Trào lưu Tây Sơn từng được mệnh danh là “phong trào nông dân” và chúa Nguyễn Ánh – vua Gia Long được cho rằng thành phần phản động nhất…

Bạn đang xem: rắn cắn gà

  Trong cuộc nội chiến tại miền Nam những năm 1954-1975, lịch sử đã được các nhà phân tích miền Bắc vận dụng như một lợi khí về mặt tâm lý để trợ giúp cho các nỗ lực quân sự, trào lưu Tây Sơn được mệnh danh là “phong trào nông dân” và được viện dẫn như một mô hình lý tưởng, trùng phù hợp với các trào lưu Cộng sản quốc tế trong việc lật đổ chính quyền thực dân cũng như các chính quyền “phản động” khác. Và cũng chính điều này vô hình trung đẩy thế lực đối kháng với trào lưu Tây Sơn lúc bấy giờ, tiêu biểu là chúa Nguyễn Ánh – vua Gia Long, vào thành phần phản động nhất.

  Người ta đã viện dẫn nhiều sự kiện lịch sử để minh chứng cho sự “thối nát” của triều Nguyễn, nổi trội nhất là việc Nguyễn Ánh – Gia Long “cõng rắn cắn gà nhà” và “trả thù tàn bạo” nhà Tây Sơn… Có người còn đi xa hơn, cho rằng việc Nguyễn Ánh được sự giúp sức của một nhúm sĩ quan Pháp hoạt động độc lập vào cuối thế kỷ XVIII là nguyên nhân dẫn theo việc thực dân Pháp chiếm lấy Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XIX, mà không hề lý gì tới cuộc tranh giành thuộc địa đang hồi kịch tính của hai đế quốc Anh và Pháp tại vùng châu Á và Viễn Đông trong một thời gian dài.

  Về chuyện “cõng rắn” của chúa Nguyễn Ánh

  Những năm đầu thập niên 1780, cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn mà người cuối cùng còn sống sót là Nguyễn Ánh và nhà Tây Sơn đã tới hồi kịch liệt. Đến năm 1783 thì thế trận nghiêng hẳn về phía Tây Sơn, chúa Nguyễn phải chạy ra những đảo xa để tránh cuộc truy sát của đối phương. Năm 1784, thế cùng lực tận, theo lời đề xuất của một tướng Xiêm (Thái Lan) trong cuộc gặp mặt tại Long Xuyên, Nguyễn Ánh quyết định tạm thời sang Xiêm tá túc, chờ thời dịp lộn ngược thế cờ. Tháng 3 Âm lịch năm này, vua Xiêm “bèn ước hẹn giúp quân để mưu đồ khôi phục. Vua thứ hai nước Xiêm nhân đó nhắc đến việc năm trước giảng hòa với Nguyễn Hữu Thụy (Nguyễn Văn Thoại) đã có thề ước với nhau là gặp hoạn nạn thì cứu nhau, thì ngày nay xin phải ra sức. Bèn đưa những vật Nguyễn Hữu Thụy tặng là cờ đào và gươm ra để làm tin, rồi định ngày cử binh”. (Đại Nam Thực Lục – Tập Một – NXB Giáo dục – Hà Nội 2002, trang 221)

  Tháng 6 Âm lịch năm ấy, Nguyễn Ánh mang quân về Gia Định, vua Xiêm sai cháu là Chiêu Tăng và Chiêu Sương đem hai vạn thủy quân và 300 chiến thuyền theo giúp. Lực lượng quân Xiêm được đặt dưới sự lãnh đạo chung của tướng Việt là Bình Tây Đại Đô đốc Châu Văn Tiếp, khởi đầu tiến đánh đạo Kiên Giang, rồi thẳng đến Trà Ôn, Mân Thít, Sa Đéc… Tháng 10 Âm lịch năm 1784, Châu Văn Tiếp tử trận trong trận đánh tại sông Mân Thít. Tháng sau, “vua thấy quân Xiêm tàn bạo, đến đâu là cướp bóc đấy, nhân dân ta oán rất nhiều, bảo các tướng rằng: ‘Muốn được nước phải được lòng dân. Nay Chu (Châu) Văn Tiếp đã mất, quân Xiêm không ai chế ngự được. Nếu được Gia Định mà mất lòng dân thì ta cũng không nỡ làm. Thà hãy lui quân để đừng làm khổ nhân dân’” (Đại Nam Thực Lục – sđd, trang 222).

