Cá mặt trăng.

Fishing Monthly.

WikiMatrix

Loài cá xương nặng nhất, loài cá mặt trăng (Mola mola), đã từng được tìm thấy trong bụng của những con cá mập trắng lớn.

The heaviest species of bony fish, the oceanic sunfish (Mola mola), has been found in great white shark stomachs.

WikiMatrix

Tôi cả mặt trăng đấy!

And I’ll bid the moon.

OpenSubtitles2018.v3

Bộ Cá tầm (Acipenseriformes) Loài cá tầm lớn nhất là Cá tầm Beluga (Huso huso) tại Caspian và biển Đen, loài cá xương duy nhất còn tồn tại có thể đối đầu với cá mặt trăng.

Sturgeons (Acipenseriformes) The largest species is the beluga sturgeon (Huso huso) of the Caspian and Black seas, the only extant bony fish to rival the massiveness of the ocean sunfish.

WikiMatrix

Kích thước kỷ lục của con cá mặt trăng đâm vào một chiếc thuyền ra đảo chim, Úc vào năm 1910 là chiều dài 4.3 m (14 ft) từ vây-tới-vây, chiều dài 3.1 m (10 ft) và cân nặng khoảng 2,300 kg (5,100 lb).

The record size ocean sunfish crashed into a boat off Bird Island, Australia in 1910 and measured 4.3 m (14 ft) from fin-to-fin, 3.1 m (10 ft) in length and weighed about 2,300 kg (5,100 lb).

WikiMatrix

Về chiều dài, loài cá xương dài nhất trên trái đất là cờ mặt trăng khổng lồ (Regalecus glesne).

As to length, the longest extant bony fish on earth is the oarfish (Regalecus glesne).

WikiMatrix

Bọn ta là thợ săn voi trên mặt trăng Bọn ta cầm theo móc lao.

We’re whalers on the moon We carry a harpoon

OpenSubtitles2018.v3

Con cờ mặt trăng khổng lồ lớn nhất, đâm trúng một tàu hơi nước, dài đến 13.7 m (45 ft), nhưng nhiều mẫu vật chưa được xác minh được giải trình lên đến 16.7 m (55 ft).

The longest known example, which was hit by a steamship, was measured as 13.7 m (45 ft) long, but unverified specimens have been reported up to 16.7 m (55 ft).

WikiMatrix

sẽ tấn công mặt trăng.

The fish are going to attack the moon.

OpenSubtitles2018.v3

Con voi chỉ là một chấm trên đại dương và mặt trăng không nhìn thấy nó.

The whale was only a spot in the ocean and the moon didn’t see him.

OpenSubtitles2018.v3

Và tôi nghĩ là có một sự hội tụ vũ trụ học ở đây bởi Mola mola, tên thường gọi là cá mặt trời món ăn ưa thích của nó là sứa mặt trăng.

And I think it’s kind of a nice little cosmological convergence here that the Mola mola — its common name is sunfish — that its favorite food is the moon jelly.

Xem Thêm  [Nên Xem] Tổng hợp Mã số điện thoại quốc tế, các nước trên thế giới | united arab emirates là nước nào - Xác minh

ted2019

Không có sự rủa sả trên thú vật, kể cả chim, ; núi non, ao hồ, sông ngòi, đại dương; khung trời, đám mây, mặt trời, mặt trăng và người nổi tiếng.

And there was no curse on the animals, including birds and fish; nor on the mountains, lakes, rivers, and seas; nor on the skies, clouds, sun, moon, and stars.

jw2019

Nhiều nhân đã mang ra những tuyên bố sở hữu một phần hay toàn bộ Mặt Trăng, dù không một tuyên bố nào trong số đó được coi là đáng tin cậy.

Although several individuals have made claims to the Moon in whole or in part, none of these are considered credible.

WikiMatrix

Toàn bộ những thành tựu to lớn của nhân loại trong suốt lịch sử, cho dù đó là việc xây dựng các kim tự tháp hoặc cất cánh tới mặt trăng, đều không dựa trên năng lực nhân, mà dựa trên khả năng hợp tác linh hoạt với số lượng lớn.

All the huge achievements of humankind throughout history, whether it’s building the pyramids or flying to the moon, have been based not on individual abilities, but on this ability to cooperate flexibly in large numbers.

ted2019

Những nhà triết học như Aristotle và Pliny the Elder lập luận là khi trăng tròn sẽ thúc đẩy đến thần kinh của những nhân nhạy cảm, dễ bị tổn thương, họ tin là não người, phần lớn chứa nước, phải bị tác động bởi Mặt Trăng và sức mạnh của nó lên thủy triều, nhưng nó lại quá yếu để tác động đến một nhân.

Philosophers Aristotle and Pliny the Elder argued that the full moon induced insanity in susceptible individuals, believing that the brain, which is mostly water, must be affected by the Moon and its power over the tides, but the Moon’s gravity is too slight to affect any single person.

WikiMatrix

Hơn nữa, những thú vật, chim, không bị rủa sả, và núi non, ao hồ, sông ngòi, đại dương, khung trời, áng mây, mặt trời, mặt trăng và người nổi tiếng cũng vậy.

