Bạn đang xem : com tam thuan kieu

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

1. THUẬN KIỀU KHẢI VI ĐẮC BIẾT 9,99

Tôm, thịt viên luộc, đậu que với tôm, trứng cuộn, bò cuộn)

2. PHAN TÀU HỒ KỲ 8,99

Vỏ đậu que đặc biệt của nhà với tôm ăn kèm với rau diếp

3. PHAN CHAO TOM 8,99

Mắm tôm ăn kèm với xà lách

4. PHAN CHÂU GIÓ 5,75

Trứng cuộn (5) chiên giòn ăn kèm với xà lách và nước mắm

5. PHAN CHÂU GIÓ TOM 6,75

Trứng cuộn tôm chiên giòn (5) ăn kèm với xà lách và nước mắm 6,75

6. PHAN GOI CUON 3,50

Tôm tươi và giò heo thái mỏng (2) ăn kèm với nước sốt đậu phộng

7. PHAN BỘI CỬA 3,50

Bánh tráng cuốn thịt heo (2)

8. THIT NUONG CUON 4,75

Giò heo tươi (3)

9. BO VIEN KHONG 4,50

Súp bò viên

10. CHAO TOM CUON 4,75

Bánh tráng cuốn mắm tôm (3)

11. NEM TOM CUON 4,75

Thịt viên nướng và tôm cuộn tươi (3)

12. NEM NUONG NHA TRANG 5,99

Thịt viên nướng kiểu Nha Trang (4)

13. BANH BEO TOM CHAY HOAC BI 5,99

Bánh tráng với hành khô và tôm khô hoặc da heo xé sợi

14. BANH XEO 6,50

Tôm, thịt heo, bánh crepe ăn kèm với rau xà lách và nước mắm

THỰC VẬT

15. COM DAU HU CHAY 6,50

Cơm tấm với tàu hũ

16. COM TAM BI CHAY 6,50

Cơm tấm chay

17. BÚN BI DAU HU 6,99

Bún chay và tàu hũ kho

18. BI CUON CHAY HOAC GOI CUON CHAY 3,50

Cơm cuộn chay

19. HU TIEU HOAC MI XAO CHAY 8,50

Mì gạo hoặc mì trứng xào rau củ và tàu hũ

GẠO LỨT

20. COM TAM THUAN KIEU 10 THÁNG 13,99

Da heo xé sợi, trứng hấp, bì heo, bì đậu que, tôm, mắm tôm, thịt viên, trứng cuộn, trứng cuộn tôm, xúc xích Trung Quốc, 2 con tôm nướng than

21. COM TAM THUAN KIEU 7 THÁNG 11.99

Da heo xé sợi, trứng hấp, bì heo, bì đậu que, tôm, mắm tôm, thịt viên, trứng cuộn, trứng cuộn tôm, xúc xích Trung Quốc, 2 con tôm nướng than

