Dự đoán thời tiết Hà Nội, TPHCM 3 ngày tới. Update liên tục thời tiết ngày hôm nay, ngày mai, tình tiết tình hình thời tiết trên biển và nhắc nhở thiên tai, lũ quét, động đất, sóng thần

Bạn đang xem: du bao thoi tiet ls

Điện Biên

22.0°₵

29-Tốt

Chỉ số không khí

22°₵- 28°₵
Nhiều mây, có mưa vừa

22°₵- 28°CNhiều mây, có mưa vừa


22°₵- 30°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 30°CCó mây, không mưa


22°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào

22°₵- 32°CCó mây, có mưa rào

Hà Giang

21.0°₵

55-Trung bình

Chỉ số không khí

20°₵- 26°₵
Nhiều mây, có mưa dông

20°₵- 26°CNhiều mây, có mưa dông


22°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 28°CCó mây, không mưa


22°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 28°CCó mây, không mưa

Hòa Bình

20.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

20°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa dông

20°₵- 24°CNhiều mây, có mưa dông


22°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 28°CCó mây, không mưa


22°₵- 30°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 30°CCó mây, không mưa

Lai Châu

18.0°₵

34-Tốt

Chỉ số không khí

18°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa dông

18°₵- 24°CNhiều mây, có mưa dông


21°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 28°CCó mây, không mưa


21°₵- 27°₵
Có mây, có mưa rào

21°₵- 27°CCó mây, có mưa rào

Lào Cai

20.0°₵

34-Tốt

Chỉ số không khí

20°₵- 26°₵
Nhiều mây, có mưa dông

20°₵- 26°CNhiều mây, có mưa dông


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


22°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 28°CCó mây, không mưa

Quảng Ninh

21.0°₵

2-Tốt

Chỉ số không khí

20°₵- 24°₵
Nhiều mây, không mưa

20°₵- 24°CNhiều mây, không mưa


22°₵- 26°₵
Nhiều mây, không mưa

22°₵- 26°CNhiều mây, không mưa


21°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 27°CCó mây, không mưa

Thái Nguyên

20.0°₵

34-Tốt

Chỉ số không khí

20°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°₵- 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


21°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 27°CCó mây, không mưa


22°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 28°CCó mây, không mưa

Tuyên Quang

20.0°₵

51-Trung bình

Chỉ số không khí

19°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

19°₵- 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


20°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

20°₵- 27°CCó mây, không mưa


22°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 28°CCó mây, không mưa

Vĩnh Phúc

22.0°₵

34-Tốt

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°₵- 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


21°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 27°CCó mây, không mưa


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa

Yên Bái

20.0°₵

57-Trung bình

Chỉ số không khí

20°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa dông

20°₵- 24°CNhiều mây, có mưa dông


21°₵- 26°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 26°CCó mây, không mưa


22°₵- 26°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 26°CCó mây, không mưa

Cần Thơ

29.0°₵

42-Tốt

Chỉ số không khí

24°₵- 33°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°₵- 33°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 35°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 35°CCó mây, có mưa rào và dông


26°₵- 35°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 35°CCó mây, có mưa rào và dông

Vinh

21.0°₵

58-Trung bình

Chỉ số không khí

21°₵- 25°₵
Nhiều mây, có mưa to

21°₵- 25°CNhiều mây, có mưa to


21°₵- 26°₵
Nhiều mây, không mưa

21°₵- 26°CNhiều mây, không mưa


22°₵- 29°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 29°CCó mây, không mưa

Sơn La

18.0°₵

53-Trung bình

Chỉ số không khí

18°₵- 22°₵
Nhiều mây, có mưa dông

18°₵- 22°CNhiều mây, có mưa dông


20°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

20°₵- 28°CCó mây, không mưa


21°₵- 31°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 31°CCó mây, không mưa

Phú Thọ

20.0°₵

1-Tốt

Chỉ số không khí

20°₵- 23°₵
Nhiều mây, có mưa dông

20°₵- 23°CNhiều mây, có mưa dông


21°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 27°CCó mây, không mưa


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa

Pleicu

22.0°₵

51-Trung bình

Chỉ số không khí

21°₵- 26°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

21°₵- 26°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


22°₵- 27°₵
Có mây, có mưa rào và dông

22°₵- 27°CCó mây, có mưa rào và dông


22°₵- 26°₵
Có mây, có mưa rào và dông

22°₵- 26°CCó mây, có mưa rào và dông

An Giang

29.0°₵

100-Trung bình

Chỉ số không khí

26°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông


25°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

19.0°₵

57-Trung bình

Chỉ số không khí

18°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°₵- 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


