Các loài chim chạy nhỏ đặc biệt là 5 loài chim kiwi ở New Zealand.

The smallest ratites are the five species of kiwi from New Zealand.

WikiMatrix

Như chim Kiwi, & cả những con ó mắc kẹt gần Nam Cực.

Kiwis are, & so are these hawks trapped near Antarctica.

QED

Trứng chim kiwi có vẻ tương đương với 15-20% trọng lượng thể xác chim mái.

A kiwi egg may equal 15 to 20 percent of the body mass of a female kiwi.

WikiMatrix

Chim Kiwi cũng đã được tìm ra bởi các tìm hiểu phân tử để được các phân loại (taxa) chị em của chim voi.

Kiwis have also been found by molecular studies to be the sister taxa of elephant birds.

WikiMatrix

Dưới các tán rừng kauri cũng là nơi trú ẩn cho các loài đang bị đe dọa bao gồm cả loài chim Kiwi nâu đảo Bắc.

These stands of kauri are also valuable as havens for endangered species including the North Island brown kiwi.

WikiMatrix

Chúng bao gồm một số loài vịt, các loài cánh cụt, vài loài sống vùng đầm lầy, đà điểu, chim emus đồ sộ & chim kiwi nhỏ.

They include some species of duck & all species of penguin, secretive swamp dwellers & speedy ostriches, giant emus, & tiny kiwis.

ted2019

Proapteryx micromeros là một loài chim Kiwi thượng cổ đã tuyệt chủng được biết tới từ trầm tích của thế Miocen sớm của Khu bảo tồn Saint Bathans ở Otago, New Zealand.

Proapteryx micromeros is an extinct kiwi known from the early Miocene sediments of the Saint Bathans Fauna of Otago, New Zealand.

WikiMatrix

Trong thanh toán hằng ngày, nó thường được gọi với tên gọi ‘’Kiwi’’, có nguồn gốc từ New Zealand liên quan đến tên một loài chim địa phương & đồng xu $1 diễn đạt Chim Kiwi.

Xem Thêm  Giải đáp tim người có mấy ngăn và những điều thú vị ẩn giấu

In the context of currency trading, it is often informally called the “Kiwi” or “Kiwi dollar”, since New Zealand is commonly associated with the indigenous bird & the one-dollar coin depicts a kiwi.

WikiMatrix

Có hơn 60 loài chim như thế còn tồn tại bao gồm các loài trong phân họ Palaeognathae nổi tiếng (đà điểu, emu, cassowary, rhea, kiwi) & chim cánh cụt.

There are over 60 extant species including the well known ratites (ostrich, emu, cassowary, rhea & kiwi) & penguins.

WikiMatrix

Một số loài chim nổi tiếng & đặc trưng tại New Zealand là kiwi, kea, takahe, kakapo, mohua, tui & chim chuông.

Some of the more well known & distinctive bird species in New Zealand are the kiwi, kea, takahe, kakapo, mohua, tui & the bellbird.

WikiMatrix

Mối quan hệ chị-em của moa-tinamou là thích hợp với các phát hiện khác có sớm hơn cũng như đương thời, trong khi mối quan hệ chị-em của chim voi & kiwi thì là phát hiện mới.

The moa-tinamou relationship is consistent with other earlier & current findings, while the finding of a sister relationship between elephant birds & kiwis is new.

WikiMatrix

So sánh chuỗi ADN cho thấy rằng kiwi có quan hệ gần với những loài chim voi tuyệt chủng tại Madasgacar hơn là với moa cũng sống ở New Zealand.

DNA sequence comparisons have yielded the surprising conclusion that kiwi are much more closely related to the extinct Malagasy elephant birds than to the moa with which they shared New Zealand.

Xem Thêm  [NEW] Hướng dẫn cách bón phân cho mai vàng nở đúng dịp tết | cach bon phan cho mai vang

WikiMatrix

Kiwi là một loài chim không cất cánh rất hoạt động, với nhiệt độ thể xác ổn định & tỷ lệ thỏa thuận chất nghỉ ngơi khá thấp, làm cho nó trở thành một mô hình tốt cho việc so sánh sự thỏa thuận chất của các loài chim nguyên thủy & dromaeosaurids.

The kiwi is a highly active, if specialized, flightless bird, with a stable body temperature & a fairly low resting metabolic rate, making it a good model for the metabolism of primitive birds & dromaeosaurids.

WikiMatrix

Trong các khu rừng lúc đó chủ chốt là chim, & thiếu các loài thú săn mồi khiến cho một số loài như kiwi, kakapo & takahē tiến hóa thành chẳng thể cất cánh được.

The forests were dominated by birds, & the lack of mammalian predators led to some like the kiwi, kakapo, weka & takahē evolving flightlessness.

WikiMatrix

Tuy nhiên, một số nhà ngôn ngữ phát nguyên từ này chầm chậm *kiwi trong ngôn ngữ Polynesia nguyên thủy, chỉ Numenius tahitiensis, một loài chim di trú về miền nhiệt đới vào mùa đông.

However, some linguists derive the word from Proto-Nuclear Polynesian *kiwi, which refers to Numenius tahitiensis, the bristle-thighed curlew, a migratory bird that winters in the tropical Pacific islands.

WikiMatrix

Không những thế, một số loài chim có một cấu tạo cựa hoặc móng vuốt giống như ẩn dưới lông đặc biệt là vịt, ngan, ngỗng & kiwi.

However, several birds have a claw- or nail-like structure hidden under the feathers at the end of the hand digits, notably ostriches, emus, ducks, geese & kiwis.

WikiMatrix

Nó có những chân sau mảnh khảnh một cách rõ rệt, có vẻ so sánh được với chim cất cánh giống như loài Gallirallus philippensis hơn đối với các loài Kiwi còn tồn tại & nó được cho rằng đã có khả năng cất cánh được, hoặc đã tiến hoá tương đối gần đây từ các tiên tổ biết cất cánh.

Xem Thêm  [Miễn Phí] Cách bứng và chăm sóc mai vàng sau khi bứng gốc | cách trồng mai con xuống đất - Xác minh

It bears distinctively slender hindlimbs, more comparable in terms of proportion to flying birds like the banded rail than to extant kiwis, & it is speculated to have been capable of powered flight, or to have evolved relatively recently from flying ancestors.

WikiMatrix

Nhiều loài chim địa phương có vẻ được tìm ra tại đây, & Rakiura phân phối có thể là nơi tốt nhất tại New Zealand để xem xét loài Kiwi.

Many native birds can be found within the park, & Rakiura offers perhaps the best opportunity anywhere in New Zealand for viewing kiwi in the wild.

WikiMatrix

Một tìm hiểu khác lại đảo lại địa điểm tương đối của moa & đà điểu châu Mỹ & nêu ra rằng chim voi không phải là họ hàng gần của đà điểu châu Phi hay các loài chim chạy khác, trong khi tìm hiểu các gen hạt nhân lại nêu ra là đà điểu châu Phi rẽ nhánh trước nhất, kế tiếp là đà điểu châu Mỹ & tinamou, sau đó là kiwi tách ra từ đà điểu Úc & đà điểu đầu mào.

Another study has reversed the relative positions of moas & rheas, & indicated that elephant birds are not close relatives of ostriches or other ratites, while a study of nuclear genes shows ostriches branching first, followed by rheas & tinamous, then kiwi splitting from emus & cassowaries.

WikiMatrix

By ads_law

Trả lời