Giới thiệu về các sơ đồ trả thưởng – Các dạng hoa hồng – Phương pháp tính hoa hồng của một site HYIP hiện đang vận dụng

Bạn đang xem: giới thiệu về hoa hồng

Tiếp tục với đề tài “Hoa hồng giới thiệu” trong series dành riêng cho người mới nhập môn đầu tư HYIP. Ngày hôm nay mình sẽ đi vào vấn đề chính của đề tài này với các mô hình và dạng hoa hồng trả thưởng thường được vận dụng trong một dự án HYIP. Đây có thể nói là một nội dung mình đã dành ra rất nhiều thời gian để thu thập thông tin và phân tích vì vậy hi vọng bạn sẽ giống như mình dành nhiều thời gian để đọc nội dung nội dung và nắm chắc tri thức nhé.

Ok! Khởi đầu nào…

Ι. Các thuật ngữ thường dùng

Tuyến dưới; downline hay ₣ (F1, F2, F3,…Fn) đều có ý chỉ rằng là những người nằm bên dưới team (hệ thống) của các bạn.

Người giới thiệu (Tuyến trên; người bảo trợ; người đỡ đầu hoặc upline) là người giới thiệu bạn tham gia vào dự án.

Tuyến dưới trực tiếp hay thường hay gọi là F1 là những người do bạn trực tiếp giới thiệu vào dự án đầu tư.

Tuyến dưới gián tiếp là những người do F1, F2, F3,..,Fn của các bạn giới thiệu ra hay nói một cách khác là những người nằm trong hệ thống của các bạn nhưng không phải do bạn trực tiếp giới thiệu ra thì được gọi là tuyến dưới gián tiếp. Ví dụ: Bạn giới thiệu ra người 𝓐, người 𝓐 giới thiệu cho người Ɓ, Ɓ giới thiệu cho ₵,…những người khởi đầu tư người Ɓ trở đi được gọi là tuyến dưới gián tiếp.

Tầng là độ sâu của hệ thống bạn. Ví dụ:

 • Bạn giới thiệu ra người 𝓐, người 𝓐 gọi là tầng 1 của các bạn

 • Người 𝓐 giới thiệu cho người Ɓ, người Ɓ gọi là tầng 2 của các bạn

 • Người Ɓ giới thiệu cho người ₵, người ₵ gọi là tầng 3 của các bạn

 • ….

Nhánh hoặc tuyến, chân là độ rộng của hệ thống bạn. Ví dụ: Bạn trực tiếp giới thiệu ra được 3 người tham gia vào dự án lần lượt là 𝓐, Ɓ, ₵, thì:

 • Người 𝓐 gọi là nhánh 1 của các bạn

 • Người Ɓ gọi là nhánh 2 của các bạn

 • Người ₵ gọi là nhánh 3 của các bạn

II. Các mô hình trả thưởng hoa hồng giới thiệu

1. Mô hình mặt trời

Mô hình mặt trời là mô hình trả thưởng không hạn chế số lượng người bạn mời vào dự án và toàn bộ những thành viên do bạn giới thiệu ra đều được cắm (gắn) trực tiếp dưới tài khoản đầu tư của các bạn.

Với sơ đồ trả thưởng này sẽ không hạn chế về độ rộng (tuyến, nhánh) nhưng lại hạn chế về độ sâu (tầng) thông thường tại các dự án HYIP, bạn sẽ chỉ được hưởng hoa hồng từ 3-5 tầng bên dưới.

2. Mô hình nhị phân

Đúng như tên gọi, mô hình nhị phân hạn chế chỉ cho phép tài khoản (ID) của các bạn được cắm 2 tài khoản (ID) khác ở bên dưới.

Vậy nếu tôi giới thiệu ra được người thứ 3, thứ 4,… thì sẽ cắm ở đâu?

