Ngày đăng: 08/06/2021, 11:13

Nội dung miêu tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nấm phổi xâm lấn điều trị tại Trung tâm Hô hấp Bệnh xá Bạch Mai; Đánh giá kết quả điều trị của người bệnh nấm phổi xâm lấn điều trị tại Trung tâm Hô hấp Bệnh xá Bạch Mai. DIỄN ĐÀN Y HỌC Phân tích khoa học ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NẤM PHỔI XÂM LẤN TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP- BỆNH VIỆN BẠCH MAI Nguyễn Thị Như Quỳnh1, Chu Thị Hạnh2 TĨM TẮT Mục tiêu: 1.Mơ tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nấm phổi xâm lấn điều trị Trung tâm Hô hấp Bệnh xá Bạch Mai Đánh giá kết điều trị người bệnh nấm phổi xâm lấn điều trị Trung tâm Hô hấp Bệnh xá Bạch Mai Đối tượng: 50 người bệnh chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn Trung tâm Hô Hấp- Bệnh xá Bạch Mai.Cách thức: phân tích hồi cứu- tiến cứu, miêu tả chùm, ca bệnh Kết quả: tỉ lệ nam/nữ 2,1:1, độ tuổi bình quân 52,7±14,6 Biểu hiện lâm sàng thường gặp: sốt (54%), ho đờm (58%), rale ẩm, rale nổ (64%) Hình ảnh CLVT: thương tổn hang ( 46%), đông đặc (49%), quầng sáng (22%) Tỉ lệ loài nấm: Aspergillus spp 72%, Cryptococcus spp 16%, Candida spp 2%, có 3% người bệnh khơng định danh lồi nấm Phân loại chẩn đốn: chắn 44%, nhiều khả 50%, 6% Có 96% người bệnh điều trị thuốc chống nấm Tỉ lệ tạ thế sau 12 tuần 31,25% Tổng kết: nấm phổi xâm lấn có đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khơng đặc hiệu, xét nghiệm chẩn đốn nấm VN cịn giới hạn hiệu điều trị khơng cao Keyword: nấm phổi xâm lấn SUMMARY CLINICAL, SUBCLINICAL CHARACTERISTICS AND TREATMENT OUTCOMES OF INVASIVE PULMONARY FUNGAL INJECTION AT RESPIRATORY CENTER- BACH MAI HOSPITAL Objective: Describe clinical, subclinical characteristics of invasive pulmonary fungal injection at Respiratory center – Bach Mai hospital 2.Phản hồi treatment outcomes of invasive pulmonary fungal injection at Respiratory center – Bach Mai hospital Subjects: 50 invasive pulmonary fungal injection patients were diagnosed to Respiratory center of Bach Mai hospital Method: retrospective research – study, describe beams, cases Results: Male/female 2,125: 1, average age 52.7 ± 14,628 Clinical symptoms are: fever (54%), sputum cough (58%), crackles (64%) Computerized tomography images often show cavernous lesions (46%), solidification (49%), halos (22%) Rate of fungal species: Đại học Y Hà Nội, 2Trung tâm Hô hấp-Bệnh xá Bạch Mai Người liên hệ: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Tin nhắn hộp thư online: ntnquynh.hmu@gmail.com Ngày nhận bài: 4/6/2019 Ngày phản biện: 21/6/2019 Ngày chấp thuận đăng: 24/6/2019 Số 109 (Tháng 07/2019) Y HỌC LÂM SÀNG 131 DIỄN ĐÀN Y HỌC Phân tích khoa học Aspergillus spp 72%, Cryptococcus spp 16%, Candida spp 2%, 3% of patients not identify fungal species Diagnostic classification: 44% certain, 50% more likely, 6% possible There were 96% of patients were treated with antifungal drugs The mortality rate after 12 weeks is 31.25% Conclusions: Invasive pulmonary fungal injection have nonspecific clinical and subclinical characteristics, current fungal diagnostic tests and drugs in Vietnam are limited, so the therapeutic effect is not as expected Keys: invasive pulmonary fungal injection, invasive lung fungal (ILF) I ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiễm nấm xâm lấn bệnh lý nhiễm trùng nặng có tỉ lệ tạ thế cao, thường gặp người bệnh suy giảm miễn dịch, chủ chốt nấm phổi xâm lấn nhiễm nấm máu Trên giới nói chung VN nói riêng, tỉ lệ nhiễm nấm phổi xâm lấn có khuynh hướng tăng trưởng 20 năm gần tăng