Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha), người khai sáng ra Phật Giáo, sinh vào năm 624 trước công nguyên tại Thành Phố Lâm Tỳ Ni (Lumbini) mà ngày nay là nước Nepal, phía bắc Ấn Độ, Ngài nguyên là Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha) của dòng tộc Cồ Đàm (Gautama) thuộc nước Ca Tỳ La Vệ (Capilavastu)

Bạn đang xem: tim hieu ve dat nuoc an do

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha), người khai sáng ra Phật Giáo, sinh vào năm 624 trước công nguyên tại Thành Phố Lâm Tỳ Ni (Lumbini) mà ngày nay là nước Nepal, phía bắc Ấn Độ. Ngài nguyên là Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha) của dòng tộc Cồ Đàm (Gautama) thuộc nước Ca Tỳ La Vệ (Capilavastu). Phụ vương của Thái Tử là Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và mẫu hậu là Hoàng Hậu Maya. Năm 16 tuổi Thái Tử thành hôn với Công Chúa Da Du Đà La (Yasodhara). Năm 29 tuổi Thái Tử vào Hy Mã Lạp Sơn để xuất gia tầm đạo tìm đoạn đường giải thoát khổ đau cho mình và chúng sinh.

Bạn đang xem: Giới thiệu về quốc gia ấn độ

Ấn Độ là một quốc gia Nam Á, chiếm hầu như bán đảo Ấn Độ. Ấn Độ có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan. Ấn Độ là nước đông dân thứ nhì trên toàn cầu, với dân số trên một tỉ người, và đồng thời lớn thứ bảy về diện tích.

Cộng hoà Ấn Độ xuất hiện trên bản đồ toàn cầu vào ngày 15 tháng 8 năm 1947. Sự thiết lập nhà nước Ấn Độ là đỉnh cao của trận đấu tranh của những người tại Nam Á để thoát khỏi ách thống trị của Đế quốc Anh. Ấn Độ có nền văn minh sông Ấn (Indus) phát triển rực rỡ cách đây 5 nghìn năm. Ấn Độ là nơi sinh trưởng của bốn tôn giáo trọng yếu trên toàn cầu: Ấn Độ giáo (Hindu), Phật giáo, đạo Jaini và đạo Sikh.

Quốc gia Ấn Độ có một vị trí địa lý rất đặc biệt. Này là lưng dựa vào dãy Hy Mã Lạp Sơn nguy nga nhất toàn cầu, mặt nhìn ra Ấn Độ Dương đại dương mênh mông, lại còn tồn tại 2 dòng sông lớn là Ấn Hà và Hằng Hà như hai dòng sữa tươi nuôi một bình nguyên bạt ngàn và cũng là cái nôi của nền văn minh nông nghiệp định cư vào thời cổ xưa. Chính ở chốn địa linh nhân kiệt đó nhiều vĩ nhân ra đời như đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thánh Mahatma Gandhi, hiền triết Jiddu Krishnamurti, thi hào Rabindranath Tagore, 𝒱.𝒱… và các tôn giáo, trường phái triết học lớn và lâu đời nhất toàn cầu được tạo dựng như Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư, Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, Kỳ Na Giáo, Đạo Sikh, 𝒱.𝒱…

Tóm tắt về Cuộc sống của Đức Phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha), người khai sáng ra Phật Giáo, sinh vào năm 624 trước công nguyên tại Thành Phố Lâm Tỳ Ni (Lumbini) mà ngày nay là nước Nepal, phía bắc Ấn Độ. Ngài nguyên là Thái Tử Sĩ Đạt Ta (Siddhartha) của dòng tộc Cồ Đàm (Gautama) thuộc nước Ca Tỳ La Vệ (Capilavastu). Phụ vương của Thái Tử là Vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và mẫu hậu là Hoàng Hậu Maya. Năm 16 tuổi Thái Tử thành hôn với Công Chúa Da Du Đà La (Yasodhara). Năm 29 tuổi Thái Tử vào Hy Mã Lạp Sơn để xuất gia tầm đạo tìm đoạn đường giải thoát khổ đau cho mình và chúng sinh.

*

Trải qua 6 năm tầm sư học đạo, nhưng Thái Tử Sĩ Đạt Ta vẫn không thỏa mãn với những giáo thuyết và pháp môn tu của những vị đạo sư mà Ngài theo học. Cuối cùng vì tu theo khổ hạnh ép xác, Ngài đã kiệt sức và ngã quỵ bên giòng sông Ni Liên Thiền (Nairanjana) và nhờ bác sữa của nữ thí chủ Tu Xà Đa (Sujata) mà Ngài hồi phục. Sau Đó Thái Tử quyết định từ bỏ lối tu khổ hạnh và khởi đầu pháp môn riêng của Ngài. Ngài đến dưới gốc cây Bồ Đề (Bodhi Tree) ngồi thiền định. Sau 49 ngày đêm thiền tọa, cuối cùng Thái Tử đã đoạt được sự tỉnh ngộ hoàn toàn và trở thành vị Phật có tên là Phật Thích Ca Mâu Ni, vào năm Ngài 35 tuổi.

