Chú Lăng Nghiêm chính là một thần chú Phật giáo uy lực thường đã được dùng để trừ tà ma , vô hiệu nguồn năng lượng xấu đi. Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm cao thâm vi diệu, nó còn được gọi chính là “ Vương miện của Đức Phật ”, thần chú gan dạ , […]

Bạn đang xem: thần ưng đế quốc

Chú Lăng Nghiêm chính là một thần chú Phật giáo uy lực thường đã được dùng để trừ tà ma , vô hiệu nguồn năng lượng xấu đi. Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm cao thâm vi diệu, nó còn được gọi chính là “ Vương miện của Đức Phật ”, thần chú gan dạ , và mạnh mẽ đến mức chưa có nơi đâu trong khoảng trống hoặc hàng loạt Pháp giới mà chưa bị ngập bởi ánh sáng tốt đẹp của thần chú .

Nguồn gốc

Chú Lăng Nghiêm ( tiếng phạn : Shurangama Mantra ) là một thần chú dài , truyền kiếp của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Nước Hàn. Mặc dù tương đối không được nghe đến ở Tây Tạng văn minh, nhưng có một vài bản văn của Chú Lăng Nghiêm trong tầm cỡ Phật giáo Kim Cương Thừa. Nó tương quan đến phe phái Tangmi , Shingon .

Từ “Thủ Lăng Nghiêm” được dịch chính là “Đại Định Kiên cố”. Có nghĩa chính là Phật tánh, bản thể chơn tâm sẵn có của toàn bộ chúng sanh mà các trường phái Phật giáo đều nhắc đến.

Bạn đang đọc: Chú Lăng Nghiêm là thần chú uy lực nhất trong Phật giáo

Chú Lăng Nghiêm là thần chú uy lực số 1 trong Phật giáo

Nó to lớn bao trùm khắp thiên hà nên gọi là “ Đại ”. Phật tánh, thực chất nguyên thủy của chúng sanh vốn thanh tịnh tới từ xưa đến nay nên gọi chính là “ Định ”, không bị chi phối, biến dịch theo lý vô thường nên gọi chính là “ Kiên cố ”. Do đó, thần Chú Lăng Nghiêm hay là Thủ Lăng Nghiêm được đọc tụng để hướng tâm về thực chất “ Đại Định Kiên cố ” này .Theo chương khởi đầu của Kinh Lăng Nghiêm, thì nguồn gốc Chú Lăng Nghiêm có tới từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cứu Tôn Giả 𝓐 Nan ( Ananda ), trong Nhục Kế ( Uṣṇīṣa ) ở trên đỉnh đầu phóng ra luồng ánh sáng vô cùng quý báu, trong ánh sáng phun ra hoa sen ngàn cánh, có một vị Như Lai ngồi trên hoa sen .Vị Hóa Phật ( Nirmāṇa-buddha ) ấy cũng là Đế Thù La Thi ( Tejoraśi ), lại còn xuất hiện hằng hà sa số vị Nội Mật Bồ Tát với Kim Cương Thần tràn trề hư chưa .Giống như thần chú nổi tiếng Lục Đại Tự Minh “ Om Mani Padme Hum “, Chú Lăng Nghiêm đồng nghĩa tương quan với những thực hành thực tiễn của Bồ Tát Quan Thế ɱ, một vị Bồ tát trọng yếu của Phật giáo Đông Á và Phật giáo Tây Tạng .Chú Lăng Nghiêm cũng đề cập nhiều đến những vị thần Phật giáo như Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Kim Cương Thủ , và chư Phật Dhyani, vô cùng quan trọng là Phật Dược Sư Lưu Ly. Nó thường đã được sử dụng để bảo vệ hoặc thanh lọc cho thiền sư , đã được coi chính là một phần của Phật giáo Shingon ở Nhật Bản .Trong 168 – 179 TCN tỳ kheo Shramana Lokasema đến Trung Quốc, phiên bản đã được phổ cập lúc bấy giờ của Kinh Lăng Nghiêm , Chú Lăng Nghiêm đã được dịch và chuyển ngữ từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc trong thời nhà Đường .Cho đến ngày này, những tăng ni trong truyền thống cuội nguồn Phật giáo Trung Quốc, cũng như nhiều Phật tử theo nhiều phe phái khác cũng niệm thần chú này như thể một hướng nhìn thiết yếu của việc thực hành thực tiễn mỗi ngày .

