Sau đây là danh sách các trận động đất lớn.

Mục lục

 • 1

  Danh sách các trận động đất lớn do USGS lập

 • 2

  Những trận động đất khác không trong danh sách liệt kê của USGS

 • 3

  Những trận động đất gần đây không liệt kê ở phần trên

 • 4

  Những trận động đất có cường độ lớn nhất

 • 5

  Những trận động đất gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất mà sử sách còn ghi

 • 6

  Xem thêm

 • 7

  Ghi chú

 • 8

  Link ngoài

Danh sách các trận động đất lớn do USGS lập

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Đây là danh sách các trận động đất lớn do USGS lập. Xem bảng dưới đây để biết thêm cụ thể.

Ngày
Giờ‡
Vị trí

Kinh
Thương vong
M
MX† (M tham chiếu)

23 tháng 1 năm 1556

Thiểm Tây năm Trung Quốc
Động đất Thiểm Tây 1556

34,5° vĩ bắc

109,7° kinh đông

830.000

~8,0

17 tháng 8 năm 1668

Anatolia năm Thổ Nhĩ Kỳ

40° vĩ bắc

36° kinh đông

8.000

~8,0

26 tháng 1 năm 1700

Cascadia chuyển từ Bắc California sang Đảo Vancouver
Động đất Cascadia 1700

~9,0

M (Satake và ctv., 1996)

1 tháng 11 năm 1755

10:16

Lisboa năm Bồ Đào Nha
Động đất Lisboa 1755

36° vĩ bắc

-11° kinh tây

~80.000

~8,7

MI (Johnston, 1996)

16 tháng 12 năm 1811

8:00

New Madrid, Missouri, Hoa Kỳ

36,6° vĩ bắc

-89,6° kinh tây

~8,1

MI (Johnston, 1996)

23 tháng 1 năm 1812

15:00

New Madrid, Missouri, Hoa Kỳ

36,6° vĩ bắc

-89,6° kinh tây

~7,8

MI (Johnston, 1996)

7 tháng 2 năm 1812

9:45

New Madrid, Missouri, Hoa Kỳ

36,6° vĩ bắc

-89,6° kinh tây

~8,0

MI (Johnston, 1996)

2 tháng 6 năm 1823

8:00

Sườn phía nam của núi Kilauea, Hawaii, Hoa Kỳ

19,3° vĩ bắc

-155° kinh tây

~7,0

MI (Klein và Wright, 2000)

10 tháng 6 năm 1836

15:30

Phía nam Vịnh San Francisco, California, Hoa Kỳ

36,9° vĩ bắc

-121,5° kinh tây

~6,5

MI (Bakun, 1999)

Tháng 6 năm 1838

Bán đảo San Francisco, California, Hoa Kỳ

37,3° vĩ bắc

-123,2° kinh tây

~6,8

MI (Bakun, 1999)

5 tháng 1 năm 1843

2:45

Marked Tree, Arkansas, Hoa Kỳ

35,5° vĩ bắc

-90,5° kinh tây

~6,3

MI (Johnston, 1996)

9 tháng 1 năm 1857

16:24

Fort Tejon, California (Phay nghịch San Andreas từ Parkfield đến Wrightwood)

1

~7,9

M (Grant và Sieh, 1993; Stein và Hanks, 1998)

16 tháng 12 năm 1857

21:00

Napoli, Ý

40,3° vĩ bắc

16° kinh đông

11.000

~6,9

MI

8 tháng 10 năm 1865

20:46

San Jose, California, Hoa Kỳ

37,2° vĩ bắc

121,9° kinh tây

~6,5

MI (Bakun, 1999)

3 tháng 4 năm 1868

2:25

Hilea, đông nam Hawaii, Hawaii, Hoa Kỳ

19,2° vĩ bắc

-155,5° kinh tây

77

~7.9

MI (Klein và Wright, 2000)

21 tháng 10 năm 1868

15:53

Hayward, California, Hoa Kỳ

37,7° vĩ bắc

-122,1° kinh tây

30

~6,8

MI (Bakun, 1999)

20 tháng 2 năm 1871

8:42

Molokai, Hawaii, Hoa Kỳ

21,2° vĩ bắc

-156,9° kinh tây

~6,8

MI (Klein và Wright, 2000)

26 tháng 3 năm 1872

10:30

Thung lũng Owens, California, Hoa Kỳ
1872 Trận động đất Lone Pine

36,5° vĩ bắc

-118° kinh tây

27

~7,6

M (Beanland và Clark, 1994)

15 tháng 12 năm 1872

5:40

Phía bắc Cascades, Washington, Hoa Kỳ

47,9° vĩ bắc

-120,3° kinh tây

~7,3

MI (Malone và Bor, 1979; Rogers và ctv., 1983)

23 tháng 11 năm 1873

5:00

Bờ biển California-Oregon

42,2° vĩ bắc

-124,2° kinh tây

~7,3

MI (Bakun, 2000)

31 tháng 8 năm 1886

2:51

Charleston, Nam Carolina, Hoa Kỳ

32,9° vĩ bắc

-80° kinh tây

60

~7,3

MI (Johnston, 1996)

24 tháng 4 năm 1890

11:36

California, California, Hoa Kỳ

37° vĩ bắc

121,8° kinh tây

~6,3

MI (Bakun, 1999)

27 tháng 10 năm 1891

21:38

Mino-Owari, Nhật Bản

35,6° vĩ bắc

136,6° kinh tây

7.273

~8,0

MS

19 tháng 4 năm 1892

10:50

Vacaville, California, Hoa Kỳ

38,5° vĩ bắc

-121,8° kinh tây

1

~6,4

MI (Bakun, 1999)

21 tháng 4 năm 1892

17:43

Winters, California, Hoa Kỳ

38,6° vĩ bắc

-122° kinh tây

~6,4

MI (Bakun, 1999)

31 tháng 10 năm 1895

11:08

Charleston, Missouri, Hoa Kỳ

37° kinh tây

-89,4° vĩ bắc

~6,6

MI (Johnston, 1996)