Những người thứ 3 trở đi sẽ được cắm vào những người nằm bên dưới bạn, có thể được cắm một cách ngẫu nhiên do hệ thống xếp đặt hoặc cũng có thể là do bạn tự sắp xếp để phù phù hợp với sự phát triển của hệ thống bạn.

Với mô hình này bạn sẽ chỉ có 2 tuyến (nhánh) nhưng không hạn chế về độ sâu của nhóm, và 2 nhánh này sẽ có 2 tên gọi khác nhau là:

+ Nhánh mạnh là nhánh có lợi nhuận đầu tư cao, thông thường sẽ được người giới thiệu của các bạn giúp bạn có được lợi nhuận đầu tư ở nhánh này.

+ Nhánh yếu là nhánh có lợi nhuận đầu tư thấp, thông thường nhánh này bạn phải tự tạo ra lợi nhuận đầu tư để được hưởng hoa hồng cân nhánh.

nhi phan 1011x1024 - Hoa hồng giới thiệu (Phần 2): Mô hình và các dạng trả thưởng

Những dự án vận dụng mô hình nhị phân làm sơ đồ trả thưởng thường rất thu hút những Leaders tham gia.

III. Các dạng hoa hồng

1. Hoa hồng trực tiếp

Là khoản hoa hồng khi bạn trực tiếp giới thiệu được người tham gia vào dự án sẽ được nhận khoản hoa hồng này và thường khoản hoa hồng trực tiếp sẽ là khoản thưởng có % cao nhất trong các dạng hoa hồng của một dự án HYIP.

Ví dụ: Chương trình Ҳ quy định trả hoa hồng trực tiếp là 7%, khi bạn giới thiệu một người 𝓐 đầu tư 100$ tại dự án, bạn sẽ được hệ thống trả thưởng 7% của số vốn 100$ tương ứng là 7$ vào tài khoản của các bạn.

Xem Thêm  Hướng Dẫn Cách Làm Nhà Bằng Gỗ - làm nhà bằng gỗ

2. Hoa hồng gián tiếp

Là khoản hoa hồng bạn được hưởng do những tuyến dưới của các bạn giới thiệu được thành viên tham gia đầu tư.

Ví dụ: Chương trình Ҳ quy định trả hoa hồng 3 cấp độ là 10%- 5%- 1%

+ Bạn giới thiệu ra người 𝓐 , người 𝓐 đầu tư 100$ bạn được hưởng hoa hồng trực tiếp 10% là 10$

+ Người 𝓐 giới thiệu ra người Ɓ, người Ɓ là tuyến dưới gián tiếp của các bạn, người Ɓ đầu tư 200$, bạn được hưởng hoa hồng 5% tương ứng là 10$. Đây chính là khoản hoa hồng gián tiếp bạn được nhận.

+ Người Ɓ giới thiệu ra người ₵, người ₵ cũng được gọi là tuyến dưới gián tiếp của các bạn, người ₵ đầu tư 500$, bạn được hưởng hoa hồng 1% tương ứng là 50$. Đây cũng được gọi là khoản hoa hồng gián tiếp bạn được nhận.

3. Hoa hồng cân nhánh

Đây là khoản hoa hồng bạn được nhận khi dự án HYIP vận dụng mô hình nhị phân làm sơ đồ trả thưởng cho Nhà đầu tư và tính hoa hồng dựa trên lợi nhuận nhánh yếu của các bạn (Xem lại mục 2, phần II), thông thường hoa hồng cân nhánh được trả theo chu kì 1 tuần hoặc 1 tháng 1 lần.