Ý nghĩa của Chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm còn đã được gọi là “ Vương miện của Đức Phật ”, nó gan dạ và mạnh mẽ đến mức chưa có nơi đâu trong khoảng trống hoặc hàng loạt Pháp giới mà không bị ngập bởi ánh sáng tốt đẹp của thần chú .Có thể không ai hiểu được thần chú này, rất khó tuyệt đối có thể lý giải từng dòng , và từng tới từ một. Nhưng nếu bạn muốn hiểu nó, tôi tuyệt đối có thể nỗ lực rất chính là để lý giải nó cho bạn .Thần chú Lăng Nghiêm chưa hề lý giải trong một năm, hay là ba năm hay thậm chí còn mười năm. Giờ đây tôi cũng sẽ lý giải mục tiêu chung của thần chú này. Câu thần chú này gồm có năm hội đồng ( Ngũ Phương Phật ), đại diện thay mặt cho năm hướng Đông, Tây, Nam, Bắc , và Trung tâm .

Đông phương do 𝓐 Súc Bệ Như Lai (Akshobhya) như là người chủ trì giảng dạy, Nam phương do Bảo Sanh Phật đảm nhiệm, Trung tâm chính là phòng ban chư Phật với Phật Thích Ca Mâu Ni là người chủ trì giảng dạy. Tây phương chính là phòng ban do Đức Phật 𝓐 Di Đà quản lý trì giảng dạy. Phía Bắc chính là phòng ban nghiệp lực, Thành Tựu Phật.

Ngũ Phương Phật trông chừng năm đội quân ma quỷ ( ngũ ấm ma ) đang ở trong toàn bộ mọi người , và trên quốc tế này. Bởi vì ngũ quỷ này, chư Phật chia ra năm hướng để hạn chế sự quấy phá của chúng. Nếu chưa có chư Phật, ma quỷ cũng sẽ hiện mình trong quốc tế của toàn bộ tất cả chúng ta .Và như vậy, khi bạn niệm Chú Lăng Nghiêm, năm đội quân ma quỷ ở năm hướng sẽ lúng túng và đầu hàng. Chúng chưa dám chống lại sức mạnh của thần Chú Lăng Nghiêm. Năm phòng ban chư Phật trong thần chú khiến nó trở thành thần chú uy lực số 1 trong Phật giáo .Nhiều người đặt thắc mắc ở trên những forum Phật giáo là ; “ Chú Lăng Nghiêm có tính năng gì ? Có nên tụng Chú Lăng Nghiêm không ? ”. Nhưng theo tôi nghĩ chính là bạn không nên gắn bó, sự gắn bó của các bạn cũng sẽ chưa được tốt như vậy nếu như bạn là một người thông thường .Vâng, nếu bạn chỉ dựa vào thần chú, nhưng thực chất bên trong bạn chính là một nhóm những tư tưởng giả dối , ác tâm, những tâm lý xấu đi , và chưa trong sáng, những tư tưởng thèm khát … Trong trường hợp đó, thần chú sẽ chưa năng suất cao , và đôi lúc phản tác dụng. Nếu bạn muốn tránh tai hoạ, thứ nhất bạn phải làm sạch tâm lý của chính bạn .Sự thuần khiết trong tâm lý của các bạn là điều thực sự xua tan những tai hoạ. Nếu bạn đầy lòng tham, sân hận, và ngu ngốc, chưa có thần chú nào có năng suất cao. Tất cả chúng ta phải tử tế , và tràn trề sự tốt đẹp, muốn trợ giúp cho người khác. Tâm trí của toàn bộ tất cả chúng ta nên lành mạnh nếu muốn trì tụng Chú Lăng Nghiêm .