15 tháng 6 năm 1896

19:32

Sanriku, Nhật Bản

39,5° vĩ bắc

144° kinh đông

~8,5

M

12 tháng 6 năm 1897

11:06

Assam, Ấn Độ

26° vĩ bắc

91° kinh đông

1.500

~8,3

20 tháng 6 năm 1897

20:14

Calaveras fault, California, Hoa Kỳ

37° vĩ bắc

-121,6° kinh tây

~6,3

MI (Bakun, 1999)

31 tháng 3 năm 1898

7:43

Đảo Mare, California, Hoa Kỳ

38,1° vĩ bắc

122,4° kinh tây

~6,3

MI (Bakun, 1999)

15 tháng 4 năm 1898

7:07

Mendocino, California, Hoa Kỳ

39,3° vĩ bắc

-123,9° kinh tây

~6,8

MI (Bakun, 2000)

4 tháng 9 năm 1899

0:22

Mũi Yakataga, Alaska, Hoa Kỳ

60° vĩ bắc

-142° kinh tây

7,9

MS

10 tháng 9 năm 1899

21:41

Vịnh Yakutat, Alaska, Hoa Kỳ

60° vĩ bắc

-142° kinh tây

8,0

MS

9 tháng 10 năm 1900

12:28

Đảo Kodiak, Alaska, Hoa Kỳ

57,1° vĩ bắc

-153,5° kinh tây

7,7

MS

3 tháng 3 năm 1901

7:45

Parkfield, California, Hoa Kỳ

36,2° vĩ bắc

-120,7° kinh tây

6,4

MS (Abe, 1988)

27 tháng 8 năm 1904

21:56

Fairbanks, Alaska, Hoa Kỳ

64,7° vĩ bắc

-148,1° kinh tây

7,3

MS

9 tháng 7 năm 1905

9:40

Mông Cổ

49° vĩ bắc

99° kinh đông

8,4

M

31 tháng 1 năm 1906

15:36

Colombia-Ecuador

1° vĩ nam

-81,5° kinh tây

1.000

8,8

M

18 tháng 4 năm 1906

13:12

San Francisco, California (San Andreas fault từ Cape Mendocino đến San Juan Bautista)
Trận động đất San Francisco 1906.

3.000

7.8

M (Bakun, 1999)

17 tháng 8 năm 1906

0:40

Valparaíso, Chile

-33

-72

20.000

8.2

M

28 tháng 12 năm 1908

4:20

Messina, Ý

38.3

15.6

70.000

7.2

MS

1 tháng 7 năm 1911

22:00

Calaveras fault, California, Hoa Kỳ

37.39

-121.8

6.5

MS

3 tháng 10 năm 1915

6:52

Pleasant Valley, Nevada, Hoa Kỳ

40.5

-117.5

7.1

M (Stover and Coffman, 1993)

11 tháng 10 năm 1918

14:14

Puerto Rico

18.47

-67.63

116

7.5

MS (McCann, 1985)

6 tháng 12 năm 1918

8:41

Bán đảo Vancouver, British Columbia, Canada

49.62

-125.92

7

ML (Gutenberg and Richter, 1954: Rogers, 1983)

16 tháng 12 năm 1920

12:05

Ninh Hạ-Cam Túc, Trung Quốc

36.6

105.32

200.000

8.6

MS

31 tháng 1 năm 1922

13:17

ngoài khơi, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ

40.7

-125.55

7.3

MG-R (Ellsworth, 1990)

10 tháng 3 năm 1922

11:21

Parkfield, California, Hoa Kỳ

35.9

120.9

6.1

M (Bakun and McEvilly, 1984)

22 tháng 1 năm 1923

9:04

ngoài khơi, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ

40.49

-125.32

7.2

MG-R (Ellsworth, 1990)

1 tháng 9 năm 1923

2:58

Kanto, Nhật Bản
Đại thảm họa động đất Kantō 1923

35.4

139.08

143.000

7.9

M

1 tháng 3 năm 1925

2:19

Charlevoix, Québec, Canada

47.76

-69.84

6.3

M (Bent, 1992)

28 tháng 6 năm 1925

1:21

Clarkston Valley, Montana, Hoa Kỳ

46.32

-111.52

6.6

M (Dosier, 1989)

29 tháng 6 năm 1925

14:42

Santa Barbara, California, Hoa Kỳ

34.3

-119.8

13

6.8

M (Stein and Hanks, 1998)

22 tháng 10 năm 1926

12:35

Vịnh Monterey, California, Hoa Kỳ

36.62

-122.35

6.1

MG-R (Ellsworth, 1990)

22 tháng 10 năm 1926

13:35

Vịnh Monterey, California, Hoa Kỳ

36.55

-122.18

6.1

MG-R (Ellsworth, 1990)

7 tháng 3 năm 1927

9:27

Tango, Nhật Bản

35.8

134.92

3.020

7.6

MS

22 tháng 5 năm 1927

22:32

Tsinghai, Trung Quốc

37.39

102.31

200.000

7.9

MS

4 tháng 11 năm 1927

13:51

ngoài khơi Lompoc, California, Hoa Kỳ

34.92

-121.03

7.1

M (Stein and Hanks, 1998)

18 tháng 11 năm 1929

20:32

Grand Banks, Newfoundland, Canada

44.69

-56.01

7.3

M (Bent, 1995)

21 tháng 12 năm 1932

6:10

Cedar Mountain, Nevada, Hoa Kỳ

38.51

-118.08

7.2

M

2 tháng 3 năm 1933

17:31

Sanriku, Nhật Bản

39.22

144.62

2.990

8.4

M

11 tháng 3 năm 1933

1:54

Bờ biển dài, California, Hoa Kỳ
Trận động đất ở Bờ biển dài năm 1933

33.6

-118

115

6.4

M (Hauksson & Gross, 1991)

20 tháng 11 năm 1933

23:21

Baffin Cất cánh, Canada

73

-69.98

7.4

M (Stein et al. 1979)

