Để học tốt lịch sử 12, ngoài việc giải các thắc mắc trong sách giáo khoa lịch sử 12, các cần phải hệ thống lại tri thức từng bài bằng các sơ đồ tư duy lịch sử

Bạn đang xem: sơ đồ 4-1-1-4

Để học tốt lịch sử 12, ngoài việc giải các thắc mắc trong sách giáo khoa lịch sử 12, các cần phải hệ thống lại tri thức từng bài bằng các sơ đồ tư duy lịch sử 12. Top lời giải chỉnh sửa sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á, Ấn Độ

𝓐. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4

1. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn

 

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 2)

2. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 cụ thể CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

 Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 3)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 4)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 5)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 6)

Ɓ. Tóm tắt lý thuyết lịch sử 12 bài 4

Ι. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai.

α. Vài nét chung về quá trình tranh đấu giành độc lập.

– Trước Chiến tranh toàn cầu thứ hai, hầu như các nước Đông Nam Á (trừ Xiêm) đều bị chủ nghĩa thực dân phương Tây nô dịch.

– Trong Chiến tranh toàn cầu thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản.

– Sau chiến tranh toàn cầu thứ hai, tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh, nhân dân Đông Nam Á đứng lên tranh đấu, nhiều nước giành được độc lập hoặc giải phóng phần lớn lãnh thổ.

+ 17/8/1945, In-đô-nê-xia tuyên bố độc lập.

+ 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

– Thực dân Âu – Mĩ quay lại tái chiếm Đông Nam Á → nhân dân Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống xâm lược → đầu những năm 50 của thế kỉ XX, hầu như các nước Đông Nam Á giành được độc lập.

– 1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân 3 nước Đông Dương giành thắng lợi.

– 1984, Bru-nây giành độc lập.

– 2002, Đông Timo tách khỏi Inđônêxia, trở thành quốc gia độc lập.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 7)

Lược đồ các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai

ɓ. Lào (1945 – 1975)

– 12/10/1945, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố độc lập.

– Tháng 3/1946, Pháp trở lại xâm lược Lào.

– 1946 – 1954, nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

– 1954 – 1975, nhân dân Lào kháng chiến chống Mĩ xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào.

– 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 8)

Quốc kì của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

¢. Campuchia (1945 – 1975)

– Tháng 10/1945, Pháp trở lại xâm lược Campuchia. Nhân dân Campuchia kháng chiến chống xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (từ 1951 là Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia).

– Ngày 9/11/1953, Pháp ký Hiệp ước “trao trả độc lập cho Campuchia” nhưng vẫn chiếm đóng quốc gia này.

– Sau thắng cuộc Điện Biên Phủ, chính phủ Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ 1954 thừa nhận độc lập, chủ quyền và vẹn toàn lãnh thổ Campuchia.

– 1954 – 1970: chính phủ Xihanuc thực hiện đường lối hòa bình,trung lập để xây dựng quốc gia.

– 1970 – 1975: kháng chiến chống Mỹ.

– 1975 – 1979: nội chiến chống Khơ me đỏ.

– 1979 đến nay: thời kỳ phục sinh và xây dựng quốc gia. Tháng 9/1993, Vương quốc Campuchia được thành lập.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 9)

Quốc kì của Vương quốc Camphuchia

2. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á.

α. Nhóm năm nước sáng lập ASEAN.

Sau khoảng thời gian giành độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN bắt tay vào quá trình xây dựng và phát triển quốc gia, thông qua việc thực hiện lần lượt 2 kế sách phát triển kinh tế: kế sách kinh tế hướng nội và kế sách kinh tế hướng ngoại.

Kế sách hướng nội

Kế sách hướng ngoại

Thời gian

Những năm 50 – 60 của thế kỉ XX

Những năm 60 – 70 của thế kỉ XX

Mục tiêu

Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ

Khắc phục những hạn chế của kế sách kinh tế hướng nội, xúc tiến kinh tế phát triển nhanh.

Nội dung

Đẩy mạnh trào lưu các nghề công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường trong nước làm điểm tựa để phát triển sản xuất.