22. COM TAM BO NUONG 6.99

Cơm tấm với thịt bò luộc

23. COM TAM BO LUI 7.50

Cơm tấm cuộn thịt bò

24. COM TAM THIT NUONG 6.99

Cơm tấm với thịt lợn luộc

25. COM TAM GA NUONG 6,99

Cơm tấm với gà luộc

26. COM TAM SUON 6,99

Cơm tấm với thịt heo quay

27. COM TAM BI 6,99

Cơm tấm với da heo xé vụn

28. COM TAM BI CHA 6,99

Cơm tấm với da heo xé, trứng hấp

29. COM TAM BI CHA SUON 7.50

Cơm tấm với da heo xé sợi, bì heo luộc, trứng hấp

30. COM TAM BI CHA GA 7.50

Cơm tấm với da heo xé và trứng gà hấp

31. COM TAM BI CHA NEM 7.50

Cơm tấm với da heo xé sợi, chả viên và trứng hấp

32. COM TAM BI CHA BO 7.50

Cơm tấm với da heo xé nhỏ, trứng hấp và thịt bò luộc

33. COM TAM BI CHA GA RO-TI 7.50

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp và gà mẹ chiên giòn

34. COM TAM BI CHA BO LUI 7.50

Cơm tấm với da heo xé, trứng hấp và bò cuộn

35. COM TAM BI CHA BO LUI TAU HU KY 7,99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, bò cuộn tôm thịt

36. COM TAM BI CHA BO LUI CHAO TOM 7.99

Cơm tấm với bì heo, trứng hấp, bò cuốn mắm tôm

37. COM TAM BI CHA BO LUI GA NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, bò cuộn gà luộc

38. COM TAM BI CHA BO LUI SUON NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, bò cuộn thịt heo quay

39. COM TAM BI CHA BO LUI THIT NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, bò cuộn thịt heo nướng

40. COM TAM BI CHA BO LUI LAP XUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, bò cuộn xúc xích

41. COM TAM BI CHA LAP XUONG 6.99

Cơm tấm với da heo xé sợi và trứng hấp, xúc xích

42. COM TAM BI CHA SUON LAP XUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé và trứng hấp, bì heo, xúc xích

43. COM TAM BI CHA GA LAP XUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, gà, xúc xích

44. COM TAM BI CHA CHAO LAP XUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, mắm tôm, xúc xích

45. COM TAM BI CHA TAU HU KY LAP XUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, đậu que, tôm, xúc xích

46. ​​COM TAM BI CHA TOM LAP XUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, tôm, xúc xích

47. COM TAM BI CHA CHAO TOM 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, mắm tôm và trứng hấp

48. COM TAM CHAO TOM SUON 7,99

Cơm tấm với mắm tôm băm thịt heo

49. COM TAM CHAO TOM BO NUONG 7.99

Cơm tấm với thịt bò luộc, mắm tôm

50. COM TOM CHAO TOM THIT NUONG 7.99

Cơm tấm với mắm tôm và thịt lợn luộc

51. COM TAM TOM NUONG 7,99

Cơm tấm với tôm luộc

52. COM TAM BI CHA TOM NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp và tôm luộc

53. COM TAM SUON BO DAI HAN 7,99

Cơm tấm với sườn bò Hàn Quốc

54. COM TAM BI CHA SUON BO DIA HAN 7.99

Xem Thêm  QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG: 9 trang web bí ẩn nhất lịch sử - 9 trang web bí ẩn

Cơm tấm với bì lợn xé sợi, trứng hấp, thịt bò băm kiểu Hàn Quốc

55. COM TAM BI CHA TAU HU KY NEM 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, đậu que với tôm, thịt viên luộc

56. COM TAM SUON CHA GIO TOM 7,99

Cơm tấm cuộn trứng tôm thịt băm viên

57. COM TAM THIT CHA GIO TOM 7,99

Cơm tấm với thịt heo cuộn trứng tôm

58. COM TAM BI CHA THIT CHA GIO TOM 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, thịt heo luộc, bánh tráng trứng tôm

59. COM TAM SUON BO DAI HAN CHA GIO TOM 7.99

Cơm tấm với sườn bò Hàn Quốc, trứng cuộn tôm

60. COM TAM GA NUONG CHA GIO TOM 7,99

Cơm tấm với gà xé phay, trứng cuộn tôm

61. COM TAM BO NUONG CHA GIO TOM 7.99

Cơm tấm với thịt bò luộc, trứng cuộn tôm

62. COM TAM LAP XUONG CHA GIO TOM 7,99

Cơm tấm xúc xích cuộn trứng tôm

63. COM TAM BI CHANEM SUON NUONG 7.99

Cơm tấm với bì lợn xé nhỏ, trứng hấp, thịt viên và thịt lợn băm viên

64. COM TAM BI CHA NEM THIT NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé, trứng hấp, thịt viên và thịt heo luộc

