua bán hoặc những việc liên quan đến ma túy
Không sử dụng ma túy với bất kỳ hình thức nào
*Nói không với ma túy nên khi trong lớp có bạn nghiện ma túy, phải mang bạn đến trại cai
nghiện
82. Khi phát hiện bạn có triệu chứng sử dung ma túy, học viên phải làm gì?
* Giải trình kịp thời cho thầy thầy giáo

Phải báo ngay cho bố mẹ mình
Phải báo ngay cho đội phòng chống ma túy
Phải kịp thời nhắc nhở và theo dõi bạn
83.Trách nhiệm của học viên trong phòng, chống ma túy cần lưu ý điều gì tuyệt đối
không được làm?
Nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, thu hút
*Khi trong lớp có bạn nghiện ma túy, phải xin phép nghỉ học
Tích cực tham gia trào lưu phòng chống ma túy do nhà trường phát động
Cam kết không vi phi pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, ma túy
84.Tác hại của ma túy về hệ tiêu hóa với người nghiện như vậy nào?
Cảm nhận muốn ăn, nhưng tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm
Ăn ít, uống nhiều, hoạt động của hệ tiêu hóa bình thường
*Cảm nhận no, không thích ăn, tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm
Không ăn uống do tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm
85. Tác hại của ma túy tới hệ tiêu hóa người nghiện như vậy nào?
Hay nôn ọe, đau bụng dữ dội.
Đau bụng liên tục, có cảm nhận buồn ngủ.
*Thường có cảm nhận buồn nôn, đau bụng.
Thường có cảm nhận đầy bụng, hay nôn, nhưc đầu.

86. Tác hại của ma túy tới hệ hô hấp người nghiện hít như vậy nào?
Viêm phổi, hen phế quản, viêm hệ hô hấp dưới
Viêm mũi, nhưng không tác động tới hệ hô hấp trên và dưới
Hen phế quản, viêm hệ hô hấp trên
*Viêm mũi, viêm xoang, viêm hệ hô hấp trên và dưới
87. Tác hại của ma túy tới hệ tuần hoàn người nghiện như vậy nào?
*Tim loạn nhịp, tăng huyết áp, giảm đột ngột, mạch máu bị xơ cứng
Ổn định nhịp tim, huyết áp, mạch máu tạm ổn định
Huyết áp luôn tăng đột ngột, mạch máu bị tắc

Tim ổn định về nhịp, nhưng tăng huyết áp, mạch máu bình thường
89. Tác hại của ma túy tới hệ thần kinh người nghiện như vậy nào?
Ức chế toàn phần ở bán cầu đại não
*Kích thích hoặc ức chế từng phần ở bán cầu đại não
Kích thích toàn phần ở bán cầu đại não
Kích thích hoặc ức chế toàn thể bán cầu đại não
90. Tình trạng bệnh tật nào sau đây không phải là tác hại của ma túy với người
nghiện?
Áp xe gan
Suy gan, suy thận
*Sốt cao liên tục
Viêm gan

91. Tình trạng rối loạn cảm nhận về da sau đây không phải là tác hại của ma túy của
người nghiện?
Không cảm thấy bẩn, sợ nước, ngại tắm rửa
Viêm da thường xuyên
Ghẻ lở, hắc lào
*Viêm đầu dây thần kinh
92. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về trí não do nghiện ma túy?
Triệu chứng quên, ảo giác hoang tưởng, kích động
Rối loạn về nhận thức, xúc cảm, về tâm tính
* Có ý thức về hành vi nhưng phản ứng rất chậm rì rì
Có thể có hành vi nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh
93. Phân loại chất ma túy dựa vào nội dung gì?
Nguồn gốc tự nhiên; đặc tính gây nghiện; mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng.

Nguồn gốc xuất xứ; thành phần hóa học; mức độ gây nghiện và khả năng tác dụng của nó
với người tiêu dùng

Nguồn gốc hóa học; khả năng gây nghiện; tác dụng của nó so với người tiêu dùng
* Nguồn gốc sản xuất; đặc tính cấu trúc hóa học; mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm
dụng; dựa vào tác dụng của nó so với tâm sinh lí người tiêu dùng
94. Một trong những hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì?
* Người gầy yếu, tiều tụy, đi đứng không vững.
Người ốm yếu, toạ lạc chỗ, phải cấp cứu liên tục
Người phát triển bình thường, nhưng không đi đứng được.
Người gầy nhưng đi đứng, ăn ngủ bình thường.
95. Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập tới việc “Tổ chức ra quân đội
công nông”?
*Chính cương sách lược văn tắt tháng 2 năm 1930.
Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (1951)
Nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kì tháng 4 năm 1945
96. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày
22 -12-1945
22 – 5 -1946
* 22-12-1944
22-5-1945.
97. Ngày đầu thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có bao nhiêu
chiến sĩ?
32 chiến sĩ
*34 chiến sĩ
23 chiến sĩ
43 chiến sĩ
98. Tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định thống nhất các tổ
chức vũ trang trong nước thành:
Vệ quốc đoàn.
Quân đội quốc gia Việt Nam.
* Việt Nam giải phóng quân.