Thu hút vốn, kĩ thuật của nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.

Thành tựu

Giải quyết được nhu cầu của nhân dân; phát triển một số nghề công nghiệp sơ chế; bước đầu khắc phục được nạn thất nghiệp,…

Tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân to hơn nông nghiệp; mậu dịch đối ngoại tăng nhanh,…

Hạn chế

Thiếu vốn, nguyên liệu và công nghệ; tệ tham nhũng, quan liêu,…

Phụ thuộc vào vốn, thị trường bên ngoài; đầu tư bất hợp lý,…

ɓ. Nhóm các nước Đông Dương.

– Sau khoảng thời gian giành độc lập:phát triển kinh tế tập trung, plan hóa và đạt một số thành tựu nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cảnh mua bán hàng hóa tại một quầy mậu dịch quốc doanh ở Việt Nam thời bao cấp

– Cuối những năm 1980 – 1990, chuyển dần sang nền kinh tế thị trường.

¢. Các nước khác ở Đông Nam Á.

* Bru-nây: Từ giữa những năm 1980, chính phủ tiến hành phong phú hóa nền kinh tế, để tiết kiệm năng lượng, tăng trưởng hàng tiêu dùng và xuất khẩu.

* Mianma: Sau 30 năm thực hiện hành quyết sách “hướng nội”, nên vận tốc tăng trưởng chậm. Đến 1988, đổi mới kinh tế và “mở cửa”, kinh tế có nhiều khởi sắc. Tăng trưởng GDP là 6,2%(2000).

3. Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.

α. Hoàn cảnh ra đời.

– Thứ nhất: sau thời điểm giành được độc lập, các nước Đông Nam Á bước bào thời kì hòa bình, xây dựng và phát triển quốc gia trong hoàn cảnh khó khăn => xuất hiện nhu cầu link, hợp tác, trợ giúp lẫn nhau để cùng nhau phát triển.

-Thứ hai: Đông Nam Á là khu vực địa chính trị trọng yếu, các cường quốc (Mĩ, Trung Quốc, Liên Xô,…) luôn tìm cách tăng cường tác động của mình ở khu vực này => Các nước Đông Nam Á cần thành lập 1 tổ chức link khu vực để hạn chế các tác động của cường quốc bên ngoài.

– Thứ ba: thúc đẩy của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế hội nhập, link khu vực trên toàn cầu; thành công của khối thị trường chung châu Âu (EEC).

⇒ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước thành viên: Thái Lan, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Xin-ga-po và Phi-lip-pin.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 10)

Hội nghị thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/81967)

ɓ. Mục tiêu hoạt động.

– Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên trí não duy trì hòa bình, ỏn định khu vực.

¢. Quá trình phát triển.

* Thời kỳ 1967 – 1976: ASEAN là một tổ chức non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế.

* Thời kỳ 1976 – 1991:

– ASEAN hoạt động khởi sắc từ sau Hội nghị Bali (In-đô-nê-xia) tháng 2/1976, với việc ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali). Hiệp ức Bali đã xác nhận những phép tắc cơ bản, trong quan hệ giữa các nước:

+ Tôn trọng chủ quyền và vẹn toàn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

+ Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau.

+ Khắc phục các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

+ Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các ngành nghề kinh tế, văn hóa, xã hội.

– Quan hệ hợp tác giữa các nước được đẩy mạnh trên các lính vực kinh tế và chính trị.

– 1884, Bru-nây tham gia ASEAN.

* Thời kỳ 1991 – nay:

– Quá trình mở rộng thành viên được đẩy mạnh. Đến năm 1999, 10 nước Đông Nam Á đã đứng chung trong một tổ chức.

– Sự kiên kết, hợp tác giữa các nước được tăng cường.

– 2007, Hiến chương ASEAN được kí kết.

– Tháng 12/2015, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27, Cộng đồng ASEAN được thành lập.

II. ẤN ĐỘ.

1. Trận đấu tranh giành độc lập.

– Sau chiến tranh toàn cầu thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại, trào lưu tranh đấu giành độc lập của nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

– Các trào lưu tranh đấu tiêu biểu:

+ Cuộc khởi nghĩa của hơn 2 vạn thủy binh Bom-bay (tháng 2/1946).

