Ngày đăng: 15/07/2014, 02:00

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN KHÁNH VĨNH Kiểm soát bài cũ : Kiểm soát bài cũ : 1.Hãy trình bày sự thành lập liên hợp quốc ? 1.Hãy trình bày sự thành lập liên hợp quốc ? 2. Trào lưu tiến triển của toàn cầu hiện tại ? 2. Trào lưu tiến triển của toàn cầu hiện tại ? Trong lịch sử con người đã trãi qua mấy cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ? Cuộc CM Khách hàng – KT lần 2 từ sau năm 1945 Cuộc CM Khách hàng-KT lần đầu tiên TKXIX diễn ra ở Anh . CHƯƠNG V CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY TIẾT 14 – BÀI 12 NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT Lý do nào dẫn theo cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai ? I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật – Nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sạch – Nở rộ dân số toàn cầu – Thỏa mãn nhu cầu vật chất & trí não ngày càng cao của loài người Thành tựu : I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Câu h i ỏ th o lu n :ả ậ Nhóm 1 : Hãy trình bày những thành tựu Khoa học kĩ thuật trong khoa học căn bản ? Nhóm 5 :Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp ? Nhóm 6 : Trình bày những thành tựu trong ngành nghề Giao thông vận chuyển , thông tin liên lạc & chinh phục vũ trụ ? Nhóm 3 : Trình bày những thành tựu khoa học – kĩ thuật trên ngành nghề năng lượng ? Nhóm 4 : Cho biết những thành tựu trong việc Tìm thấy Nguyên liệu mới ? Nhóm2: Hãy trình bày những thành tựu khoa học Kĩ thuật về dụng cụ sản xuất mới ? I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật – Khoa học căn bản: có những phát minh lớn về :Toán , vật lí , hóa học , sinh học Bản đồ gen người (6/2000) Cừu Đô – li được sinh sản vô tính (3/1997) Hai thành tựu trong ngành nghề sinh học trên có ý nghĩa như vậy nào ? => Tương lai loài người có thể chữa được các bệnh nan y , kéo dài tuổi thọ cho loài người . Nhóm 1 : Hãy trình bày những thành tựu Khoa học – kĩ thuật trong khoa học căn bản ? Thành tựu : I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : – Khoa học căn bản : có những phát minh lớn về Toán , vật lí , hóa học , sinh học Nhóm2: Hãy trình bày những thành tựu khoa học Kĩ thuật về dụng cụ sản xuất mới ? Laptop trước nhất trên toàn cầu “Siêu máy tính” của hãng IBM thực hiện 1,027 triệu t‚ phép tính/s -Dụng cụ sản xuất mới : laptop , máy auto Máy rút tiền auto Dây chuyền sx ô tô do Robot vận hành Robot Asimo I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : – Khoa học căn bản :có những phát minh lớn về : Toán , vật lí , hóa học , sinh học -Dụng cụ sản xuất mới : laptop , máy auto …. Nhóm 3 : Trình bày những thành tựu khoa học – kĩ thuật trên ngành nghề năng lượng ? Công xưởng điện nguyên tử Tuabin phát điện nhờ sức gió Năng lượng mặt trời Tuabin năng lượng thủy triều – Nguồn năng lượng mới : nguyên tử , gió , mặt trời … Năng lượng mặt trời ở Nhật I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : – Khoa học căn bản: có những phát minh lớn về Toán , vật lí , hóa học , sinh học -Dụng cụ sản xuất mới : laptop , máy auto …. – Nguồn năng lượng mới : nguyên tử , gió , mặt trời … Nhóm 4 : Cho biết những thành tựu trong việc Tìm thấy Nguyên liệu mới ? Trọng điểm vũ trụ ken ne dy Nhà cấu trúc bằng chất dẻo thống kê ở Nhật – Nguyên liệu mới : Pô li me , ti tan … […]…I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : Nhóm 5 :Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của -Khoa học căn bản có những phát minh lớn: Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp ? Toán , vật lí , hóa học , sinh học Cách mạng xanh đã có công dụng như vậy nào so với đời sống loài người ? -Dụng cụ sản xuất mới : laptop , máy auto … -Nguồn năng lượng mới : nguyên tử ,… tinh… I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : Nhóm 6 : Trình bày những thành tựu trong ngành nghề Giao thông vận chuyển, thông tin liên lạc -Khoa học căn bản : có những phát minh & chinh phục vũ trụ ? lớn về Toán , vật lí , hóa học , sinh học -Dụng cụ sản xuất mới : laptop , máy auto … -Nguồn năng lượng mới : nguyên tử , gió , mặt trời … – Nguyên liệu mới : Pô li me ,… khoa học – kĩ thuật Thành tựu : -Khoa học căn bản :có những phát minh lớn về :Toán , vật lí , hóa học , sinh học -Dụng cụ sản xuất mới : laptop , máy auto … -Nguồn năng lượng mới : nguyên tử , gió , mặt trời … – Nguyên liệu mới : Pô li me , ti tan … – Cách mạng xanh nông nghiệp : tạo thành giống cây ,con mới… – Giao thông vận chuyển & thông tin liên lạc: Máy cất cánh siêu âm , vệ tinh… – Khoa học vũ trụ nhiều… mới : Pô li me , ti tan … – Cách mạng xanh nông nghiệp : tạo thành giống cây ,con mới… Thực vật trong gia đình kính Tạo thành giống lúa mới ⇒Nhiều nước giải quyết được thực trạng thiếu lương thực , đói ăn Cơ khí hóa trong nông nghiệp I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : Nhóm 6 : Trình bày những thành tựu trong ngành nghề Giao thông vận chuyển, thông tin liên lạc -Khoa học. .. mạng khoa học – kĩ thuật 1.Ý nghĩa: Những thành tựu của cuộc cách mạng Khách hàng-KT lần thứ hai có ý nghĩa như vậy nào so với sự tiến triển của nhân loại ? – Bước tiến nhảy vọt trong lịch sử văn minh của con người – Đạt được những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì dệu , làm biến đổi đời sống loài người II/ Ý nghĩa & ảnh hưởng của cách mạng khoa học – kĩ thuật Cuộc cách mạng khoa học – 2.Ảnh hưởng: a/… nghiệp : tạo thành giống cây ,con mới… – Giao thông vận chuyển & thông tin liên lạc: Vệ tinh nhân tạo Sputnik của Liên Xô 1957 12- 4-1961 – Yuri Gagarin giải quyết chuyến cất cánh vòng quanh TĐ Người đặt chân lên Mặt Trăng: Neil Amstrong (7-1969 ) Vệ tinh Viet Nam – SAT1 của VN trên bệ phóng Máy cất cánh siêu âm , vệ tinh… – Khoa học vũ trụ nhiều tìm hiểu mới I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. .. lớn: & chinh phục vũ trụ ? Toán , vật lí , hóa học , sinh học -Dụng cụ sản xuất mới : laptop , máy auto … -Nguồn năng lượng mới : nguyên tử , gió , mặt trời … Tàu chạy trên đệm từ của Nhật Vệ tinh nhân tạo Máy cất cánh siêu âm của Mỹ Trạm thu sóng vệ tinh nhân tạo – Nguyên liệu mới : Pô li me , ti tan … – Cách mạng xanh nông nghiệp : tạo thành giống cây ,con mới… – Giao thông vận chuyển & thông tin liên lạc:… có thành công trong phân tích & phát minh cần phải có yếu tố này ? 1 T 2 3 4 5 H U Y R I R O B P O L V E H O A 6 T A 7 Keyword T T R I E U O T M E T I N H H O C H O A U C A C O L I T H O T O C I N U C Để có thành công trong phân tích & phát minh cần phải có yếu tố này ? – Học bài xem thêm những thành tựu khác trong công đoạn hiện tại mà đem lại nhiều lợi nhuận cho con người – Chuẩn bị bài ôn tập: +… mạng khoa học – 2.Ảnh hưởng: a/ Tich cực: kĩ thuật lần thứ hai đã & đang có những ảnh hưởng tích cực như vậy nào so với cuộc đời của loài người? Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đã để lại – Tạo những hậu về hiệu suất lao động bước nhảy vọt quả tiêu cực nào – Chất lượng cuộc đời chuyên sâu so với cuộc động của con – Cơ cấu cư dân laosống biến đổi: người ? lao động công, nông nghiệp giảm,… trường? (Liên quan đến nước) 10 5  3 8 6 9 7 4 2 1 1 T H U Y T R I E U 2 3 4 5 6 7 Keyword Để có thành công trong phân tích & phát minh cần phải có yếu tố này ? 1 2 3 4 5 2 Đây là dụng cụ làm giúp loài người những công việc bất trắc 10 5  3 8 6 9 7 4 2 1 1 T 2 3 4 5 H U Y T R I R O B E U O T 6 7 Keyword Để có thành công trong phân tích & phát minh cần phải có yếu tố này ? 1 2 3 4 5 6 3 Nguyên liệu có độ dẻo . cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Câu h i ỏ th o lu n : ậ Nhóm 1 : Hãy trình bày những thành tựu Khoa học kĩ thuật trong khoa học căn bản ? Nhóm 5 :Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của Cuộc. khoa học căn bản ? Thành tựu : I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : – Khoa học căn bản : có những phát minh lớn về Toán , vật lí , hóa học , sinh học Nhóm 2:. liệu mới : Pô li me , ti tan … I/ Những thành tựu cốt yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật Thành tựu : – Khoa học căn bản có những phát minh lớn: Toán , vật lí , hóa học , sinh học -Công

Xem Thêm  Nhà hàng Trùng Dương Phú Quốc chuyên phục vụ hải sản tươi ngon - nhà hàng trùng dương phú quốc

By ads_law

Trả lời