  Cuối năm (âm lịch) đó, quân Xiêm bị phục binh của nhà Tây Sơn dưới quyền lãnh đạo của Nguyễn Huệ đánh một trận tan tác. Tháng 4 Âm lịch năm sau (1785), được tin về sự lộng hành của quân Xiêm tại Gia Định, vua Xiêm tức giận định chém hai cháu là Chiêu Tăng và Chiêu Sương là những người lãnh đạo trực tiếp đạo quân này, may nhờ Nguyễn Ánh can gián nên họ thoát chết. Qua những sự kiện lịch sử trên, ta có thể thấy rõ những lập luận cho rằng quân Xiêm xâm lược nước ta và Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà” là không đứng vững, vì các nguyên nhân sau:

  • Hành động xâm lược chỉ có thực khi quân đội nước này sang tấn công một nước khác, hạ gục quân nước đó và chiếm đóng lâu dài. Trong trường hợp kể trên, quân Xiêm được triều đình nước này cử đi tăng cường cho lực lượng có sẵn của chúa Nguyễn Ánh và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tướng Việt là Châu Văn Tiếp thì chỉ có thể nói này là đạo quân đánh thuê hơn là đạo quân xâm lược.
  • Không thể coi Nguyễn Ánh là “cõng rắn” khi ông sử dụng quân Xiêm như một dụng cụ để tăng cường sức mạnh của quân đội do ông và các tướng Việt lãnh đạo. Việc quân Xiêm lợi dụng thời dịp để tàn hại dân lành là một tình huống ngạc nhiên trong chiến tranh, nằm ngoài dự kiến của cả phía Việt lẫn phía Xiêm. Tất nhiên, Nguyễn Ánh và các tướng của ông phải phụ trách về biến động này, và như những phát biểu của ông với các tướng, điều này chỉ có tính nhất thời và vượt ra ngoài khả năng kiểm tra của phía Việt. Nếu quân Xiêm được mang sang Đại Việt nhằm mục đích xâm lược, vua Xiêm đã không nổi trận lôi đình đòi mang hai người cháu ra chém đầu về những việc làm tệ hại mà lính tráng của họ đã gây ra.
  • Qua việc vua Xiêm thông báo về trao đổi của cả hai bên “đã có thề ước với nhau là gặp hoạn nạn thì cứu nhau”, có thể thấy rằng vào những thế kỷ XVIII – XIX, các nước Đông Nam Á đã có một trao đổi mặc nhiên là nước này gặp nguy biến có thể nhờ một nước khác mang quân sang giúp. Tất nhiên khi đã nhờ nước khác sang giúp mình thì không thể coi họ là đạo quân xâm lược. Điều này đã được nhiều lần minh chứng trong lịch sử: năm 1785, trong thời gian nương náu tại Vọng Các (Bangkok), các tướng Việt đã có dịp giúp quân Xiêm quấy tan cuộc xâm lăng của quân Miến Điện (Diến Điện, nay là Myanmar); thế kỷ XIX và các thế kỷ trước, mỗi lần nước láng giềng Chân Lạp bị lân bang Xiêm La xâm lấn, họ yêu cầu quân ta kéo sang Nam Vang để giúp đẩy lùi cuộc ngoại xâm, không có lịch sử nước nào gọi quân ta là quân xâm lược. Ngay giữa cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn, nhiều lần nước Lào tự nguyện mang quân sang tấn công vào mặt tây bắc của Đại Việt để phân tán lực lượng của quân Tây Sơn (còn kiểm tra miền trung và miền bắc Đại Việt), giúp chúa Nguyễn Ánh rảnh tay khắc phục các chiến trường phía Nam.
  Xem Thêm  Là mạng gì Archives – - dđầu số 090

  Nhà Tây Sơn có “cõng rắn” hay không?

  Tất cả chúng ta cứ giả thiết như sự hiện diện của hai vạn quân Xiêm trong đạo quân của nhà Nguyễn năm 1784 là một hình thức “cõng rắn” của Nguyễn Ánh, vậy hãy xét xem nhà Tây Sơn có “cõng rắn” theo phương thức này không?

  Trước hết cần nói lại một số sự kiện trọng yếu trong sử Việt liên quan đến mối quan hệ giữa nhà Tây Sơn và các nhóm quân sự người Hoa. Chỉ hai năm sau thời điểm nổi dậy, năm 1773, Nguyễn Nhạc tự xưng là Trại chủ, thu nhận quân của hai lái buôn người Hoa là Tập Đình và Lý Tài vào quân đội của mình. Quân của Tập Đình gọi là Trung Nghĩa quân, quân của Lý Tài gọi là Hòa Nghĩa quân. Nhờ hai đạo quân này mà quân Tây Sơn đánh thắng nhiều trận lớn, đẩy quân nhà Nguyễn vào thế chống đỡ, cuối cùng chúa Định vương Nguyễn Phúc Thuần phải cùng gia quyến và quần thần bỏ kinh đô Phú Xuân (Huế) chạy vào Gia Định.