+ Tổng bãi công của hơn 40 vạn công nhân ở Cancutta (tháng 2/1947).

– Trước sức ép của trào lưu, thực dân Anh phải nhượng bộ, trao quyền tự trị cho Ấn Độ. Theo plan Mao-bát-tơn, Ấn Độ được chia thành 2 nước tự trị: Ấn Độ (theo Ấn giáo), Pakistan (Hồi giáo).

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 4 ngắn gọn nhất (ảnh 11)

– Không cam chịu quy chế tự trị, Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ tiếp tục tranh đấu đòi độc lập. → 26/01/1950, Cộng hòa Ấn Độ thành lập.

2. Tiến trình xây dựng quốc gia.

* Kinh tế:

– Tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp → tự túc được lương thực, năm 1995, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 toàn cầu.

– Từ những năm 80 của thế kỉ XX, trở thành nước công nghiệp đứng thứ 10 toàn cầu; hiện tại, Ấn Độ là một trong những cường quốc sản xuất PM lớn nhất toàn cầu.

* Đối ngoại:

+ Thực hiện quyết sách hòa bình, trung lập tích cực.

+ Tham gia sáng lập trào lưu “không liên kết” quốc tế ngày càng được nâng cao.

+ Vai trò, địa vị chính trị của Ấn Độ trên trường quốc tế được nâng cao.

₵. Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 4

Câu 1:  Hiệp ước Ba-li (tháng 2 – 1976) đã nêu ra phép tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?

 1. Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, vẹn toàn lãnh thổ.

 2. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

 3. Khắc phục các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và hợp tác phát triển có kết quả.

 4. Cả bốn phép tắc nói trên.

Câu 2:  Ngày 22 – 3 – 1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi trội nào?

 1. Quân giải phóng Lào được thành lập

 2. Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập:

 3. Mĩ thông qua quyết sách “viện trợ” Kinh tế so với Lào

 4. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành lập

Câu 3: “Trung lập tích cực, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập cửa các dân tộc” là đường lối ngoại giao của :

 1. Campuchia

 2. Malaixia

 3. Ấn Độ

 4. Trung Quốc

Câu 4:  Thay đổi tích cực trọng yếu trước hết của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh toàn cầu thứ bai là:

 1. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập

 2. Nhiều nước có vận tốc phát triển khá nhanh

 3. Sự ra đời của khối ASEAN

 4. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.

Câu 5:  Việt Nam tham gia ASEAN có ý nghĩa :

 1. Mở ra triển vọng cho sự link toàn khu vực Đông Nam Á.

 2. Chứng tỏ sự đối đầu về ý thức hệ tư tưởng chính trị – quân sự giữa hai khối nước ở Đông Nam Á có thể hòa giải.

 3. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN ngày càng có hiệu quả.

 4. ASEAN đã trở thành một liên minh kinh tế – chính trị.

Câu 6:  Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh nào ở Lào?

 1. “Chiến tranh đơn phương”.

 2. “Chiến tranh đặc biệt”.

 3. “Chiến tranh cục bộ”.

 4. “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Câu 7:  Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ đã kí kết thành lập “Tổ chức hiệp ước phòng thủ tập thê Đông Nam Á (SEATO)” tại đâu?

 1. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a).

 2. Tại Ma-ni-la (Phi-líp-pin).

 3. Tại Băng Cốc (Thái Lan).

 4. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

Câu 8:  Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra phép tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?

 1. Tôn trọng chủ quyền, vẹn toàn lãnh thổ.

 2. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

 3. Khắc phục các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

 4. Cả ba phép tắc nói trên.

Câu 9:  Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?

