Lê Máy Chém Đi Khắp Miền Nam

(Luật 10-59 Của Ngô Đình Diệm)

Blogger fddinh

http://sachhiem.net/LICHSU/N/Namgiao_03.php

20-Oct-2015

Máy chém, Guillotine, thời Ngô Đình Diệm

Lời Giới Thiệu – Trong ý đồ chạy tội cho chính sách độc tài giáo trị và gia đình trị Ngô Đình Diệm, trong những năm gần đây (từ khỏang 2005), một số “nhà nghiên cứu” tay mơ trong nước, nhất là “nhà nghiên cứu” con chiên Jean Baptiste Nguyễn Hữu Vinh và những đồng đạo “dân chủ” của ông ta như Basam, thường thách thức sự khả tín của những tài liệu lịch sử cho rằng chính quyền Ngô Đình Diệm đã từng sử dụng máy chém của Thực dân Tây đẻ lại, hầu chặt đầu những người đối lập yêu nước tại miền Nam mà chính quyền nhiều khi gán nghĩ rằng “cán bộ Cộng sản”.

Bài thơ “” (trích từ “Chế Lan Viên Toàn tập”) và những tài liệu Việt Mỹ dưới đây (kể cả tài liệu của Việt Nam Cộng hòa) đã minh chứng Đạo Luật 10/59 và chiếc máy chém do Pháp để lại đã từng là nỗi hãi hùng của nhân dân miền Nam dưới thời Ngô Đình Diệm. Biết bao người dân vô tội cũng đã bị chết oan vì bọn Mật vụ Cần Lao Công giáo ác ôn vu oan giá họa vì tư thù … Cơ chế Diệm nhờ hai đế quốc Mỹ và Vatican mà thành hình, chính sách nầy được nghĩ rằng thay Pháp nhưng lại vẫn duy trì hai di sản của Thực dân Pháp để lại: Đó là Đạo dụ số 10 để đạp các tôn giáo khác xuống bùn cho Công giáo được đặc quyền đặc lợi, và chiếc máy chém hãi hùng chặt đầu những ngưòi yêu nước. – NG

 

Ngô thuốc độc ngợi ca máy chém

Tiếng vọng trong gió:

Xứ “ông” Diệm cộng hoà

Việt gian thành chí sĩ

Chúng nó mua máy Mỹ

Về cắt đầu dân ta…

Tiếng Ngô thuốc độc:

Ngô bảo: giết người là trọng đại

Việc máu Ngô xem như việc nhà

Huống nữa nay làm ra Tống thống

Giết người, không thể giết qua loa

Lối chém Nam Triều khá hủ hậu

Nhiều gươm mà ít kiếm ra máu

Nước mình tiếng thế nhưng đông dân

Giết người, máu phải cho đầy chậu

Quan Mỹ ngày nay vốn đại tài

Xoẹt qua một lúc, chục đầu rơi

Tính xem! Mười máy kia cùng chém

Ngô có ngay một trăm nụ cười

Đã chém còn bày lắm khó khăn

Pháp trường với không phải pháp trường!

Đâu là Tổ quốc, đấy, Ngô chém

Nơi nào chẳng kiếm được đầu dân!

Chém kiểu Ngô đây quả rất tiện

(Ưu tiên cho những đầu kháng chiến)

Ngô thề có trời, Ngô thương dân

Máy đến tận nhà dân để chém

Máy dong miền Đông, dong miền Tây

Lãnh đạo đã có ông quan thầy

Nghề chém như nghề Ngô Tổng thống

Nơi nào có máu thì đi ngay

Lối chém ngày xưa cũng lắm tuồng

Chém chui chém nhủi chả ra hồn

Như sợ mặt trời uống mất máu

Chém người phải trốn giữa mù sương

Ngô chém giờ đây rất hãnh diện

Thầy Mỹ về trông, quan khách đến

Máu người, Ngô để cho người xem

Không có mặt trời thì bật điện

Lũ báo nhà Ngô văn viết… mau

Bút ngâm trong máu đỏ đồng bào

Tâu rằng: Ngô chém rất… nhân vị

Toàn rặt sọ dừa dân… cần lao

Máy Ngô đi trước, mồm theo sau

Mồm phun đỏ máu câu từng câu

Khen: Ngô yêu nước như yêu máu

Máu rơi một sắc, văn trăm màu

Lại ca: thầy Mỹ xưa cho bom

Giờ cho máu chém siêu linh hồn

Xương người vây trắng dinh Ngô ở

Máu người thắp đỏ phố U-ôn

Tiếng vọng trong gió:

Xứ “ông” Diệm cộng hoà

Trăm sự đều của Mỹ

Máy chém thì… nhân vị

Sơn màu U.S.A.