15 tháng 1 năm 1934

8:43

Bihar, Ấn Độ

27.55

87.09

10.700

8.1

M (Chen and Molnar, 1977)

8 tháng 6 năm 1934

4:47

Parkfield, California, Hoa Kỳ

35.9

-120.9

6.1

M (Bakun and McEvilly, 1984)

1 tháng 11 năm 1935

6:03

Timiskaming, Québec, Canada

48.89

-79

6.2

M (Bent, 1996)

22 tháng 7 năm 1937

17:09

Salcha, Alaska, Hoa Kỳ

64.49

-146.85

7.3

MS

23 tháng 1 năm 1938

8:32

Maui, Hawaii, Hoa Kỳ

20.96

-156.18

6.8

MS (Klein and Wright, 2000)

10 tháng 11 năm 1938

20:18

Shumagin Islands, Alaska, Hoa Kỳ

55.33

-158.37

8.2

M

26 tháng 12 năm 1939

23:57

Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ

39.77

39.53

32.700

7.8

MS

19 tháng 5 năm 1940

4:36

Thung lũng Hoàng gia, California, Hoa Kỳ

32.73

-115.5

9

7.1

M (Ellsworth, 1990)

7 tháng 12 năm 1944

4:35

Tonankai, Nhật Bản

33.75

136

1.223

8.1

M

1 tháng 4 năm 1946

12:28

Đảo Unimak, Alaska, Hoa Kỳ

52.75

-163.5

165

7.3

MS (Stover and Coffman, 1993)

23 tháng 6 năm 1946

17:13

Bán đảo Vancouver, British Columbia, Canada

49.75

-124.5

7.3

ML (Gutenberg and Richter, 1954: Rogers, 1983)

4 tháng 8 năm 1946

17:51

Cộng hoà Dominican

19.25

-69

100

8

MS (Abe, 1981)

20 tháng 12 năm 1946

19:19

Nankaido, Nhật Bản

32.5

134.5

1.330

8.1

M

16 tháng 10 năm 1947

2:09

Fairbanks, Alaska, Hoa Kỳ

64.2

-148.3

7.2

M

13 tháng 4 năm 1949

19:55

Olympia, Washington, Hoa Kỳ
Trận động đất Nisqually

47.1

-122.7

8

7.1

ML (Baker và Langston, 1987)

22 tháng 8 năm 1949

4:01

Đảo Queen Charlotte, British Columbia, Canada

53.62

-133.27

8.1

MS (Gutenberg and Richter, 1954)

15 tháng 8 năm 1950

14:09

Assam-Tây Tạng

28.5

96.5

1.526

8.6

M

21 tháng 8 năm 1951

10:57

Kona, Hawaii, Hoa Kỳ

19.5

-155.95

6.9

MS (Klein and Wright, 2000)

21 tháng 7 năm 1952

11:52

Quận Kern, California, Hoa Kỳ

34.95

-119.05

12

7.3

M (Stein and Hanks, 1998)

4 tháng 11 năm 1952

16:58

Kamchatka, Nga
Trận động đất Kamchatka

52.76

160.06

9

M

29 tháng 3 năm 1954

6:17

Tây Ban Nha

37.03

-3.51

7.9

M

6 tháng 7 năm 1954

11:13

Núi Cầu vồng, Nevada, Hoa Kỳ

39.42

-118.53

6.6

M (Ellsworth, 1990)

24 tháng 8 năm 1954

5:51

Stillwater, Nevada, Hoa Kỳ

39.58

-118.45

6.8

M (Ellsworth, 1990)

16 tháng 12 năm 1954

11:07

Fairview Peak, Nevada, Hoa Kỳ

39.32

-118.2

7.1

M (Ellsworth, 1990)

16 tháng 12 năm 1954

11:11

Thung lũng Dixie, Nevada, Hoa Kỳ

39.5

-118

6.8

M (Ellsworth, 1990)

24 tháng 10 năm 1955

4:10

Concord, California, Hoa Kỳ

38

-122.1

1

5.4

ML (Bolt and Miller, 1975)

9 tháng 3 năm 1957

14:22

Đảo Andreanof, Alaska, Hoa Kỳ

51.56

-175.39

9.1

M

4 tháng 12 năm 1957

3:37

Govi-Altay, Mông Cổ

45.15

99.21

30

8.1

M

7 tháng 4 năm 1958

15:30

Huslia, Alaska, Hoa Kỳ

65.94

-156.37

7.3

M

10 tháng 7 năm 1958

6:15

Fairweather, Alaska, Hoa Kỳ

58.37

-136.66

5

7.7

M

18 tháng 8 năm 1959

6:37

Hebgen Lake, Montana, Hoa Kỳ

44.6

-110.64

28

7.3

M (Dosier, 1985)

29 tháng 2 năm 1960

23:40

Agadir, Maroc

30.5

-9.3

10.000

5.7

M

22 tháng 5 năm 1960

19:11

Chile
Trận động đất lớn ở Chile

-38.24

-73.05

5.700

9.5

M

27 tháng 3 năm 1964

5:36 (PST)

Prince William Sound, Alaska, Hoa Kỳ
Động đất Alaska 1964

61.02

-147.65

125

9.2

M

16 tháng 6 năm 1964

4:01

Niigata, Nhật Bản

38.43

139.23

26

7.5

M

4 tháng 2 năm 1965

5:01

Đảo Rat, Alaska, Hoa Kỳ

51.21

-178.5

8.7

M

29 tháng 4 năm 1965

15:28

Seattle-Tacoma, Washington, Hoa Kỳ
Trận động đất Nisqually

47.32

-122.33

7

6.5

ML (Algermissen and Harding, 1965)

28 tháng 6 năm 1966

4:26

Parkfield, California, Hoa Kỳ

35.88

-120.49

6.1

M (Tsai and Aki, 1969)

12 tháng 9 năm 1966

16:41

Truckee, California, Hoa Kỳ

39.38

-120.22

5.9

M (Tsai and Aki, 1970)