65. COM TAM BI CHA NEM GA NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé, trứng hấp, thịt viên và gà luộc

66. COM TAM TAU HU KY 7,99

Cơm tấm với đậu que trộn tôm

67. COM TAM BI CHA TAU HU KY 7,99

Cơm tấm với đậu que với tôm, da heo xé và trứng hấp

68. COM TAM BI CHA THIT TAU HU KY 7,99

Cơm tấm với đậu que với tôm, da heo xé sợi, trứng hấp và thịt heo luộc

69. COM TAM BI CHA SUON TAU HU KY 7,99

Cơm tấm với đậu que với tôm, da heo xé sợi, trứng hấp và bì heo

70. COM TAM BI CHA GA TAU HU KY 7,99

Cơm tấm với đậu que với tôm, da heo xé sợi, trứng gà hấp

71. COM TAM BI CHA BO TAU HU KY 7.99

Cơm tấm với đậu que, tôm, da heo xé nhỏ, trứng hấp và thịt bò

72. COM TAM CHAO TOM 7,99

Cơm tấm với mắm tôm

73. COM TAM BI CHA THIT CHAO TOM 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, thịt heo luộc và mắm tôm.

74. COM TAM BI CHA SUON CHAO TOM 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, ruốc heo và mắm tôm

75. COM TAM BI CHA GA CHAO TOM 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, thịt gà và mắm tôm

76. COM TAM BI CHA BO CHAO TOM 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, thịt bò và mắm tôm

77. COM TAM BI CHA TOM NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp và tôm luộc

78. COM TAM BI CHA THIT TOM NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, thịt heo luộc và tôm

79. COM TAM BI CHA GA TOM NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé sợi, trứng hấp, gà luộc và tôm

80. COM TAM BI CHA SUON TOM NUONG 7.99

Cơm tấm với da heo xé, trứng hấp, thịt heo băm và tôm

81. COM TOM BI CHA CHAO TOM TAU HU KY 7,99

Cơm tấm với đậu que với tôm, da heo xé nhỏ, trứng hấp và da đậu

82. COM TAM BI CHA CHAO TOM NEM 7.99

Cơm tấm với da heo xé, trứng hấp, mắm tôm và thịt viên

83. COM GA HẢI NAM 7,99

Cơm gà Hải Nam

GẠO ĐỎ

84. COM BAY SUON NUONG 8,99

Cơm đỏ với thịt lợn băm viên

85. COM BAT BUU GA NUONG 8,99

Cơm đỏ với gà luộc

86. COM BAT BUU THIT NUONG 8,99

Cơm đỏ với thịt lợn luộc

87. COM BAT BUU TAU HU KY 8,99

Cơm đỏ với đậu que trộn tôm

88. COM BAT BUU CHAO TOM 8,99

Cơm đỏ chấm mắm tôm

89. COM BAT BUU BO LUI 8,99

Cơm đỏ cuộn thịt bò

90. COM BAT BUU GA ROTI 8,99

Cơm đỏ gà mẹ xào ngô

91. COM BAT BUU BO LUC LAC 9.50

Cơm đỏ với thịt bò viên

GẠO LỨT VÀ MÓN XOÀI HƠI

92. COM CHIEN THUAN KIEU 7.99

Cơm rang đặc biệt với tôm, xúc xích Trung Quốc, trứng

93. COM CHIEN TOM 7,99

Cơm rang tôm

94. MI HOAC HU TIEU XZO THAP CAM HOAC GA BO TOM DO BIEN 7.99

Mì xào trứng hoặc phở hoặc cơm trộn hoặc gà, bò, tôm, hải sản với rau

MÓN ĂN GẠO HOẶC MÓN TRỨNG

Toàn bộ các món phở đều được phục vụ với giá đỗ, ớt jalapeno và chanh

95. HU TIEU NAM VANG 6,99

Phở đặc biệt, tôm, thịt heo, trứng cút và thịt heo xay

96. MI NAM VANG 6,99

Mì trứng đặc biệt, tôm, thịt lợn, trứng cút và thịt lợn xay

97. HU TIEU MI NAM VANG 7.50

Phở cơm và mì trứng đặc biệt tận nhà

98. MI TAU HU KY 7,50

Đậu que với mì trứng tôm

99. MI TOM CHA CA CHIEN 7.50

Bánh phở tôm, chả cá

100. HU TIEU CA HOAC MI CA 7,50

Bún cá hoặc bún trứng

101. MI TOM THIT 6,99

Mì trứng tôm, thịt heo

102. HU TIEU TOM THIT 6,99

Bún tôm thịt heo

103. HU TIEU MI TOM THIT 7,50

Mì tôm, mì thịt heo và mì trứng

104. HU TIEU GA HOAC MI GA 7,50

Xem Thêm  Bé mọc răng hàm trong bao lâu? Dấu hiệu trẻ mọc răng hàm sốt mấy ngày - trẻ mọc răng hàm