Nguồn: , Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)

* *

*

Năm 1958, cách mạng miền Nam đang lúc thoái trào, chính sách Diệm tự coi là đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chính sách khát máu đang tích tụ nguy hiểm cho chính bản thân nó. Trước hết đó là việc lòng người đã không chịu đựng được nữa. Trên chiến trường, kẻ thù đang áp đảo nhưng các nhóm võ trang cách mạng giờ đây không chỉ giành để tự vệ hay diệt ác ôn ở ấp, xã, mà nhiều nhóm đã có căn cứ đứng chân, ở cấp tỉnh và miền đã coi tiểu đội, trung đội, đại đội bộ đội tập trung thực hiện được những trận tấn công theo kiểu Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Bến Củi… Tuy lực lượng chưa lớn, chưa nhiều, nhưng đã là những “Bó đuốc cháy loang” báo trước con đường phát triển tất yếu: chiến tranh cách mạng.

Những điều này giải thích vì sao vào đầu năm 1959 trong khi lớn tiếng hô hào “Bắc tiến” để vừa “lấy gân” vừa đòi viện trợ Mỹ, Diệm lại tuyên bố đặt “” (tháng 3 năm 1959). Điều này có những nguyên nhân giả tạo mà Diệm cố trương ra để đàn áp, nhưng có cái thực của nó. Khi kẻ thù “cực thịnh”, cũng là lúc bộc lộ chỗ yếu của nó.

Tháng 4 năm 1959, với sự tàn nhẫn của mình, quyết tâm nhổ cỏ tận gốc Cộng sản, “Quốc hội” của Diệm thông qua luật số 91. Luật ấy được công bố ngày 6 tháng 5 năm 1959 mang tên “Luật 10-59” về thành lập các “Tòa án Quân sự Đặc biệt” với nguyên nhân “”, mục đích nhằm tiến hành thanh trừ những người cộng sản ở miền Nam Việt Nam.

Đạo luật 10-59 có thể nói là tiếp nối quyết sách “tố Cộng, diệt Cộng” của Ngô Đình Diệm. Quyết sách “tố Cộng, diệt Cộng” là quyết sách của Ngô Đình Diệm khi còn là Thủ Tướng, được thi hành từ 1954, và kéo dài trong nhiều năm sau thời điểm Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống. Hiệp định Geneva cấm trả thù những người kháng chiến (Article 14 (c)) nhưng Ngô Đình Diệm là người Công giáo cuồng tín nên nồng nhiệt chống Cộng sản vô thần, truy tìm và tiêu diệt những người tham gia hoặc có liên quan đến Việt Minh trong thời kháng chiến, một hình thức chống Cộng cho Chúa và có thể để trả thù cho người anh cả Ngô Đình Khôi và người cháu Ngô Đình Huân bị Việt Minh giết.

Xem Thêm  [Chuẩn] Trái đất là gì? Sự hình thành của Trái Đất? | sự hình thành của trái đất - Xác minh

Chiếu theo Điều 7 của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 thì “” nên chính phủ càng dựa vào đó bắt giam những người tình nghi là Việt Minh hoặc hợp tác với cộng sản và tùy ý xét xử.

Đạo luật 10-59 thiết lập các Tòa Án Quân Sự, cuộc xử các bị can . Chỉ có hai bản án: xử tử hoặc khổ sai chung thân, không có quyền kháng cáo, và án lệnh phải thi hành trong vòng 3 ngày, không có giảm khinh, không có kháng cáo, bản án thi hành ngay; dụng cụ tử hình có cả máy chém…. Không kể so với “cộng sản đã ngoài vòng pháp luật”, tức không cần xét xử, luật này giành cho toàn bộ mọi người được quy là “phá rối trị an”.