10 tháng 12 năm 1967

22:51

Koyna, Ấn Độ

17.39

73.77

6.3

M (Langston, 1976)

2 tháng 10 năm 1969

6:19

Santa Rosa, California, Hoa Kỳ

38.3

-122.76

1

5.7

ML (Bolt and Miller, 1975)

31 tháng 5 năm 1970

20:23

Peru

-9.25

-78.84

66.000

7.9

M

31 tháng 7 năm 1970

17:08

Colombia

-1.49

-72.56

8

MS

9 tháng 2 năm 1971

14:00

San Fernando, California, Hoa Kỳ
Trận động đất Sylmar

34.4

-118.39

65

6.7

M (Heaton, 1982)

4 tháng 2 năm 1975

11:36

Haicheng, Trung Quốc

40.72

122.73

10.000

7

M (Cipar, 1979)

1 tháng 8 năm 1975

20:20

Oroville, California, Hoa Kỳ

39.5

-121.39

5.8

M

29 tháng 11 năm 1975

14:47

sườn núi phía nam của Kilauea, Hawaii, Hoa Kỳ

19.45

-155.03

2

7.2

MS (Klein and Wright, 2000)

4 tháng 2 năm 1976

9:01

Guatemala

15.3

-89.14

23.000

7.5

M

27 tháng 7 năm 1976

19:42

Đường Sơn, Trung Quốc
Động đất Đường Sơn 1976

39.61

117.89

242.419*

7.6

M

6 tháng 8 năm 1979

17:05

Coyote Lake, California, Hoa Kỳ

37.11

-121.52

5.7

M (Ellsworth, 1990)

15 tháng 10 năm 1979

23:17

Thung lũng Hoàng gia, California, Hoa Kỳ

32.82

-115.65

6.4

M (Hartzell and Heaton, 1983)

24 tháng 1 năm 1980

19:00

Livermore, California, Hoa Kỳ

37.71

-121.73

5.8

M (Bolt et al., 1981)

25 tháng 5 năm 1980

16:33

Hồ Mammoth, California, Hoa Kỳ

37.6

-118.83

6.1

M (Ellsworth, 1990)

25 tháng 5 năm 1980

16:49

Mammoth Lakes, California, Hoa Kỳ

37.65

-118.9

5.9

ML (Ellsworth, 1990)

25 tháng 5 năm 1980

19:44

Mammoth Lakes, California, Hoa Kỳ

37.55

-118.82

5.8

M (Ellsworth, 1990)

27 tháng 5 năm 1980

14:50

Mammoth Lakes, California, Hoa Kỳ

37.48

-118.8

6

M (Ellsworth, 1990)

8 tháng 11 năm 1980

10:27

Gorda Plate, California, Hoa Kỳ

41.12

-124.67

7.2

M (Ellsworth, 1990)

2 tháng 5 năm 1983

23:42

Coalinga, California, Hoa Kỳ

36.23

-120.32

6.5

M (Ellsworth, 1990)

28 tháng 10 năm 1983

14:06

Borah Peak, Idaho, Hoa Kỳ

44.09

-113.8

2

7

M (PDE Monthly Listing)

16 tháng 11 năm 1983

16:13

Kaoiki, Hawaii, Hoa Kỳ

19.44

155.38

6.7

M (PDE Monthly Listing)

24 tháng 4 năm 1984

21:15

Morgan Hill, California, Hoa Kỳ

37.3

-121.71

6.2

M (PDE Monthly Listing)

23 tháng 11 năm 1984

18:08

Round Valley, California, Hoa Kỳ

37.45

-118.6

5.7

M (Ellsworth, 1990)

19 tháng 9 năm 1985

13:17

Michoacán, México
Động đất Mexico 1985

18.44

-102.36

9.500

8

M (PDE Monthly Listing)

23 tháng 12 năm 1985

5:16

Nahanni, Northwest Territories, Canada

62.16

-124.31

6.8

M (Wetmiller et al., 1988)

7 tháng 5 năm 1986

22:47

Andreanof Islands, Alaska, Hoa Kỳ

51.56

-174.81

8

M (PDE Monthly Listing)

8 tháng 7 năm 1986

9:20

north Palm Springs, California, Hoa Kỳ

33.97

-116.78

6.1

M (Hartzell, 1989)

21 tháng 7 năm 1986

14:42

Chalfant Valley, California, Hoa Kỳ

37.53

-118.43

6.2

M (Ellsworth, 1990)

1 tháng 10 năm 1987

14:42

Whittier Narrows, California, Hoa Kỳ
Trận động đất Whittier Narrows

34.06

-118.13

8

5.9

M (Hartzell và Iida, 1990)

30 tháng 11 năm 1987

19:23

Vịnh Alaska

58.84

-142.6

7.9

M (PDE Monthly Listing)

22 tháng 1 năm 1988

0:35

Tennant Creek, Úc

-19.87

133.78

6.3

M (Choy và Bowman, 1990)

22 tháng 1 năm 1988

3:57

Tennant Creek, Úc

-19.88

133.83

6.4

M (Choy và Bowman, 1990)

22 tháng 1 năm 1988

12:04

Tennant Creek, Úc

-19.9

133.83

6.6

M (Choy và Bowman, 1990)

6 tháng 3 năm 1988

22:35

Vịnh Alaska

57.26

-142.75

7.8

M (PDE Monthly Listing)

25 tháng 11 năm 1988

23:46

Saguenay, Québec, Canada

48.06

-71.27

5.9

M (Boatwright and Choy, 1992)

7 tháng 12 năm 1988

7:41

Spitak, Armenia

40.93

44.11

25.000

6.8

M (PDE Monthly Listing)

18 tháng 10 năm 1989

0:04

Loma Prieta, California, Hoa Kỳ
Trận động đất Loma Prieta

37.14

-121.76

63

6.9

M (Wald et al., 1991)

25 tháng 12 năm 1989

14:24

Ungava, Québec, Canada

60.07

-73.54

6

M (Bent, 1994)