Để hiểu rõ hơn về khoản hoa hồng này, hãy xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Dự án Ҳ quy định trả thưởng hoa hồng cân nhánh là 10% và tổng kết lợi nhuận hàng tháng;

Trong tháng 4/2019, doanh của các bạn tại:

+ Nhánh 1 đạt lợi nhuận 10,000 USD (Nhánh mạnh)

+ Nhánh 2 đạt lợi nhuận 5,000 USD (Nhánh yếu)

=> Hoa hồng cân nhánh bạn được nhận trong tháng 4 là 10% của 5,000 USD (tính hoa hồng trên nhánh yếu) tương ứng bạn sẽ thu được 500 USD tiền hoa hồng cân nhánh.

hoa hong nhi phan 997x1024 - Hoa hồng giới thiệu (Phần 2): Mô hình và các dạng trả thưởng

4. Hoa hồng thụ động

Đây là khoản hoa hồng bạn được nhận khi dự án HYIP vận dụng mô hình mặt trời và thường những dự án HYIP này cũng có thiên hướng tập trung cho hệ thống trả thưởng nhiều, tức là dự án HYIP xây dựng theo hướng đa cấp tương tự như các dự án vận dụng mô hình nhị phân. Và, hoa hồng thụ động cũng được trả theo chu kì 1 tuần hoặc 1 tháng 1 lần.

Công thức tính hoa hồng thụ động như sau:

Hoa hồng thụ động = (% cấp bạn đang đứng – % nhánh cấp dưới) Ҳ Lợi nhuận nhánh

Ví dụ: Dự án Ҳ phân tách khách hàng thành 3 cấp độ với mức % tương ứng như sau:

+ Cấp Đồng hưởng 3% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Bạc hưởng 5% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Vàng hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

Trong tháng 4/2019, bạn đạt tiêu xài lên cấp Vàng và mời ra anh 𝓐, anh 𝓐 trong tháng 4/2019 đạt kpi lên cấp Bạc và lợi nhuận nhóm anh 𝓐 đạt 5,000 USD trong tháng.

=> Số vốn hoa hồng thụ động bạn được hưởng là:

Hoa hồng thụ động = (10% – 5%) Ҳ 5,000 USD = 250 USD

hoa hong thu dong 843x1024 - Hoa hồng giới thiệu (Phần 2): Mô hình và các dạng trả thưởng

Vậy giả sử trong trường hợp nếu tuyến dưới của tôi có % hoa hồng cao hơn tôi thì sao?

Trong trường hợp này vì tuyến dưới của các bạn có % hoa hồng cao hơn bạn, nên bạn sẽ không được nhận hoa hồng thụ động. Hãy tiếp tục phấn đấu lên cấp để hưởng % hoa hồng thụ động nhé.

Ví dụ: Trong tháng 4/2019, bạn đạt tiêu xài lên cấp Bạc hưởng 5% hoa hồng trực tiếp và mời ra anh 𝓐, anh 𝓐 trong tháng 4/2019 đạt kpi lên cấp Vàng hưởng 10% hoa hồng trực tiếp. Lúc này, bạn sẽ không được hệ thống tính hoa hồng thụ động do anh 𝓐 đã vượt cấp của các bạn.

Nếu trường hợp tôi mời ra anh 𝓐, anh 𝓐 có % hoa hồng thấp hơn tôi, anh 𝓐 mời ra được 3 người trong đó:

+ Một người dưới cấp tôi nhưng vượt cấp anh 𝓐

+ Một người bằng cấp tôi đang đứng

+ Một người dưới cấp anh 𝓐

Vậy sẽ tính hoa hồng như vậy nào?

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn

Ví dụ: Dự án Ҳ phân tách khách hàng thành 4 cấp độ với mức % tương ứng như sau:

+ Cấp Chuyên viên hưởng 1% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Đồng hưởng 3% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Bạc hưởng 5% hoa hồng trực tiếp

+ Cấp Vàng hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

Trong tháng 4/2019, bạn đạt tiêu xài lên cấp Vàng và mời ra anh 𝓐, anh 𝓐 trong tháng 4/2019 đứng ở cấp Đồng và giới thiệu ra được 3 người bao gồm:

+ Người Ɓ đạt kpi tháng lên cấp Bạc với lợi nhuận 5,000 USD

+ Người ₵ đạt kpi tháng lên cấp Vàng với lợi nhuận 10,000 USD

+ Người 𝓓 mới tham gia ở cấp Chuyên viên với lợi nhuận 1,000 USD

=> Với hệ thống của các bạn đang sở hữu trong tháng 4/2019, bạn sẽ được nhận hoa hồng thụ động ở từng nhánh như sau:

Xem Thêm  Du lịch Nhật Bản tháng 6 - hoa cẩm tú cầu tiếng nhật

+ Nhánh anh Ɓ: Vì anh Ɓ đứng ở cấp Bạc có % hoa hồng cao hơn anh 𝓐 ở cấp Đồng là người giới thiệu anh Ɓ nên hệ thống sẽ bỏ qua anh 𝓐  và tính % hoa hồng thụ động bạn được hưởng tại nhánh anh Ɓ là:

(% của các bạn – % anh Ɓ) Ҳ Lợi nhuận anh Ɓ = (10% – 5%) Ҳ 5,000 USD = 250 USD

+ Nhánh anh ₵: Vì anh ₵ đứng bằng với cấp bạn trong tháng nên hệ thống sẽ bỏ qua, bạn sẽ không được hưởng hoa hồng tại nhánh anh ₵

+ Nhánh anh 𝓓: Vì anh 𝓓 đứng ở cấp Chuyên viên có % hoa hồng thấp hơn anh 𝓐 ở cấp Đồng là người giới thiệu anh 𝓓 nên hệ thống sẽ tính % hoa hồng thụ động bạn được hưởng tại nhánh anh 𝓓 là:

(% của các bạn – % anh 𝓐) Ҳ Lợi nhuận anh 𝓓 = (10% – 3%) Ҳ 1,000 USD = 70 USD

=> Tổng thu nhập hoa hồng thụ động của các bạn trong tháng 4/2019 là: 250 USD + 70 USD = 320 USD

hoa hong thu dong 1 1 891x1024 - Hoa hồng giới thiệu (Phần 2): Mô hình và các dạng trả thưởng

5. Hoa hồng từ thu nhập của tuyến dưới

Là khoản hoa hồng khi tuyến dưới của các bạn phát sinh thu nhập từ việc phát triển hệ thống thì bạn sẽ được thu được khoản hoa hồng này.

Ví dụ: Dự án Ҳ quy định trả hoa hồng từ thu nhập của tuyến dưới 3 tầng là 10%- 5%- 1%. Ngày 14/04/2019, bạn tham gia dự án và hệ thống của các bạn phát sinh ra thành viên như sau:

+ Bạn giới thiệu được anh 𝓐

+ Anh 𝓐 giới thiệu ra anh Ɓ đầu tư 1,000 USD; anh 𝓐 có thu nhập 100 USD

+ Anh Ɓ giới thiệu ra anh ₵ đầu tư 10,000 USD; anh Ɓ có thu nhập 1,000 USD

+ Anh ₵ giới thiệu ra được anh 𝓓 đầu tư 2,000 USD; anh ₵ có thu nhập 200 USD

=> Bạn sẽ được hưởng hoa hồng từ thu nhập của tuyến dưới như sau:

+ Anh 𝓐 là F1, có thu nhập 100 USD => Bạn hưởng 10% thu nhập tức 10$

+ Anh Ɓ là F2, có thu nhập 1,000 USD => Bạn hưởng 5% thu nhập tức 50$

+ Anh ₵ là F3, có thu nhập 200 USD => Bạn hưởng 1% thu nhập tức 2$

6. Hoa hồng từ lãi của tuyến dưới

Là khoản hoa hồng khi tuyến dưới của các bạn thu được lãi từ việc đầu tư vào dự án thì bạn sẽ được hưởng khoản hoa hồng này.