Theo Chương 4 trong tài liệu “Diem and The Republic Of Vietnam (1955-1960)” [xem link http://www.sparknotes.com/history/american/vietnamwar/section4.rhtml ] thì: (In May 1959, Diem passed Law 10/59 , establishing military tribunals to tìm kiếm out Communists in South Vietnam, whom he derisively referred to as Viet Cong. These tribunals were unconcerned with justice, and Law 10/59 was brutal in its application… Diem’s regime was undemocratic, corrupt, and extreme from the beginning.)

Sự tàn nhẫn của Ngô Đình Diệm gắn liền với chiếc máy chém lê đi khắp miền Nam Và câu nói nổi tiếng của ông ta “”! Ông Ngô Đình Diệm còn rất nổi tiếng với các slogan: “đồng tâm diệt cộng”, “tiêu diệt cán bộ nằm vùng”, “tiêu diệt cộng sản tận gốc”, trổ tài quyết tâm chống Chủ nghĩa Cộng sản tới cùng của ông. Chính quyền của Ngô Đình Diệm luôn luôn tư tưởng cộng sản là kẻ thù chính, nhiệm vụ phản công là tối ưu. Ngô Đình Diệm đã tuyên bố: “”. Theo bản tiếng Anh, điều 16 thì bắt buộc phải có luật sư, tuy nhiên đấy là trên giấy tờ, trong thực tiễn ra sao thì không biết. Kèm theo Luật lại có các qui định hành chánh chống Cộng, ví dụ con cái gia đình có lý lịch Cộng sản không được đến trường học.

Dưới đây là 4 trang nguyên bản tiếng Anh lấy từ Texas University, Lubbock, TX.79409 gồm:

– – Liệt kê “” [Appendix A, từ trang 69 đến 70, Phần 1] và hệ thống tổ chức của “Tòa án Quân sự Đặc biệt” [Appendix A, từ trang 70 đến 71, Phần 2]

– – Những quy định về hệ thống an ninh và chương trình “” [Appendix B, từ trang 71 đến 72]

(SH – nhấp vào mỗi trang để xem ảnh to hơn)

Diem and The Republic Of Vietnam (1955-1960)

Diem and The Republic Of Vietnam (1955-1960)

Diem and The Republic Of Vietnam (1955-1960)

Diem and The Republic Of Vietnam (1955-1960)

Sau khoảng thời gian luật này được công bố, lực lượng cách mạng miền Nam bị chính quyền Diệm đẩy mạnh truy quét, bắt bớ, khủng bố. Những tên ác ôn mặc quần áo rằn ri được tổ chức thành từng đội mang về hoành hành khắp các thôn ấp Củ Chi và các tỉnh thành khác gây ra tổn thất nặng nề cho cách mạng thời điểm bấy giờ. Cho đến năm 1959, ở Củ Chi đã có 500 người bị moi gan mổ bụng, 600 người bị dồn vào bao bố cột đá dìm xuống sông, 150 người bị buộc vào sau xe ôtô kéo trên đường đá…. Toàn bộ số cán bộ ở Củ Chi bị tóm gọn, bị giết lên đến 75%.

Khủng bố Phát xít tại Nam Việt Nam - Luật 10-1959

Hình bìa sách “” (Khủng bố Phát xít

tại Nam Việt Nam – Luật 10-1959) bản in bằng tiếng Pháp, xuất bản ở Hà Nội 1961.

Bản gốc đạo luật này được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II – Đà Lạt, ảnh do Phạm Viết Đào chụp. [SH – bấm vào hình để mở lớn]

Luật 10-59

Hai trang đầu và phóng to của Luật 10-59

được Ngô Đình Diệm ký ngày 6 tháng 5 năm 1959

Hiện tại trên trang Basam đang mở blog đặc biệt “Việt sử ký” với tuyên ngôn:

.”