Phở gà hoặc phở trứng

105. HU TIEU DO BIEN HOAC MI DO BIEN 7.50

Mì hải sản hoặc mì trứng hải sản

106. BÚN SUỐI 7.50

Thịt lợn, tôm và xúc xích

107. BÚN CHA CA 7,99

Bún cá Nha Trang với cà chua và dứa

108. BÚN BÒ HUẾ 7,99

Phở Huế đặc biệt với thịt bò, xúc xích, chân giò và huyết hấp

109. BÚN GIÓ HUYẾT 7,50

Bún bò Huế với chân giò hấp huyết

110. BUN CHA HUYET 7.50

Bún bò Huế với huyết hấp

111. CHEN HUYET 3,50

Huyết heo hấp súp

112. CHEN GIÓ 3,50

Chân giò nấu súp

SÚP MÓN ĂN UDON

113. BANH CANH CHA CA CHIEN TOM 6,99

Bánh mì chả cá, mì udon tôm

114. BANH CANH THIT GIO 6,99

Mì udon heo, heo quay

115. BANH CANH GIO HEO VA HUYET 6,99

Mì udon chân giò nấu huyết heo

116. BANH CANH BO VIEN 6,99

Thịt viên với mì udon

117. BANH CANH TOM THIT 6,99

Mì udon thịt heo, tôm

118. BANH CANH CHA CA CHIEN 6,99

Bánh mì udon chả cá

119. BANH CANH GA 6,99

Mì udon gà

PORRIDGE

120. CHAO GA 6,99

Cháo gà

121. CHAO BO 6,99

Cháo thịt bò

122. CHAO CA 6,99

Cháo cá

123. CHAO HUYET 6,99

Cháo huyết heo

124. CHAO TOM 6,99

Cháo tôm

125. CHAO LONG 6,99

Cháo huyết heo với xúc xích heo, gan và tim

VERMICELLI

126. BÚN BÒ LUI CHA ĐI 7,99

Bún bò cuộn trứng

127. BÚN BÒ LUI NEM TAU HU KY 7,99

Bò cuộn, thịt viên luộc, đậu và da với tôm và bún

128. BUN BO LUI CHAO TOM 7,99

Bún đậu mắm tôm

129. BÚN BÒ LUI NEM 7,99

Bò cuộn, thịt viên nướng với bún

130. BUN THIT NUONG 7,50

Thịt lợn luộc với bún

131. BUN THIT NUONG CHA GIO 7,50

Thịt lợn luộc và trứng cuộn với bún

132. BÚN BÒ NƯƠNG 7,50

Bún bò xào

133. BÚN BÒ NƯƠNG CHÂU GIÓ 7,50

Bún cuộn thịt bò và trứng cuộn

134. BÚN CHÁU 7,50

Bún cuộn trứng

135. BUN CHA GIO BI 7,50

Thịt heo xé và trứng cuộn với bún

136. BUN BI THIT NUONG 7.50

Thịt lợn chặt nhỏ và thịt lợn luộc với bún

137. BUN BI BO NUONG 7.50

Thịt lợn thái nhỏ và thịt bò luộc với bún

138. BÚN NƯỚNG 7.50

Thịt viên luộc với bún

139. BÚN NEM NƯƠNG BI 7,50

Thịt viên và thịt lợn chặt nhỏ với bún

140. BUN NEM CHA GIO 7,50

Thịt viên và thịt lợn chặt nhỏ với bún

141. BÚN BI 7,50

Bún thịt băm

142. BUN BI THIT NUONG CHA GIO 7,99

Thịt lợn luộc, trứng cuộn và thịt lợn xé nhỏ với bún

143. BÚN TÀU HỮU KỲ 7,99

Da đậu đặc biệt với bún tôm

144. BÚN TÀU HỮU KỲ CHÂU 7,99

Đậu que cuộn trứng với bún tôm

145. BUN NEM NUONG TAU HU KY CHA GIO 7,99

Thịt viên luộc, đậu que với tôm, bún cuộn trứng

146. BUN CHAO TAU HU KY CHA GIO 7,99

Mắm tôm, váng đậu cuốn trứng tôm, bún cuộn trứng

147. BÚN BÒ NƯƠNG TÀU HỮU 7,99

Thịt bò luộc, đậu que với bún tôm

148. BUN THIT NUONG TAU HU KY 7,99

Thịt lợn luộc, đậu phụ với bún tôm

149. BUN BO NUON TAU HU KY CHA GIO 7,99

Thịt bò luộc, trứng cuộn, váng đậu và bún tôm

150. BUN THIT NUONG TAU HU KY CHA GIO 7,99

Thịt lợn thái sợi, trứng cuộn, váng đậu và bún tôm

151. BUN CH HA NOI 7.99

Bún riêu kiểu “Hà Nội”