And there was no curse on the animals, including birds and fish; nor on the mountains, lakes, rivers, and seas; nor on the skies, clouds, sun, moon, and stars.

jw2019

Lúc này tôi là một nhân, không chỉ là một phi công đại chiến tầm trung, người đại chiến và làm khá tốt, Nhưng, ” Gã này đã bước đi trên Mặt Trăng. ”

Xem Thêm  [Đảm Bảo] Khí hậu ôn đới: đặc điểm, kiểu, hệ thực vật, động vật | khí hậu ôn đới là gì - Xác minh

You are the person now, not just an average fighter pilot, who did this and that pretty well, but, ” This guy walked on the Moon. “

QED

Chương trình thăm dò Mặt Trăng Trung Quốc đã lần trước nhất phối hợp đầu tư tư nhân từ các nhân và doanh nghiệp, một động thái nhằm xúc tiến đổi mới hàng không vũ trụ, giảm thiểu ngân sách sản xuất và xúc tiến các mối quan hệ dân sự.

The Chinese Lunar Exploration Program has started to incorporate private investment from individuals and enterprises for the first time, a move aimed at accelerating aerospace innovation, cutting production costs, and promoting military–civilian relationships.

WikiMatrix

Các Kitô hữu tiên khởi đã sử dụng biển hiệu hoặc thập tự giá hoặc Ichthys (tức là ) để biểu thị các link tôn giáo của họ, trong khi biển hiệu của mặt trời hoặc mặt trăng sẽ phục vụ cùng một mục đích cho người ngoại đạo.

Early Christians used the sign or a cross or the Ichthys (i.e. fish) to denote their religious affiliations, whereas the sign of the sun or the moon would serve the same purpose for pagans.

WikiMatrix

Mặc dù tetrodotoxin được phát hiện ở loài này và tìm thấy ở một số loài động vật thủy sinh khác (ví dụ, trong bạch tuộc xanh bao quanh, sa giông da nhám và ốc mặt trăng), nó thực sự được sinh ra bởi vi trùng hoặc cộng sinh vi khuẩn nhất định như Pseudoalteromonas, Pseudomonas, và Vibrio cũng như các loài khác được tìm thấy ở các loài động vật.

Although tetrodotoxin was discovered in these fish and found in several other aquatic animals (e.g., in blue-ringed octopuses, rough-skinned newts, and moon snails), it is actually produced by certain infecting or symbiotic bacteria like Pseudoalteromonas, Pseudomonas, and Vibrio as well as other species found in animals.

WikiMatrix

Đó là một quyển sách về thiên văn và tôi đã nghiền ngẫm nó hàng giờ và nó là tổng hợp của những thứ mà đã truyền cảm xúc cho tôi để theo đuổi việc tìm hiểu vũ trụ như là một ước mong của nhân, và một phần của ước mong đó là Tôi luôn muốn được cất cánh lượn xung quanh hệ mặt trời và đi thăm thú những hành tinh khác nhau, đi thăm mặt trăng và những con tàu vũ trụ

It was an astronomy book, and I poured over that thing for hours on end, and it was a combination of all these things that inspired me to pursue space exploration as my own personal dream, and part of that dream was, I always wanted to just fly around the solar system and visit different planets and visit moons and spacecraft.

Xem Thêm  [Update] Cách phòng tránh các tác hại khi sử dụng laptop lâu dài | laptop để lâu không sử dụng

ted2019

Tính tới tháng 6 năm 2017, kiến nghị của CEUNPA đã được ủng hộ bởi hàng ngàn chữ ký từ hơn 150 quốc gia, trong số đó là hàng trăm nghị sĩ, các lãnh đạo xã hội dân sự, các học giả hàng đầu và các nhân như cựu Tổng thư ký LHQ Boutros Boutros-Ghali, Chủ tịch Nghị viện châu Phi Gertrude Mongella, diễn viên Emma Thompson, nhà văn khoa học viễn tưởng Arthur C. Clarke và Edgar Mitchell, cựu phi hành gia NASA và cũng là người thứ sáu đặt chân lên Mặt Trăng.

As of June 2017, CEUNPA’s appeal was endorsed by thousands of signatories from over 150 countries, among them hundreds of parliamentarians, civil society leaders, leading academics and distinguished individuals such as former UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali, the President of the Pan-African Parliament, Gertrude Mongella, Academy Award winner Emma Thompson, SF-author Sir Arthur C. Clarke and Edgar Mitchell, former NASA astronaut and sixth human being to walk on the moon.

WikiMatrix

Vì tôi nhìn lên mặt trời, vẻ rực rỡ sáng chói của thế gian, và cũng như mặt trăng di động trong vẻ uy nghi [của nó] qua các tầng trời và cũng như các vì sao chiếu sáng trong quỹ đạo của chúng; và cũng như trái đất mà tôi đang đứng, và thú trong cánh đồng và chim muông trên trời và dưới biển; và cũng như con người đang bước đi trên mặt đất trong vẻ uy nghi và trong sức mạnh của vẻ xinh đẹp, [với] quyền năng và trí thông minh trong việc thống trị những sự việc vô cùng to lớn và kỳ diệu, ngay cả trong sự giống như Ngài là Đấng tạo dựng họ.

For I looked upon the sun, the glorious luminary of the earth, and also the moon rolling in [its] majesty through the heavens and also the stars shining in their courses; and the earth also upon which I stood, and the beast of the field and the fowls of heaven and the fish of the waters; and also man walking forth upon the face of the earth in majesty and in the strength of beauty, [with] power and intelligence in governing the things which are so exceedingly great and marvelous, even in the likeness of him who created them.

LDS

By ads_law

Trả lời