Thời gian gần đây nhiều trang mạng nổi lên trào lưu “Suy tôn Tổng Thống Ngô Đình Diệm”. Trang Basam đăng không ít bài nhằm phục hồi ‘lòng yêu nước” của chính quyền Ngô Đình Diệm. Thật nực cười, 12 năm dưới chính sách VNCH, anh em nhà họ Ngô không có lấy một nắm mồ đắp nổi, không một tấm bia rõ ràng tên tuổi, không một một nén hương tưởng nhớ tha thiết nào. May nhờ có dịp giả dạng nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi năm 1980, phần mộ Ngô gia mới được quy tập đoàn tụ, được xây mồ dựng bia tại nghĩa trang Lái Thiêu – Bình Dương. Tiền xê dịch cũng được trợ giúp từ chính quyền nhờ diện hộ gia đình khó khăn, vắng chủ. Vậy mà giờ đây lại có lắm kẻ muốn tung hô một thi hài mà chính tay họ đã nhẫn tâm vất bỏ suốt 12 năm ngay dưới thời họ cầm quyền.

Vừa rồi, trang Basam đăng bài “Lê máy chém đi khắp miền Nam…” với lời kết:

“… ” Xét rằng, chép sử không thể ba sàm, cũng với cùng mục đích như Basam vậy: “đánh giá một cách khách quan. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó”. Mà khởi đầu là từ nội dung “” này.

Máy chém (Guillotine) là hàng nhập khẩu bởi Pháp từ cuối thế kỷ 19. Chẳng biết bao nhiêu cái, chỉ biết sau 1954, khi Pháp rút quân đi thì riêng Hỏa Lò được thừa kế 4 cái. Còn ở miền Nam máy chém được sử dụng để phang phập đầu Việt Cộng theo Luật 10/59.

Thực tiễn chẳng cần chờ đến 10/59, máy chém đã hoạt động từ trước đó rất lâu, điển hình là vụ hành quyết Ba Cụt – thủ lĩnh phe Hòa Hảo- năm 1956.

Xem Thêm  [Update] Cách làm khung đổ bóng trong Word | cách viết chữ nghiêng trong word

Riêng Hồ sơ Lầu Năm Góc (Pentagon Papers) Volume 1, Chapter 5, “” cho thấy, quyết sách tố cộng, diệt cộng cùng Luật 10/59 của chính quyền Diệm là một trong những nguyên nhân nổi loạn ở miền Nam và người Mỹ đã tỏ dấu hiệu hết sức quan ngại từ rất sớm bởi “” [], trong đó chiếc máy chém chắc rằng điển hình cho “chủ nghĩa yêu nước” bị sai lệch đến ghê rợn của chính quyền họ Ngô.

Trong cuốn “”, William Duiker có viết, hơn 2000 người bị hành quyết thường thuộc máy chém từ 1957 – 1959 (). Nạn nhân cuối cùng của máy chém được ghi nhận là Hoàng Lê Kha – tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Tây Ninh. Trước dư luận mạnh mẽ lên án và trào lưu tranh đấu rầm rộ của miền Nam, chính quyền Diệm buộc phải cho Guillotine về hưu non.

Sách của Elliot có dẫn 2 trường hợp khác bị hành hình bằng máy chém: một là Bảy Châu ở chợ Mỹ Phước Tây và hai là một người tên là Tranh ở chợ Bến Tranh. Đấy là chỉ nói về tỉnh Mỹ Tho.

Báo (Singapore) ngày 24 tháng 7 năm 1959 có nội dung “1,000 SEE GUILLOTINING SAIGON” (1000 người xem xử chém ở Sài Gòn)

https://www.google.co.th/?gws_rd=cr%2Cssl&ei=hAtOVdOiPMu7uASk8YAo#q=%221,000+SEE+GUILLOTINING+SAIGON%22&filter=0

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara còn nghe đến chuyện máy chém (dẫn theo báo Asia Times) mà Quê Choa, Ba Sàm còn quàng quạc lên thì cũng thật là kỳ lạ! Trong nội dung “” (Khi đầu rơi tại Việt Nam) đăng trên Asia Times Online số ra ngày 15-9-2010, ký giả Richard Erhlich đã nhắc đến sự cố nầy. (Xem http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/LI15Ae01.html )

Số người bị chính quyền Diệm hành hình có vẻ không có con số đúng đắn.