152. BUN CHAO TOM 7,99

Bún đậu mắm tôm

153. BUN BO XAO 7,99

Bún xào thịt bò

154. BUN CHAO TOM BI 7,99

Bún đậu mắm tôm

155. BUN CHAO TOM NEM NUONG CHA GIO 7,99

Thịt viên luộc, trứng cuộn và bún đậu mắm tôm

156. BUN NEM THIT NUONG CHA GIO 7,99

Thịt viên luộc, chả và trứng cuộn với bún

157. BUN NEM BO NUONG CHA GIO 7,99

Thịt bò luộc, thịt viên và trứng cuộn với bún

158. BUN CHAO TOM BO NUONG 7,99

Bún đậu mắm tôm

159. BUN CHAO TOM THIT NUONG 7,99

Thịt heo luộc, mắm tôm và bún

160. BUN CHAO TOM CHA GIO 7,99

Bún đậu mắm tôm cuộn trứng

161. BÚN TOM NƯƠNG 7,99

Tôm luộc với bún

162. BÚN TIỆM NƯƠNG CHÂU GIÓ 7,99

Tôm luộc và trứng cuộn với bún

163. BUN THIT NUONG CHA GIO 7,99

Thịt heo luộc, bún cuốn tôm trứng

164. BUN THIT TAU HUKY CHA GIO TOM 7,99

Thịt heo luộc, bì đậu và bún cuộn trứng tôm

165. BUN BO TAU HU KY CHA GIO TOM 7,99

Thịt bò luộc, đậu que với bún cuộn trứng tôm

166. BUN BO CHAO CHA GIO TOM 7,99

Bún bò, mắm tôm, bún cuộn trứng tôm

167. BUN BI GA CHA GIO TOM 7,99

Bún cuộn thịt gà xé, gà, tôm

168. BUN BI THIT CHA GIO TOM 7,99

Thịt heo xé sợi, chả, bún tôm trứng cá

169. BUN BI BO CHA GIO TOM 7,99

Bún thịt heo, bò, tôm cuộn trứng cá

170. BUN BI CHAO CHA GIO TOM 7,99

Thịt heo xé sợi, mắm tôm, bún chả tôm

171. BÚN GA CHÀ GIÀ TOM 7,99

Bún thịt gà cuộn trứng tôm

CÁC MẪU VERMICELLI THIN

172. BANH HOE THUAN KIEU 10 MON 14,99

Thịt lợn luộc, thịt bò, giò bò, 2 con tôm, bì lợn xé sợi, đậu phụ với tôm, mắm tôm, thịt viên, trứng cuộn, trứng cuộn tôm

173. BANH HOI THUAN KIEU 7 THÁNG 12.99

Thịt lợn luộc, 2 con tôm, đậu que với tôm, mắm tôm, thịt viên, trứng cuộn, trứng cuộn