20°₵- 26°₵
Có mây, không mưa

20°₵- 26°CCó mây, không mưa


21°₵- 25°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 25°CCó mây, không mưa

Bắc Giang

22.0°₵

17-Tốt

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, không mưa

21°₵- 24°CNhiều mây, không mưa

Xem Thêm  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử - trứng có trước hay vịt có trước


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào

21°₵- 28°CCó mây, có mưa rào

Bạc Liêu

30.0°₵

38-Tốt

Chỉ số không khí

24°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 32°CCó mây, có mưa rào và dông


25°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 32°CCó mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

22.0°₵

31-Tốt

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, không mưa

21°₵- 24°CNhiều mây, không mưa


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 28°CCó mây, không mưa

Bến Tre

29.0°₵

66-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


27°₵- 34°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 34°CCó mây, có mưa rào và dông


27°₵- 35°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 35°CCó mây, có mưa rào và dông

Bình Định

28.0°₵

55-Trung bình

Chỉ số không khí

26°₵- 30°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°₵- 30°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


25°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông


24°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

24°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

25.0°₵

55-Trung bình

Chỉ số không khí

24°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


27°₵- 32°₵
Có mây, không mưa

27°₵- 32°CCó mây, không mưa


27°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

29.0°₵

34-Tốt

Chỉ số không khí

25°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


27°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 32°CCó mây, có mưa rào và dông


27°₵- 34°₵
Có mây, không mưa

27°₵- 34°CCó mây, không mưa

Cao Bằng

20.0°₵

40-Tốt

Chỉ số không khí

18°₵- 25°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°₵- 25°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


21°₵- 26°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 26°CCó mây, không mưa


21°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 27°CCó mây, không mưa

Đà Lạt

18.0°₵

55-Trung bình

Chỉ số không khí

17°₵- 28°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

17°₵- 28°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


21°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào và dông

21°₵- 28°CCó mây, có mưa rào và dông


23°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào và dông

23°₵- 28°CCó mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

23.0°₵

57-Trung bình

Chỉ số không khí

23°₵- 27°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°₵- 27°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


24°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

24°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông


24°₵- 29°₵
Có mây, có mưa rào và dông

24°₵- 29°CCó mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

23.0°₵

53-Trung bình

Chỉ số không khí

22°₵- 27°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°₵- 27°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


22°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

22°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông


22°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào và dông

22°₵- 28°CCó mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

26.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 30°₵
Nhiều mây, có mưa dông

25°₵- 30°CNhiều mây, có mưa dông


27°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào

27°₵- 32°CCó mây, có mưa rào


27°₵- 31°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 31°CCó mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

28.0°₵

53-Trung bình

Chỉ số không khí

26°₵- 33°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°₵- 33°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


27°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông


26°₵- 35°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 35°CCó mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

22.0°₵

74-Trung bình

Chỉ số không khí

22°₵- 25°₵
Nhiều mây, có mưa to

22°₵- 25°CNhiều mây, có mưa to


21°₵- 26°₵
Nhiều mây, có mưa nhỏ

21°₵- 26°CNhiều mây, có mưa nhỏ


22°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 28°CCó mây, không mưa

Hải Dương

22.0°₵

17-Tốt

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°₵- 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 28°CCó mây, không mưa

Hậu Giang

29.0°₵

46-Tốt

Chỉ số không khí

27°₵- 34°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°₵- 34°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 35°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 35°CCó mây, có mưa rào và dông


26°₵- 36°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 36°CCó mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

22.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, không mưa

Xem Thêm  Các loại nước nhỏ mắt nhân tạo và những lưu ý khi sử dụng - v rohto nước mắt nhân tạo

21°₵- 24°CNhiều mây, không mưa


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 28°CCó mây, không mưa

Kiên Giang

26.0°₵

34-Tốt

Chỉ số không khí

26°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


27°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông


27°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào

27°₵- 32°CCó mây, có mưa rào

Kon Tum

24.0°₵

53-Trung bình

Chỉ số không khí

24°₵- 30°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°₵- 30°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