*

Sau khoảng thời gian tỉnh ngộ, đức Phật đến Vườn Lộc Uyển tái ngộ 5 người bạn đồng tu lúc trước và dạy cho họ pháp môn tỉnh ngộ mà Ngài đã thành tựu để họ được chứng đạo. Bài pháp trước hết mà đức Phật giảng — cũng gọi là chuyển Pháp luân tức lăn bánh xe Chánh Pháp — cho 5 anh em ông Kiều Trần Như nghe và tu tập là Tứ Diệu Đế, bốn đạo lý mầu nhiệm (Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế). Và đó cũng là lần trước hết đức Phật thiết lập Tăng Đoàn với 3 ngôi báu là Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Đức Phật đã tuần tự đi bộ khắp lưu vực Sông Hằng để giảng dạy về pháp môn tỉnh ngộ và giải thoát từ đó cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi tức là vào năm 544 trước công nguyên.

Sakyamuni là tiếng Phạn, các nhà Phật học Trung Quốc dịch là Năng Nhơn Tịch Mặc có nghĩa là Người có khả năng tự dứt sạch vô minh phiền não và an trú trong vắng lặng của Niết Bàn. Chữ Phật tiếng Phạn là Buddha, các nhà Phật học Trung Quốc dịch là Giác Giả có nghĩa là vị đã tỉnh ngộ hoàn toàn. Tỉnh ngộ có 3 ý nghĩa: Tự mình tỉnh ngộ (tự giác), tỉnh ngộ cho người khác (giác tha), và hoàn thiện sự tỉnh ngộ cho mình và người (giác hạnh viên mãn).

Nội dung giáo nghĩa Phật Giáo có thể tóm tắt trong 4 điểm chính: Vô Thường (Anitya), Khổ(Duhkha), Không (Sunya), và Vô Ngã (Anatma), thường được gọi là Bốn Pháp Ấn. Bốn giáo nghĩa này có mặt trong toàn bộ hệ thống giáo lý của các trường phái, bộ phái Phật Giáo từ Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, đến Đại Thừa và ngay cả Kim Cang Thừa của Phật Giáo Tây Tạng. Vô thường là bản chất của mọi hiện tượng tâm lý và vật lý. Không một hiện tượng nào trên thế gian này thoát khỏi sự chi phối của vòng sinh, trụ, dị và diệt. Cũng chính vì các hiện tượng xoay quang tất cả chúng ta đều vô thường nên làm cho đời sống của nhân loại trở nên thống khổ. Khổ vì sinh, già, bệnh, chết; khổ vì mọi thứ đều tuột khỏi tầm tay kiểm tra của nhân loại, ngay cả chính sinh mệnh của tất cả chúng ta nữa. Mọi hiện tượng đều vô thường và khổ não như vậy nói lên một sự thật rất cơ bản là toàn bộ mọi sự tồn tại đều là giả, không thật, là Không ngay tự bản chất, tức là Tánh Không. Khi các hiện tượng đều là Không trong tự tánh thì cũng đồng nghĩa là chúng không hề có tự ngã, chúng chỉ hiện hữu do các duyên hòa hợp mà thôi. Vì vô ngã, Phật Giáo không đồng ý sự hiện hữu của Thượng Đế với ý nghĩa là đấng sáng tạo vũ trụ.

Trên bình diện nhân sinh quan, Phật Giáo cho rằng nhân loại và mọi chúng sinh có thể tự mình tỉnh ngộ ra đạo lý và giải thoát mọi khổ đau ở đời, bằng đoạn đường tu tập để chuyển hóa nghiệp lực, bởi vì nghiệp lực là do chính nhân loại tạo ra và cũng phải do chính nhân loại chấm hết nó. Vấn đề cần lưu ý là trong giáo thuyết về nghiệp, Phật Giáo không hề chủ trương có một thứ linh hồn hay bất kì hiện tượng gì tồn tại trong ý nghĩa có một tự ngã.

Cũng chính vì thâm cảm bản chất khổ đau của nhân loại và toàn bộ chúng sinh, đức Phật đã mở rộng lòng từ bi so với mọi loài và chủ trương tôn trọng mọi sự sống, bảo tồn môi trường sống thiên nhiên. Hình ảnh về cuộc sống sinh ra, thành đạo, sống, hoằng pháp, và nhập Niết Bàn dưới gốc cây, trong rừng núi của đức Phật là hình ảnh biểu thị lòng từ bi, bất đảo chính và bao dung của Phật Giáo.

Dựa vào nội dung giáo nghĩa và lịch sử phát triển người ta phân Phật Giáo ra làm 3 truyền thống: Nguyên Thủy, Tiểu Thừa Bộ Phái và Đại Thừa. Nguyên Thủy Phật Giáo là thời kỳ đức Phật còn tại thế hàng đồ đệ Phật nương oai đức và lời dạy trực tiếp của đức Phật làm kim chỉ nam cho sự tu tập, thời kỳ này nội dung giáo nghĩa của Phật vẫn còn ở dạng thức truyền khẩu, nghĩa là học thuộc lòng chứ chưa viết thành văn tự. Tiểu Thừa Bộ Phái là thời kỳ sau khoảng thời gian đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm với sự giải thích dị biệt về giới luật và giáo nghĩa mang tới sự phân tách làm nhiều bộ phái — có tối thiểu trên 20 bộ phái được biết tới – trong thời kỳ này, những lời dạy của đức Phật đã được kết tập và viết thành văn tự trong 4 bộ Nikaya hay 5 bộ Kinh 𝓐 Hàm mà sau này được dịch sang Hán văn. Phật Giáo Đại Thừa khởi đầu với trào lưu vận động để mang đạo Phật phổ cập vào xã hội với bộ phái Đại Chúng Bộ thuộc thành phần đại đa số và cấp tiến. Tuy nhiên, Phật Giáo Đại Thừa được khởi phát rõ rệt vào khoảng 600 năm sau Phật nhập diệt từc đầu công nguyên nhờ cuộc vận động của chư Bồ Tát Mã Minh (Asvaghosa), Long Thọ (Nagarjuna), Vô Trước (Asanga) và Thế Thân (Vasubandhu) với sự xuất hiện của Kinh Điển Đại Thừa và các bộ Luận xiển dương Đại Thừa như các bộ Kinh Bát Nhã, Pháp Hoa, Duy Ma Cật, 𝒱.𝒱…, và các bộ Luận Đại Thừa Khởi Tín, Trung Luận, Đại Trí Độ Luận, Duy Thức, 𝒱.𝒱…

