Ngày đăng: 05/05/2015, 10:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA ĐỊA LÝ – QLTN NHẬT KÝ THỰC TẬP SINH VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Lớp: 52K4 Làm chủ Tài nguyên & Môi trường Vị trí thực tập: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Anh Sơn Thời gian thực tập: Từ 2/3/2015 đến 24/4/2015 Thầy giáo chỉ dẫn thực tập: T.s Nguyễn Thị Hoài Năm 2015 Tuần 1: Từ ngày 2 tháng 3 năm 2015 đến ngày 6 tháng 3 năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 2/3/2015 Đến đơn vị thực tập nộp giấy giới thiệu & xin được thực tập tại nền tảng. Thứ 3 3/3/2015 – Gặp gỡ đầu năm tại đơn vị. – Tìm tòi cơ cấu tổ chức của phòng. – Nghe trưởng phòng thông dụng nội quy & quy định của đơn vị. Thứ 4 4/4/2015 Thu thập các thông tin về phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Anh Sơn. Thứ 5 5/5/2015 Đọc các ebook lên quan đến phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Anh Sơn. Thứ 6 6/5/2015 Tìm hiểu & đo đạc lại các thông tin, ebook về nền tảng thực tập. Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tuần 2: Từ ngày 9 tháng 3 năm 2015 đến ngày 13 tháng 3 năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 9/3/2015 – Trình bày chủ đề định tìm hiểu với cán bộ chỉ dẫn & nghe phản hồi về chủ đề. – Tìm hiểu & hoàn chỉnh lại đề cương. Thứ 3 10/3/2015 – Nộp đề cương cho cán bộ hưỡng dẫn & nghe phản hồi. – Tiếp tục hoàn thành đề cương. Thứ 4 11/3/2015 Hệ thống lại các công việc cần làm để phục vụ cho bài giải trình thực tập tốt nghiệp . Thứ 5 12/3/2015 Tìm tòi & tìm hiểu các ebook hiện có trong phòng để phục vụ cho bài giải trình. Thứ 6 13/3/2015 Tiếp tục tìm hiểu ebook Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tuần 3: Từ ngày 16 tháng 3 năm 2015 đến ngày 20 tháng 3 năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 16/3/2015 Tìm tòi điều kiện tự nhiên của bản địa. Thứ 3 17/3/2015 Gia nhập giải bóng đá của đoàn giới trẻ huyện Anh Sơn chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS hcm. Thứ 4 18/3/2015 Gia nhập giải bóng đá của đoàn giới trẻ huyện Anh Sơn chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS hcm. Thứ 5 19/3/2015 Gia nhập giải bóng đá của đoàn giới trẻ huyện Anh Sơn chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS hcm. Thứ 6 20/3/2015 Gia nhập lao động làm sạch đơn vị chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS hcm. Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tuần 4: Từ ngày 23 tháng 3 năm 2015 đến ngày 27 tháng 3 năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 23/3/2015 Đến phòng văn hóa của huyện Anh Sơn để khám phá về việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt hiện tại trên địa phận. Thứ 3 24/3/2015 Đi thực tiễn ra bãi rác thị trấn Anh Sơn để khám phá & chụp hình tư liệu phục vụ cho bài giải trình. Thứ 4 25/3/2015 – Thực tiễn tại khu vực quanh bãi rác đề phỏng vấn người dân về tác động của bãi rác. – Tìm tòi bí quyết giải quyết chất thải rắn sinh hoạt tại đây. Thứ 5 26/3/2015 Đi thực tiễn phỏng vấn người dân ở các khu vực khác của thị trấn Anh Sơn để khám phá hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt hiện tại. Thứ 6 27/3/2015 Phát phiếu điều tra để khám phá lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của các hộ dân trên địa phận thị trấn. Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tuần 5: Từ ngày 30 tháng 3 năm 2015 đến ngày 3 tháng 4 .năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 30/3/2015 Tìm tòi tình hình tiến triển kinh tế xã hội của bản địa. Thứ 3 31/3/2015 Thống kê lại các ebook đã khám phá được trong thời gian qua, sắp đặt lại các ebook. Thứ 4 1/4/2015 Cân nhắc lại các thông tin, nghiên cứu các thông tin. Cân nhắc còn thiếu thông tin nào khác để bổ sung. Thứ 5 2/4/2015 Phỏng vấn các cán bộ phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Anh Sơn về công tác làm chủ & thực tiễn việc thu gom chất thải rắn sinh haotj hiện tại. Thứ 6 3/4/2014 Phỏng vấn cán bộ phòng văn hoá huyện về công tác làm chủ việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tuần 6: Từ ngày 6 tháng 4 năm 2015 đến ngày 10 tháng 4 năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 6/4/2015 Xin ebook về thực trạng môi trường của thị trấn. Thứ 3 7/4/2015 Theo dõi việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa phận thị trấn. Thứ 4 8/4/2015 Đọc ebook để bổ sung thêm cho bài giải trình. Thứ 5 9/4/2015 Tìm tòi thông tin, giá thành của các công cụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt để phục vụ cho bài giải trình. Thứ 6 10/4/2015 Tính toán các số liệu đã thu thập được. Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tuần 7: Từ ngày 13 tháng 4 năm 2015 đến ngày 17 tháng 4 năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 13/4/2015 Đi thực tiễn nền tảng tại các xã Thành Sơn, Cảm Sơn, Đỉnh Sơn. Thứ 3 14/4/2015 Sắp đặt các loại hồ sơ trong phòng & tìm hiểu ebook. Thứ 4 15/4/2015 Đọc các ebook về đất & sản lượng rừng trên địa phận. Thứ 5 16/4/2015 Tiếp tục đọc ebook. Thứ 6 17/4/2015 Thống kê lại toàn bộ các ebook thiết yếu mà mình đã khám phá được trong thời gian qua để chuẩn bị làm bài giải trình thực tập tốt nghiệp Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng Tuần 8: Từ ngày 20 tháng 4 năm 2015 đến ngày 24 tháng 4 năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 20/4/2015 Khởi đầu làm bài giải trình thực tập . Thứ 3 21/4/2015 Tiếp tục bài giải trình thực tập . Thứ 4 22/4/2015 Hoàn thành bài giải trình thực tập . Thứ 5 23/4/2015 Kết luận lại các bài viết mà mình đã học hỏi được trong thời gian gia nhập thực tập tại phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Anh Sơn. Thứ 6 24/4/2015 Xin dấu công nhận cho bản nhận xét đánh giá tiến trình thực tập ở nền tảng, hoàn thành các thủ tục thiết yếu, chấm dứt thực tập tại nền tảng. Cán bộ chỉ dẫn Trương Thị Trà My Sinh viên Nguyễn Đình Dũng . – QLTN NHẬT KÝ THỰC TẬP SINH VIÊN: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Lớp: 52K4 Làm chủ Tài nguyên & Môi trường Vị trí thực tập: Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Anh Sơn Thời gian thực tập: Từ 2 /3/ 2015. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2015 đến ngày 3 tháng 4 .năm 2015 Thứ Ngày, tháng, năm Bài viết công việc Thứ 2 30 /3/ 2015 Tìm tòi tình hình tiến triển kinh tế xã hội của bản địa. Thứ 3 31 /3/ 2015 Tổng. việc Thứ 2 20/4/2015 Khởi đầu làm bài giải trình thực tập. Thứ 3 21/4/2015 Tiếp tục bài giải trình thực tập. Thứ 4 22/4/2015 Hoàn thành bài giải trình thực tập. Thứ 5 23/ 4/2015 Kết luận lại các bài viết mà mình

Xem Thêm  Giá Su-30MKI Ấn Độ lắp ráp vượt xa Su-30 Nga chế tạo, vì sao thế?

By ads_law

Trả lời