23°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào và dông

23°₵- 28°CCó mây, có mưa rào và dông


22°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào và dông

22°₵- 28°CCó mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

19.0°₵

55-Trung bình

Chỉ số không khí

17°₵- 21°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

17°₵- 21°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


20°₵- 24°₵
Nhiều mây, không mưa

20°₵- 24°CNhiều mây, không mưa


21°₵- 25°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 25°CCó mây, không mưa

Long An

28.0°₵

103-Kém

Chỉ số không khí

26°₵- 30°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°₵- 30°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 32°CCó mây, có mưa rào và dông


25°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 32°CCó mây, có mưa rào và dông

Nam Định

22.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°₵- 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 28°CCó mây, không mưa

Ninh Bình

22.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°₵- 24°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào

21°₵- 28°CCó mây, có mưa rào

Ninh Thuận

27.0°₵

55-Trung bình

Chỉ số không khí

26°₵- 33°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°₵- 33°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 32°CCó mây, có mưa rào và dông


25°₵- 32°₵
Có mây, không mưa

25°₵- 32°CCó mây, không mưa

Phủ Lý

22.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

21°₵- 24°₵
Nhiều mây, không mưa

21°₵- 24°CNhiều mây, không mưa


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 28°CCó mây, không mưa

Phú Yên

27.0°₵

55-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


25°₵- 31°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 31°CCó mây, có mưa rào và dông


24°₵- 31°₵
Có mây, có mưa rào và dông

24°₵- 31°CCó mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

23.0°₵

68-Trung bình

Chỉ số không khí

23°₵- 26°₵
Nhiều mây, có mưa to

23°₵- 26°CNhiều mây, có mưa to


22°₵- 27°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°₵- 27°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


23°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

23°₵- 28°CCó mây, không mưa

Quảng Nam

26.0°₵

57-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 31°₵
Nhiều mây, có mưa to

25°₵- 31°CNhiều mây, có mưa to


23°₵- 30°₵
Có mây, không mưa

23°₵- 30°CCó mây, không mưa


24°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

24°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

27.0°₵

57-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 31°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°₵- 31°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


24°₵- 30°₵
Có mây, không mưa

24°₵- 30°CCó mây, không mưa


25°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

24.0°₵

70-Trung bình

Chỉ số không khí

24°₵- 27°₵
Nhiều mây, có mưa to

24°₵- 27°CNhiều mây, có mưa to


22°₵- 27°₵
Nhiều mây, có mưa nhỏ

22°₵- 27°CNhiều mây, có mưa nhỏ


23°₵- 30°₵
Nhiều mây, có mưa nhỏ

23°₵- 30°CNhiều mây, có mưa nhỏ

Sóc Trăng

29.0°₵

38-Tốt

Chỉ số không khí

26°₵- 33°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°₵- 33°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 31°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 31°CCó mây, có mưa rào và dông


26°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

27.0°₵

16-Tốt

Chỉ số không khí

26°₵- 33°₵
Nhiều mây, có mưa dông

26°₵- 33°CNhiều mây, có mưa dông


26°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông


25°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

21.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

21°₵- 23°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°₵- 23°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


22°₵- 27°₵
Có mây, không mưa

22°₵- 27°CCó mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, có mưa rào

Xem Thêm  Các Bài Hát Chúc Mừng Năm Mới Hay Nhất, Hồ Quang Hiếu - nghe bai hat happy

21°₵- 28°CCó mây, có mưa rào

Thanh Hóa

21.0°₵

60-Trung bình

Chỉ số không khí

20°₵- 24°₵
Nhiều mây, có mưa to

20°₵- 24°CNhiều mây, có mưa to


20°₵- 26°₵
Nhiều mây, không mưa

20°₵- 26°CNhiều mây, không mưa


21°₵- 28°₵
Có mây, không mưa

21°₵- 28°CCó mây, không mưa

Huế

26.0°₵

70-Trung bình

Chỉ số không khí

23°₵- 28°₵
Nhiều mây, có mưa to

23°₵- 28°CNhiều mây, có mưa to


22°₵- 28°₵
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°₵- 28°CNhiều mây, có mưa, mưa rào


23°₵- 30°₵
Nhiều mây, có mưa nhỏ

23°₵- 30°CNhiều mây, có mưa nhỏ

Tiền Giang

29.0°₵

72-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 31°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°₵- 31°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


27°₵- 31°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 31°CCó mây, có mưa rào và dông