28 tháng 6 năm 1991

1:43

Sierra Madre, California, Hoa Kỳ

34.25

-117.95

2

5.6

M (Wald et al., 1991)

17 tháng 8 năm 1991

22:17

Honeydew, California, Hoa Kỳ

41.79

-125.58

7.1

M (PDE Monthly Listing)

23 tháng 4 năm 1992

4:50

Joshua Tree, California, Hoa Kỳ

33.87

-116.55

6.1

M (Hauksson et al., 1993)

25 tháng 4 năm 1992

18:06

Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ

40.38

-124.05

7.2

M (PDE Monthly Listing)

26 tháng 4 năm 1992

7:41

offshore, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ

40.55

-124.29

6.5

M (Oppenheimer et al., 1993)

26 tháng 4 năm 1992

11:18

offshore, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ

40.44

-124.43

6.7

M (Oppenheimer et al., 1993)

28 tháng 6 năm 1992

11:57

Landers, California, Hoa Kỳ

34.2

-116.52

3

7.3

M (Sieh et al. 1993)

29 tháng 6 năm 1992

10:14

Little Skull Mountain, Nevada, Hoa Kỳ

36.77

-116.32

5.7

M (Walter, 1993)

2 tháng 9 năm 1992

0:16

Nicaragua

11.77

-87.35

116

7.7

M (PDE Monthly Listing)

29 tháng 9 năm 1993

22:25

Latur-Killari, Ấn Độ

18.08

76.52

9.748

6.2

M (PDE Monthly Listing)

17 tháng 1 năm 1994

12:30

Northridge, California, Hoa Kỳ
Trận động đất Northridge 1994

34.18

-118.56

60

6.7

M (PDE liệt kê hàng tháng)

9 tháng 6 năm 1994

0:33

Bolivia

-13.86

-67.49

5

8.2

M (PDE liệt kê hàng tháng)

1 tháng 9 năm 1994

15:15

Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ

40.38

-125.78

7.1

M (PDE liệt kê hàng tháng)

16 tháng 1 năm 1995

20:46

Kobe, Nhật Bản
Trận động đất lớn Hanshin

34.57

135.03

5.502

6.9

M (PDE Monthly Listing)

21 tháng 5 năm 1997

22:51

Jabalpur, Ấn Độ

23.07

80.12

38

5.8

M (Singh et al., 1999)

17 tháng 7 năm 1998

8:49

New Guinea

-2.94

142.58

2.183

7

M (PDE liệt kê hàng tháng)

25 tháng 1 năm 1999

18:19

Colombia

4.45

-75.65

1.185

6.2

17 tháng 8 năm 1999

0:01

Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ
Trận động đất Izmit 1999

40.77

30

17.118

7.6

M (PDE Monthly Listing)

20 tháng 9 năm 1999

17:47

Chi-Chi, Đài Loan
Trận động đất Chi-Chi

23.82

120.86

2.400

7.7

M (PDE Monthly Listing)

16 tháng 10 năm 1999

9:46

Hector Mine, California, Hoa Kỳ

34.56

-116.44

7.2

M (PDE Monthly Listing)

12 tháng 11 năm 1999

16:57

Duzce, Thổ Nhĩ Kỳ

40.82

31.23

894

7.2

M (PDE Monthly Listing)

3 tháng 9 năm 2000

8:36

Napa, California, Hoa Kỳ

38.38

-122.41

5

M (BRK)

16 tháng 11 năm 2000

4:54

New Ireland, Papua New Guinea

-4

152.33

8

13 tháng 1 năm 2001

17:33

El Salvador

13.04

-88.66

844

7.7

M (PDE Monthly Listing)

26 tháng 1 năm 2001

3:16

Gujarat, Ấn Độ
Trận động đất Gujarat 2001

23.39

70.23

20.085

7.7

M (PDE Monthly Listing)

28 tháng 2 năm 2001

18:54

Olympia, Washington, Hoa Kỳ
Trận động đất Nisqually

47.11

-122.6

6.8

M (PDE Monthly Listing)

23 tháng 6 năm 2001

20:33

bờ biển Peru

-16.3

-73.55

75

8.4

M (PDE Monthly Listing)

25 tháng 3 năm 2002

14:56

Vùng Hindu Kush, Afghanistan

36.06

69.32

1.000

6.1

M (PDE Monthly Listing)

20 tháng 4 năm 2002

10:50

Au Sable Forks, New York

44.51

-73.7

5.2

M (PDE Monthly Listing)

3 tháng 11 năm 2002

22:12

Denali National Park, Alaska, Hoa Kỳ

63.52

-147.44

7.9

M (QED)

21 tháng 5 năm 2003

18:44

Boumerdes, Algérie

36.96

3.63

2.266

6.8

M (QED)

25 tháng 9 năm 2003

19:50

Hokkaido, Nhật Bản

41.82

143.91

8.3

M (PDE Monthly Listing)

17 tháng 11 năm 2003

06:43

Rat Islands, Alaska, Hoa Kỳ

51.15

178.65

7.8

M (PDE Monthly Listing)

22 tháng 12 năm 2003

19:15

San Simeon, California, Hoa Kỳ

35.71

-121.10

2

6.6

M (PDE Monthly Listing)

26 tháng 12 năm 2003

01:56

đông nam Iran
Bam: 2003 earthquake

29.00

58.31

31.000

6.6

M (PDE Monthly Listing)

28 tháng 9 năm 2004

17:15

Parkfield, California, Hoa Kỳ
Trận động đất Parkfield

35.81

-120.37

6.0

M (QED)

26 tháng 12 năm 2004

00:58

ngoài khơi bờ biển phía tây phía bắc Sumatra
Trận động đất Ấn Độ Dương 2004

3.30

95.87

283.106

9.0

M (QED)

28 tháng 3 năm 2005

16:09

Bắc Sumatra, Indonesia
Trận động đất Sumatra 2005

2.07

97.01

1.313

8.7

M (QED)

12 tháng 5 năm 2008

Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

379,481

7.9

M (QED)

† MG-R = Gutenberg and Richter’s (1954) magnitude, MS = 20 s surface-wave magnitude, M = moment magnitude (Hanks and Kanamori, 1979), and MI is an intensity magnitude, ML is local magnitude (Richter, 1935). 
‡ GMT
 * Fatalities estimated as high as 655.000.