Lợi nhuận khi trì tụng Chú Lăng Nghiêm

Nhiều người cho rằng, khi nào còn người trì tụng Chú Lăng Nghiêm thì quốc tế vẫn sống sót, nếu không còn ai niệm Chú Lăng Nghiêm thì quốc tế sẽ bị phá huỷ rất nhanh, do tại lúc đó Chánh Pháp chưa còn tiếp .Từ đầu đến cuối mỗi câu đều chính là pháp môn tâm đắc của chư Phật, mỗi câu có mỗi công suất, mỗi chữ có mỗi điểm cao thâm vi diệu ; toàn thể đều có thần lực không hề nghĩ bàn .Chỉ cần tụng niệm một câu, một chữ, một hội hoặc toàn bài chú cũng đều làm cho trời rung đất chuyển, quỷ thần khóc, yêu ma lánh xa, ly mị độn hình. Ánh hào quang ở trên đảnh nhục kế của Đức Phật bộc lộ cho thần lực của thần chú, nó có năng lực phá trừ tổng thể màn đêm tối tăm , làm cho hành giả thành tựu toàn thể công đức lành .Nếu thọ trì thần Chú Lăng Nghiêm và hành thiện thì tương lai số 1 định cũng sẽ thành Phật, triệu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thường trì tụng thần chú này thì cũng sẽ tiểu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền kiếp. Đó chính là quyền lợi khi tụng niệm Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm .Toàn bộ mười phương Chư Phật đều xuất sanh tới từ thần chú này, nên tuyệt đối có thể gọi thần Chú Lăng Nghiêm chính là mẹ của Chư Phật. Mười phương những Đức Như Lai đều nương thần chú này mà thành tựu đạo vô thuợng chánh đẳng chánh giác .Các Ngài ứng thân nhiều như số hạt bụi của những cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, thọ ký cho chúng sinh trong mười phương, cứu độ chúng sinh thoát khổ, làm cho tổng thể chúng sinh đại, tiểu, quyền thừa đều được giải thoát ; toàn thể những Ngài đều nương vào oai lực của tâm Chú Lăng Nghiêm. Nếu muốn chứng đắc quả 𝓐 La Hán thì phải tụng thần chú nay thì mới hạn chế khỏi ma quỷ .Công năng của thần Chú Lăng Nghiêm gan dạ , mạnh mẽ vô cùng, trong thời Mạt Pháp, nếu có ai học thuộc thần chú này hay là khuyến khích người khác học thuộc thì lửa không hề đốt chết người đó và nước không hề làm họ chết trôi. Dù thuốc độc nặng nhẹ đến đâu cũng không hề hại đã được họ .So với những ai thường trì tụng thần chú này thì thuốc độc cũng sẽ biến thành cam lồ khi vừa vào miệng. Người trì tụng thần chú này cũng sẽ không tái sinh vào những cõi xấu ; họ có muốn cũng chưa được .Vì sao ? Vì thần chú này giữ họ lại mà không cho đi đến những nơi đó. Nếu chưa tích tụ đủ công đức, thì khi tụng Chú Lăng Nghiêm thì mười phương chư Phật sẽ gia hộ công đức lành cho toàn bộ mọi người .Giả thử tâm niệm thường bị tán loạn chưa hề chuyên nhất để phát sinh định lực, nhưng nếu tâm nghĩ về thần Chú Lăng Nghiêm, rồi dùng miệng để trì tụng thì Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương cũng sẽ bí mật hộ trì toàn bộ tất cả chúng ta cho đến khi tâm tán loạn tiêu dần , phát sinh định lực .Các Ngài cũng sẽ bí mật tương hỗ cho quý vị khai mở trí huệ , chuyển tâm nhất ý đến độ thấu rõ hết toàn thể vấn đề trong 84.000 hằng hà sa số kiếp .Những quyền lợi vô biên kể trên là do Hoa Sen Phật trích tới từ nhiều nguồn trên mạng internet, tất yếu Chú Lăng Nghiêm chính là một thần chú rất trọng yếu trong Phật giáo, nhưng chỉ vì những quyền lợi được ghi ở trên mà toàn bộ mọi người ra sức trì tụng khi chưa hiểu rõ mục tiêu chính của đạo Phật, với một trái tim chân tình, một tâm lý tinh khiết không hỗn tạp cái xấu thì tụng niệm thần chú mới linh nghiệm .