 1. Ngày 25 – 12 – 1950.

 2. Ngày 26 – 1 – 1959.

 3. Ngày 23 – 2 – 1950.

 4. Ngày 26 – 1 – 1951.

Câu 10:  Trước năm 1959, Singapo là thũộc địa của nước :

 1. Pháp

 2. Hà Lan

 3. Anh

 

Trên đây là những tri thức trọng tâm sử 12 bài 4 đã được chúng tôi biên soạn bằng sơ đồ tư duy với muốn giúp các em ôn tập và nắm vững các tri thức lý thuyết của bài học này.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài sơ đồ 4-1-1-4

Line Plots with Fractions (1/8’s, 1/4’s, 1/2’s) | Line Plot Word Problems with Fractions

alt

 • Tác giả: Math with Mr. Ĵ
 • Ngày đăng: 2020-03-17
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6202 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Welcome to Line Plots with Fractions (1/8’s, 1/4’s, 1/2’s) with Mr. Ĵ! Need help with how to read α line plot? You’re in the right place!

  Whether you’re just starting out, or need α quick refresher, this is the video for you if you need help with reading line plots. Mr. Ĵ will go through line plot word problems with fractions and explain how to interpret α line plot.

  About Math with Mr. Ĵ: This channel offers instructional videos and mastery checks (practice videos to gauge understanding) that are directly aligned with math standards (5th grade, 6th grade, 7th grade, etc.). Videos can be used to introduce content, reteach content, or as α study tool. Teachers, parents/guardians, and students from around the world have used this channel to help with math content in many different ways. All material is absolutely free.

  Click Here to Subscribe to the Greatest Math Channel On Earth: https://goo.gl/XHTrfY

  Follow Mr. Ĵ on Twitter: @MrJMath5

  Tin nhắn hộp thư online: math5.mrj@gmail.com

  Music: https://www.bensound.com/royalty-free-music

  Hopefully this video is what you’re looking for when it comes to Line Plot Word Problems with Fractions.

  Have α great rest of your day and thanks again for watching!

Sơ đồ chiến thuật 4114 (4-1-1-4): Sơ đồ siêu tấn công trong bóng đá

 • Tác giả: dailybongdavn.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8227 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khái niệm về sơ đồ chiến thuật 4114 (4-1-1-4) trong bóng đá là đội hình như vậy nào và có những ưu nhược điểm gì trong sơ đồ chiến thuật này.

Sơ Đồ 4

 • Tác giả: fanbangparty.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2197 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cáᴄ ѕơ đồ ᴄhiến thuật FO4 đượᴄ nhiều người dùng nhất hiện naу? Những ưu, nhượᴄ điểm ᴄủa từng ѕơ đồ? Hãу ᴄùng tìm hiểu ᴄhủ đề nàу thông qua bài ᴠiết dưới đâу, Bạn đang хem: Sơ đồ 4-1-1-41

Sơ đồ chiến thuật FO4 chất lượng nhất hiện tại mà chúng ta nên biết

 • Tác giả: truykichvn.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4645 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các sơ đồ chiến thuật FO4 được nhiều người dùng nhất hiện tại? Những ưu thế và nhược điểm của từng sơ đồ? Cách khắc phục yếu điểm của từng sơ đồ ra sao?

Ưu Và Nhược điểm Trong Fifa Online 4 (FO4)

 • Tác giả: congdongfifa.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7053 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong nội dung ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ bạn cách vận dụng chiến thuật tấn công tổng lực 4-1-1-4 vào lối đá của mình trong FO4 giúp đá hay

Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Toán Lớp 6 Hướng Dẫn Chi Tiết

 • Tác giả: clevai.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9864 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sơ đồ toán tư duy lớp 6 là một phương pháp học được rất nhiều người quan tâm bởi tính hiệu quả của nó. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về phương pháp học tập này nhé!

Sơ đồ 4-1-1-4 : Tấn công gây sức ép

 • Tác giả: fo4vn.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5315 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tấn công luôn là một phần trọng yếu trong mọi sơ đồ chiến thuật. Trong FIFA Online 4 cũng vậy, tấn công hiệu quả sẽ mang đến thắng cuộc cho…

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

Xem Thêm  Phím Tắt Chuyển Tab Nhanh Trong Chrome Bằng Alt + Y, Bật Mí Thủ Thuật Chuyển Tab Nhanh Gọn - chuyển tab nhanh trong chrome

By ads_law