Xem Thêm  Đọc truyện ma kinh dị hay nhất Việt Nam - top truyện ma hay nhất việt nam

Vào thời kì Vua 𝓐 Dục (Asoka – 272-236 trước công nguyên), nhờ sự trợ giúp tích cực của vị hoàng đế sùng mộ Phật Pháp này nhiều phái đoàn hoằng pháp đã được cử đi truyền bá Phật Giáo tại nhiều nơi trên toàn cầu qua đường thủy, trong đó có Tích Lan (Sri Lanka), Thái Lan, Miến Điện, Nam Dương, Việt Nam, 𝒱.𝒱…. Đường truyền giáo này về sau lịch sử gọi là Nam Truyền Phật Giáo. Trái lại, Phật Giáo Đại Thừa đã được truyền bá ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ ở phía bắc đến các nước Afghanistan, Tây Tạng, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, 𝒱.𝒱… vào đầu công nguyên. Đường truyền giáo này được gọi là Bắc Truyền Phật Giáo.

Phật Giáo tại Ấn Độ đã trải qua nhiều thăng trầm tùy thuộc vào các triều đại chính trị có hậu thuẫn hay tiêu diệt Phật Giáo, đương nhiên, trong đó không thể bỏ qua yếu tố then chốt là sự hưng thịnh hay suy đồi của nội lực Phật Giáo mà hàng ngũ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử đóng vai trò chủ đạo. Nhưng phải đợi đến một biến cố lịch sử mà qua đó Phật Giáo tại Ấn Độ đã hầu như bị tiêu diệt hẳn, này là cuộc xâm lăng của Hồi Giáo vào Ấn Độ ở thế kỷ thứ 12 sau công nguyên, với quyết sách tiêu diệt Phật Giáo tận gốc bằng việc bắt buộc tu sĩ hoàn tục hay sát hại hàng chục ngàn Tăng Ni, những người không chịu bỏ đạo, đốt phá toàn bộ chùa chiền, kinh sách Phật Giáo. Nhưng, nhờ trước đó, Phật Giáo đã được truyền bá ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ đến các quốc gia lân bang, vì vậy, Phật Giáo đã được phát triển sâu rộng tại nhiều nước ở Châu Á.

Ngày nay, tín đồ Phật Giáo trên khắp toàn cầu có thể đạt tới con số trên một tỉ rưỡi người, và Phật Giáo là một trong những tôn giáo phát triển mạnh nhất tại các nước Âu Mỹ.

GIỚI THIỆU VỀ HÀNH CHÌNH CHIÊM BÁI TỨ ĐỘNG TÂM

CỘI NGUỒN CỦA ĐẠO PHẬT

Mang nét huyền bí phương Đông, quốc gia Ấn Độ ẩn dấu những nét văn hoá tôn giáo, thiết kế và lịch sử lâu đời, những truyền thuyết chất chứa sức quyến rũ tách biệt, những phong tục mới lạ…toàn bộ đã tạo thành cho Ấn Độ một màu sắc thần tiên huyền bí.

Hành trình trở về với cội nguồn linh thiêng của đất Phật qua các địa danh Vườn Thánh Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, Câu Thi Na và dòng Sông Hằng huyền bí … thực sự trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất so với bất kì khách du lịch nào.

Hành chình chiêm bái Tư động tâm tiêu biểu của dambritourist.vn Flight Centre được tóm tắt qua Bản đồ sau:

*

Bản đồ Hành chình Chiêm bái Tiêu biểu của dambritourist.vn Fligh Centre

Giới thiệu về ɭâm -Tỳ-Ni (Lumbini) – Nơi Đức Phật ĐảnSinh

Lâm Tỳ Ni là một trong những nơi hành hương nổi tiếng của đạo Phật tại quận Rupandehi thuộc Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal nằm cách biên giới Sonauli Ấn Độ khoảng 36km. Nơi này được nghĩ rằng hoàng hậu Mayadevi (Mada) đã sinh ra Siddhartha Gautama (Tất-đạt-đa), người sau này trở thành Phật Thích Ca và đã khai sinh ra Phật giáo. Đức Phật đã sống trong khoảng thời gian 80 năm từ năm 563 đến 483 TCN. Lâm Tỳ Ni là một trong 4 nơi hành hương nổi tiếng và cũng là những nơi trọng yếu nối liền với đời sống của Đức Phật, 3 nơi còn sót lại là Kushinagar (nơi đức Phật nhập Niết Bàn), Bodh Gaya hay còn được nhiều người nghe đến với tên Bồ Đề Đạo Tràng (nơi đức Phật thiền định 49 ngày dưới cây bồ đề và tỉnh ngộ ra giáo lý của Phật giáo) và nơi cuối cùng là Sarnath (nơi trước hết mà đức Phật giảng Pháp).