  Tuy nhiên, đến năm 1775, mối quan hệ giữa nhà Tây Sơn và hai nhân vật người Hoa trên khởi đầu rạn nứt, Nguyễn Nhạc lập mưu giết Tập Đình, Đình biết trước, bỏ chạy về Quảng Đông, bị quan nhà Thanh bắt giết. Ít lâu sau, không chịu đựng nổi cách hành xử khắc nghiệt của Nguyễn Nhạc, Lý Tài dẫn Hòa Nghĩa quân đến đầu hàng tướng Tống Phước Hiệp của nhà Nguyễn. Năm 1782, Hòa Nghĩa quân chém được tướng Phạm Ngạn của nhà Tây Sơn tại cầu Tham Lương, Nguyễn Nhạc giận cá chém thớt, bắt giết hàng mấy ngàn người Hoa ở Gia Định, bất kể thuộc thành phần nào, thây nằm chật sông, dân chúng không dám ăn cá mấy tháng liền.

  Xem Thêm  Yến Tiệc: Tin tức Yến Tiệc 2022 mới nhất - yến tiệc

  Trong những năm gần đây, các hoạt động của trào lưu Tây Sơn được nhiều giáo sư, nhà phân tích phương Tây khảo rất kỹ, trong số này phải kể tới bà Dian Н. Murray, tác giả quyển Pirates of the South China Coast, 1790-1810 (Hải tặc ở miền duyên hải Nam Trung Hoa, những năm 1790-1810), xuất bản năm 1987, và giáo sư người Mỹ George Dutton, tác giả quyển The Uprising of Tây Sơn (Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn) – 2006 . Hai tác giả trên đã dành những chương trọng yếu nêu cụ thể rõ ràng và cụ thể sự hợp tác mật thiết giữa nhiều nhóm hải tặc người Hoa ở biển Đông với nhà Tây Sơn, từ khi hoàng đế Quang Trung còn nắm quyền cho đến ngày cuối cùng của chính thể này. Bọn cầm đầu các nhóm hải tặc Trung Hoa được nhà Tây Sơn giao cho nhiệm vụ tuyển người bổ sung vào lực lượng của họ, mang quân làm chốt chặn các ngả tiến quân của quân nhà Nguyễn và bước đầu đã đóng góp nhiều công sức trọng yếu trong các chiến dịch xâm chiếm Phú Xuân và Thăng Long năm 1786. Một trong những nhân vật cốt lõi thuộc nhóm hải tặc Trung Hoa là Trần Thiên Bảo được nhà Tây Sơn phong chức Tổng binh, tước hầu; một người bạn của y là Lương Khuê Hiệp được phong tước Hiệp Đức hầu. Trong tác phẩm kể tên, giáo sư Dutton đã viết về sự link giữa hải tặc Trung Hoa và nhà Tây Sơn như sau:

  “Những người từng là cướp biển đơn thuần, không có phẩm cấp hay địa vị nay được công nhận là tướng lĩnh, quan trấn thủ, hầu tước, trong lúc có người thậm chí còn được phong vương. Một tay cầm đầu hải tặc tên Mạc Quan Phù được phong tước Đông Hải Vương, trong khi một người khác là Ô Thạch Nhị được phong Bình Ba Vương năm 1797. Giữa thập niên 1770, các nhà lãnh đạo Tây Sơn đã triển khai sức mạnh và địa vị từ những chức vụ và cương vị chính thức do chúa Trịnh ban cho, thì các hải tặc Trung Hoa cũng có được tầm cỡ từ những chức vụ mà nhà Tây Sơn ban cho chúng. Sự hợp pháp hóa này quan trọng trong mối quan hệ giữa bọn hải tặc với nhau và với chính quyền Trung Hoa, nhưng nó cũng có ích cho những nhà lãnh đạo Tây Sơn, vì nó đưa ra một sự giải thích về cách hành xử trong mối quan hệ giữa họ với những kẻ ngoài vòng pháp luật này.

  Đội thủy quân của hải tặc phục vụ trong quân đội Tây Sơn khá quan trọng, một mặt với Mạc Quan Phù chỉ huy hơn một ngàn người, mặt khác với một người cầm đầu hải tặc là Trịnh Thất, chỉ huy một lực lượng hơn 200 tàu thuyền. Thủy quân với tầm cỡ đó rất hữu dụng cho nhà Tây Sơn, đảm đương nhiều chức năng cốt yếu cho triều đại Quang Trung. Trước hết, hải tặc giúp ông mở rộng sức mạnh thủy quân, bổ sung khả năng tuần tra vùng duyên hải từ biên giới với Trung Quốc đến vùng cực nam Qui Nhơn…” (sách đã dẫn, trang 222)

  Sau khoảng thời gian vua Quang Trung từ trần, hải tặc Trung Hoa tiếp tục tham gia vào những chiến dịch quân sự trọng yếu của nhà Tây Sơn, phục vụ cho chính quyền này cho đến những ngày cuối cùng (1802). Xét như vậy để thấy rằng sự hiện diện của những lực lượng hải tặc Trung Hoa do nhà Tây Sơn kết nạp vào quân đội của họ về bản chất không khác gì lực lượng quân Xiêm được tăng cường cho quân đội của Nguyễn Ánh. Tất cả chúng ta sẽ có dịp trở lại một cách cụ thể hơn về sự “cộng sinh” giữa nhà Tây Sơn và các nhóm hải tặc Trung Hoa trong suốt mười mấy năm liền.