Quân đội nhân dân Việt Nam
99. Tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam có từ khi nào?
Sau cách mạng tháng 8 năm 1945
Ngày 22-5-1946, ngày Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL

* Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)
Sau khoảng thời gian kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954)
100. Quân đội nhân dân Việt Nam có những tính năng gì?
Đại chiến, công tác, tuyên truyền vận động nhân dân
Đại chiến, học tập, công tác, làm kinh tế
*Đại chiến, công tác, lao động sản xuất
Đại chiến, tuyên truyền và vận động nhân dân
101. Câu nói “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” là của người nào?
Liệt sĩ Phan Đình Giót
Người hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân
*Người hùng Lê Mã Lương
Người hùng Phạm Tuân
102. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Trung thành vô hạn với nhà nước.
Trung thành vô hạn với nhân dân lao động.
Trung thành vô hạn với nhà nước và toàn dân.
*Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
103. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
* Quyết đấu, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.
Quyết đấu với mọi kẻ thù xâm lược.
Quyết đấu, quyết thắng, đánh chắc, tiến chắc.
104. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt.

* Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh.
Thực hiện toàn quân một ý chí đại chiến.
Hết lòng trợ giúp nhau lúc thường cũng như lúc ra trận.
105. Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện tại là gì?
Cách mạng, thiện chiến, tinh nhuệ, hiện đại.
*Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Gọn, nhẹ, cơ động nhanh, đại chiến giỏi.
Chính quy, hiện đại, tinh nhuệ, phản ứng nhanh.
106. Thắng lợi trước hết của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trận
Phay Khắt, Nà Ngần, hai địa danh đó thuộc tỉnh nào hiện tại?
Tỉnh Bắc Cạn.
*Tỉnh Cao Bằng.
Tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lào Cai
107. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam
vào thời gian nào?
*22-5-1946
22-5-1945
25-2-1946
25-2-1945
108. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương vào thời gian
nào?
*7/4/1949
4/7/1949
7/4/1948
4/7/1948
109. Quân đội nhân dân Việt Nam không có tính năng nào sau đây?
Đội quân đại chiến.

Đội quân lao động sản xuất
Đội quân công tác
*Đội quân làm kinh tế

110. Chiến sỹ La Văn Cầu đã nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến
đấu ở chiến dịch nào?
Chiến dịch Việt bắc
Chiến dịch Hòa Bình
Chiến dịch Điện Biên Phủ
*Chiến dịch Biên giới
111. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Quan hệ của quân với dân như cá với nước
Luôn công tác cùng nhân dân
*Gắn bó máu thịt với nhân dân
Hòa nhã với dân, kiên quyết với địch
112. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
Cần kiệm, độc lập, tự chủ, tự cường trong xây dựng quân đội.
Cần kiệm, độc lập, tự lực, tự cường trong xây dựng quốc phòng của quốc gia.
*Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng quốc gia.
Độc lập, tự chủ trong đại chiến, lao động sản xuất xây dựng quân đội, xây dựng quốc gia.
113. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Có trí não quốc tế vô sản, hoàn thiện tốt mọi nhiệm vụ quốc tế.
Có trí não trợ giúp quân đội và nhân dân các nước, thủy chung với bạn thân
*Có trí não quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn thân quốc tế.
Đoàn kết, thủy chung với quân đội các nước láng giềng.
114. Một trong những phép tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là gì?
*Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phải có kỷ luật sắt, nghiêm minh, thỏa mãn tốt yêu cầu đại chiến.

Xem Thêm  Bài cúng đưa ông Táo về trời 2020 đầy đủ nhất - ông táo về trời

Phải có khả năng cơ động nhanh, đại chiến giỏi.
Xây dựng quân đội nhiều về số lượng, thỏa mãn tốt yêu cầu đại chiến.