Lâm Tỳ Ni tọa lạc dưới chân dãy Himalaya. Cách 25km về phía đông của kinh thành Ca Tỳ La Vệ xưa, nơi được nghĩ rằng đức Phật đã sống đến 29 tuổi. Lâm Tỳ Ni có một số ngôi chùa và đền thờ trong đó có đền thờ Hoàng hậu Mada. Ngoài ra tại đây còn tồn tại ao Puskarini hoặc Holy, nơi Hoàng hậu Mada đã làm lễ nhúng nước trước khi sinh đức Phật ra đời. Tương truyền khi được sinh ra tại đây Ngài đã đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía Bắc đi bảy bước, mỗi bước đi của đức Phật đều được đỡ bởi một tòa sen phía dưới, Ngài nhìn khắp cả bốn phương, một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất và nói rằng: “Ta là đấng chí tôn cao quý nhất trên đời! Đây là lần hóa kiếp cuối cùng, sẽ không còn tái sinh trên cõi đời này nữa..”. Ngoài ra nơi đây còn phần còn sót lại của hoàng cung Ca Tỳ La Vệ.

*

Vào thời của Đức Phật, Lâm Tỳ Ni là một sân vườn xinh tươi và đầy màu xanh nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal. Hoàng hậu Mada đã hạ sinh ra đức Phật tại đây khi đang trên đường trở về nhà cha mẹ để sinh con đầu lòng theo tục lệ truyền thống của Ấn Độ lúc bấy giờ. Các tấm phù điêu tại đây mô tả cảnh Hoàng hậu Mada với tay phải cầm một nhánh của cây Sala (Shorea) với một đứa trẻ sơ sinh đứng thẳng trên những cánh hoa sen, xung quanh đầu đổ một vầng hào quang hình bầu dục và cùng các thiên sứ của nhà trời cũng có mặt.

Năm 249 TCN, khi vua 𝓐-dục vương (Ashoka) đến thăm Lâm Tỳ Ni, nó đang là một ngôi làng phồn thịnh. Vua 𝓐 Dục đã cho xây dựng bốn ngôi tháp và một trụ cột bằng đá. Cây trụ cột bằng đá được khắc chữ và dịch ra như sau: “ta là vua A Dục, là niềm tin tưởng của chư thiên, trong 20 năm trị vì này, ta đã thực hiện một chuyến thăm của hoàng gia đến nơi đức Phật được sinh ra tại đây…Lâm Tỳ Ni được giảm một phần tám thuế (chỉ)”

*

Lâm Tỳ Ni đã bị lãng quên trong nhiều thế kỳ. Năm 1895, Feuhrer, một nhà khảo cổ học nổi tiếng người Đức đã phát hiện các trụ cột lớn tại đây trong lúc ông đi đến các vùng đồi thấp của dãy núi Churia. Tiến hành thăm dò và khai quật khu vực xung quanh người ta phát hiện một ngôi đền bằng gạch và đá sa thạch điêu khắc những cảnh sinh thành của đức Phật.

Các giả thuyết được mang ra rằng ngôi đền của hoàng hậu Mada đã được xây dựng trên nền tảng của một ngôi đền trước to hơn nhiều. Về phía nam của ngôi đền này có một cái hồ nổi tiếng thiêng liêng được nghe đến như Puskarni. Người ta tin rằng hoàng hậu Mada đã tắm trong hồ này trước khi hạ sinh đức Phật. Vào năm 1996 một phát hiện khảo cổ trọng yếu về một hòn đá mà vua 𝓐 Dục vào năm 249 TCN đã dùng để đánh dấu vị trí nơi sinh của đức Phật vào 2600 năm trước. Nếu đúng vậy phát hiện này sẽ mang Lâm Tỳ Ni nổi trội hơn trên bản đồ cho hàng triệu người hành hương trên toàn cầu theo đạo Phật.

Xem thêm: Máy Cất cánh Việt Nam Bị Trung Quốc Bắn, Máy Cất cánh Trung Quốc Xâm Phạm Vùng Kiểm Soát Của Vn

Những thế kỷ sau đó, Lâm Tỳ Ni thực sự trở thành niềm mơ ước và nơi đến của những hành giả và học giả Phật giáo. Hai vị danh Tăng Trung Hoa là Pháp Hiển (337-422) và Huyền Trang (602-664) – ít nhiều đã ghi lại những dấu vết về Lâm Tỳ Ni trong các tác phẩm để đời của các Ngài sau những lần chiêm bái quê hương Đức Phật. Và cũng nhờ vào các bộ “ký sự” của hai vị danh Tăng Trung Hoa này, vào năm 1896 nhà khảo cổ người Nepal đã khai quật và phát hiện “sắc dụ Asoka” (trụ đá 𝓐 Dục) trên vùng đất có tên “Rummindei” sau gần mười thế kỷ Lâm Tỳ Ni hoang phế, điêu tàn và rơi vào quên lãng, kể từ ngày các thánh địa Phật giáo bị tàn phá, khủng bố dưới bàn tay những kẻ cuồng tín Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 11 đầu thế kỷ thứ 12.

Năm 1997, UNESCO chính thức liệt kê Lâm Tỳ Ni trở thành di sản văn hoá toàn cầu, tiếp tục khai quật, tu bổ và tôn tạo Lâm Tỳ Ni.

Lâm Tỳ Ni hiện giờ chỉ có thể xây dựng các tu viện không cho xây dựng các quán ăn, khách sạn, cửa tiệm. Hiện tại, khu này được chia thành hai khu là khu phía Tây và khu phía Đông. Phía Đông có các tu viện của Phật giáo Nam Tông, phía Tây có các tu viện của Phật giáo Bắc Tông.