Những trận động đất khác không trong danh sách liệt kê của USGS

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Thời điểm
Vị trí
Tổng số người chết
Cường độ*
Ghi chú

464 TCN

Sparta, Hy Lạp

90.000

XII;

Đã kéo theo một cuộc khởi nghĩa helot và những mối quan hệ mệt mỏi với Athens, một trong những nhân tố mang đến cuộc Chiến tranh Peloponnesian

226 TCN

Rhodes, Hy Lạp

5.667

IX;

đã phá hủy Tp Colossus vùng Rhodes và Tp Kameiros

365

Knossos, Crete (Hy Lạp)

50.000

XI

 

365|

Cyrene, Libya

455.589

XII;

 

20 tháng 5 526

Antiochia, Syria|

250.000

XI;

 

844

Damascus, Syria

50.000

VIII

 

847

Mosul, Iraq

50.000

xi

 

847

Damascus, Syria

70.000

X

 

856

Qumis, Damghan, Iran

200.000

 

856

Corinth, Hy Lạp

45.000

 

893

Kavkaz

82.000

 

893

Daipur, Ấn Độ

180.000

 

893

Ardabil, Iran

150.000

 

1036

Shanxi, Trung Quốc

23.000

 

1042

Palmyra, Baalbek, Syria

50.000

X

 

1057

Chihli (Hopeh), Trung Quốc

25.000

 

1138

Ganzah, Aleppo, Syria

230.000

XI

 

1156-1157

Syria

?

1170

Sicilia

15.000

 

5 tháng 7, 1201

Upper Egypt or Syria

1.100.000

IX

 

1268

Cilicia, Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ)

60.000

 

27 tháng 12 1290

Chihli (Hopeh), Trung Quốc

100.000

6.7

 

20 tháng 5 1293

Kamakura, Nhật Bản

30.000

 

18 tháng 10 1356

Basel, Thụy Sĩ

1.000

6.5

 

26 tháng 1 1531

Lisbon, Bồ Đào Nha

30.000

 

25 tháng 11 1667

Shemakha, Azerbaijan

80.000

XII

 

7 tháng 6 1692

Port Royal, Jamaica

30.000

 

11 tháng 1 1693

Catania Province, Sicilia

60.000

 

1693

Napoli, Ý

93.000

 

1707

Nhật Bản (sóng địa chấn)

30.000

 

30 tháng 12 năm 1730

Đảo Hokkaido, Nhật Bản

137.000

 

1731

Bắc Kinh, Trung Quốc

100.000

 

11 tháng 10 1737

Calcutta, Ấn Độ

300.000

Xem 1737 Calcutta cyclone

16 tháng 10 1737

Kamchatka, Nga

9.3

Xem những trận động đất Kamchatka

7 tháng 6 1755

Miền Bắc Persia

40.000

 

18 tháng 11 1755

Boston, Massachusetts

 

28 tháng 2 năm 1780

Iran

200.000

Kinh độ: 38, vĩ độ: 46.2

4 tháng 2—5 tháng 5, 28 tháng 3 1783

Calabria, Ý

35.000

 

4 tháng 2 1797

Quito, Ecuador & Cuzco, Peru

41.000

 

10 tháng 2 1797

Sumatra, East Indies (Indonesia)

300

8.4

 

8 tháng 12 năm 1812 at 9:45

Wrightwood, California, Hoa Kỳ (lat. 34.22, long. 117.39)

40

~7

Phá hủy nhà thờ Mission San Juan Capistrano

24 tháng 11 1833

Sumatra, East Indies (hiện tại là Indonesia)

8.7

 

23 tháng 1 năm 1855 21:11 giờ địa phương

Wairarapa, New Zealand

4

~8.0

Nâng một phần bờ biển Wellington lên 2m

16 tháng 2 1861

Sumatra, East Indies (hiện tại làIndonesia)

8.5

 

3 tháng 2 năm 1931, 10:47 giờ địa phương

Napier, New Zealand
Napier earthquake

258

7.9

Phá hủy hầu hết Tp; 40 km2 đáy biển được nâng lên khỏi mặt nước

25 tháng 12 năm 1932,

Gansu, Trung Quốc

70.000

7.6

21 tháng 4 năm 1935, 6:02 giờ địa phương

Hsinchu-Taichung, Đài Loan

3.279

7.1

20 tháng 12 năm 1942,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

6.9

26 tháng 11 năm 1943,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

7.7

15 tháng 1 năm 1944, 20:50 GTM-3

San Juan, Argentina

8.000 ~ 10.000

IX (7.8)

Trận động đất kéo dài 30 giây này đã phá hủy 95% Tp, nằm cách tâm chấn 30 km.

1 tháng 2 năm 1944,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

7.5

17 tháng 8 năm 1949,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

7.1

13 tháng 8 năm 1951,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

6.8

8 tháng 8-12 tháng 8 năm 1953

Kefalonia, Hy Lạp

476

7.2

113 chấn động trong vòng 5 ngày

26 tháng 5 năm 1957,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

6.8

19 tháng 8 năm 1966,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

6.6

22 tháng 7 năm 1967,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

7.0

22 tháng 5 năm 1971,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

6.8

23 tháng 12 năm 1972

Managua, Nicaragua

5.000 – 20.000

6.3

Somoza Việc cứu nạn động đất không được tổ chức tốt cũng là một trong những yếu tố kéo theo cuộc cách mạng Sandinista; phá hủy Tp lớn nhất ở Nicaragua (Managua)

30 tháng 6 năm 1975

Norris Junction, Yellowstone National Park, Wyoming, Hoa Kỳ

6.1

Trận động đất lớn nhất ở Yellowstone Caldera kề từ trân động đất Hebgen Lake năm 1959

4 tháng 3 năm 1977

Bucharest, România
1977 Bucharest Earthquake

1500

7.5

Lasted ~ 5 phút and left the capital devastated.

