Bạn đang xem: tin kinh di

                                                                                         

 

Ảnh Đức Phật Nhập Niết Bàn

 

             

   KINH DI GIÁO

Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Trí Quang

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn (cũng gọi là kinh Giáo huấn để lại của Phật) 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần trước nhất hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, thuyết pháp lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bạt Đà La. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ toàn bộ. Ngày hôm nay, trong rừng Sa la, giữa cây song thọ, Ngài sắp niết bàn. Bấy giờ là lúc giữa đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động, Ngài đã vì các đồ đệ mà nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp. 

Các thầy Tỷ kheo, sau thời điểm Như lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao thượng của các thầy. Nếu Như lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. 

Giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn, bán, đổi chác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, tôi tớ và súc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo. Toàn bộ việc này, hãy tránh như tránh hố lửa. Kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số, đều không thích phù hợp với các thầy. Các thầy hãy tiết chế thể xác, ăn đúng thì giờ, sống bằng lối sống trong sạch, không được tham gia thế sự, lãnh sứ mệnh liên lạc. Chú thuật, thuốc tiên, giao hảo quyền quí, và thân thiết với họ, rồi hèn mạt, ngạo mạn, toàn bộ đều không được làm. Phải tự đoan tâm, chánh niệm cầu độ. Không được che dấu lầm lỗi, tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng. So với bốn sự hiến cúng thì phải biết tự lượng và biết vừa đủ. Hễ được hiến cúng thì không nên tích trữ. 

Này là Như Lai nói tóm tắt về sự giữ giới. Giới thì chính thuận với cơ bản của sự giải thoát, nên Như Lai mệnh danh Ba la đề mộc xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền định, và trí tuệ có năng lực tiêu diệt thống khổ. 

Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do này mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. 

Các thầy Tỷ kheo, đã ở trong tịnh giới thì phải khắc chế năm thứ giác quan, không cho phóng túng vào trong năm thứ dục lạc. Như kẻ chăn trâu, cầm gậy mà coi giữ, không cho phóng túng, phạm vào lúa má của người. Phóng túng năm thứ giác quan, thì không những chỉ có năm thứ dục lạc, mà có thể sẽ không còn hạn chế nào nữa, không thể cấm chế. Như con ngựa hung tợn mà không được khắc chế bằng giây cương, thì sẽ mang người lao xuống hoành tráng. Giặc cướp làm hại, khổ chỉ một đời, còn giặc giác quan họa đến nhiều kiếp: tai hại rất nặng, các thầy không thể không cẩn trọng. Thế nên người có trí thì khắc chế mà không theo, giữ như giữ giặc, không cho phóng túng. Giả sử phóng túng năm thứ giác quan thì cũng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt toàn bộ. 

Các thầy Tỷ kheo, năm thứ giác quan do tâm chủ động, vì vậy mà các thầy lại phải thận trọng khắc chế tâm mình. Tâm còn đáng sợ hơn hết rắn độc, thú dữ, giặc thù, lửa dữ bùng cháy lan tràn cũng chưa đủ để ví dụ cho tâm. Như một kẻ tay bưng bát mật mà chuyển động chạy nhảy, chỉ thấy bát mật chứ không thấy hố sâu, như vậy không khác gì voi điên mà không có móc sắt, vượn khỉ mà được cây rừng, thì sẽ hung hăng nhảy vọt, khó mà ngăn cản; các thầy phải cấp tốc tỏa chiết, đừng cho phóng túng. Phóng túng tâm ra thì làm tan nát việc thiện của người. Khắc chế tâm lại một chỗ thì không việc gì không thành. Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy nỗ lực tinh tiến mà chiết phục tâm mình. 

Các thầy Tỷ kheo, thọ dụng đồ ăn thức uống, hãy coi như việc uống thuốc, ngon không ham, dở không bỏ, vừa đủ duy trì thể xác cho khỏi đói khát. Như ong lấy hoa, chỉ lấy mùi vị mà không tổn thương hương sắc, người xuất gia cũng vậy. Thọ dụng cúng phẩm của người vừa khỏi đói khát thì thôi, không được ham cầu cho nhiều, phá vỡ thiện niệm của họ. Hãy học theo kẻ khôn ngoan, biết lượng sức lực con trâu của mình chịu đựng nhiều ít, không dùng quá sức đến nỗi kiệt lực. 