Lâm Tỳ Ni hiện giờ đã là tàn tích so với năm xưa bao gồm một cây bồ đề, một hồ tắm xưa, một trụ cột do vua 𝓐-dục vương dựng nên và đền thờ hoàng hậu Mada.

Xem Thêm  +333 Bài Thơ Chế Hay Cực Hài giảm căng thẳng mệt mỏi cực kỳ hiệu quả - thơ che

Giới thiệu về Bồ đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) – иơi Đức Phật Thành Đạo:

Bodh Gaya hay Bodhgaya, tiếng Việt là Bồ Đề Đạo Tràng, là một Tp ở quận Gaya, Bihar, Ấn Độ. Đây là vị trí nổi tiếng do là nơi Đức Phật đã tỉnh ngộ dưới cây bồ đề.So với Phật giáo, Bodh Gaya là nơi trọng yếu nhất trong cuộc sống của Phật Thích-ca Mâu-ni, còn 3 nơi khác này là Kushinagar, Lumbini và Sarnath. Vào năm 2002, ngôi đền Mahabodhi (Đại tỉnh ngộ tự) ở Bodh Gaya đã trở thành Di sản toàn cầu.

*

Đại tỉnh ngộ tự (Mahabodhi) là một công trình thiết kế bằng đá với một shikhara ở trung tâm. Tận trong cùng ngôi đền có một bảo tháp kiểu Miến Điện. Phức thể tự viện này đã được tu bổ bởi các tín đồ Phật giáo Miến Điện, do vậy, trong điêu khắc và thiết kế, nó có nhiều phong thái Miến Điện. Mặt tiền của tháp trung tâm và bốn tháp góc được phủ các hốc đầy những tượng Phật giáo.

Hiện tại, tại vùng Bodh Gaya, cùng với rất nhiều chùa của các quốc gia trên toàn cầu, Việt Nam cũng có 4 chùa tại đây. Này là Việt Nam Phật quốc tự của thầy Huyền Diệu, chùa Độ Sanh của một nhà tu hành người Mỹ gốc Việt, chùa Viên Giác của một nhà tu hành người Đức gốc Việt và tịnh xá Kỳ Hoàn của thầy Thích Giác Viên tới từ Vũng Tàu.

Đại tỉnh ngộ tự (Đền Mahabodhi) nằm trong quần thể công trình nằm cách Patna 96 km. Sau khoảng thời gian Phật nhập niết bàn, những cành chiết từ cây Bồ Đề đã được gửi đến những vị trí khác trên cả nước và vào thế kỷ 3 TCN, một cành chiết đã được mang đến Anuradhapura ở Sri Lanka, tại đây nó đã phát triển thành một cây to. Vào cuối thế kỷ 19, một cành chiết của cây này lại được người Anh mang trở về Bodh Gaya và trồng lại chính nơi cây gốc đã từng ở đó.

Vào khoảng 250 TCN, hoàng đế Asoka của triều đại Maurya đã dựng một ngôi đền kỷ niệm việc Phật đạt tỉnh ngộ ở Bodh Gaya, nhưng ngôi đền này hiện không còn. Một công trình thiết kế khác đã được dựng lại trên ngay chính vị trí đó vào thế kỷ thứ 2 TCN và đã được tu bổ nhiều lần.

Bồ đề Đạo tràng được xem là khu Thánh địa thiêng liêng hàng đầu trong các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Nơi đây, luôn được sự quan tâm với lòng kính trọng đặc biệt của Phật tử và các nhà phân tích trên khắp toàn cầu

Một điều kỳ diệu so với tất cả những ai được một lần dừng chân nơi đây, hoặc lễ bái, hoặc tụng kinh hoặc kinh hành, hoặc khởi lòngđối với đức Phật tất cả chúng ta đều có chung một cảm nhận an lành, một niềm hoan hỷ trào dâng, đó chính là sự gia trì của đức Phật cho hàng đồ đệ của Ngài hay bất kì những ai có một tí nghĩ tưởng đến ân huệ của Phật.

Giới thiệu về Vườn Lộc Uyển (Sarnath)– Nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân :

Một thánh địa đáng ghi nhớ nữa trong lịch sử Phật Giáo là thánh địa Isipitana hay Sarnath. Nơi đây, trong sự tĩnh lặng của vườn Lộc Uyển, Đức Phật đã khai giảng bài pháp trước hết cho 5 anh em ông Kiều Trần Như trước kia cùng tu khổ hạnh với Ngài. Nội dung bài thuyết pháp nói về những khổ đau của kiếp người và những phương cách giải hóa những thống khổ đó. Sự kiện này đã được mệnh danh là “Chuyển Pháp Luân,” có nghĩa là Đức Phật chuyển bánh xe pháp trước hết đánh dấu một kỷ nguyên huy hòang rực rỡ của một tôn giáo kéo dài kiên cố trên 2500 năm cho đến nay.

