Ngày 26/3 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm Thành lập Đoàn Giới trẻ Cộng sản Sài Gòn. Bên cạnh đó, còn rất là nhiều bạn vẫn chưa biết ý nghĩa ngày thành lập Đoàn, cũng như lịch sử ra đời như vậy nào?

Vào ngày thành lập Đoàn thường tổ chức các hoạt động chào mừng như nghệ thuật, hội trại, báo tường… Không những thế, tháng 3 còn tồn tại cả ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Vậy mời các bạn theo dõi nội dung dưới đây để tinh thông hơn ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3 nhé:

26 tháng 3 là ngày gì?

Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (viết tắt TNCS) Đông Dương, hiện tại là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Sài Gòn. Ngày 26 tháng 3 được mọi người gọi tắt là ngày Thành Lập Đoàn.

Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn bộ lần thứ hai tại Hồ Chí Minh, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những trách nhiệm cần kíp & tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, nhận ra vai trò của lực lượng giới trẻ trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” & chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các bản địa quan tâm tới việc xây dựng tổ chức Đoàn giới trẻ. Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương ra đời. Qua các công đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các cái tên như: Đoàn giới trẻ dân chủ, Đoàn giới trẻ phản đế, Đoàn giới trẻ cứu quốc, Đoàn giới trẻ lao động & ngày nay là Đoàn giới trẻ Cộng sản Sài Gòn. Cùng quốc gia, các thế hệ giới trẻ VN đã làm tròn sứ mạng lịch sử của mình. Từ ngày 23 đến ngày 25-5-1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26-3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương tháng 3-1931 làm kỷ niệm thành lập đoàn.

Lịch sử ra đời của Đoàn giới trẻ cộng sản Sài Gòn

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần trọng yếu trong chương trình làm việc để bàn về công tác giới trẻ & đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến bản địa phải cử ngay các ủy viên của Đảng đảm nhận công tác Đoàn.

Xem Thêm  Ý nghĩa hoa thủy tiên - Loài hoa thanh tao và sang quý - hoa cánh tiên

Trước sự lớn mạnh tiến triển của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta hiện ra nhiều tổ chức Đoàn nền tảng với khoảng 1.500 đoàn tụ & một số bản địa đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến nền tảng.

Sự lớn mạnh tiến triển của Đoàn đã thỏa mãn kịp thời những đòi hỏi cần kíp của trào lưu giới trẻ nước ta. Này là sự vận động khách quan phù phù hợp với cách mạng nước ta; cùng lúc, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Sài Gòn vô cùng kính yêu – Người đã sáng lập & tập luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng & Bác Hồ cho phép, theo đề xuất của Trung ương Đoàn giới trẻ Lao động VN, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để thảo luận & quyết định những vấn đề rất trọng yếu so với công tác giới trẻ) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ VN, của Đoàn Giới trẻ cộng sản Sài Gòn vinh quang.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù phù hợp với yêu cầu trách nhiệm của từng giai đoạn cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

 • Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS VN, Đoàn TNCS Đông Dương

 • Từ 1937 – 1939: Đoàn Giới trẻ Dân chủ Đông Dương

 • Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Giới trẻ phản đế Đông Dương

 • Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Giới trẻ cứu quốc VN

 • Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Giới trẻ Lao động VN

 • Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Giới trẻ lao động Sài Gòn

 • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Giới trẻ cộng sản Sài Gòn

Những thế hệ giới trẻ tiếp theo nhau đã tranh đấu gan góc vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc & trưởng thành vượt bậc.

Xem Thêm  Tìm hiểu xu hướng hiện đại hóa tư tưởng Nho giáo trong Khổng học đăng của Phan Bội Châu - lý thuấn thần

Ngày 26/3 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm Thành lập Đoàn Giới trẻ Cộng sản Sài Gòn. Bên cạnh đó, còn rất là nhiều bạn vẫn chưa biết ý nghĩa ngày thành lập Đoàn, cũng như lịch sử ra đời như vậy nào?

Vào ngày thành lập Đoàn thường tổ chức các hoạt động chào mừng như nghệ thuật, hội trại, báo tường… Không những thế, tháng 3 còn tồn tại cả ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Vậy mời các bạn theo dõi nội dung dưới đây để tinh thông hơn ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3 nhé:

26 tháng 3 là ngày gì?

Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (viết tắt TNCS) Đông Dương, hiện tại là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Sài Gòn. Ngày 26 tháng 3 được mọi người gọi tắt là ngày Thành Lập Đoàn.

Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn bộ lần thứ hai tại Hồ Chí Minh, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những trách nhiệm cần kíp & tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, nhận ra vai trò của lực lượng giới trẻ trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” & chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các bản địa quan tâm tới việc xây dựng tổ chức Đoàn giới trẻ. Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương ra đời. Qua các công đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các cái tên như: Đoàn giới trẻ dân chủ, Đoàn giới trẻ phản đế, Đoàn giới trẻ cứu quốc, Đoàn giới trẻ lao động & ngày nay là Đoàn giới trẻ Cộng sản Sài Gòn. Cùng quốc gia, các thế hệ giới trẻ VN đã làm tròn sứ mạng lịch sử của mình. Từ ngày 23 đến ngày 25-5-1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26-3, một ngày trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương tháng 3-1931 làm kỷ niệm thành lập đoàn.

Lịch sử ra đời của Đoàn giới trẻ cộng sản Sài Gòn

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần trọng yếu trong chương trình làm việc để bàn về công tác giới trẻ & đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến bản địa phải cử ngay các ủy viên của Đảng đảm nhận công tác Đoàn.

Xem Thêm  Thực phẩm siêu giàu axit folic cho bà bầu - siêu axit

Trước sự lớn mạnh tiến triển của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta hiện ra nhiều tổ chức Đoàn nền tảng với khoảng 1.500 đoàn tụ & một số bản địa đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến nền tảng.

Sự lớn mạnh tiến triển của Đoàn đã thỏa mãn kịp thời những đòi hỏi cần kíp của trào lưu giới trẻ nước ta. Này là sự vận động khách quan phù phù hợp với cách mạng nước ta; cùng lúc, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Sài Gòn vô cùng kính yêu – Người đã sáng lập & tập luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng & Bác Hồ cho phép, theo đề xuất của Trung ương Đoàn giới trẻ Lao động VN, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để thảo luận & quyết định những vấn đề rất trọng yếu so với công tác giới trẻ) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ VN, của Đoàn Giới trẻ cộng sản Sài Gòn vinh quang.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù phù hợp với yêu cầu trách nhiệm của từng giai đoạn cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

 • Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS VN, Đoàn TNCS Đông Dương

 • Từ 1937 – 1939: Đoàn Giới trẻ Dân chủ Đông Dương

 • Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Giới trẻ phản đế Đông Dương

 • Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Giới trẻ cứu quốc VN

 • Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Giới trẻ Lao động VN

 • Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Giới trẻ lao động Sài Gòn

 • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Giới trẻ cộng sản Sài Gòn

Những thế hệ giới trẻ tiếp theo nhau đã tranh đấu gan góc vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc & trưởng thành vượt bậc.

By ads_law

Trả lời