27°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

28.0°₵

53-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 31°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°₵- 31°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


26°₵- 33°₵
Có mây, có mưa rào và dông

26°₵- 33°CCó mây, có mưa rào và dông


25°₵- 32°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 32°CCó mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

29.0°₵

76-Trung bình

Chỉ số không khí

25°₵- 32°₵
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°₵- 32°CCó mây, ngày có mưa rào và dông


27°₵- 31°₵
Có mây, có mưa rào và dông

27°₵- 31°CCó mây, có mưa rào và dông


25°₵- 30°₵
Có mây, có mưa rào và dông

25°₵- 30°CCó mây, có mưa rào và dông


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài du bao thoi tiet ls

Dự đoán thời tiết ngày hôm nay tiên tiến nhất ngày 20/1 | Trời mưa rét | Dự đoán thời tiết 3 ngày tới

alt

 • Tác giả: Truyền Hình Nhân Dân
 • Ngày đăng: 2019-01-19
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9033 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dự đoán thời tiết ngày hôm nay tiên tiến nhất ngày 20/1 | Trời mưa rét | Dự đoán thời tiết 3 ngày tới
  Tham gia Group THND để update tin mới: https://bit.ly/2BZnRtM
  Xem TinTuc mê hoặc, Tổng Hợp Video Tiên tiến nhất về thoitiet , bongda Việt Nam – Quốc Tế nóng bỏng nhất đang diễn ra trong thời gian qua. Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ update đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
  Đăng Ký Xem Video tinmoi Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
  Xem Top Tin Nóng tại đây: https://goo.gl/krwJ6X
  Theo dõi Twitter của Truyền Hình Nhân Dân: https://goo.gl/HvobWd

  1. Bản tinthoisu — https://goo.gl/P6kNXd
  2. Tin Dự đoán thời tiết — https://goo.gl/YNpoJx
  3. Tổng Hợp tintrongnuoc — https://goo.gl/zpGT5y
  4. Seri Điều Tra Phá Án Lần theo dấu vết — https://goo.gl/iHDMiJ
  5. Phóng Sự Điều Tra Chống Buôn Lậu — https://goo.gl/TW5Hrj
  6. Phim VN Cũ mà Hay — https://goo.gl/RqvzJX
  7. Sức Khỏe Cuộc Sống — https://goo.gl/yDGMVZ

Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết Full 16/16 VietSub – Thuyết Minh – Forecasting Love and Weather 2022

 • Tác giả: motphimtv.tv
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3287 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: MọtPhim TV: Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết là mẩu chuyện tai môt dịch vụ thời tiết quốc gia tình yêu cung khó đoán như chuyên mưa nắng so với một nhân viên dự đoán …

Trung tâm Dự báσ KTTV quố¢ gia

 • Tác giả: www.nchmf.gov.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6150 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website site nchmf.gov.vn – website site thông tin dự đoán thời tiết biển, đất liền 24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh Radar, ảnh vệ tinh.

Trung tâm Dự báσ KTTV quố¢ gia

 • Tác giả: thoitietvietnam.gov.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4289 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website site kttv.gov.vn – website site thông tin dự đoán thời tiết biển, đất liền 24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh Radar, ảnh vệ tinh.

Dự Báo Thời Tiết Hà Nội Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

 • Tác giả: www.dubaothoitiet.info
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7374 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tin Thời Tiết Hà Nội Ngày hôm nay, Dự Báo Thời Tiết Hà Nội Ngày Mai, Dự Báo Thời Tiết Hà Nội 7 Ngày Sắp tới, Thông tin Thời Tiết Miễn Phí Cập Nhật Chính Xác Nhất

Dự đoán thời tiết ngày hôm nay, ngày mai, 3 ngày tới và 10 ngày, chỉ số không khi

 • Tác giả: www.24h.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9671 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dự đoán thời tiết ngày hôm nay, ngày mai, dự đoán thời tiết 3 ngày tới, thoi tiet Ha noi, thời tiết Đà Nẵng, nha trang, Hồ Chí Minh, Vũng tàu, Hải Phòng … Chỉ số không khí Hà Nội, Hồ Chí Minh ngày hôm nay

DỰ BÁO THỜI TIẾT

 • Tác giả: vtv.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7949 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: dự đoán thời tiết, Bản tin dự đoán thời tiết Đài Truyền hình Việt Nam

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law