*

Sarnath là nơi xuất phát tôn giáo do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Vì vậy, Sarnath đã trở thành trung tâm Phật giáo lớn nhất tồn tại trên 1500 năm. Trong những thế kỷ trước hết của thời kỳ Phật giáo hưng thịnh, dưới triều đại vua 𝓐 Dục, Sarnath đã trở thành một nơi tranh luận nổi tiếng giữa các tông phái và đạo giáo. Hai ngài Pháp Hiền và Trần Huyền Trang đã tới chiêm bái thánh tích này vào thế kỷ thứ 5 và thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Hai ngài đã để lại cho tất cả chúng ta nhiều tài liệu giá trị về lịch sử thánh địa này. Nơi đây, vua 𝓐 Dục cũng từng sai người xây dựng một trụ cột đánh dấu khu vực ẩn dật trong nhiều tòa nhà lớn nhỏ khác nhau của hơn 1500 vị tăng sĩ Phật giáo đến Sarnath. Trong những di tích còn sót lại đó, người ta phải nhắc đến một ngôi đền tuyệt mỹ có tượng Phật bằng đồng trong hình tướng chuyển Pháp luân, một ngôi cổ tháp và một trụ cột bằng đá. Toàn bộ đều do vua 𝓐 Dục xây dựng. Thánh địa này đã phát triển rực rỡ trong nhiều triều đại và cũng từng được tu bổ lại nhiều lần. Theo bia ký và những chứng cứ khảo cổ, người ta biết rằng ngôi đền có tượng Đức Phật Chuyển Pháp Luân đã được tu bổ lại theo lệnh của hòang hậu Kumaradevi vào phân nửa đầu thế kỷ thứ 12 trước Công nguyên. Chẳng bao lâu sau, địa danh này bị quân đội của Muhammad Ghori, của đạo quân Huns và Mahmud Ghazni phá hủy hòan tòan, nhưng Sarnath lại được tu bổ do công sức của các tín đồ Tăng Ni Phật giáo khắp nơi. Tuy nhiên về sau, vì đạo Phật đã suy tàn tại Ấn Độ, Sarnath, một địa danh lịch sử nổi tiếng và huy hòang một thời đã bị tiêu hủy mất dấu trong đổ nát hoang tàn của cát bụi thời gian.

Ngày nay, viện khảo cổ Ấn đã tổn phí sức lực và tài chánh thật nhiều trong quá trình khai quật và tu bổ lại thánh địa Sarnath. Khi tất cả chúng ta đến Sarnath từ hướng Varanasi, tất cả chúng ta sẽ thấy một mặt phẳng bát giác bằng gạch nung nhô lên khỏi mặt đất. Mặt phẳng này là di tích còn sót lại của một ngôi tháp trước kia đánh dấu nơi Đức Phật đến gặp 5 anh em ông Kiều Trần Như. Ngôi tháp bát giác này được tu bổ lần sau cùng bởi tiểu vương Akbar năm 1588, thuộc triều đại Gupta.

Trong số những di tích tàn rụi còn sót lại không bị các đạo quân tàn phá là ngôi tháp Dhamekh cao hơn mặt đất 150 bộ. Ngôi tháp này được xây cất bằng nguyên liệu bền cứng, những khối đá khổng lồ bằng gạch và mang kiểu dáng trụ cột. Những hình tượng khắc trên mặt tháp cho tất cả chúng ta biết ngôi tháp Dhamekh được xây vào triều đại Gupta thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Danh từ “Dhamekh” phát xuất từ nguyên từ Phạn ngữ “Dharmekh – chánh pháp”. Cách ngôi tháp này không xa về hướng Tây là một ngôi tháp nhỏ do vua 𝓐 Dục xây cất. Tháp vua 𝓐 Dục xây, theo lời mô tả của ngài Trần Huyền Trang, có thể là nơi Đức Phật tọa thiền thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như. Xa hơn một tí về phía Bắc, là một côt trụ hình đầu sư tử được khắc chạm rất công phu. Rường cột sư tử này hiện tại được trưng bày tại viện bảo tàng khảo cổ gần đó. Tại ngôi tháp này, tất cả chúng ta còn thấy sót lại những mảnh đá lớn của nền nhà chánh điện và những cột lớn nhỏ của một cổng chính dẫn lối vào chánh điện ngôi tháp. Ngòai ra, tất cả chúng ta còn thấy rất nhiều mãnh vỡ của các tượng Phật và Bồ tát mang dấu ấn điêu khắc của nhiều triều đại khác nhau. Một pho tượng Phật đẹp nhất tạc bằng đá cát khắc hình Đức Phật Chuyển Pháp Luân là pho tượng tuyệt mỹ mang dấu văn nghệ điêu khắc triều đại Gupta.

Toàn bộ những pho tượng điêu khắc vào thời kì này đều khắc theo tám biến cố lịch sử của cuộc sống Đức Phật như Đức Phật giáng sanh, thành đạo, chuyển Pháp luân, nhập Niết bàn, thi triển thần thông, 𝒱.𝒱. Đáng kể nữa là một bức tàn lọng bằng đá khắc trọn vẹn bài pháp Tứ Đế bằng tiếng cổ Pàli.

Dù đã bị tàn phá nhiều theo thời gian, Sarnath vẫn còn mê hoặc khách du lịch tìm về Ấn Độ để tưởng nhớ lại hình ảnh Đức Từ Phụ và giáo âm của Ngài vẫn vang vọng bất tử trong lòng người con Phật.

Trên bước đường hành trình tâm linh về xứ Ấn thiêng liêng để chiêm bái Tứ Động Tâm, thông thường những người con Phật nói riêng hay khách du lịch trên toàn cầu nói chung sau khoảng thời gian đáp máy cất cánh tại phi trường Delhi, vị trí viếng thăm trước hết sẽ là Tp Varanasi. Nơi đây khách du lịch sẽ được chiêm bái thánh tích Sarnath, sân vườn Lộc Uyển thiêng liêng xinh tươi, nơi đức Phật chuyển vận bánh xe Pháp trước hết, khởi đầu cuộc hành trình hoằng pháp cứu khổ độ sanh và viếng thăm dòng sông Hằng thiêng liêng huyền bí. Tiếp đó cuộc hành trình tâm linh sẽ mang mọi người viếng thăm chiêm bái thánh tích Bồ-đề-đạo-tràng (nơi đức Phật thành đạo), thánh tích Kusinagar (nơi đức Phật nhập Niết-bàn) và thánh tích Lâm-tỳ-ni (nơi đức Phật đản sanh)….

