Và “cá mặt trời” là một trong những tên gọi của cá mập khổng lồ.

Sunfish” is one of the words for basking sharks.

ted2019

Và ” cá mặt trời ” là một trong những tên gọi của cá mập khổng lồ.

Sunfish ” is one of the words for basking sharks.

QED

Nhưng thông thường thì toàn bộ đều ở xung quanh hòn đảo, chúng được biết tới là loài cá mặt trời.

But more commonly all around the island, they were known as the sunfish.

QED

Trên thực tiễn, vào năm 1742, đèn đường ở hải cảng Galway, Dublin tp miền đông Ailen và Waterford, miền nam Ailen được thắp sáng bằng dầu cá mặt trời.

In fact, the streetlights in 1742, of Galway, Dublin and Waterford, were lit with sunfish oil.

ted2019

Và tôi nghĩ là có một sự hội tụ vũ trụ học ở đây bởi Mola mola, tên thường gọi là cá mặt trời món ăn ưa thích của nó là sứa mặt trăng.

And I think it’s kind of a nice little cosmological convergence here that the Mola mola — its common name is sunfish — that its favorite food is the moon jelly.

ted2019

Tôi cố gắn chụp một ảnh người câu lúc mặt trời lặng, nhưng Moe đẩy tôi ra quá xa.

I tried to get a shot of a fisherman at sunset and Moe pushed me too far.

QED

Tôi là bọn Mặt trời không có gì cho ngài.

I doubt the Fellowship had anything to offer.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng có thể nhân hoá ánh sáng mặt trời.

Xem Thêm  [Update] Chủ xe liên tỉnh: Không phải ngày nào cũng lỗ, có ngày lời... 150.000 đồng | ngày vào đoàn là ngày nào

We think we can also personalize sunlight.

QED

Các đồng tiền tài Constantinus tiếp tục mang hình ảnh của thần Mặt trời Sol đến năm 325-326.

Constantine’s official coinage continues to bear images of Sol until 325/6.

WikiMatrix

Lúc nào cũng phải quay về phía mặt trời mà câu .

Always fish with the sun in your face.

OpenSubtitles2018.v3

Nằm dưới ánh mặt trời, hàng cây cọ, cất cánh…

Lyin’in the sun, palm trees, flying’fish

OpenSubtitles2018.v3

Với chích một lần, hiện giờ cực kỳ huých khuỷu tay, năm mươi năm trước đã Nathan Swain giết chết mười lăm voi giữa một mặt trời mọc và hoàng hôn.

With this once long lance, now wildly elbowed, fifty years ago did Nathan Swain kill fifteen whales between a sunrise and a sunset.

QED

Và những linh mục của Gaia, trợ thủ, linh mục cấp thấp và đồng minh của họ sẽ để cho anh yên săn và ngủ dưới ánh mặt trời á?

And the priests of Gaia, their allies, acolytes and associates will just leave you alone to hunt and fish and sleep in the sun?

OpenSubtitles2018.v3

” Khó có chúng ta tiến hành hai ngày trên biển, khi mặt trời mọc một voi rất nhiều và quái vật của biển, xuất hiện.

” Scarcely had we proceeded two days on the sea, when about sunrise a great many Whales and other monsters of the sea, appeared.

QED

50 đô với em là mảnh kia ở trong mặt trời.

$ 50 says the piece is inside the sun.

OpenSubtitles2018.v3

Các cách truyền thống lâu đời nhất của giữ gìn là để cho gió và tia nắng mặt trời khô nó.

Xem Thêm  [Update] Tổng hợp tất tần tật các trò chơi ở Vinpearl Land Nha Trang (VinWonders Nha Trang) | trò chơi trang trí lâu đài

The oldest traditional way of preserving fish was to let the wind and sun dry it.

WikiMatrix

Trong các thế kỷ đầu CN, nhiều người theo đạo thờ thần Serapis và nữ thần Isis của Ai Cập, nữ thần Atargatis của Sy-ri và thần mặt trời Mithra của Ba Tư.

Popular in the early centuries C.E. were the cults of the Egyptian god Serapis and goddess Isis, the Syrian fish-goddess Atargatis, and the Persian sungod Mithra.

jw2019

Đức Chúa Trời nói với hai người trước hết: “Hãy quản-trị loài dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”.

God said to the first humans: “Have in subjection the fish of the sea and the flying creatures of the heavens and every living creature that is moving upon the earth.”

jw2019

8 Tất cả chúng ta biết Đức Chúa Trời không hứa sẽ chở che mỗi nhân tất cả chúng ta về mặt thể chất trong thời nay.

8 As individuals, we know that our immediate physical protection is not guaranteed.

jw2019

Giống như cha mẹ trước hết, dân cư hoàn toàn sống trong vườn địa-đàng rộng khắp đất này sẽ quản trị được biển, chim trời, và mọi động vật trên mặt đất, ngay cả loài thú rừng hoang dã.

Like their first human father and mother, those perfect inhabitants of the earth-wide Paradise would have in subjection the fish of the sea, the flying creatures of the heavens, and every living thing moving about on the earth, even the wild beasts of the open field.

Xem Thêm  [Nên Xem] 15 Nhà Vật Lý Vĩ Đại Thay Đổi Các Nhà Bác Học Vật Lý Nổi Tiếng Thế Giới | nhà vật lý học nổi tiếng - Xác minh

jw2019

Rõ ràng, Ma-quỉ không phải là khái niệm tượng trưng cho cái ác hoặc mặt đen tối trong tính của Đức Chúa Trời. Thật ra, Ma-quỉ là một thần linh tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Clearly, the Devil is not a principle of evil or a dark side of God’s personality but a spirit person who made himself God’s Adversary.

jw2019

26 Đức Chúa Trời phán rằng: Tất cả chúng ta hãy làm ra loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

LDS

12 “Đức Chúa Trời phán rằng: Tất cả chúng ta hãy làm ra loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản-trị loài biển, loài chim trời, loài súc-vật, loài côn-trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

12 “And God went on to say: ‘Let us make man in our image, according to our likeness, and let them have in subjection the fish of the sea and the flying creatures of the heavens and the domestic animals and all the earth and every moving animal that is moving upon the earth.’

jw2019

By ads_law

Trả lời