Xem Thêm  Chồn Hôi Ăn Gì Đây Mấy A E !, Thức Ăn Chủ Yếu Của Nó Là Gì – Thdcanada.com.vn - các loại chồn

Thần Chú Lăng Nghiêm phiên âm tiếng Việt

Nam mô Lăng Nghiêm Hội thượng Phật Bồ tát. ( đọc 3 lần )Diệu trạm tổng trì bất động tôn, Thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu, Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân, Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương, Hòan độ như thị hằng sa chúng, Tương thử thâm tâm phụng trần sát, Thị tắc danh vi báo Phật ân, Phục thỉnh thế tôn vị triệu chứng tỏ ,Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, Như nhất chúng sinh vị thành Phật, Chung bất ư thử thủ nê hoàn, Đại hùng đại lực đại từ bi, Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, Linh ngã tảo đăng vô thượng giác, Ư thập phương giới tọa đạo tràng, Thuấn nhã đa tánh khả diệt vong ,Thước ca ra tâm vô động chuyển. Nam mô thường trú thập phương Phật, Nam mô thường trú thập phương Pháp, Nam mô thường trú thập phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nam mô Quan Thế ɱ bồ tát, Nam mô Kim Cang Tạng bồ tát ,Nhĩ thời thế tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hoá Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư vô giới, đại chúng ngưỡng quan, úy ái kim bảo, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như-Lai .

1. Đệ nhất

Nam mô tát đa tha, tô già đa da α ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà-tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam. Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà, cu tri nẩm. Ta xá ra bà, ca tăng già nẩm .Nam mô Lô kê 𝓐-la-hán đa nẩm. Nam mô tô lô đa ba na nẩm. Nam mô ta yết rị đà già di nẩm. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm. Tam miệu già bà ra để ba đa na nẩm. Nam mô đề bà ly sắc nỏa. Nam mô tát đà da tỳ địa da đà ra ly sắc nỏa .Xá ba noa yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm. Nam mô bạt ra ha ma ni. Nam mô nhơn đà ra da. Nam mô bà già bà đế Lô đà ra da. Ô ma bát đế, Ta hê dạ da. Nam mô bà già bà đế. Na ra dả noa da. Bàn giá ma-ha tam mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da .Nam mô bà già bà đế, Ma ha ca ra da. Địa rị bác lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. 𝓐 địa mục đế. Thi ma xá na, nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa câu ra da. Nam mô bát đầu ma câu ra da .Nam mô bạc xà ra câu ra da. Nam mô ma ni câu ra da. Nam mô già xà câu ra gia, Nam mô bà già bà đế, Đế rị trà du ra tây na, Ba ra ha ra noa ra xà da, Đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Nam mô 𝓐 di đa bà da, Đa tha dà đa da, 𝓐 ra ha đế, Tam miệu tam-bồ-đà da .

Nam mô bà già bà đế, 𝓐 sô bệ da, Đa tha già đa da, 𝓐 ra ha đế, Tam-miệu tam-bồ-đà da. Nam mô bà già bà đế, Bệ xa xà da, câu lô phệ trụ rị da, Bát ra bà ra xà da, Đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế, Tam bổ sư bí đa, Tát lân nại ra lặc xà da, Đa tha già đa da, 𝓐 ra ha đế, Tam-miệu tam-bồ-đa da.