quần thể có nguy nhiễm nấm Theo Mitsutosh Kurosawa cộng (2012, n=2821) phân tích 2821 người bệnh bệnh lý huyết học ác tính, có 38/2821 (1,3%) người bệnh chẩn đốn nhiễm nấm xâm lấn, 21/38 (55,26%) người bệnh nhiễm nấm phổi xâm lấn [1] Theo Chien-Yuan Chen cộng (2018, n=2083) phân tích đối tượng người bệnh bệnh lý huyết học ác tính Đài Loan từ 2008-2013, có 236/2083 (11,33%) người bệnh nhiễm nấm phổi xâm lấn Tỉ lệ nhiễm nấm phổi xâm lấn người bệnh huyết học 5.9 100 người bệnh/ năm [2] Nấm phổi xâm lần mối quan tâm đáng lo lắng thực hành lâm sàng bệnh thường chẩn đoán muộn tỉ lệ tạ thế cao Theo Pagano cộng nhận xét tỉ lệ mắc bệnh tỉ lệ tạ thế nấm phổi xâm lấn người bệnh leucemia cấp phân tích đa trung tâm công đoạn liên tiếp 1987-1998 1999-2000 cho thấy tỉ lệ tạ thế 40% 38,5% [3] Bên cạnh đó VN ebook chủ đề phân tích nấm phổi xâm lấn giới hạn Do chúng tơi thực chủ đề với mục tiêu chính: 132 Y HỌC LÂM SÀNG Số 109 (Tháng 07/2019) Miêu tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nấm phổi xâm lấn điều trị Trung tâm Hô hấp Bệnh xá Bạch Mai từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2018 Đánh giá kết điều trị người bệnh nấm phổi xâm lấn điều trị Trung tâm Hô hấp Bệnh xá Bạch Mai từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2018 II ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP Đối tượng phân tích Các người bệnh chẩn đoán nhiễm nấm phổi xâm lấn điều trị Trung tâm Hô hấp- Bệnh xá Bạch Mai từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2018 1.1 Tiêu chí lựa chọn người bệnh – Người bệnh hồi cứu: tất người bệnh chẩn đoán Nấm phổi xâm lấn hồ sơ bệnh án, có đầy đủ thơng tin bệnh án – Người bệnh tiến cứu: Người bệnh chẩn đoán nấm phổi xâm lấn thuộc nhóm: chắn (proven), nhiều khả (probable), (possible) theo tiêu chí EORTC/MSG [4] chấp nhận gia nhập phân tích 1.2 Tiêu chí ngoại trừ – Không đáp ứng tiêu chí chẩn đoán nấm phổi xâm lấn theo EORTC/MSG – Chẩn đoán u nấm phổi – Người bệnh có xét nghiệm ni cấy bệnh DIỄN ĐÀN Y HỌC Phân tích khoa học phẩm đường hô hấp nấm khơng có yếu tố địa, dấu hiệu lâm sàng và/ thương tổn phim cắt lớp vi tính viện từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2017 bệnh án có mã lưu trữ B44 Loại bệnh án không đáp ứng tiêu chí lựa chọn người bệnh – Không chấp nhận gia nhập phân tích với người bệnh tiến cứu + Thu thập thông tin theo mẫu bệnh án phân tích – Hồ sơ bệnh án lưu trữ khơng có đầy đủ thơng tin – Tiến cứu: BN có địa nhiễm nấm phổi xâm lấn => khám lâm sàng, ghi xét nghiệm CLS (soi tươi, ni cấy, cắt lớp vi tính, nọi soi phế quản, phẫu thuật bệnh) => chẩn đoán xác nhận => điều trị, theo dõi điều trị => lấy số liệu theo bệnh án phân tích => liên lạc người bệnh sau tuần, 12 tuần, tháng, => giải quyết bệnh án phân tích * Khái niệm công dụng khơng mong mỏi q trình điều trị: công dụng phụ lên thận khái niệm tăng 50% nồng độ creatinin máu đối với nồng độ (độc tính thận) thiểu niệu với lượng nước tiểu < 1ml/kg/ ngày Công dụng phụ lên gan (nhiễm độc gan) khái niệm tăng 100% nồng độ transaminase huyết thanh, đặc biệt alanine transaminase (ALT) đối với nồng độ Hạ kali máu chẩn đoán nồng độ kali huyết < mmol/l Giảm tiểu cầu chẩn đoán số lượng tiểu cầu

Xem Thêm  Bài tập cuối tuần tiếng việt 4 tuần 24 - mát xcơ va

– Tham khảo thêm –

Tham khảo thêm: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nấm phổi xâm lấn tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh xá Bạch Mai, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nấm phổi xâm lấn tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh xá Bạch Mai

By ads_law

Trả lời