Ở niền Nam hiện có 3 nơi trưng bày máy chém: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP.HCM, Bảo tàng Cần Thơ và Khám Chí Hòa. Máy chém ở khám Chí Hòa được chuyển về từ Khám Lớn Sài Gòn từ năm 1953. Ở đây, với lượng tù nhân bị tình nghi VC trung bình 6000 – 7000, đợt cao điểm có khi lên 10000 trong chiến dịch tố cộng, diệt cộng 1956 – 1960, chắc chiếc máy chém không chịu nằm yên đợi ngày vinh dự được phang phập đầu mỗi Hoàng Lê Kha. Sở dĩ vụ tử hình Ba Cụt và Kha Hoàng được biết rộng rãi vì họ nổi tiếng. Ba Cụt là thủ lĩnh giáo phái Hòa Hảo. HLK là tỉnh ủy viên đảng bộ Tây Ninh.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự có một đống tài liệu trưng bày về giai đoạn “tố cộng, diệt cộng” của Diệm, trong đó có một quyển nhìn có vẻ là danh sách người bị đem ra xử, tội danh bị quy kết và hẳn nhiên là cả án của bọn ngụy quyền, sơ sơ 1 tờ mặt đã hơn chục người bị tử rồi, vậy mà [“nhóm Công giáo basam”] còn dám nói này nọ như:

Ngoài ra trong bảo tàng còn có bày 1 số báo cũ của chính quyền ngụy mang tin về các vụ chém đầu tử tù, còn nhớ được 2 tên gọi là Võ Song Nhân và 1 người là Tư Lép gì đó. Vậy tối thiểu là không chỉ có cụ Hoàng Lệ Kha. Nguyên dòng chữ “” (xem hình chụp lại báo) to đùng vậy mà còn bảo là “.”

4 án tử hình: Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư, Lê Văn Thành, Huỳnh Văn Chính

Bốn án tử hình: Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư, Lê Văn Thành và Huỳnh Văn Chính

(từ trái qua, trên xuống) đăng tải trên tạp chí Sài Gòn năm 1962 – Ảnh tư liệu.

Trong 4 người trên thì có ông Lê Hồng Tự và GS Lê Quang Vịnh sau đó
thoát án tử và bị đày đi Côn Đảo đến tận 1975 mới được trở về.

Lê Quang Vịnh và mẹ ở Côn Đảo (năm 1971)

Lễ Huyết Thề Của Cán Bộ Sát Cộng

Luật số 10-59 và hình ảnh chiếc máy chém

để khủng bố trí não người yêu nước. (Trích báo Buổi sáng, ngày 11 tháng 7 năm 1959)

miền nam sau Điện Biên Phủ

Một số trang trong cuốn “” của BS Nguyễn Khắc Viện, NXB Tri Thức, 2009, dẫn lại từ quyển “” do Bộ Thông Tin VNCH xuất bản và một số tạp chí miền Nam lúc bấy giờ (Tự Do, Cách mạng quốc gia…):

– Trang 303 – “Báo , 12-10-1959: “”

– Trang 308 – “ ngày 22-5-1959: “…Các tòa án (Quân sự Đặc biệt) sẽ không chờ các tổ chức an ninh giải các tội phạm đến cho mình. Chính tòa án phải là tổ chức chỉ đạo việc truy lùng các thủ phạm và đồng bọn của chúng. Việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố phải do chính bản thân các tòa án điều hành. Các tòa án không phải chỉ là những cơ quan xử án và thi hành pháp luật, mà trước tiên đó là những cơ quan có nhiệm vụ phải tiêu diệt nạn khủng bố”

– Trang 309 – “Báo , 28-4-1959:” Ngày xưa, khi lòng dân chưa yên, khi số kẻ thù của quốc gia còn đông, các nhà cầm quyền đã công bố những đạo luật nghiêm khắc, sai bảo vứt bọn tội phạm vào vạc dầu, trói chúng vào những cột đồng được nung đỏ, vứt chúng làm mồi cho cọp đói … Nếu ngày nay tất cả chúng ta không có những luật lệ cũng nghiêm khắc như vậy thì bọn Cộng sản sẽ lợi dụng để vĩnh viễn thống trị nông thôn.”