Xem Thêm  Nhà tiên tri Vanga và những dự đoán về các thảm họa - tiên đoán

Nam mô bà già bà đế, Xá kê dã mẫu na duệ, Đa tha già đa da, 𝓐 ra ha đế, Tam-miệu tam-bồ-đa da. Nam mô bà già bà đế, Lặc đát na kê đô ra xà da, Đa tha già đa da, 𝓐 ra ha đế, Tam-miệu tam-bồ-đà da, Đế biều, nam mô tát yết rị đa, Ế đàm bà giá bà đa, Tát đác tha già đô sắc ni sam, Tát đác đa bát đác lam .Nam mô α bà ra thị đam, Bác ra đế dương kỳ ra, Tát ra bà bộ đa yết ra ha, Ni yết ra ha yết ca ra ha ni, Bạt ra bí địa da sất đà nể, 𝓐 ca ra mật rị trụ, Bát rị đát ra da nảnh yết rị, Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, Tát ra bà đột sắc tra .Đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, Giả đô ra thất đế nẫm, Yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, Tỳ đa băng ta na yết rị, 𝓐 sắc tra băng xá đế nẩm, Na xoa sát đác ra nhã xà, Ba ra tát đà na yết rị, 𝓐 sắc tra nẩm, Ma ha yết ra ha nhã xà, Tỳ đa băng tát na yết rị, Tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà .Hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni, Bí sa xá tất đác ra, 𝓐 kiết ni ô đà ca ra nhã xà, 𝓐 bát ra thị đa câu ra Ma ha bác ra chiến trì, Ma ha điệp đa, Ma ha đế xà, Ma ha thuế đa xà bà ra, Ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể, 𝓐 rị da đa ra, Tỳ rị câu tri, Thệ bà tỳ xà da, Bạt xà ra ma lễ để, Tỳ xá lô đa .Bột đằng dõng ca, Bạt xà ra chế hắc na α giá, Ma ra chế bà bát ra chất đa, Bạt xà ra thiện trì, Tỳ xá ra giá, Phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, Tô ma lô ba, Ma ha thuế đa, 𝓐 rị da đa ra, Ma ha bà ra α bác ra, Bạt xà ra thương yết ra chế bà, Bạt xà ra câu ma rị, Câu lam đà rị .Bạt xà ra hắt tát đa giá Tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, Khuất tô mẫu bà yết ra đá na, Bệ lô giá na câu rị da, Dạ ra thố sắc ni sam, Tỳ chiếc lam bà ma ni giá, Bạt xà ra ca na ca ba ra bà, Lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, Thuế đa giá ca ma ra Sát xa thi ba ra bà, Ế đế di đế, Mẫu đà ra yết noa, Ta bệ ra sám, Quật phạm đô, Ấn thố na mạ mạ tỏa .

2. Đệ nhị

Ô hồng, Rị sắc yết noa, Bác lặc xá tất đa, Tát đác tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, Đô lô ung Chiêm bà na. Hổ hồng, Đô lô ung Tất đam bà na. Hổ hồng, Đô lô ung Ba ra sắc địa da tam bác xoa noa yết ra .Hổ hồng, Đô lô ung, Tát bà dược xoa hắt ra sát ta, Yết ra ha nhã xà, Tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng, Đô lô ung, Giả đô ra thi đế nẫm, Yết ra ha ta ha tát ra nẩm, Tỳ đằng băng tát na ra .Hổ hồng, Đô lô ung, Ra xoa, Bà già phạm Tát đác tha già đô sắc ni sam, Ba ra điểm xà kiết rị, Ma ha ta ha tát ra, Bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, Câu tri ta ha tát nê đế lệ, 𝓐 tệ đề thị bà rị đa, Tra tra anh ca Ma ha bạt xà lô đà ra, Đế rị bồ bà na, Man trà ra, Ô hồng, Ta tất đế bạt bà đô, Mạ mạ Ấn thố na mạ mạ tỏa .

3. Đệ tam

Ra xà bà dạ, Chủ ra bạt dạ, 𝓐 kỳ ni bà dạ, Ô đà ca bà dạ, Tỳ xa bà dạ, Xá tát đa ra bà dạ, Bà ra chước yết ra bà dạ, Đột sắc xoa bà dạ, 𝓐 xá nể bà dạ, 𝓐 ca ra mật rị trụ bà dạ, Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, Ô ra ca bà đa bà dạ, Lặc xà đàn trà bà dạ, Na già bà dạ, Tỳ điều đát bà dạ, Tô ba ra noa bà dạ .Dược xoa yết ra ha, Ra xoa tư yết ra ha, Tất rị đa yết ra ha, Tỳ xá giá yết ra ha, Bộ đa yết ra ha, Cưu bàn trà yết ra ha, Bổ đơn na yết ra ha, Ca tra bổ đơn na yết ra ha, Tất kiền độ yết ra ha, 𝓐 bá tất ma ra yết ra ha, Ô đàn ma đà yết ra ha, Xa dạ yết ra ha, Hê rị bà đế yết ra ha .Xả đa ha rị nẩm, Yết bà ha rị nẩm, Lô địa ra ha rị nẩm, Mang ta ha rị nẩm, Mê đà ha rị nẩm, Ma xà ha rị nẩm, Xà đa ha rị nữ, Thị tỷ đa ha rị nẩm, Tỳ đa ha rị nẩm, Bà đa ha rị nẩm, 𝓐 du dá ha rị nữ, Chất đa ha rị nữ, Đế sam tát bệ sam, Tát bà yết ra ha nẩm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di .Ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Trà diễn ni hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Ma ha bát du bát đác dạ, Lô đà ra hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Na ra dạ noa hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di .Đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Ma ha ca ra ma đác rị già noa hất ri đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Ca ba rị ca hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Xà dạ yết ra, ma độ yết ra Tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm .Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Tỳ rị dương hất rị tri, Nan đà kê sa ra dà noa bác đế, Sách hê dạ hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Na yết na xá ra ba noa hất rị đởm .Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, 𝓐-la-hán hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Tỳ đa ra già hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, Kê ra dạ di, Bạt xà ra ba nể, Câu hê dạ, câu hê dạ Ca địa bát đế hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di Kê ra dạ di, Ra xoa võng, Bà dà phạm, Ấn thố na mạ mạ tỏa .