Ví dụ: Dự án Ҳ trả lợi nhuận 5% mỗi ngày và quy định trả hoa hồng từ lãi của tuyến dưới 3 tầng là 10%- 5%- 1%. Ngày 14/04/2019, nhóm của các bạn nhận lãi như sau:

+ Bạn giới thiệu được anh 𝓐

+ Anh 𝓐 đầu tư 1,000 USD, nhận lãi 5 USD

+ Anh Ɓ đầu tư 10,000 USD, nhận lãi 50 USD

+ Anh ₵ đầu tư 2,000 USD, nhận lãi 10 USD

=> Bạn sẽ được hưởng hoa hồng từ lãi của tuyến dưới như sau:

+ Anh 𝓐 là F1, nhận lãi 5 USD => Bạn hưởng 10% từ lãi tức 0.5$

+ Anh Ɓ là F2, nhận lãi 50 USD => Bạn hưởng 5% từ lãi tức 2.5$

+ Anh ₵ là F3, nhận lãi 10 USD => Bạn hưởng 1% từ lãi tức 0.1$

IV. Các khoản thưởng đi kèm ngoài

1. Thưởng lợi nhuận

Là khoản thưởng khi bạn đạt một mốc lợi nhuận nhất định do dự án đề ra bạn sẽ được nhận khoản thưởng này. Ví dụ: Dự án Ҳ quy định khi lợi nhuận nhóm đạt 10,000 USD sẽ thưởng 100 USD vào tài khoản.

Khoản thưởng này có thể có được cộng trực tiếp vào số dư tài khoản của các bạn để rút ra hoặc cũng có thể được tạo thành một gói đầu tư mới.

Hãy nhớ rằng lợi nhuận team là mục tiêu hàng đầu mà admin dự án HYIP quan tâm và nhận xét kết quả làm việc của các bạn.

2. Thưởng cấp bậc

Để khuyến khích mọi người nỗ lực làm việc và phát triển mở rộng hệ thống, các dự án HYIP thường phân thành viên thành các cấp bậc khác nhau và khi lên cấp, họ sẽ được thưởng một phần thưởng do dự án quy định có thể là sản phầm vật lí như ba lô, túi xách, đồng hồ, smartphone, máy tính, ô tô, du thuyền,….hay tiền hoặc có thể là % hoa hồng cao hơn.

𝒱. Phương pháp tính lợi nhuận team để lên cấp

Để lên cấp ngoài việc cá nhân bạn đầu tư ra, dự án sẽ yêu cầu bạn phải đạt một mốc lợi nhuận theo quy định thì sẽ được lên cấp, tuy nhiên lợi nhuận team này có thể sẽ không tính toàn thể tổng số vốn đầu tư từ bạn đổ xuống như sâu 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng mà sẽ hạn chế số tầng và % lợi nhuận của từng tầng để tính vào tổng lợi nhuận chung của nhóm.

Xem Thêm  Game nuôi heo xinh trên iPhone/iPad - game nuôi heo

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn.

Ví dụ: Dự án Ҳ quy định lợi nhuận team để lên cấp, được tính theo mức như sau:

+ Tầng 1: Toàn thể lợi nhuận ở tầng 1 được cộng 100% vào tổng lợi nhuận chung của team. Ví dụ: Lợi nhuận tầng 1 đạt 10,000 USD sẽ được cộng toàn thể là 10,000 USD vào tổng lợi nhuận chung của nhóm bạn.

+ Tầng 2: Toàn thể lợi nhuận ở tầng 2 được cộng 80% vào tổng lợi nhuận chung của team. Ví dụ: Lợi nhuận tầng 2 đạt 20,000 USD sẽ được cộng 80% lợi nhuận tương ứng là 16,000 USD vào tổng lợi nhuận chung của nhóm bạn.

+ Tầng 3: Toàn thể lợi nhuận ở tầng 3 được cộng 60% vào tổng lợi nhuận chung của team. Ví dụ: Lợi nhuận tầng 3 đạt 50,000 USD sẽ được cộng 60% lợi nhuận tương ứng là 30,000 USD vào tổng lợi nhuận chung của nhóm bạn.