* Năm 1427Năm 1428Năm 14297. Thời phong kiến, trận chiến tranh nào của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm saucùng?Chống Nguyên.Chống Minh.Chống Nam Hán* Chống Mãn Thanh.8.Vì sao trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, quốc gia ta luôn phải lấy nhỏchống lớn, lấy ít địch nhiều?* Vì tương quan lực lượng giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về kinh tế và quân sựGiữa ta và địch, địch luôn có sức mạnh về mọi mặt hơn taDo quan hệ giữa ta và địch, địch luôn mạnh hơn ta về mọi mặtVì này là truyền thống nghìn năm đánh giặc của dân tộc9.Vì sao kẻ thù bên ngoài luôn có mưu mô và tiến hành chiến tranh xâm lược nướcta?Từ mưu mô, thủ đoạn của kẻ thù xâm lượcTừ điều kiện bên trong của ta, bên ngoài của khu vực* Do vị trí kế sách và điều kiện kinh tế của đất nướcCó sự thu hút của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch10. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân tađánh địch trên các vùng kế sách nào?Trung du, đồng bằng và đô thịNông thôn, thành thị, miền núi* Đồng bằng, miền núi và thành thịMiền núi, trung du, đồng bằng11. Câu nào sau đây không phải của Nguyễn Trãi nói về vai trò của nhân dân?“ phàm mưu việc lớn phải lấy dân làm gốc”“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”“ Người đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”*“ Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”12. Câu “ Nam quốc sơn hà, nam đế cư” “Non nước vua nam, vua nam ở…” của LýThường Kiệt có ý nghĩa gì?Nhất định vị trí và giá trị về địa lý của quốc gia*Nhất định về nền độc lập, tự chủ và chủ quyền của dân tộcThể hiện lòng tự hào dân tộc của nhân dânThể hiện quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân13. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam phong tràođồng khởi diễn ra thời gian nào, ở đâu?* Năm 1959 -1960, Bến TreNăm 1968, Sài Gòn, Chợ LớnNăm 1968, Khe Sanh, Quảng TrịNăm 1974- 1975 Tây Nguyên và toàn Miền Nam14. “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào?Năm 1959 – 1960* Năm 1961 – 1965Năm 1965 – 1968Năm 1971 – 197215. “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ diễn ra vào thời gian nào?Năm 1959 – 1960Năm 1961 – 1965* Năm 1965 – 1968Năm 1967 – 196816. Thắng lợi mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta, kết thúc bằng chiến dịchquân sự nào?Tây NguyênHuế, Đà NẵngQuảng Trị, Thừa Thiên* Hồ Chí Minh17. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, năm 1972 ở Miền Bắc cóchiến dịch quân sự nào nổi trội nhất?* Chiến dịch phòng khôngChiến dịch thi đua giết giặcChiến dịch thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một ngườiChiến dịch toàn bộ cho tiền tuyến, toàn bộ để đánh thắng giặc Mĩ18. Qua lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên truyền thống gì?Xây dựng quốc gia mạnh về quốc phòng để giữ nước* Dựng nước đi đôi với giữ nướcQuan tâm bảo vệ quốc gia là hàng đầuGiữ nước là đa phần, rất quan trọng19.Thế trận nào của dân tộc ta là thế trận đánh giặc vững chắc nhất?Thế về chính trị, ngoại giaoThế trận về sự sắp xếp lực lượng quân đội* Thế trận lòng dânThế của địa hình đánh giặc20.Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta, ở Miền Nam cónhững cuộc tổng tiến công và nổi dậy nào?Đồng khởi Bến Tre; Xuân 1968* Mùa xuân năm 1968 và mùa xuân năm 1975Mùa xuân 1975; chiến dịch Hồ Chí MinhXuân 1968; Mùa xuân 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh21. Những trận đánh lớn nào thời nhà Lê, nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoạixâm của dân tộc ta ?Chương Dương, Hàm Tử, Tây KếtNgọc Hồi, Đống Đa, Tốt Động* Chi Lăng, Xương GiangBạch Đằng, Như Nguyệt, Đống Đa22. Những triều dại phong kiến nào của Việt Nam tiến hành chiến tranh chống quânxâm lược từ phương Bắc?* Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Tây SơnLý, Hồ, Lê Sơ, Tây SơnĐinh, Lý, Trần, Tiền Lê, NguyễnĐinh, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê23. Chiến dịch quân sự nào của ta đã buộc đế quốc Mỹ phải chấm hết chiến tranhphá hoại Miến Bắc và kí Hiệp định Pa ri về Việt Nam?* Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972.Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975Chiến dịch Mậu thân năm 196824. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng văn nghệ quân sựđộc dáo của dân tộc ta ở thời nhà Lý như vậy nào?Xây thành lũy vững chắc, vây thành diệt viện* “ tiên phát chế nhân” phòng thủ vững chắc, phản công đúng lúcPhản công lớn, phòng thủ vững chắcVây thành diệt viện, phản công kịp thời25. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp có người hùng LLVT nào sau đây?Lê Mã Lương, Phạm Tuân, Bế Văn Đàn* Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh DiệnNguyễn Viết Xuân, Tô Vĩnh Diện, Phạm TuânPhan Đình Giót, Lê Mã Lương, Phạm Tuân26. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông, thời Trần dân tộc ta có anhhùng trẻ tuổi nào?Trần Khánh DưTrần Thủ Độ* Trần Quốc ToảnTrần Nguyên Hãn27. Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của dân tộc Việt Namlà một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp dựng nước*đã trở thành truyền thống, là một nhân tố thành công trong sự nghiệp dựng nước và giữnướclà một nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp giữ nướcđã trở thành truyền thống qúy báu trong xây dựng đất nước28. Chiến tranh nhân dân Việt Nam có sức mạnh vô địch, vìsao?Đây là truyền thống để tạo thành sức mạnh đánh thắng kẻ thùCó sức mạnh vô địch để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược* Là nguồn gốc cơ bản tạo thành sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thùLà nguyên nhân của sức mạnh để đánh thắng kẻ thù29. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, ở Miền Nam quân và dân takết hợp đánh địch bằng 3 mũi giáp công nào?Quân sự, chính trị, kinh tếQuân sự, chính trị, ngoại giaoChính trị, tư tưởng và quân sự,*Chính trị, quân sự, binh vận30. Truyền thống “cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàndiện” của dân tộc ta được tạo dựng từ thời nào?Nhà LêNhà Hồ*Nhà TrầnNhà Nguyễn31. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống trong chống giặc ngoại xâm củadân tộc ta?*Luôn chăm sóc xây dựng thành trì vững chắc để bảo vệ đất nướcTiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, lấy LLVTND làm nòng cốtKết hợp tranh đấu quân sự với chính trị, ngoại giaoKết hợp tranh đấu quân sự với chính trị, binh vận32. Trong “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minhcó câu nào sau dây?“ Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”* “ Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm”“ Không có gì quý hơn độc lập, tự do”“ Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”33. Một nội dung đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng là:Đi theo đoạn đường cách mạng, không sợ hi sinh, gian khổTin tưởng vào sự lãnh đạo của nhân dân, vào thắng lợi của nhân dân* Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạngTin tưởng vào khả năng của nhân dân vào thắng lợi của cách mạng34. Vì sao nói cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là trận chiến tranh giải phóngdân tộc?Vì phải đem sức ta mà giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột của kẻ thù* Mục đích trận chiến tranh là nhằm giải phóng dân tộc, nhân dân khỏi ách áp bức bóc lộtcủa kẻ thù bên ngoàiVì mục đích trận chiến tranh là nhằm giải phóng vùng đất do kẻ thù bên ngoài chiếm đóngVì tính chất của trận chiến tranh nhân dân, toàn dân35. Khi xâm lược nước ta, kẻ thù luôn phải đương đầu với phương thức tiến hành chiếntranh nào của nhân đân ta?Chiến tranh với các quân đoàn chủ lực mạnh về vũ khíChiến tranh toàn dân với đông đảo tầng lớp trong xã hội tham giaChiến tranh tổng lực với văn nghệ quân sự hiện đại* Chiến tranh nhân dân với toàn dân tham gia, LLVT làm nòng cốt36. Trong chiến tranh, cha ông ta đã phối hợp tiến công địch như vậy nào?Vừa đánh vừa đàm, vừa tranh đấu chính trị, quân sự với tranh đấu ngoại giao, lấy đấutranh chính trị là đa phần*Vừa đánh vừa đàm, vừa tranh đấu chính trị, quân sự với tranh đấu ngoại giaoVừa đánh vừa đàm, vừa tranh đấu chính trị, quân sự với tranh đấu ngoại giao, lấy đấutranh ngoại giao là chủ yếuVừa tranh đấu tư tưởng, vừa tranh đấu quân sự với tranh đấu ngoại giao37. Trong lịch sử chống kẻ thù xâm lược, dân tộc ta đã có nhiều trận thắng cuộc trênsông Bạch Đằng vào những năm nào?Năm 938, 1075 và 1258Năm 938, 1075 và 1285Năm 938 và 1427* Năm 938, 981 và 128738. Thời kỳ cách mạng 1954 – 1975, Đảng ta lãnh đạo tiến hành kế sách cách mạngnhư thế nào?*Tiến hành đồng thời hai kế sách của cách mạng, vừa xây dựng CNXH ở Miền Bắc,vừa tiến hành chiến tranh giải phóng Miền NamTiến hành bảo vệ XHCN ở Miền Bắc kết phù hợp với chiến tranh giải phóng Miền NamVừa xây dựng CNXH ở Miền Bắc, vừa tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Miền NamVừa bảo vệ CNXH ở Miền Bắc, vừa tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Miền Nam39. Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất nào?Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiện*Các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, thẫn thờ, dùng quen thành nghiệnTất cả các chất có tác dụng kích thích thần kinh, dùng nhiều thành nghiệnCác chất có tác dụng giảm đau, hạ sốt khi dùng sẽ nghiện40. Từ ý kiến của tổ chức У tế toàn cầu (WHO) khi mang vào thân thể loài người matúy có tác dụng gì?Làm thay đổi toàn thể tính năng của cơ thểLàm thay đổi tính năng thần kinh của thân thể* Làm thay đổi một số tính năng của cơ thểLàm thay đổi tính năng phản xạ của cơ thể41. Theo ý kiến của Liên Hợp Quốc thì ma túy có nguồn gốc tự nhiên hay tổnghợp khi xâm nhập vào thân thể có tác dụng ra sao?Có tác dụng giảm đau, chống béo phìCó tác dụng giảm béo, ổn định cơ thểLàm ổn định trí não, tư tưởng, chống nghiện* Làm thay đổi ý thức và trí tuệ, làm cho loài người phụ thuộc vào nó42. Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?* Nhựa thuốc phiện, nhựa cần saNhựa cây Morphine, nhựa cây thuốc láChất nicotin của thuốc lá, thuốc làoCác loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt43. Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?Cao lá, hoa, quả cây thuốc lá, côca* Cao côca, lá, hoa, quả cây cần sa, côcaBột lấy từ quả, lá cây MorphineBột lấy từ rễ, hoa cây Morphine44. Loại hoa quả nào sau đây được gọi là chất ma túy?Quả Morphine tươi hoặc sấy khôLá cây thuốc lá tươi hoặc khô* Quả thuốc phiện tươi hoặc khôLá cây Morphine tươi hoặc sấy khô45. Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?Chất làm hạ nhiệt cơ thểChất làm giảm đau đầuChất kích thích thần kinh* Heroine, côcaine46. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trongdanh mục do Chính phủ công bố là chất gì?* Là chất gây nghiện, chất hướng thầnChất kích thích, khi dùng nhiều thần kinh sẽ bị tê liệtTất cả các chất nào mà khi dùng sẽ bị say như say rượuChất gây tâm lí sợ hãi, ảo tưởng, khi dùng sẽ nghiện47. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trongdanh mục do Chính phủ công bố là chất gì?Là Hóa chất là tê liệt thần kinh, dễ gây tình trạng ngất* Là chất kích thích, ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiệnLà chất giảm đau thân thể, dễ gây nghiện và say thuốcLà chất giảm phản xạ thần kinh, gây tình trạng nghiện48. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trongdanh mục do Chính phủ công bố là chất gì?Là chất kích thích, sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiệnLà chất gây bệnh tâm thần, nếu sử dụng một lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện* Là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫntới tình trạng nghiệnLà chất gây bệnh tâm thần, nếu sử dụng một vài lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện hoặcbệnh tâm thần49. Chất hướng thần khác chất gây nghiện về khả năng gây nghiện như vậy nào?Sử dụng một lần sẽ dẫn tới tình trạng nghiệnSử dụng nhiều lần vẫn có thể không nghiệnNếu sử dụng nhiều lần sẽ dẫn tới chết*Nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện50. Chất gây nghiện khác chất hướng thần về khả năng gây nghiện như vậy nào?*Dễ gây tình trạng nghiệnDễ gây nên bệnh thần kinhKhông gây tình trạng nghiệnDùng một lần là nghiện51. Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào?Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên* Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợpCó nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh họcCó nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên52. Chất Ancoloit từ cây thuốc phiện, côca và cần sa là:Chất ma túy có nguồn gốc thiên nhiênChất ma túy có nguồn gốc sinh học*Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiênChất ma túy có nguồn gốc thực vật53. Heroin là chất ma túy được pha chế như vậy nào?Cho Morphine tác dụng với nước sôi để nguộiCho Morphine tác dụng với phèn chuaCho Morphine tác dụng với axít béo* Cho Morphine tác dụng với anhydric axêtic54. Các chất ma túy Amphetaminne, Metamphetamine là:.*Chất ma túy tổng hợpChất ma túy bán tổng hợpChất ma túy tự nhiênChất ma túy bán tự nhiên55. Phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó so với tâm sinh lí người sử dụngthì có các nhóm nào?Thần kinh; gây kích thích; gây cảm nhận* An thần; gây kích thích; gây ảo giácTâm thần; gây hoang tưởng; gây ảo tưởngTê liệt thần kinh; gây cảm nhận; gây ảo giác56. Morphine, Heroine là chất ma túy loại nào?Loại bán tổng hợpLoại tổng hợp*Loại an thầnLoại gây kích thích57. Cocaine, amphetamine là chất ma túy loại nào?Loại gây ảo giácLoại tổng hợpLoại an thần* Loại gây kích thích58. Cần sa, lysergide là chất ma túy loại nào?* Loại gây ảo giácLoại gây kích thíchLoại bán tổng hợpLoại tổng hợp59. Thuốc phiện sống (tươi) là nhựa thuốc phiện, nó có tính chất gì?Lỏng, màu nâu sẫm, tan trong nước*Đông đặc, màu đen sẫm, không tan trong nướcDạng bột, màu trắng đục, không tan trong nướcĐông đặc, màu đen, tan trong nước60. Pha chế Morphine và Heroine từ chất nào?Thuốc phiện tươiLá cây cần sa*Thuốc phiện khôQuả côca61. Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của nghiện thuốc phiện?Suy sụp về sức khỏe, da xámĂn không ngon, tiêu hóa kém, thân hình tiều tụyCó thể chết do suy tim mạch và kiệt sức*Béo phì, vận động khó khăn62. Một trong những triệu chứng về hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì?*Người gầy yếu, tiều tụy, sợ nước, sợ rượu, đi đứng không vững.Người gầy, nhưng đi đứng bình thường.Người béo phì, sợ nước, làm việc và vận động bình thường.Người phát triển bình thường, nhưng đi lại khó khăn.63. Chất ma túy Morphine có thể nhận thấy được như vậy nào?Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, mùi hắc, vị chua* Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, không mùi, vị đắngKết tinh dạng tinh thể màu trắng, không mùi, vị ngọtThể lỏng, màu trắng đục, không mùi vị64. Chất ma túy Heroine tồn tại ở dạng tinh thể không lẫn tạp chất, có màu, mùi, vịnhư thế nào?Dạng tinh thể không màuMàu trắng, mùi hắc, vị ngọt*Màu trắng, không mùi, vị đắngMàu trắng, mùi hắc, vị chua65. Heroine là chất ma túy:Cực độc, nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng con ngườiCực độc, khi tiếp xúc loài người có thể chết ngayRất độc, trong chiến tranh kẻ thù dùng để đầu độc loài người*Nguy hiểm và thông dụng nhất hiện nay66. Estasy gây kích thích hệ thần kinh trung ương là chất ma túy:*Thuộc chất độc bảng 𝓐, rất nguy hiểm và khả năng gây nghiện caoThuộc chất độc vô cùng nguy hiểm có khả năng gây chết ngườiCực kì nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao cho thanh niênThuộc chất độc bảng 𝓐, loài người khi tiếp xúc sẽ bị nghiện67. Heroine là chất ma túy so với Morphine thì mức độ độc và nguy hiểm như thếnào?Tương tự nhau* Độc hơn và nguy hiểm nhiều hơnÍt nguy hiểm và độc cũng thấp hơnÍt nguy hiểm nhưng vô cùng độc68. Lysergide (LSD) là một chất ma túy:Tổng hợp, gây kích thíchmạnh và nguy hiểmKích thích, gây ức chế hoạt động rất mạnh, tương đối nguy hiểm*Bán tổng hợp, gây ảo giác rất mạnh và rất nguy hiểmCó gốc tự nhiên, gây cảm nhận mạnh và rất nguy hiểm69. Một trong những tác hại của ma túy với người nghiện như vậy nào?An thần, nhưng phát sinh nhiều bệnh tật, tác động sức khỏeGây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật cho mọi ngườiGiảm đau, nhưng không tốt cho sức khỏe loài người*Gây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật, phá hủy sức khỏe70. Tình trạng nào sau đây không phải là tác hại của ma túy với người nghiện?*Da đỏ tím, phát ban, ngứa ngáy khó chịu, rất muốn tắmNước da tái xám, dáng đi xiêu vẹo, thân thể gầy đétRối loạn sinh học, thức đêm, ngủ ngàySuy nhược toàn thân, người gầy gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm71. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về trí não do nghiện ma túy?Sa sút về trí não, xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh*Thích có nhiều bạn thân để vui chơi giải tríTrộm cắp, scam, cướp giậtHành vi, lối sống sai chuẩn mực đạo đức, tha hóa về nhân cách72. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đìnhdo nghiện ma túy?Tiêu tốn tài sản, thiệt hại về kinh tếXa lánh người thân, hay gây gổ, cáu gắt với mọi người* Buôn bán thua lỗ kéo theo hay cáu gắt với mọi ngườiHành hạ người thân, cha mẹ, vợ con, anh em73. Tác hại của ma túy so với trật tự, an toàn xã hội như vậy nào?Là nguyên nhân đa phần làm mất an ninh trật tựLà động cơ đẩy người lương thiện, thanh niên phạm tộiLà nguyên nhân đa phần làm cho thanh niên phạm tội*Là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào đoạn đường phạm tội74. Nội dung nào sau đây không phải là tác hại của ma túy so với trật tự, an toàn xãhội?*Thu hút gây mất trật tự an ninh ở các khu vực đông ngườiNgười nghiện có những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luậtKéo theo tệ nạn xã hội, gây bất ổn về an ninh, trật tự trong địa bànGây tâm lí sợ hãi, lo sợ và bất bình trong nhân dân75. Tác hại của ma túy so với trật tự, an toàn xã hội như vậy nào?Người nghiện tham gia đa phần việc tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy*Người nghiện tham gia buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túyNgười nghiện là đối tượng đa phần tàng trữ chất ma túyLà nguyên nhân đa phần kéo theo mất trật tự an ninh trên địa bàn76.Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân khách quan kéo theo nghiện vềma túy?Lối sống thực dụng, buông thả, do không quản lý được bản thânSự phối hợp quản lí học viên của gia đình, nhà trường và xã hội chưa hiệu quả*Do quá sức vì phải làm đêm, học đêm, học thêm quá nhiềuQuản lý địa phận dân cư của địa phương chưa tốt77. Nguyên nhân chủ quan kéo theo nghiện về ma túy là gì?Hiểu biết về ma túy nhưng khinh nhờn hậu quả của nóBiết rõ về hậu quả, dùng quá nhiềuBiết rõ về hậu quả vẫn sử dụng*Thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy nên bị thu hút sử dụng78. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận thấy học viên nghiện matúy?Hay toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, lực học giảm sút*Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác ngườiThường xin ra ngoài đi vệ sinh trong lúc học tậpTính tình cáu gắt, da xanh tái, trầm cảm79. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận thấy học viên nghiện matúy?Hay toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, lực học giảm sút*Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác ngườiThường xin ra ngoài đi vệ sinh trong lúc học tậpTính tình cáu gắt, da xanh tái, trầm cảm80. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận thấy học viên nghiện matúy?Thường xin tiền bố mẹThường tụ tập nơi hẻo lánh ít người qua lại*Có buổi đi học, vào lớp học muộn giờTúi quần áo, cặp sách thường cõ bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc81. Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của học viên trong phòng chốngma túy?Nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật so với công tácphòng chống ma túyKhông tàng trữ, vận tải, mua bán hoặc những việc liên quan đến ma túyKhông sử dụng ma túy với bất kỳ hình thức nào*Nói không với ma túy nên khi trong lớp có bạn nghiện ma túy, phải mang bạn đến trại cainghiện82. Khi phát hiện bạn có triệu chứng sử dung ma túy, học viên phải làm gì?* Giải trình kịp thời cho thầy cô giáoPhải báo ngay cho bố mẹ mìnhPhải báo ngay cho đội phòng chống ma túyPhải kịp thời nhắc nhở và theo dõi bạn83.Trách nhiệm của học viên trong phòng, chống ma túy cần lưu ý điều gì tuyệt đốikhông được làm?Nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, thu hút*Khi trong lớp có bạn nghiện ma túy, phải xin phép nghỉ họcTích cực tham gia trào lưu phòng chống ma túy do nhà trường phát độngCam kết không vi phi pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, ma túy84.Tác hại của ma túy về hệ tiêu hóa với người nghiện như vậy nào?Cảm nhận muốn ăn, nhưng tiết dịch của hệ tiêu hóa giảmĂn ít, uống nhiều, hoạt động của hệ tiêu hóa bình thường*Cảm nhận no, không thích ăn, tiết dịch của hệ tiêu hóa giảmKhông ăn uống do tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm85. Tác hại của ma túy tới hệ tiêu hóa người nghiện như vậy nào?Hay nôn ọe, đau bụng dữ dội.Đau bụng liên tục, có cảm nhận buồn ngủ.*Thường có cảm nhận buồn nôn, đau bụng.Thường có cảm nhận đầy bụng, hay nôn, nhưc đầu.86. Tác hại của ma túy tới hệ hô hấp người nghiện hít như vậy nào?Viêm phổi, hen phế quản, viêm hệ hô hấp dướiViêm mũi, nhưng không tác động tới hệ hô hấp trên và dướiHen phế quản, viêm hệ hô hấp trên*Viêm mũi, viêm xoang, viêm hệ hô hấp trên và dưới87. Tác hại của ma túy tới hệ tuần hoàn người nghiện như vậy nào?*Tim loạn nhịp, tăng huyết áp, giảm đột ngột, mạch máu bị xơ cứngỔn định nhịp tim, huyết áp, mạch máu tạm ổn địnhHuyết áp luôn tăng đột ngột, mạch máu bị tắcTim ổn định về nhịp, nhưng tăng huyết áp, mạch máu bình thường89. Tác hại của ma túy tới hệ thần kinh người nghiện như vậy nào?Ức chế toàn phần ở bán cầu đại não*Kích thích hoặc ức chế từng phần ở bán cầu đại nãoKích thích toàn phần ở bán cầu đại nãoKích thích hoặc ức chế toàn thể bán cầu đại não90. Tình trạng bệnh tật nào sau đây không phải là tác hại của ma túy với ngườinghiện?Áp xe ganSuy gan, suy thận*Sốt cao liên tụcViêm gan91. Tình trạng rối loạn cảm nhận về da sau đây không phải là tác hại của ma túy củangười nghiện?Không cảm thấy bẩn, sợ nước, ngại tắm rửaViêm da thường xuyênGhẻ lở, hắc lào*Viêm đầu dây thần kinh92. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về trí não do nghiện ma túy?Triệu chứng quên, ảo giác hoang tưởng, kích độngRối loạn về nhận thức, xúc cảm, về tâm tính* Có ý thức về hành vi nhưng phản ứng rất chậm chạpCó thể có hành vi nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh93. Phân loại chất ma túy dựa vào nội dung gì?Nguồn gốc tự nhiên; đặc tính gây nghiện; mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng.Nguồn gốc xuất xứ; thành phần hóa học; mức độ gây nghiện và khả năng tác dụng của nóvới người sử dụngNguồn gốc hóa học; khả năng gây nghiện; tác dụng của nó so với người tiêu dùng* Nguồn gốc sản xuất; đặc tính cấu trúc hóa học; mức độ gây nghiện và khả năng bị lạmdụng; dựa vào tác dụng của nó so với tâm sinh lí người sử dụng94. Một trong những hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì?* Người gầy yếu, tiều tụy, đi đứng không vững.Người ốm yếu, toạ lạc chỗ, phải cấp cứu liên tụcNgười phát triển bình thường, nhưng không đi đứng được.Người gầy nhưng đi đứng, ăn ngủ bình thường.95. Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập tới việc “Tổ chức ra quân độicông nông”?*Chính cương sách lược văn tắt tháng 2 năm 1930.Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (1951)Nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kì tháng 4 năm 194596. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày22 -12-194522 – 5 -1946* 22-12-194422-5-1945.97. Ngày đầu thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có bao nhiêuchiến sĩ?32 chiến sĩ*34 chiến sĩ23 chiến sĩ43 chiến sĩ98. Tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định thống nhất các tổchức vũ trang trong nước thành:Vệ quốc đoàn.Quân đội quốc gia Việt Nam.* Việt Nam giải phóng quân.Quân đội nhân dân Việt Nam99. Tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam có từ khi nào?Sau cách mạng tháng 8 năm 1945Ngày 22-5-1946, ngày Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL* Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)Sau khoảng thời gian kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954)100. Quân đội nhân dân Việt Nam có những tính năng gì?Đại chiến, công tác, tuyên truyền vận động nhân dânChiến đấu, học tập, công tác, làm kinh tế*Đại chiến, công tác, lao động sản xuấtChiến đấu, tuyên truyền và vận động nhân dân101. Câu nói “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” là của người nào?Liệt sĩ Phan Đình GiótAnh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân*Người hùng Lê Mã LươngAnh hùng Phạm Tuân102. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?Trung thành vô hạn với nhà nước.Trung thành vô hạn với nhân dân lao động.Trung thành vô hạn với nhà nước và toàn dân.*Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng.103. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?Đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.* Quyết đấu, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.Quyết đấu với mọi kẻ thù xâm lược.Quyết đấu, quyết thắng, đánh chắc, tiến chắc.104. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt.* Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh.Thực hiện toàn quân một ý chí đại chiến.Hết lòng trợ giúp nhau lúc thường cũng như lúc ra trận.105. Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện tại là gì?Cách mạng, thiện chiến, tinh nhuệ, hiện đại.*Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.Gọn, nhẹ, cơ động nhanh, đại chiến giỏi.Chính quy, hiện đại, tinh nhuệ, phản ứng nhanh.106. Thắng lợi trước hết của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là trậnPhay Khắt, Nà Ngần, hai địa danh đó thuộc tỉnh nào hiện tại?Tỉnh Bắc Cạn.*Tỉnh Cao Bằng.Tỉnh Lạng Sơn.Tỉnh Lào Cai107. Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh 71/SL thành lập Quân đội quốc gia Việt Namvào thời gian nào?*22-5-194622-5-194525-2-194625-2-1945108. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương vào thời giannào?*7/4/19494/7/19497/4/19484/7/1948109. Quân đội nhân dân Việt Nam không có tính năng nào sau đây?Đội quân đại chiến.Đội quân lao động sản xuấtĐội quân công tác*Đội quân làm kinh tế110. Chiến sỹ La Văn Cầu đã nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiếnđấu ở chiến dịch nào?Chiến dịch Việt bắcChiến dịch Hòa BìnhChiến dịch Điện Biên Phủ*Chiến dịch Biên giới111. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?Quan hệ của quân với dân như cá với nướcLuôn công tác cùng nhân dân*Gắn bó máu thịt với nhân dânHòa nhã với dân, kiên quyết với địch112. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?Cần kiệm, độc lập, tự chủ, tự cường trong xây dựng quân đội.Cần kiệm, độc lập, tự lực, tự cường trong xây dựng quốc phòng của quốc gia.*Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng quốc gia.Độc lập, tự chủ trong đại chiến, lao động sản xuất xây dựng quân đội, xây dựng quốc gia.113. Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?Có trí não quốc tế vô sản, hoàn thiện tốt mọi nhiệm vụ quốc tế.Có trí não trợ giúp quân đội và nhân dân các nước, thủy chung với bạn thân*Có trí não quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn thân quốc tế.Đoàn kết, thủy chung với quân đội các nước láng giềng.114. Một trong những phép tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là gì?*Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam.Phải có kỷ luật sắt, nghiêm minh, thỏa mãn tốt yêu cầu đại chiến.Phải có khả năng cơ động nhanh, đại chiến giỏi.Xây dựng quân đội nhiều về số lượng, thỏa mãn tốt yêu cầu đại chiến.

