Tôi cũng nhờ vào trò chiêu hoa dụ bướm mới có thể nuôi cả nhà.

She is also one of those girls who can survive when the bees come for the flowers.

OpenSubtitles2018.v3

Vì vậy, có rất nhiều hình ảnh, như hoabướm.

So there are a lot of images, like flowers and butterflies.

QED

Người Việt Nam cũng trang trí nhà bằng cây bon-sai và hoa như cúc , cúc vạn thọ tượng trưng cho sự sống thọ , hoa mào gà ở miền nam Việt Nam và hoa thủy tiên , hoa vi-ô-lét , hoa bướm ở miền bắc Việt Nam .

Vietnamese people also decorate their homes with bonsai and flower plants such as chrysanthemum , marigold symbolizing longevity , mào gà in Southern Vietnam and paperwhite flower , lavender , hoa bướm in Northern Vietnam .

EVBNews

Đó gọi là chuyện ong bướm tìm hoa, ok?

It’s called the birds and the bees, bitch, okay?

OpenSubtitles2018.v3

Trong ảnh, tên bài hát được viết bằng son môi đỏ trên một bên đùi của Gomez trong khi cô nằm trên một chiếc giường bằng đá với bộ quần áo ngủ búp bê có in hình hoabướm.

It features the song’s title written in red lipstick across Gomez’s one thigh as she lies on a bed of rocks in a periwinkle babydoll embroidered with flowers and butterflies.

WikiMatrix

Ví dụ, ở khu vực Washington, D.C. và các nơi khác ở phía đông bắc Hoa Kỳ, bướm chúa thích sinh sản trên cỏ hoa tai chung (Asclepias syriaca), nhất là khi tán lá của nó mềm và tươi.

For example, in the Washington, D.C. area and elsewhere in the northeastern United States, monarch butterflies prefer to reproduce on common milkweed (Asclepias syriaca), especially when its foliage is soft and fresh.

WikiMatrix

Ngoài việc trồng hoa nuôi bướm, các phương thức thu hút chúng khác bao gồm xây dựng “nhà bướm”, phân phối cát cho vũng nước nhỏ, nước và các tài nguyên hoặc thực phẩm khác, bao gồm cả trái cây thối.

Xem Thêm  [NEW] utc 8 to gmt+7 | utc time to gmt+7 - Xác minh

In addition to the planting of flowers that feed butterflies, other means of attracting them include constructing “butterfly houses”, providing sand for puddling, water, and other resources or food items, including rotten fruit.

WikiMatrix

Thông thường, hoa của cây thu hút bướm cũng thu hút các loài côn trùng thụ phấn khác.

Typically, flowers of plants that attract butterflies also attract other insect pollinators.

WikiMatrix

Một con bướm thăm một hoa long đởm xanh và đẻ trứng

A butterfly visits a blue marsh gentian and deposits her eggs

jw2019

Sâu bướm ăn các loài hoa violet gồm Viola glabella.

The caterpillars feed on violets including Viola glabella.

WikiMatrix

Bướm đậu lại trên bông hoa và đẻ vài trứng màu trắng.

The butterfly settles down on the flower and deposits a few white-colored eggs.

jw2019

Bất kì khi nào mẹ tôi may quần áo cho chúng tôi bà đều thêu một bông hoa và một con bướm bằng đường chỉ ở bên dưới, như một tấm gia huy.

Whenever my mother made our clothes she’d sew a flower and butterfly in thread at the bottom, as a family sign.

OpenSubtitles2018.v3

Các con bướm Eastern Pygmy-Blue thu thập mật hoa từ hoa của loài này.

Eastern pygmy-blue butterflies collect the nectar from its flowers.

WikiMatrix

Bướm trưởng thành có thể có ở hoa của Solidago, Coreopsis, Bidens hoặc hoa màu vàng trong ngày.

Adults can be found on the flowers of Solidago, Coreopsis, Bidens or yellow flowered species during the day.