Xem Thêm  99+ Mẫu nail mắt mèo độc đáo, sành điệu cho mọi quý cô - maắt mèo

174. BANH HOI BO LUI TAU HU KY CHA GIO 9,50

Bún mỏng với chả bò, đậu que, tôm, trứng cuộn

175. BANH HOI BO LUI CHAO TOM CHA GIO 9,50

Bún mỏng với chả bò, chả tôm, chả trứng

176. BANH HOI BO LUI NEM CHA GIO 9.50

Bún mỏng với chả bò, thịt viên luộc, trứng cuộn

177. BANH HOI BO LUI 9,50

Bún thịt cuộn chả bò

178. BANH HOI TAU HU KY 9,50

Bún riêu mỏng với đậu phụ da nhân tôm

179. BANH HOI NEM NUONG TAU HU KY 9,50

Bún mỏng với thịt viên nướng, đậu phụ với tôm

180. BANH HOI NEM NUONG TAU HU KY CHA GIO 9,50

Bún mỏng với thịt viên nướng, đậu que với tôm và trứng cuộn

181. BANH HOI TAU HU KY CHA GIO 9,50

Bún mỏng với trứng cuộn, đậu que với tôm

182. BANH HOI CHAO TAU HU KY 9,50

Bún đậu mắm tôm, bún đậu da tôm

183. BANH HOI BO NUONG TAU HU KY 9,50

Bún mỏng với thịt bò luộc, đậu que với tôm

184. BANH HOI THIT NUONG TAU HU KY 9,50

Bún mỏng với thịt heo quay, đậu que với tôm

185. BANH HOI CHAO NEM NUON TAU HU KY 9,50

Bún mỏng với thịt viên nướng, mắm tôm, đậu phụ với tôm

186. BANH HOI THIT NUONG 9.50

Bún mỏng với thịt heo luộc 9,50

187. BANH HOI BO NUONG 9,50

Bún mỏng với thịt bò luộc

188. BANH HOI TOM THIT NUONG 9,50

Bún chả mỏng với tôm và thịt lợn luộc

189. BANH HOI NEM NUONG 9,50

Bún mỏng với thịt viên luộc

190. BANH HOI TOM NEM NUONG 9.50

Bún mỏng với tôm nướng và thịt viên

191. BANH HOI TOM THIT NUONG CHA GIO 9,50

Bún mỏng với tôm nướng, thịt heo và trứng cuộn

192. BANH HOI TOM NUONG 9,50

Bún mỏng với tôm luộc

193. BANH HOI TOM THIT NEM NUONG 9.50

Những miếng bún mỏng với tôm, thịt lợn và thịt viên nướng cháy cạnh

194. BANH HOI GA NUONG 9,50

Bún thịt gà xé sợi mỏng

195. BANH HOI GA CHAO NEM 9,50

Bún mỏng với thịt gà, mắm tôm, thịt viên xá xíu

196. BANH HOI GA TOM TAU HU KY 9,50

Bún mỏng với thịt gà, tôm, đậu phụ với tôm

197. BANH HOI GA CHAO TAU HU KY 9,50

Bún mỏng với thịt gà, mắm tôm, đậu phụ với tôm

198. BANH HOI SUON BO DAI HAN 9,50

Những miếng bún mỏng với thịt bò băm kiểu Hàn Quốc


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài com tam thuan kieu

Gọi chọc cơm tấm Thuận Kiều

 • Tác giả: NguoiYeuNuocViet
 • Ngày đăng: 2012-06-24
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2161 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Com Tam Thuan Kieu

 • Tác giả: www.yelp.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7573 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Delivery & Pickup Options – 650 reviews of Com Tam Thuan Kieu “word spread that there is α vietnamese dish that is uber-filling and uber-cheap. that dish is com tam (broken rice).

  thuan kieu is α chain (not sure how big, ι saw one in SGV and one somewhere else) and ι see α lot of people eat here. they have other stuff on the thực đơn like bun (vermicelli) but most ppl get the rice plates. most of their rice plates are 5 bucks and you get the broken rice, some relish, and maybe 3 other things (they have α very large thực đơn w/ different combos.. ι think upward to 60) that can include shredded pork, porkchop, grilled beef, shrimp cake, etc. they also have the dac biet (special) for α couple bucks more and you get like 7 things. ι can’t even finish α normal plate so this shit is α definite steal.

  α good idea is to order it to-go and eat it at home.. you can split it with someone or they make pretty good leftovers. oh, comes with pork-onion broth soup on the side.”

Com Tam Thuan Kieu

 • Tác giả: comvietnam.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3982 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Món Ăn Khai Vị – Appetizers, Cơm Tấm – Broken Rice, Bún Khô – Vermicelli, Bánh Hỏi – Tiny Rice Stick

Thuan Kieu restaurants in Orange County CA

 • Tác giả: www.comtamthuankieu.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3904 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Four restaurants: Thuan Kieu in Westminster, and Com Tam Thuan Kieu in Garden Grove, San Gabriel

COM TAM THUAN KIEU, Tucson – Restaurant Reviews, Photos & Phone Number – Tripadvisor

 • Tác giả: www.tripadvisor.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9788 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Com Tam Thuan Kieu, Tucson: See 39 unbiased reviews of Com Tam Thuan Kieu, rated 4.5 of 5 on Tripadvisor and ranked #322 of 1,966 restaurants in Tucson.

Cơm Tấm Thuận Kiều

 • Tác giả: pasgo.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2216 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơm Tấm Thuận Kiều Đinh Tiên Hoàng – Mùi vị cơm tấm truyền thống: Cơm sườn non nướng, Cơm tấm bì chả, Cơm tấm gà nướng, Cơm tấm tôm càng rim,…

Cơm Tấm Thuận Kiều – Tôn Thất Tùng ở Quận 1, TP. HCM

 • Tác giả: www.foody.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3751 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơm Tấm Thuận Kiều – Tôn Thất Tùng – Quán ăn – Món Việt tại 26 Tôn Thất Tùng, Ρ. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM. Giá trung bình đầu người 25.000đ – 275.000đ

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law