21 tháng 6 năm 1990

Tây bắc Iran

35000

7.7

Được gọi là

13 tháng 3 năm 1992,

Thổ Nhĩ Kỳ
NAFZ

6.5

Những trận động đất gần đây không liệt kê ở phần trên

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Ngày tháng

Thời gian xảy ra‡

Vị trí

Vĩ độ

Kinh độ

Số thương vong

Ghi chú

Cường độ

5 tháng 9 năm 2004

19:07 và 23:57 giờ Nhật Bản

Ngoài trung tâm vùng Tokai, phía tây Nhật Bản

Hơn 20 bị thương, sóng thần và ngập lụt

6,9 và 7,4

8 tháng 10 năm 2004

15:35

Mindoro, Philippines

13,21

121,65

Sporadic blackouts

6,6

9 tháng 10 năm 2004

22:26

80 kilômét phía tây nam của Managua, Nicaragua

12

86

Tổn thất tối thiểu

6,9

23 tháng 10 năm 2004

17:56

Ojiya, Nhật Bản
Động đất Chuetsu 2004

37,3

138,8

46

4801 bị thương; 103.000+ chuyển chỗ ở

6,9

27 tháng 10 năm 2004

18:34

Vrancea, România

Dịch vụ smartphone bị gián đoạn; cảm nhận tại Bulgaria, Ukraina, Moldova và Thổ Nhĩ Kỳ

5,8 (Đài xem xét Kandilli tại Istanbul thông báo 6,5)

10 tháng 11 năm 2004

22:58

Quần đảo Solomon

9

159

Không ai bị thương, không thiệt hại

6,9

11 tháng 11 năm 2004

21:36

96 kilômét phía tây-tây bắc Dili, Đông Timor

6

21 bị thương

7,3

15 tháng 11 năm 2004

Khoảng 9:00

Ngoài khơi Chocó, Colombia

11+ bị thương, 18 nhà bị phá hủy, một nửa gần Buenaventura

6,7

21 tháng 11 năm 2004

45 kilômét bắc-tây bắc Dominica

1

Khoảng 6 người bị thương, tổn thất tại Guadeloupe

6,0

21 tháng 11 năm 2004

48 kilômét nam-tây nam San José, Costa Rica

8

6 người bị thương

6,2

28 tháng 11 năm 2004

18:32

900 kilômét tây bắc Tokyo, Nhật Bản, 50 km dưới mực nước biển

8 bị thương, hàng trăm nhà bị mất điện nước

7,1

23 tháng 12 năm 2004

14:59

495 kilômét bắc đảo Macquarie, tây nam New Zealand

50,24° vĩ nam

160,13°kinh đông

Tổn thất tối thiểu tại miền nam New Zealand

8,1

11 tháng 2 năm 2005

21:00:23,9

114 kilômét tây nam Haines Junction, Yukon, Canada

60,21°vĩ bắc

139,50°kinh tây

Không

5,5

22 tháng 2 năm 2005

02:25:21 UTC, 05:55:21 giờ địa phương

Zarand, Iran
Động đất Zarand 2005

30,726°vĩ bắc

56,817°kinh đông

Ít nhất 790

Hàng trăm bị thương, tổn thất tại khoảng 40 làng, trung tâm tại 150 dặm từ Bam, Iran

6,4

6 tháng 3 năm 2005

19:06:52 UTC, 3:06:52 AM giờ địa phương

Gần Sua-ho, Đài Loan

24,607°vĩ bắc

121,859°kinh đông

Xem dưới đây

5,7

6 tháng 3 năm 2005

19:08:00 UTC, 3:08:00 AM giờ địa phương

Gần Sua-ho, Đài Loan

24,650°vĩ bắc

121,855°kinh đông

Xảy ra sau trận động đất nói trên có cường độ 5,7 vài phút, trung tâm cùng một khu vực; không có tổn thất lớn

5,4

6 tháng 3 năm 2005

06:17:49 UTC, 1:17:49 AM giờ địa phương

Bán đảo Gaspe, Canada

47,750°vĩ bắc

69,730°kinh tây

102 km (63 dặm) tây-tây bắc (303°) từ Fort Kent, ME

5,4

20 tháng 3 năm 2005

01:53 UTC, 10:53 AM giờ địa phương

Ngoài khơi Fukuoka, Nhật Bản

33,54°vĩ bắc

130,12°kinh đông

1

1.145 bị thương; 3.000+ phải chuyển chỗ ở

7,0

13 tháng 6 năm 2005

22:44:33 UTC, 18:44:33 giờ địa phương

Tarapacá, Chile

19,896°vĩ nam

69,125°kinh tây

11

115 km (70 dặm) đông đông bắc Iquique, Chile.

7,8

15 tháng 6 năm 2005

02:50:53 UTC, 18:50:53 giờ địa phương ngày 14 tháng 6

Ngoài khơi Northern California, Hoa Kỳ

41,284°vĩ bắc

125,983°kinh tây

157 km (98 dặm) tây-tây nam Crescent, California.

7,2

16 tháng 8 năm 2005

02:46:30 UTC, 11:46:30 giờ địa phương ngày 16 tháng 8

Ngoài khơi phía đông Honshu, Nhật Bản 

38,259°vĩ bắc

148,980°kinh đông

95 km (60 dặm) phía đông Sendai, Miyagi.