  Xem Thêm  Phía trong lớp học “độ body” đắt nhất bây giờ: Máy móc vừa lạ vừa xịn, học phí lên đến cả triệu/ buổi nhưng toàn Hoa hậu học nên cũng ham - dat may moc

  Tất nhiên, tất cả chúng ta không hẹp hòi tổng kết rằng sự hiện diện của một lực lượng hùng hậu hải tặc Trung Hoa trong quân đội nhà Tây Sơn là một hình thức “cõng rắn” của ba anh em Nhạc, Huệ, Lữ. Việc làm có ý thức của họ cũng như việc Nguyễn Ánh chấp thuận cho 2 vạn quân Xiêm đại chiến chung hàng ngũ với quân đội của mình chỉ nhằm tăng cường tiềm lực quân sự trong cuộc nội chiến giữa hai bên. Vì vậy, trên trí não công bình của lịch sử, nay đã tới lúc cần xem lại cái luận điệu một chiều cũ rích “Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà” của hàng ngàn cái loa vẫn ra rả từ nhiều năm qua.

  Đón xem kỳ sau: Chuyện Nguyễn Ánh “cõng rắn” trong mối quan hệ với người Pháp

  Nhà phân tích lịch sử Lê Nguyễn
  Đăng tải dưới sự cho phép của tác giả (có bổ sung hình ảnh và chú thích minh họa)
  Đăng lại từ báo Trí Việt News, độc giả quan tâm có thể tham khảo tại triviet.news

  Xem thêm:

  Mời xem video:


  Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài rắn cắn gà

  5 Lần Gà Mẹ Tử Chiến Rắn Hổ Mang Bảo Vệ Con

  • Tác giả: Không Gian Khác
  • Ngày đăng: 2021-02-21
  • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3026 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những lần rắn Hổ Mang đột nhập bọn gà đẻ bắt gà con. Rất may gà mẹ đang có mặt ở đó để đại chiến với rắn bảo vệ đàn con của mình

  Giải thích Thành ngữ – Tục ngữ

  • Tác giả: www.sachhayonline.com
  • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1234 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thí dụ: “Nguyễn Ánh đã cõng rắn cắn gà nhà, nên giặc Pháp đã có điều kiện xâm lược nước ta” (Tạp chí văn học 4-1974). Ý …

  Giải thích thành ngữ: Cõng rắn cắn gà nhà

  • Tác giả: quehuongonline.vn
  • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8117 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thành ngữ cõng rắn cắn gà nhà được dùng trong tiếng Việt với ý nghĩa hàm chỉ hành động phản bội Tổ quốc, phản lại nhân dân, đem giặc về sát hại đồng bào, đồng chí, anh em đồng bọn thân thíc

  Giải thích câu tục ngữ Cõng rắn cắn gà nhà

  • Tác giả: kenhhocsinh.com
  • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5238 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải thích câu tục ngữ Cõng rắn cắn gà nhà ngắn gọnHướng dẫn Thí dụ: “Nguyễn Ánh đã cõng rắn cắn gà nhà, – Tổng hợp tin bài Giải thích câu tục ngữ Cõng rắn cắn gà nhà của học viên.

  Gõ Tiếng Việt

  • Tác giả: gotiengviet.com.vn
  • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8825 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  cách trị rắn vào cắn gà nhà :((( helpppppppppp

  • Tác giả: agriviet.com
  • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1320 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: các bác ơi giúp e vs ak,e nuôi gần 500 e gà hơn 30 ngày tuổi do chuông nuôi đặt xa nhà nên mỗi tối e phải ra ngủ canh ngoài đó, nhưng thời gian gần đây RẮN…

  Giải thích câu tục ngữ: Cõng rắn cắn gà nhà

  • Tác giả: vanmauvietnam.com
  • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4494 lượt nhận xét )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải thích câu tục ngữ: Cõng rắn cắn gà nhàHướng dẫn Thí dụ: “Nguyễn Ánh đã cõng rắn cắn gà nhà, nên – Xem nội dung Giải thích câu tục ngữ: Cõng rắn cắn gà nhà cụ thể.

  Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

  By ads_law