– Trang 312 – “Báo , 15-10-1959: “Theo một phán quyết của phiên xử vắng mặt của Tòa án Quân sự Đặc biệt ngày 02 tháng 10, Nguyễn Văn Lép, tức Tư Út Lép, một Việt Cộng, đã bị tuyên án tử hình. Cách đây một tuần, Lép đã bị sa vào lưới của Cảnh sát trong một khu rừng ở Tây Ninh. bản án tử hình đã được thi hành … Hiện đầu và gan của tên tử tù đã được Hội đồng xã Hào Đước cho đem bêu trước dân chúng”.

Trang 303, 308, 309 và 312 của tác phẩm

Xem Thêm  [Chuẩn] Cách tải và cài đặt Photoshop trên máy tính | cách photoshop ảnh trên máy tính - Xác minh

“” của BS Nguyễn Khắc Viện

Tài liệu hiện tại nói về trào lưu tố cộng do chính VNCH xuất bản phải kể đến quyển “”, hoặc tên tiếng Việt của nó là “Thành Tích Tố Cộng Giai đoạn I”, do Ủy Ban Tố Cộng của Trần Chánh Thành xuất bản năm 1956, sách nói toàn về thành tựu đã bắt được bao nhiêu tên Việt Minh, thiết lập bao nhiêu trại “cải huấn” … quyển này còn lưu trong Thư Viện Tổng Hợp TPHCM hoặc Thư Viện Quốc Gia ở Hà Nội.

“” là cách diễn tả hình tượng chiến dịch tố cộng, diệt cộng của Ngô Đình Diệm làm kinh hoàng đến từng bụi lúa bờ tre nông thôn miền Nam. Không thể diễn dịch thô rằng, lê máy chém nghĩa là kéo nó đi khắp nơi và rằng, máy cao 4-5m, nặng hàng tấn thì không thể kéo lê được; để từ đó tổng kết câu “Lê máy chém đi khắp miền Nam” là sai.

Tổng kết: “ …Lê máy chém đi khắp miền Nam…”, phải khẳng định, điều này trước năm 1975 ở miền Nam là có thật. Lịch sử mãi là lịch sử.

Bonus: ảnh lưu tại Gettyimages, chụp năm 1963, có chú thích “”

Nhấn vào đây xem rõ hơn http://www.gettyimages.com/

Lính Nam Việt Nam (tuyển từ các tộc thiểu số người Thượng) đang chụp ảnh với những cái đầu Việt Cộng bị chặt

Vietnam War South Vietnamese soldiers (recruited from members ot ethnic minorities – so-called Montagnards) posing with the heads of beheaded Vietcong

(GERMANY OUT) Vietnam War South Vietnamese soldiers (recruited from members of ethnic minorities – so-called Montagnards) posing with the heads of beheaded Vietcong (Photo by ADN-Bildarchiv/ullstein bild via Getty Images)

Credit: ullstein bild / contributor

 

Nguồn: http://fddinh.blogspot.com/2011/11/le-may-chem-i-khap-mien-nam.html

[Trình bày, biên tập lại và nhấn mạnh của NamGiao – 19/10/2015]

 

 

Thư độc giả liên hệ đến đề tài:

“Hỏi GS Nguyễn Mạnh Quang về Máy chém dưới thời Diệm”
http://sachhiem.net/… :

Làm ơn cho cháu gửi thắc mắc này đến GS. Nguyễn Mạnh Quang

Subject: Máy chém Ngô Đình Diệm
From: Cao Luận 
Date: Sun, April 30, 2017 5:56 pm
To: “sachhiem@sachhiem.net” 

Kính gửi Ban chỉnh sửa,

Làm ơn cho cháu gửi thắc mắc này đến GS. Nguyễn Mạnh Quang với ạ.

– Giáo sư ạ, vì nguyên nhân gì việc Ngô Đình Diệm sử dụng máy chém hành quyết người theo Luật 10/59 được rất nhiều tài liệu ghi lại, nhưng lại không thể tìm thấy MỘT TẤM HÌNH về việc này? Cháu chúc Giáo sư sức khỏe và Trân trọng cảm ơn!