7,2

8 tháng 10 năm 2005

03:50:38 UTC, 08:50:38 giờ địa phương

Kashmir

34,43°vĩ bắc

73,54°kinh đông

100.000 (ước tính 23 tháng 11 năm 2005), có thể tới 150.000

125 km (75 dặm) tây-tây bắc Srinagar, Kashmir (dân số 894.000)

7,6 hay 7,8

5 tháng 12 năm 2005

12:19:55 UTC, 14:19:55 giờ địa phương

Khu vực hồ Tanganyika

6,212°vĩ nam

29,599°kinh đông

 

55 km (35 dặm) đông nam Kalemie, Cộng hoà Dân chủ Congo

6,8

8 tháng 1 năm 2006

11:34:52 UTC, 13:34:52 giờ địa phương

Nam Hy Lạp

36,250°vĩ bắc

23,498°kinh đông

 

195 km (120 dặm) nam Athena, Hy Lạp

6,7

23 tháng 2 năm 2006

00:19 giờ địa phương

Bắc Mozambique

 

 

 

140 dặm tây nam Beira

7,5

20 tháng 4 năm 2006

23:25:04 UTC

Koryakia, Nga

61,069°vĩ bắc

167,056°kinh đông

0(?)

200 km (125 dặm) đông bắc Il’pyrskiy, Nga. Một số dư chấn mạnh tới 6,1 trên thang Richter

7,6

3 tháng 5 năm 2006

15:26:39 UTC

Tonga

20,130°vĩ nam

174,164°kinh tây

0(?)

Một vài dư chấn mạnh tới 6,0 trên thang Richter

7,9

16 tháng 5 năm 2006

10:39:23 UTC

Quần đảo Kermadec

31,559°vĩ nam

179,296°kinh tây

0(?)

7,4

26 tháng 5 năm 2006

22:54:02 UTC

Java, Indonesia

7,977°vĩ nam

110,318°kinh đông

4.332

25 km (15 dặm) nam tây nam Yogyakarta, Indonesia

6,3

Những trận động đất có cường độ lớn nhất

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Thứ tự
Ngày
Vị trí
Cường độ

1

22 tháng 5 năm 1960

Valdivia, Chile

9,5

2

16 tháng 10 năm 1737

Kamchatka, Nga

9,3

3

27 tháng 3 năm 1964

Eo biển Prince William, Alaska, Hoa Kỳ (xem: Động đất ngày thứ Sáu tốt lành)
9,2

4

26 tháng 12 năm 2004

Ngoài khơi bờ biển phía tây vùng bắc Sumatra, Indonesia

9,0-9,3*

5

9 tháng 3 năm 1957

Quần đảo Andreanof, Alaska, Hoa Kỳ

9,1

6

4 tháng 11 năm 1952

Kamchatka, Nga

9,0

7

26 tháng 1 năm 1700

Đới ẩn chìm Cascadia từ Northern California tới đảo Vancouver

~ 9,0

8

31 tháng 1 năm 1906

Colombia-Ecuador

8,8

9

4 tháng 2 năm 1965

Quần đảo Rat, Alaska, Hoa Kỳ

8,7

10

24 tháng 11 năm 1833

Sumatra, Indonesia

8,7

11

1 tháng 11 năm 1755

Lisboa, Bồ Đào Nha

~ 8,7

12

28 tháng 3 năm 2005

Sumatra, Indonesia

8,5-8,7*

13

16 tháng 12 năm 1920

Ninh Hạ-Cam Túc, Trung Quốc

8,6

14

15 tháng 8 năm 1950

Assam-Tây Tạng

8,6

15

11 tháng 3 năm 2011

Nhật Bản
9,0

* Các nhà khoa học chưa tán thành về cường độ chính thức.

Những trận động đất gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất mà sử sách còn ghi

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Xếp hạng
Tên
Thời gian
Vị trí
Số thương vong
Cường độ
Ghi chú

1

Thiểm Tây

23 tháng 1, 1556

Thiểm Tây, Trung Quốc

830.000
~8,0

2

Động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc

12 tháng 5 năm 2008.
Tỉnh Tứ Xuyên, Trung quốc.
379.484 người chết
~8.0

3

Đường Sơn

27 tháng 7 năm 1976

Đường Sơn, Trung Quốc

255.000 (chính thức)
7,5
Ước tính tới 655.000 chết.

4

“Aleppo”

9 tháng 8, 1138

Aleppo, Syria

230.000

Ấn Độ Dương

26 tháng 12 năm 2004

Ngoài khơi phía tây của bắc Sumatra, Indonesia
230.000
9,0-9,3
Chết vì động đất và sóng thần[1]

5

Damghan

22 tháng 12, 856

Damghan, Iran

200.000

Cam Túc

16 tháng 12 năm 1920

Ninh Hạ-Cam Túc, Trung Quốc

200.000
8,6
Các đứt gãy và lở đất lớn.

Thanh Hải

22 tháng 5 năm 1927

Thanh Hải, Trung Quốc

200.000
7,9
Các đứt gãy lớn.

8

Ardabil

23 tháng 3, 893+

Ardabil, Iran

150.000

9

Kanto

1 tháng 9 năm 1923

Kanto, Nhật Bản

143.000
7,9
Cháy lớn Tokyo.

10

Ashgabat

6 tháng 10 năm 1948

Ashgabat, Turkmenistan

110.000
7,3

11

Kashmir

8 tháng 10 năm 2005

Kashmir & N.W.F.P, Pakistan

100.000 (ước), 80.000 (chính thức)
7,6 hay 7,8
3,5 triệu người không nhà, 100.000 chết vì sợ hãi

Nguồn: USGS[2]

Xem thêm

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Danh sách những cơn sóng thần trong lịch sử và số lượng người chết

Ghi chú

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 1. ^

  www.tsunamispecialenvoy.org

 2. ^

  “neic.usgs.gov”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 10 năm 2014 .

Link ngoài

[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Earthquakes Canada Lưu trữ 2006-02-06 tại Wayback Machine
 • Earthquakes in Ấn Độ Lưu trữ 2007-12-01 tại Wayback Machine
 • IRIS Seismic Monitor, Recent earthquakes around the world
 • Recent New Zealand earthquakes Lưu trữ 2007-03-21 tại Wayback Machine
 • SeismoArchives, Seismogram Archives of Significant Earthquakes of the World
 • USGS list of current earthquakes
 • EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) list of felt earthquakes

Xem Thêm  5 tác dụng của leo cầu thang (dành cho người muốn giảm cân)

By ads_law

Trả lời