4. Đệ tứ

Bà dà phạm, Tát đác đa bát đác ra, Nam-mô tý đô đế, 𝓐 tất đa na ra lặc ca, Ba ra bà tất phổ tra, Tỳ ca tát đát đa bát đế rị, Thập Phật ra thập Phật ra, Đà ra đà ra, Tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà. Hổ hồng .Hổ hồng, Phấn tra, Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, Ta ha, Hê hê phấn, 𝓐 mâu ca da phấn, 𝓐 ba ra đề ha da phấn, Ba ra bà ra đà phấn, 𝓐 tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, Tát bà đề bệ tệ phấn, Tát bà na già tệ phấn, Tát bà dược xoa tệ phấn, Tát bà kiền thát bà tệ phấn, Tát bà bổ đơn na tệ phấn .Ca tra bổ đơn na tệ phấn, Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, Tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, Tát bà thập bà lê tệ phấn, Tát bà α bá tất ma lê tệ phấn, Tát bà xá ra bà noa tệ phấn, Tát bà địa đế kê tệ phấn, Tát bà đát ma đà kê tệ phấn, Tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn, Xà dạ yết ra ma độ yết ra, Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn .Tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, Giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, Bạt xà ra câu ma rị, Tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, Ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn, Bạt xà ra thương yết ra dạ, Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, Ma ha ca ra dạ, Ma ha mạt đát rị ca noa .Nam mô ta yết rị đa dạ phấn, Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, Bột ra ha mâu ni duệ phấn, 𝓐 kỳ ni duệ phấn, Ma ha yết rị duệ phấn, Yết ra đàn trì duệ phấn, Miệc đát rị duệ phấn, Lao đát rị duệ phấn, Giá văn trà duệ phấn, Yết la ra đát rị duệ phấn, Ca bát rị duệ phấn, 𝓐 địa mục chất đa ca thi ma xá na, Bà tư nể duệ phấn, Diễn kiết chất, Tát đỏa bà tỏa, Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa .

Xem Thêm  5 app chụp ảnh tự sướng trên điện thoại siêu xịn sò - cunpic

5. Đệ ngũ

Đột sắc tra chất đa, 𝓐 mạt đát rị chất đa, Ô xà ha ra, Dà ba ha ra, Lô địa ra ha ra, Ta bà ha ra, Ma xà ha ra, Xà đa ha ra, Thị tỷ đa ha ra, Bạt lược dạ ha ra, Kiền đà ha ra, Bố sử ba ha ra, Phả ra ha ra, Bà tỏa ha ra, Bác ba chất đa, Đột sắc tra chất đa .Lao đà ra chất đa, Dược xoa yết ra ha, Ra sát ta yết ra ha, Bế lệ đa yết ra ha, Tỳ xá giá yết ra ha, Bộ đa yết ra ha, Cưu bàn trà yết ra ha, Tất kiền đà yết ra ha, Ô đát ma đà yết ra ha, Xa dạ yết ra ha, 𝓐 bá tất ma ra yết ra ha, Trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha, Rị Phật đế yết ra ha, Xà di ca yết ra ha, Xá câu ni yết ra ha, Lao đà ra nan địa ca yết ra ha, 𝓐 lam bà yết ra ha, Kiền độ ba ni yết ra ha .Thập Phật ra yên ca hê ca, Trị đế dược ca, Đát lệ đế dược ca, Giả đột thác ca, Ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, Bạt để ca, Tỷ để ca, Thất lệ sắc mật ca, Ta nể bát để ca, Tát bà thập phạt ra, Thất lô kiết đế, Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, 𝓐 ỷ lô kiềm, Mục khê lô kiềm .Yết rị đột lô kiềm, Yết ra ha yết lam, Yết noa du lam, Đản đa du lam, Hất rị dạ du lam, Mạt mạ du lam, Bạt rị thất bà du lam, Tỷ lật sắc tra du lam, Ô đà ra du lam, Yết tri du lam, Bạt tất đế du lam, Ô lô du lam, Thường già du lam, Hắc tất đa du lam, Bạt đà du lam, Ta phòng án già bát ra trượng già du lam .Bộ đa tỷ đa trà, Trà kỳ ni thập bà ra, Đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, Tát bát lô ha lăng già, Du sa đát ra, ta na yết ra, Tỳ sa dụ ca, 𝓐 kỳ ni ô đà ca, Mạt ra bệ ra kiến đa ra, 𝓐 ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca, Địa lật lặc tra, Tỷ rị sắc chất ca, Tát bà na câu ra, Tứ dẫn già tệ, yết ra rị dược xoa đác ra sô .Mạt ra thị, phệ đế sam ta bệ sam, Tất đát đa bát đát ra, Ma ha bạt xà lô sắc ni sam, Ma ha bác lặc trượng kỳ lam, Dạ ba đột đà xá dụ xà na, Biện đát lệ noa, Tỳ đà da bàn đàm ca lô di, Đế thù bàn đàm ca lô di, Bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di, Đát điệc tha .Án, 𝓐 na lệ, Tỳ xá đề, Bệ ra bạt xà ra đà rị, Bàn đà bàn đà nể, Bạt xà ra bán ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, Ta bà ha. ( đoạn này đọc tụng 3 lần ) .

Một số video đọc tụng Chú Lăng Nghiêm

Thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Lăng Nghiêm rất hay

Các nhà sư tụng Chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn rất nhiều hay là , truyền cảm

Hoa Sen Phật

4.6 10 votes

Nhận xét nội dung

Tìm hiểu thêm:

Tìm hiểu thêm: Hồ sơ tiếng Anh là gì?


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài thần ưng đế quốc

Đội Đặc Chiến Thần Ưng Tập 07 Phim Hành Động Hay Nhất 2021 Lồng Tiếng Phim HomeTV

 • Tác giả: Phim HomeTV
 • Ngày đăng: 2021-10-14
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9974 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đội Đặc Chiến Thần Ưng Tập 07 Phim Hành Động Hay Nhất 2021 Lồng Tiếng Phim HomeTV

  ➤ Đăng Ký Kênh Để Ủng Hộ Chúng Mình Bạn Nhé: https://bit.ly/2XUIxkc
  ➤ Xem Trọn Bộ Đội Đặc Chiến Thần Ưng : https://bit.ly/3DoihhB

  © Bản quyền thuộc về PHIM HOMETV và Đối Tác
  © Copyright by PHIM HOMETV and Partner☞ Do not Reup
  © Copyright all rights reserved

Thần Ưng đế quốc

 • Tác giả: sangtacviet.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1459 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đọc truyện Thần Ưng đế quốc chương tiên tiến nhất, nhanh nhất

Chivi

 • Tác giả: chivi.app
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2413 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dụng cụ dịch truyện từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt

Có Chàng Ngự Sử Thời Trần

 • Tác giả: wattpad.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8115 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có Chàng Ngự Sử Thời Trần – (Chương 44) – Tác giả Thiên Địa Linh Linh Update tiên tiến nhất, full prc pdf tài liệu, trợ giúp xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại Wattpad.VN.

9+ Phim Hoạt Hình 3D Trung Quốc nhớ đừng nên Bỏ Qua Tại Năm 2022 HangNhatCaoCap

 • Tác giả: hangnhatcaocap.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8189 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các bạn đang xem nội dung : “9+ Phim Hoạt Hình 3D Trung Quốc nhớ đừng nên Bỏ Qua Tại Năm 2022”

Vạn Cổ Thần Đế – Cất cánh Xa Vạn Dặm

 • Tác giả: tuchangioi.net
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4913 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vạn Cổ Thần Đế Cất cánh Xa Vạn Dặm. Tác Giả: Phi Thiên Ngư ở Tu Chân Giới, kho truyện được tuyển chọn hay và nóng nhất.

Thần Ưng Đế Quốc

 • Tác giả: hacdong.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6258 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law