WikiMatrix

Loài trong chi Asterocampa được coi là sinh vật “lừa đảo”, vì những con bướm này không thụ phấn hoa khi chúng ăn từ chúng.

Xem Thêm  [Miễn Phí] 3 cách làm thịt kho tiêu cho bà đẻ ăn ngon miệng, dồi dào nguồn sữa | thịt kho tiêu cho bà đẻ - Xác minh

Species in the genus Asterocampa are regarded as being “cheater” organisms, since these butterflies do not pollinate flowers when they feed from them.

WikiMatrix

Hãy trang trí chậu hoa hoặc quấn quanh chậu một chiếc nơ hình con bướm nhé .

Decorate the pot for the plant or wrap a bow around it .

EVBNews

Năm 1976, loài bướm này trở thành một trong bốn loài bướm trước nhất Bưu điện Hoa Kỳ chọn để in hình trên tem thư Hoa Kỳ.

In 1976, it became one of the first four butterflies that the United States Postal Service placed on a U.S. stamp.

WikiMatrix

Ở vùng núi cao hoang sơ, những cánh đồng hoa dại là nơi trú náu của nhiều loài bướm sặc sỡ.

Unspoiled alpine meadows with abundant wildflowers provide a refuge for colorful butterflies.

jw2019

Hầu hết các bông hoa chỉ nở rộ trên vòm cây cao, nên khi những chú bướm cất cánh đến thưởng thức buổi tiệc mật hoa thì khách du lịch dưới đất không thể nhìn thấy chúng.

Most flowers bloom high up in the canopy, and while they provide a feast of nectar for the butterflies, they cannot be seen by a visitor on the ground.

jw2019

Ngày 1 tháng 11 năm 2010, USDA-AHIS thông báo rằng loài bướm này hiện diện ít nhất tại 13 tiểu bang Hoa Kỳ.

On November 1, 2010, the USDA-AHIS announced this moth was present in at least 13 U.S. states. site

WikiMatrix

Bướm thường ăn mật hoa, và hàng trăm loại cây có mật ngọt như vậy có thể được trồng để thu hút chúng, tùy thuộc vào vị trí, thời gian trong năm và các yếu tố khác.

Xem Thêm  [Update] TOP 10 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Tốt Nhất Cho Máy Tính PC | tai phan men chinh sua anh - Xác minh

Butterflies typically feed on the nectar of flowers, and there are hundreds of such plants that may be planted to attract them, depending on the location, time of year, and other factors.

WikiMatrix

Có vẻ bạn nghĩ lúc những chú bướm lượn quanh các bông hoa là lúc lý tưởng nhất để ngắm nhìn, nhưng ở vùng rừng mưa nhiệt đới thì không phải vậy.

You might imagine that the best time to see these beauties is when they are hovering over flowers, but this is usually not the case in the rain forest.

jw2019

Cùng với một doanh nghiệp hoa quả Mỹ chàng thợ máy lãng mạn luôn bị bướm vàng theo cũng đến thị trấn Macondo.

When the American fruit company comes to town, so does a romantic mechanic who is always followed by yellow butterflies.

ted2019

” … tạo môi trường sống của động vật hoang dã ví như là ” khách sạn cho thú cưng ” và ao hồ , và những dạng phát triển của cây cỏ và hoa thu hút chim , bướm , đã giúp học sinh hiểu được cách mà mình có thể góp phần tạo nên sự đa dạng của động vật hoang dã trong vùng mình ở . ”

” … creating wildlife habitats such as ” minibeast hotels ” and ponds , and growing types of flowers and plants that encouraged butterflies and birds , have helped pupils to understand how they can contribute to a diversity of wildlife in their area . “

EVBNews

Phyllocnistis ampelopsiella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae, known from Québec và Hoa Kỳ (Colorado, Kentucky, Maine và New York).

Phyllocnistis ampelopsiella is a moth of the family Gracillariidae, known from Québec and the United States (Colorado, Kentucky, Maine and New York).

WikiMatrix

By ads_law

Trả lời