Các thầy Tỷ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập thiện pháp, không để thì giờ lướt mất, đầu đêm cuối đêm cũng đừng phế bỏ, giữa đêm lại phải tụng niệm để tự tiêu trừ điều ác, sinh trưởng điều thiện. Đừng vì nguyên nhân ngủ nghỉ mà để đời mình trôi đi, không được một tí ích lợi. Hãy nhớ ngọn lửa vô thường đốt cháy thế gian, để sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Giặc phiền não thường rình giết ta, dữ hơn kẻ thù, vì sao ta có thể ngủ nghỉ mà không tự cảnh giác? Phiền não ngủ trong tâm, cũng như rắn hổ mang màu đen nằm ngủ trong nhà, các thầy phải dùng móc sắt giữ giới mà cấp tốc móc kéo nó ra. Rắn ngủ ra rồi mới nên yên tâm ngủ nghỉ. Không ra mà ngủ thì thật là kẻ không biết xấu hổ. Sự xấu hổ là phục sức đẹp nhất trong mọi thứ phục sức. Như cái móc sắt, sự xấu hổ có năng lực khắc chế mọi thứ phi pháp của nhân loại. Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy luôn luôn biết xấu hổ, sỉ nhục, đừng lúc nào, dầu chỉ tạm thời mà thôi, được phép quên mất đức tính ấy. Mất xấu hổ là mất công đức. Có xấu hổ là có thiện pháp, không xấu hổ thì không khác gì cầm thú. 

Xem Thêm  Thánh chiến 3D - hydro sulfua

Các thầy Tỷ kheo, nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng đốt, các thầy cũng phải tự kềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ. Lại phải giữ lấy miệng lưỡi, không để phát ra lời tiếng không tốt. Tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức. Đức tính của Nhẫn, giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. Thực hành đức Nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Vì sao, vì giận dữ thì phá hủy hết thảy thiện pháp và danh tiếng đáng quí, hiện tại vị lai không ai muốn nhìn. Sự giận dữ hơn hết ngọn lửa ác liệt, vì vậy mà các thầy phải dự phòng một cách thường trực, đừng cho xâm nhập tâm trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ. Thế gian thưởng thức dục lạc, không phải là kẻ hành đạo, không có phương pháp để tự kiềm chế, thế nên giận dữ thì còn tồn tại thể tha thứ được. Còn người xuất gia hành đạo là kẻ loại bỏ dục vọng, vậy mà giận dữ thì thật bất đáng; không khác gì giữa khung trời mây trong mát mà sấm sét lóe lửa là điều không thích hợp. 

Các thầy Tỷ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống; tự thấy như vậy mà kiêu ngạo còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chiết. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất tham gia đạo là kẻ vì giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực? 

Các thầy Tỷ kheo, tâm lý dua nịnh quanh co trái ngược đạo pháp, thế nên các thầy phải chất trực tâm mình. Phải ý thức dua nịnh quanh co chỉ để gian xảo, mà người nhập đạo thì không thể như vậy. Vì vậy mà các thầy cần phải ngay thẳng tâm mình, lấy đức tính chất trực làm cơ bản. 

Các thầy Tỷ kheo, phải biết kẻ ham muốn nhiều, thì vì nhiều sự cầu lợi nên khổ não cũng nhiều. Còn ít ham muốn thì không cầu hồ, không dục vọng, nên không có cái họa đó. Chỉ có như vậy mà thôi, sự ít ham muốn cũng từng phải thực tập, huống chi sự ấy còn mang lại đủ các công đức. Người ít ham muốn thì không dua nịnh quanh co để cầu được lòng người, cũng không bị các giác quan thu hút. Thực hành đức tính ít ham muốn thì lòng bình thản, không lo sợ, gặp tình cảnh nào cũng thấy thừa thãi, không lúc nào có cảm nghĩ thiếu thốn. Có ít ham muốn là có niết bàn. Này là hạnh ít ham muốn. 