+ Tầng 4: Toàn thể lợi nhuận ở tầng 4 được cộng 30% vào tổng lợi nhuận chung của team. Ví dụ: Lợi nhuận tầng 3 đạt 200,000 USD sẽ được cộng 30% lợi nhuận tương ứng là 60,000 USD vào tổng lợi nhuận chung của nhóm bạn.

𝒱. Tổng kết

Như vậy qua nội dung mình đã hoàn thiện việc phân phối thông tin cho bạn về các khoản hoa hồng thường được vận dụng trong một dự án HYIP. Khi nắm chắc được nội dung của nội dung bạn sẽ hiểu rõ hơn về mô hình trả thưởng và cách trả thưởng mà dự án HYIP đang vận dụng trong thực tiễn để tư vấn cho khách hàng và team của mình.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc nội dung nội dung, nếu cần trợ giúp hoặc trả lời thông tin hãy để lại phản hồi dưới nội dung này để mình có thể trợ giúp bạn một cách nhanh nhất.

Chúc bạn luôn gặt hái nhiều thành công!

Trân trọng,

QTV. HYIPCENTER4ME Blog

*Follow us:

→ Tiktok: https://www.tiktok.com/@hyipcenter4me/

→ Telegram Channel: https://t.me/channelhyipcenter4me

→ Telegram group: https://t.me/hyipcenter4me

→ Fb group: https://www.facebook.com/groups/hyipcenter4me/

→ Youtube: https://www.youtube.com/channel/hyipcenter4me

→ Twitter: https://twitter.com/hyip_paying

→ Zalo: +84889968515

votes

Article Rating


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài giới thiệu về hoa hồng

Thuyết minh về hoa hồng – Ngữ văn lớp 8, lớp 9.

alt

 • Tác giả: HỌC LÀ GIỎI
 • Ngày đăng: 2021-01-04
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5629 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài văn thuyết minh về hoa hồng giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng, gợi ý cho việc hoàn thiện bài văn của riêng mình, để chuẩn bị bài ở nhà và làm bài tốt trên lớp. Mời các em cùng tham khảo.

Giới Thiệu Hoa Hồng : Phân Loại, Ý Nghĩa, Cách Trồng Và Chăm Sóc

 • Tác giả: hozo.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1892 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ai yêu hoa cũng đều biết tới hoa hồng, Nhưng để hiểu rõ về nó thì có vẻ sẽ rất ít

Dàn ý thuyết minh về hoa hồng

 • Tác giả: c2thanhcong-bd.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9845 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dàn ý thuyết minh về hoa hồng gồm các bài văn mẫu hay cho các em học viên tham khảo, củng cố tuyệt kỹ thiết yếu cho bài xác minh viết sắp tới đây của mình. Mời

Giới thiệu các loại hoa hồng

 • Tác giả: hoasaigon.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6799 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoa hồng có khoảng gần 100 loại chính có đủ màu sắc và kích thước khác nhau phụ thuộc vào khí hậu, vị trí. Hiện tại ở Việt Nam đang trồng khoảng 50 loại hoa hồng khác nhau đủ mẫu mã tự nhiên và lai tạo phục vụ cho loài người trong công việc làm hoa trang trí.

Hoa hồng có mấy loại? Những ý nghĩa đặc biệt của hoa hồng

 • Tác giả: xanhbonsai.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6820 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ⭐Từ lâu cây hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, tuỳ vào màu sắc và số lượng hoa hồng thì cây còn tồn tại những ý nghĩa đặc biệt khác nhau⭐

Giới Thiệu Hoa Hồng

 • Tác giả: vmvc.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6928 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ai yêu hoa cũng đều biết tới hoa hồng, Nhưng để hiểu rõ về nó thì có vẻ sẽ rất ít

Giới thiệu về cây hoa hồng

 • Tác giả: kenhhocduong.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7416 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xem nội dung Giới thiệu về cây hoa hồng: Đề bài: Giới thiệu cây hoa hồng BÀI LÀM Mỗi loại cây, mỗi loại hoa lại được gắn cho một biểu tượng thiêng

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law