Chân tình cảm ơn BBT Sách hiếm chuyển hộ thắc mắc!

Cao Luận

From: sachhiem@sachhiem.net 
Sent: Monday, May 1, 2017 10:57:39 AM
To: Cao Luận
Subject: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]

Máy chém dưới thời Ngô Đình Diệm. Hiện máy đang được trưng bày tại Bảo tàng Tp Cần Thơ, Việt Nam

 Máy chém Ngô Đình Diệm

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_10-59

____________________________

Subject: Re: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]
From: Cao Luận
Date: Sun, April 30, 2017 9:04 pm
To: “sachhiem@sachhiem.net” 

Kính gửi BBT,

Thực ra cháu xem rất nhiều tài liệu về gullotine rồi, và biết lê máy chém là sự kiện có thật.

Cái cháu còn tò mò là vì sao không có hình ảnh cảnh hành hình được ghi lại, trong nước cũng như phóng viên quốc tế.

Trân trọng,

Luận

Get Outlook for Android

______________________________

From: sachhiem@sachhiem.net 
Sent: Monday, May 1, 2017 10:04:54 PM
To: Cao Luận
Subject: RE: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]

Cháu Luận mến,

Theo xem xét lịch sử, từ Âu sang Á, trong các chính sách độc tài, những chuyện thủ tiêu các đối thủ chính trị không hề được công khai. 

Máy chém chỉ để dùng cho tội tử hình cao nhất, thường dành cho đối thủ chính trị. Việc giết người mang tính chất độc tài như vậy có ai để cho báo chí nào vào xem?

Hơn nữa, thời xưa, công nghệ thông tin rất hạn chế, và quyền công dân lại càng hạn chế hơn nữa.

Ở Âu châu, người ta chỉ vẽ hình để ghi lại trong sử, chứ có ai chụp được cảnh tra tấn ghê rợn trong các Tòa Án Dị Giáo của Vatican đâu?

Ngay cả ngày nay, chỉ trừ trường hợp dân chúng từ dưới nổi lên giết các nhà độc tài thì tạp chí ngoại quốc mới có thể chụp được, như trường hợp ông Diệm ông Nhu ở VN (sau thời điểm bị giết), Khadafi ở Libya, Sadam Hussein ở Iraq, Mussolini ở Ý,… chứ người có quyền mà thống trị độc tài thì không ai thấy được các chuyện thủ tiêu cả cháu ạ.

Thí dụ, ai cũng biết chuyện Ba Cụt bị án tử hình thuộc máy chém ở Cần Thơ do đội Phước điều khiển, nhưng không ai có quyền xem xét chụp hình. Tạp chí chỉ ghi được lúc ông bị xử trong tòa mà thôi. Đó là chặn cuối cùng mà người ta ghi hình. 

Xem thêm vài hình ảnh

http://vnthuquan.org/truyen/truyentext.aspx?…

Về sau, chính quyền Ngô Đình Diệm rút kinh nghiệm máy chém bị toàn cầu lên án nên sau này họ dùng quyết sách thủ tiêu, không ai hiểu rằng họ giết bằng cách nào. Con số nạn nhân lên đến 300 ngàn người. … Lại sang chuyện khác cần minh chứng thêm rồi!!!

Mong rằng sự phấn đấu dành thời gian trả lời của chúng tôi đã giúp cháu hiểu rõ vấn đề hơn.

Chúc tinh tấn,

tsSH

________________________

Subject: RE: Xin đọc link dưới đây [FWD: Máy chém Ngô Đình Diệm]
From: Cao Luận 
Date: Mon, May 01, 2017 8:22 am
To: “sachhiem@sachhiem.net” 

Cháu cảm ơn BBT,

Cháu cũng đã nghĩ đến giả thiết ký giả bị cấm chụp, nhưng muốn hỏi cho chắc. Có lẽ chính quyền Diệm muốn khủng bố trong nước, nhưng cũng không muốn đánh động truyền thông toàn cầu.

Trân trọng cảm ơn BBT đã trả lời. Chúc các Thày nhiều sức khỏe.

Luận- độc giả SH hơn 10 năm.

Get Outlook for Android

 

Trang Thời Sự

By ads_law

Trả lời