Xem Thêm  chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí - chỉnh sửa ảnh mặt mèo


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài từ điển tiếng việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất nào

[S6] Doraemon Tiếng Việt – Chuyện Ông Nhà Văn

 • Tác giả: POPS Kids
 • Ngày đăng: 2020-02-10
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6055 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 🎉🎉Đăng ký POPS Kids Learn để tham gia các khóa học online tương tác với giáo viên ngay nhé 👉 https://popskids.onelink.me/X36W/POPSKidsLearn

  ►Trọn bộ Doraemon tại đây: https://goo.gl/HQMXKr

  Doraemon được mua bản quyền và được update phát sóng trên ứng dụng tiêu khiển POPS Kids & kênh YouTube POPS Kids. Đây là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh mê hoặc nhất Nhật Bản: Doraemon của tác giả Fujiko Fujio sáng tác từ năm 1969.

  Bộ truyện kể về một chú mèo máy tên Doraemon tới từ thế kỉ 22 để giúp một cậu bé lớp 5 vụng về tên là Nobi Nobita. Sewashi (Nobito), cháu ba đời của Nobita gửi Doraemon về quá khứ nhằm trợ giúp ông mình, qua đó cải tổ được hoàn cảnh của con cháu Nobita sau này.

  Các tập phim Doraemon thường xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nobita. Cốt truyện thường gặp nhất là Nobita trở về nhà khóc lóc với Doraemon vì những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường học hoặc với bạn thân. Sau khoảng thời gian bị cậu van nài hoặc thúc giục, Doraemon sẽ lấy ra một báu vật trong chiếc túi thần kỳ trước bụng để giúp Nobita khắc phục rắc rối của mình.

  Nhưng Nobita sẽ lại thường đi quá xa so với dự kiến ban đầu của Doraemon. Cậu thường lấy sự ưu việt của báu vật để trêu ghẹo mọi người nên cuối cùng bị phản tác dụng, bị báu vật gây phiền toái. Có thỉnh thoảng những người bạn của Nobita, thường là Suneo hoặc Jaian lại lấy trộm những báu vật và sử dụng chúng không đúng mục đích. Kết thúc mỗi mẩu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích báu vật sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, từ đó khán giả sẽ rút ra được bài học cho riêng mình.

  ————

  ► Kênh YouTube POPS Kids: www.youtube.com/popskids
  ► Fb POPS Kids: https://www.facebook.com/pops.kids
  ►Truy cập website POPS Kids: www.kids.pops.vn

  doraemon nobita doraemontiengviet

Theo Từ điển Tiếng Việt: Ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất có tác dụng

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9637 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Từ điển Tiếng Việt: Ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất có tác dụng 𝓐. gây trạng thái ngây ngất, thẫn thờ, dùng quen thành nghiện. Ɓ. an thần, trợ giúp giảm đau nhức xương khớp, dùng quen thành nghiện. ₵. kích thích thần kinh, nảy sinh ảo giác nhưng không gây nghiện. 𝓓. tiêu viêm, giảm đau, hạ sốt và không gây nghiện.

[ĐÚNG] Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất nào?

 • Tác giả: toptailieu.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9358 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, thẫn thờ, dùng quen thành nghiện. Cùng Top tài liệu mở rộng tri thức thêm về ma túy nhé!

TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT THÌ CHẤT MA TÚY LÀ TÊN GỌI CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC CHẤT NÀO

 • Tác giả: nofxfans.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2201 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trắc nghiệm: Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất nào?𝓐, Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiệnB

Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất nào? α. Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiện ɓ.

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7032 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho toàn bộ các chất nào? α. Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiện ɓ.

Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?

 • Tác giả: vietlike.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8300 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trắc nghiệm: Chất nào sau đây được gọi là chất ma túy?

Từ Điển Tiếng Việt Thì Chất Ma Túy Là Tên Gọi Chung Cho Tất Cả Các Chất Nào

 • Tác giả: dichvutructuyen.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8320 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tệ nạn nghiện ma túy và các chất gây nghiện đang diễn ra ngày càng thông dụng và đáng báo động, Bình thường khó có thể nhận diện được một người bị nghiện ma túy trừ khi họ đang lên cơn nghiện

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law