Các thầy Tỷ kheo muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết vừa đủ. Chính sự biết vừa đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết vừa đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thích, không biết vừa đủ thì ở thiên đường cũng vẫn bất mãn. Không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo, biết vừa đủ thì nghèo mà giàu. Không biết vừa đủ thì luôn luôn bị cả năm thứ dục lạc thu hút, làm cho người biết vừa đủ phải xót thương. Này là hạnh biết vừa đủ. 

Các thầy Tỷ kheo muốn cầu yên tĩnh, vô vi và an lạc, thì các thầy hãy thoát ly mọi sự ồn ào và bối rối, ở đơn độc và ở một cách thư thái. Người ở yên tĩnh thì chúa trời Đế thích và chư thiên đều tôn kính. Vì vậy mà các thầy hãy thoát ly đồ chúng của mình, và đồ chúng của người, ở đơn độc, thư thái và thanh vắng, dùng “tư duy tu” mà cắt đứt gốc rễ thống khổ. Nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quấy phá, như cây đại thọ mà cả đàn chim chóc tập hợp lại thì vẫn bị cái họa khô gãy. Thế gian ràng buộc mà chìm ngập thống khổ, thì cũng không khác gì voi già mà sa xuống bùn lầy, hết mong thoát khỏi. Này là hạnh siêu thoát. 

Các thầy Tỷ kheo, nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Nếu người hành đạo mà hay làm biếng phế bỏ, thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng, dầu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà có được. Này là hạnh tinh tiến.

Xem Thêm  Video bóng đá Nhật Bản - Việt Nam: Địa chấn hiệp 1, điểm số lịch sử (Vòng loại World Cup) - trong video sáu

Các thầy Tỷ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện trợ giúp, đều không bằng không quên chánh niệm. Không quên chánh niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí. Mất chánh niệm là mất công đức. Nếu chánh niệm có sức lực vững mạnh, thì dẫu phải vào trong đám giặc ngũ dục, cũng không bị chúng sát hại; tựa như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lát đồng, thì không còn sợ hãi gì nữa. Này là hạnh không quên chánh niệm. 

Các thầy Tỷ kheo, tập trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định. Tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Vì vậy mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến, nỗ lực thực tập thiền định. Thiền định được thì tâm hết tán loạn. Tiếc nước thì phải đắp đê sửa bờ cho khéo, hành giả cũng vậy, hãy vì nước trí tuệ mà thực tập thiền định để giữ cho nó khỏi chảy mất. Này là hạnh thiền định. 

Các thầy Tỷ kheo, có trí tuệ thì hết thích thú, luôn luôn tự thức tỉnh và tự dò xét, không để lầm lỗi có thể có được, như vậy là trong chánh pháp của Như lai, người ấy có khả năng thực hiện giải thoát. Không như vậy thì đã không phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết gọi là gì. Trí tuệ chân thực là chiếc thuyền chắc nhất vượt biển sinh lão bịnh tử, là ngọn đèn sáng nhất so với hắc ám vô minh, là thần dược cho mọi kẻ bịnh tật, là búa sắc chặt cây phiền não. Vì vậy mà các thầy hãy dùng cái tuệ văn tư tu chứng để tự tăng tiến ích lợi. Có trí tuệ soi chiếu, thì dẫu mắt thịt, cũng vẫn là kẻ thấy rõ nhất. Này là hạnh trí tuệ. 

Các thầy Tỷ kheo, nếu hý luận đủ thứ thì tâm trí rối loạn. Như vậy, tuy đã xuất gia mà chưa được siêu thoát. Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy từ bỏ tức khắc sự hý luận rối loạn tâm trí. Các thầy muốn thực hiện cái vui tịch diệt, thì chỉ có cách cấp tốc diệt trừ cái họa hý luận. Này là hạnh không hý luận. 