Xem Thêm  Mùa xuân bắt đầu từ cây và đất - goc cay nghe thuat

Này là cuộc hành trình tâm linh thuận theo không gian địa lý. Nếu thuận theo thời gian của Tứ Động Tâm thì khách hành hương phải đáp máy cất cánh ở Nepal để chiêm bái thánh tích Lâm-tỳ-ni, sau đó viếng thăm thánh tích Bồ-đề-đạo-tràng, chiêm bái thánh tích Sarnath, và cuối cùng đảnh lễ thánh tích Kusinagar… cuộc hành trình như vậy sẽ không thuận đường, nên thường vất vả hơn. Trong phạm vi bài này, tất cả chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thánh tích Sarnath, vườn Lộc Uyển, nơi Ba ngôi báu được thành lập trước hết giữa cuộc sống.

Xem thêm: Đo Khoảng Cách Đường Đi Trên Google Map, Đo Khoảng Cách Giữa Các Điểm

Giới thiệu về Câu Thị Na (Kushinagar) – Nơi Đức Phật nhập niết bàn:

Nơi Đức Từ phụ, sau 49 năm giáo hóa không mệt mỏi, đặt dấu chân lên khắp một vùng rộng lớn của lưu vực sông Hằng, Ngài đã nhập Vô dư y Niết bàn. Năm 543 trước Tây lịch, vào một đêm trăng tròn tháng Magh (tháng Một-Hai), tại ngôi làng Beluva gần thành Vaishali, Đức Phật đã thuyết về sự vô thường của vạn pháp và tuyên bố rằng ngày niết bàn của Ngài sắp tới. Từ giã Vaishali, Đức Phật khởi đầu cuộc hành trình dài 280km, hướng về ngôi làng Pava, Kushinagar. Nơi đây, ngài đã thọ nhận bữa ăn cuối cùng của bác thợ rèn Chunda và nghỉ tại rừng cây sala bên bờ sông Hiranyavati. Sau khoảng thời gian hỏi trong chúng đồ đệ còn tồn tại ai cần hỏi điều gì nữa không, Đức Phật đã thuyết bài pháp cuối cùng, rằng: “Hãy ghi nhớ, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung”. Thuyết xong, Ngài an nhiên thị tịch, bấy giờ Ngài vừa tròn 80 tuổi.. Đến với thánh địa này, khách hành hương thường chiêm bái những nơi thiêng liêng như: điện Mathakuar, nơi Đức Phật thuyết bài pháp cuối cùng; chùa và tháp Đại bát Niết bàn, nơi Đức Phật nhập diệt; tháp trà tỳ Angrachaya, nơi trà tỳ kim thân Đức Phật; và tháp phân tách xá lợi Rambhar..

Liên hệ tư vấn và đặt chương trình:

Tour du lịch tâm linh – Hành hương đất Phật

Văn phòng chính: Số 1/200/10 Nguyễn Sơn, Hà Nội


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tim hieu ve dat nuoc an do

Những Sự Thật Thú Vị Về Đất Nước Singapore

alt

 • Tác giả: Biết Luôn
 • Ngày đăng: 2016-07-17
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9005 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biết Luôn: Những Sự Thật Thú Vị Về Đất Nước Singapore

  —————————————–★ Source ★—————————————–
  David Oliver Lennon 1:05 https://www.youtube.com/watch?v=7f-aExAWsOs

  —————————————–★★★★★—————————————–
  Xin chào, rất vui khi được tái ngộ các bạn, lần trước chúng mình đã làm một video nói về quốc gia TQ, cũng không có gì lạ lẫm khi rất nhiều bạn có yêu cầu chúng mình làm thêm về quốc gia khác, nào là Nhật Bản nè, Mỹ nè, Hàn Xẻng nè, Pháp nè … vân vân nè :𝓓 cơ mà do mấy nước đó ở xa quá, Biết Luôn chúng mình chưa kịp cất cánh sang để tỉm hiểu để về làm video cho các bạn xem …hehe. Để đền bù ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một video sự thật thú vị về một nước đặc biệt và cũng được xem như là hàng xóm của tất cả chúng ta, nói là hàng xóm thôi nhưng xa tận 2.829 km cơ, một quốc gia nhỏ xíu về vỏ bọc bên ngoài, nhưng bên trọng lại là một cường quốc mạnh mẽ với nhiều kì tích đáng ngưỡng mộ. Chào các bạn đến với một video soi mói nhà người ta – những sự thật thú vị về quốc gia singapore.

  Nhắc đến Singapore, thứ hiện lên liền – ngay và nhanh chóng trong đầu mỗi tất cả chúng ta này là: quốc gia nhỏ xíu nè, xanh sạch đẹp nè, nhân loại văn minh nè, và GDP rất cao nè… nghe nói thôi đã muốn cất cánh sang Singapore sống rồi nhể hehe thôi đi vào vấn đề chính nào …. Singapore tên chính thức là nước Cộng hòa Singapore, là một thành bang và đảo quốc tại Đông Nam Á. Đảo quốc nằm ngoài khơi mũi phía nam của bán đảo Mã Lai và cách xích đạo 137 km về phía bắc. Singapore là quốc gia đô thị hóa cao độ, chỉ còn sót lại ít thảm thực vật nguyên sinh. Lãnh thổ của Singapore liên tục mở rộng thông qua hoạt động cải tiến đất.