Các thầy Tỷ kheo, so với mọi thứ công đức, các thầy hãy thường xuyên nhất tâm tu tập, tránh sự phóng dật như tránh giặc thù. Trổ tài lòng đại bi, Như lai đã nói chánh pháp ích lợi một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành. Hoặc trong rừng núi, hoặc cạnh đầm vắng, hoặc dưới đại thọ, các thầy hãy ở một cách thư thái, trong tịnh thất nhỏ, nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận, không để quên mất. Hãy tự phấn đấu một cách thường trực, tinh tiến mà tu tập, không để đời mình sẽ chết đi một cách vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận. Như lai như vị lương y, biết bịnh mà chỉ thuốc, còn uống hay không, không phải lỗi của lương y. Lại như người dẫn đường rất tốt, hướng dẫn đường tốt cho người, nhưng nghe rồi mà không đi, thì không phải lỗi của người dẫn đường. 

Các thầy Tỷ kheo, so với bốn đạo lý, các thầy còn hoài nghi nơi đâu thì có thể chất vấn tức khắc, không được giữ sự hoài nghi, mà không cầu trả lời. Thế tôn nói lên ba lần như vậy, nhưng không ai chất vấn. Vì lẽ chư Tăng không có ai còn hoài nghi gì nữa. Bấy giờ tôn giả 𝓐 nâu lâu đà quán sát tâm trí chư Tăng, rồi thưa với Ngài, bạch đức Thế tôn, mặt trăng có thể làm cho nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh đi, nhưng bốn đạo lý mà đức Thế tôn đã dạy thì không thể làm cho khác đi được. Ngài dạy khổ thì thật là khổ, không thể làm cho vui lên; tập là nguyên nhân của khổ, thì không còn tồn tại nguyên nhân nào khác nữa; diệt là khổ diệt vì nguyên nhân đã diệt, mà nguyên nhân diệt thì kết quả cũng diệt; đạo là phương pháp diệt khổ nên thật là đạo, không có đạo nào khác hơn. Bạch đức Thế tôn, so với bốn đạo lý, các vị Tỷ kheo đây đã quyết định, không còn hoài nghi gì nữa. 

Chư Tăng lúc ấy, những người tu học chưa hoàn tất, thì thấy Phật diệt độ hãy còn bi cảm. Những người mới vào chánh pháp, nghe Phật nói liền được hóa độ, như trong đêm tối mà điện chớp sáng là thấy ngay đường đi. Còn những người tu học đã hoàn tất, đã vượt qua biển khổ, thì chỉ nghĩ rằng, đức Thế tôn diệt độ sao mà mau chóng như vậy. 

Do đó, Tôn giả 𝓐 nâu lâu đà tuy đã bạch Phật, rằng chư Tăng ai cũng thấu triệt bốn đạo lý, nhưng đức Thế tôn muốn làm cho toàn bộ đều được kiên định, nên vẫn đem tâm đại bi mà huấn dụ thêm nữa. Các thầy tỷ kheo, không nên buồn rầu; nếu Như lai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa, thì sự phối hợp nào rồi cũng phải tan rã. Phối hợp mà không tan rã là điều không thể có được. Chánh pháp tư lợi lợi tha đã có đầy đủ. Như lai sống cho lâu cũng không còn ích lợi gì nữa. Ai có khả năng tiếp nhận hóa độ, thì ở trên chư thiên hay ở trong nhân loại, Như lai đã hóa độ toàn bộ. Ai chưa thể tiếp nhận hóa độ, thì Như lai cũng từng tạo yếu tố hóa độ cho họ. Từ nay về sau, đồ đệ của Như lai hãy triển chuyển thực hành. Như vậy là pháp thân của Như lai thường trú bất tử. 

Xem Thêm  #1 đàn ông lăng nhăng gọi là gì - lăng nhăng là gì

Thế nên, các thầy Tỷ kheo, phải ý thức toàn thể cuộc sống là chuyển biến vô thường, có phối hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì cả. Trái lại, cuộc sống như vậy thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thật mỏng manh, không một thứ chi bền chắc. Như lai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bịnh kinh khủng. Đây là vật tội ác và đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong hải dương già bịnh sống chết, như vậy người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù? 

Các thầy Tỷ kheo, hãy thường nhất tâm, nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát. Toàn thể vũ trụ, dầu pháp biến động hay pháp bất động, đều là trạng thái bất an và tan rã. Thôi, các thầy hãy yên lặng, không nên nói nữa. Thì giờ sắp hết, Như lai muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Như lai. 

Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật. 

 


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tin kinh di

BẮT VONG TÀU ĐẦY KINH HÃI: Truyện Ma – Hồng Mao Hỏa Quỷ [Tập 1] | MC Đảo Kinh Dị

 • Tác giả: Đảo Kinh Dị
 • Ngày đăng: 2022-04-25
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5944 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xin chân tình cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo kinh dị. Và nếu là một người theo dõi thường xuyên, chắc các bạn vẫn nhớ mẩu truyện tá thi hoàn hồn mình mới kể gần đây. Ngày hôm nay thì hãy cùng Đảo kinh dị đến với 1 mẩu truyện ma cực kỳ kinh dị và ám ảnh, cùng thuộc 1 vũ trụ truyện ma với Tá thi hoàn hồn. Mẩu truyện này sẽ giải thích rất nhiều huyền bí, và một số biến cố để bạn có thể hiểu rõ hơn. Nào, không dông dài thêm nữa, hãy cùng Đảo kinh dị đến với:

  Truyện ma: Hồng Mao Hỏa Quỷ – Tập 1.

  ★ Subscribe Đảo Kinh Dị: https://bit.ly/2UL6jspr
  ★ Fanpage chính thức: https://goo.gl/ernpU7r
  r
  Còn bạn, bạn thấy video này thế nào. Để lại ý kiến của mình trong phần comment nhé ^^r
  r
  Nhớ subscribe channel để nhận hàng nghìn video mê hoặc khác !!!r
  Subscribe Đảo Kinh Dị: https://bit.ly/2UL6jsp

KINH DỊ, tin tức Tiên tiến nhất Cưới được cô vợ nấu ăn dở nhưng giỏi trang trí, anh chồng có những bữa ăn để đời

 • Tác giả: kenh14.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6678 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: kinh dị, tin tức hình ảnh tiên tiến nhất luôn được update liên tục, đề tài kinh di : Cách “chắp vá” món ăn sai lầm là trang trí cho chúng thật đẹp. – Tin tức, hinh anh, video moi kinh dị tại Kenh14.vn

Tín – Hạnh – Nguyện trong kinh 𝓐 Di Đà

 • Tác giả: baomoi.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6384 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tín tương ưng với Định, niềm tin vững chắc không lay chuyển. Hạnh tương ưng với Giới, chỉ cho sự thực hành, hành trì, công phu tu tập. Và Nguyện tương ưng với Tuệ, trí tuệ tỉnh táo soi đường dẫn lối để hành giả đi đúng đoạn đường đến giải thoát.

Rừng chè cổ thụ, di sản ở Tủa Chùa sẽ tăng giá trị như vậy nào?

 • Tác giả: vov.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3673 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Toàn huyện Tủa Chùa (Điện Biên) hiện có gần 600ha chè của 1.180 hộ (trong đó chè cây cao cổ thụ gần 8.000 cây thuộc 286 hộ); sản lượng chè búp tươi thu hái năm 2021 đạt trên 75 tấn, tương ứng chè sơ chế thành quả là khoảng 12 tấn.

Tiểu thuyết kinh dị “Tết ở làng địa ngục” được chuyển thể thành phim

 • Tác giả: baoquangninh.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1863 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiểu thuyết kinh dị ăn khách về ngôi làng gặp họa lớn “Tết ở làng địa ngục” được chuyển thể thành phim, Hà Giang trở thành hoàn cảnh cho bộ phim về ngôi làng bị quỷ ám này

“Ngôi nhà điên” ở Việt Nam và loạt villa có thiết kế kỳ dị khó tin

 • Tác giả: kienthuc.net.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5406 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngôi nhà kỳ dị ở Việt Nam thậm chí từng được xuất hiện trên báo Mỹ và thu được nhiều lời tán dương có cánh.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ đậm chất kinh dị theo phong thái Marvel

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1712 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange 2) vẫn do Benedict Cumberbatch đóng chính mang lại trải nghiệm thú vị cho khán giả khi thưởng thức một bộ phim gần với thể loại kinh dị theo kiểu… Marvel!

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law