  Singapore là một quần đảo có hình dạng một viên kim cương được nhiều đảo nhỏ khác bao quanh. Singapore đã mở mang lãnh thổ bằng đất lấy từ những ngọn đồi, đáy biển và những nước lân cận. Nhờ đó, diện tích đất của Singapore đã tăng từ 581,5 km² ở thập niên 1960 lên 697,25 km² ngày nay, và có thể sẽ tăng thêm 100 km² nữa đến năm 2030.

  *** Singapore và những cái nhất ***

  Nhắc đến những cái nhất của quốc gia Singapore chắc hẳn sẽ có nhiều bạn phải ngỡ ngàng than rằng ”ôi trời ơi, bọn này mà kinh thế cơ á, nó còn chưa to bằng cái Huyện của nước Việt Nam mình cơ mà”, cơ mà khi xem hết video này của chúng mình ắt hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên đó. Tiếp tục tìm hiểu thôi nào!!!

  1. Là một trong 20 quốc gia nhỏ nhất toàn cầu với diện tích chỉ 718 km2

  2. Mật độ dân số của Singapore luôn xếp ở thứ hạng cao (đứng thứ 3 toàn cầu trong tổng số 242 nước).

  3. Singapore luôn đứng trong top 10 các nước có tỉ lệ tham nhũng thấp (đứng đầu châu Á).

  4. Singapore là một quốc gia rất an toàn. Tỉ lệ tội phạm rất thấp

  5. Sở thú Singapore là một trong những vườn thú tốt nhất toàn cầu.

  6. Người dân Singapore liên tục đi đầu về chỉ số sức khỏe.

  7. Sân cất cánh quốc tế Changi là sân cất cánh lớn nhất của khu vực Đông Nam Á với hơn 30 triệu lượt khách mỗi năm.

  8. Singapore Flyer – là bánh xe Ferris cao nhất toàn cầu với chiều cao 165m

  9. Đài phun nước Wealth cao 28m lớn nhất toàn cầu, đặc biệt đẹp vào buổi tối với ánh đèn lung linh, đầy màu sắc.

  10. Nếu như khu nhà ổ chuột là hình ảnh dễ thấy ở các nước Châu Á thì tại Singapore, bạn không thể tìm thấy những hình ảnh này. Khắp nơi đều sạch sẽ và trật tự.

  11. Cảng biển ở Singapore được xếp vào hàng tốt nhất toàn cầu, đứng hàng đầu về xếp hạng môi trường và sự thân thiện tại châu Á.

  12. Tại Singapore, số vốn phạt là rất cao: Tội khạc nhổ nơi công cộng phạt ($500), hút thuốc lá ở nơi công cộng phạt ($500), vứt rác không đúng nơi qui định phạt ($500), ….. nghe rõ là hư cấu, ấy vậy mà lại chẳng hư cấu chút nào. Ầy rà không đùa đâu nhé, anh em sang Sing du lịch thì lưu ý chấp hành kẻo bị phạt nhé, 500 đô nghe có vẻ ít nhỉ hehe, nhưng nó là 11 triệu bằng cả 2-3 tháng lương của những người làm Biết Luôn chúng mình đó hì hì.
  —————————————–★★★★★—————————————–
  Lưu ý: Biết Luôn không sở hữu toàn bộ tư liệu được sử dụng trong video này. Mọi thắc mắc về bản quyền, tài trợ, quảng cáo, hợp tác vui lòng liên hệ tin nhắn hộp thư online: kennychipheo@gmail.com

  We do NOT own all the materials as well as footages used in this video. Please contact kennychipheo@gmail.com for copyright matters!

Ngôi Nhà Trú Ẩn Của Shin Cậu Bé Bút Chì Ngôi Nhà Trú Ẩn Của Shin Cậu Bé Bút Chì

 • Tác giả: redeal.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9198 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà Gỗ Thành Đạt là một trong những thương hiệu uy tín chuyên thiết kế và thi công nhà gỗ cổ và trần nhà gỗ trên toàn quốc, Với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, có tay nghề và trình độ cao

 • Tác giả: cpavaluation.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6852 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 • Tác giả: hathuong.daitu.thainguyen.gov.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3562 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tìm Hiểu Về Đất Nước Ấn Độ, Giới Thiệu Đất Nước Và Con Người Ấn Độ

 • Tác giả: lasta.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4418 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 Giới thiệu chung về Ấn Độ – Một quốc gia có nhiều điều cho bạn khám phá2 Tổng hợp những Tp nổi tiếng của Ấn ĐộGiới thiệu chung về Ấn Độ – Một quốc gia có nhiều điều cho bạn khám pháẤn Độ là một quốc gia Nam Á, chiếm hầu như bán đảo Ấn Độ, Ấn Độ có ranh giới với Pakistan, Trung Quốc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Afghanistan

Tìm Hiểu Đất Nước Ấn Độ

 • Tác giả: maritimehotel.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2963 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dinh dưỡng – món ngon Sản phụ khoa Nhi khoa Nam khoa Làm đẹp – giảm cân Phòng mạch online Ăn sạch sống khỏe VOV, VN – Dù bụi bẩn và nghèo nàn là những thách thức thì Ấn Độ vẫn là quốc gia có lịch sử đáng ngạc nhiên, tàn tích của các Tp cổ, thiên nhiên tươi đẹp

GIỚI THIỆU VỀ ĐẤT NƯỚC ẤN ĐỘ

 • Tác giả: alsimexco.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3855 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law