Cảm Âm Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới (Quang Vinh) – Cảm Âm KaTab Full Lời, bản cảm âm Kalimba chuẩn – Kalimba Tab Cover By KaLinh. KaLinh chuyên đàn Kalimba

Bạn đang xem: còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau

Cảm Âm Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới (Quang Vinh) – Cảm Âm KaTab Full Lời

Cảm âm dạng nốt – Tab nốt “Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới – Quang Vinh”

Chuyện tình ngày xưa, mơ hồ như cơn gió vô tình.
do do re fa, fa re fa sol la sol fa
Từng mùa đông qua, luôn làm se sắt trái tim mình.
fa fa sol la, la sol la do2 re2 do2 la
Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa.
la la do2 re2, re2 do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la sol la
Và hình như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ.
re fa sol, sol la do2 la sol fa fa
Đoạn đường ngày xưa anh và em chung bước đi về.
do do re fa, fa re fa sol la sol fa
Đoạn đường ngày hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề.
fa fa sol la la sol la do2 re2 do2 la
Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tình yêu.
la la do2 re2, re2 do2 re2 fa2 fa2 re2 do2 la sol la
Bởi vì đâu hai tất cả chúng ta không thể có nhau.
re fa sol sol la sol fa re sol fa

Còn nhớ những lúc đê mê vui với nhau em thật tươi cười.
la fa2 fa2 fa2 fa2 fa2, fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 do2
Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc sống.
la do2 re2 do2 re2 fa2 re2 do2 la sol la
Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi.
fa sol sol sol la sol, la do2 do2 do2 re2 do2
Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi.
la do2 re2 re2 do2 re2 do2 re2 fa2 sol2

Nếu lúc trước em đừng tới có vẻ tốt hơn người ơi.
la2 la2 la2 sol2 fa2 la2, sol2 sol2 sol2 fa2 re2 fa2
Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối.
do2 re2 do2 re2 fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 la2
Nếu lúc trước em đừng tới, nói những tiếng yêu đầu môi.
la2 la2 la2 sol2 fa2 la2, sol2 sol2 sol2 fa2 re2 fa2
Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời.
do2 re2 do2 re2 fa2 la2 sol2 fa2 sol2 fa2

Xem Thêm  Cây Vạn Niên thanh - cây đại niên thanh

 

Cảm âm dạng văn bản – Tab chữ “Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới – Quang Vinh”

Chuyện tình ngày xưa, mơ hồ như cơn gió vô tình.
₵ ₵ 𝓓 ₣, ₣ 𝓓 ₣ ₲ 𝓐 ₲ ₣
Từng mùa đông qua, luôn làm se sắt trái tim mình.
₣ ₣ ₲ 𝓐, 𝓐 ₲ 𝓐 ₵’ 𝓓’ ₵’ 𝓐
Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa.
𝓐 𝓐 ₵’ 𝓓’, 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₣’ ₣’ 𝓓’ ₵’ 𝓐 ₲ 𝓐
Và hình như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ.
𝓓 ₣ ₲, ₲ 𝓐 ₵’ 𝓐 ₲ ₣ ₣
Đoạn đường ngày xưa anh và em chung bước đi về.
₵ ₵ 𝓓 ₣, ₣ 𝓓 ₣ ₲ 𝓐 ₲ ₣
Đoạn đường ngày hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề.
₣ ₣ ₲ 𝓐 𝓐 ₲ 𝓐 ₵’ 𝓓’ ₵’ 𝓐
Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tình yêu.
𝓐 𝓐 ₵’ 𝓓’, 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₣’ ₣’ 𝓓’ ₵’ 𝓐 ₲  𝓐
Bởi vì đâu hai tất cả chúng ta không thể có nhau.
𝓓 ₣ ₲ ₲ 𝓐 ₲ ₣ 𝓓 ₲ ₣

Còn nhớ những lúc đê mê vui với nhau em thật tươi cười.
𝓐 ₣’ ₣’ ₣’ ₣’ ₣’, ₣’ ₲’ ₣’ 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₵’
Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc sống.
𝓐 ₵’ 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₣’ 𝓓’ ₵’ 𝓐 ₲ 𝓐
Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi.
₣ ₲ ₲ ₲ 𝓐 ₲, 𝓐 ₵’ ₵’ ₵’ 𝓓’ ₵’
Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi.
𝓐 ₵’ 𝓓’ 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₣’ ₲’

Nếu lúc trước em đừng tới có vẻ tốt hơn người ơi.
𝓐’ 𝓐’ 𝓐’ ₲’ ₣’ 𝓐’, ₲’ ₲’ ₲’ ₣’ 𝓓’ ₣’
Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối.
₵’ 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₣’ ₲’ 𝓐’ ₲’ ₣’ ₲’ 𝓐’
Nếu lúc trước em đừng tới, nói những tiếng yêu đầu môi.
𝓐’ 𝓐’ 𝓐’ ₲’ ₣’ 𝓐’, ₲’ ₲’ ₲’ ₣’ 𝓓’ ₣’
Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời.

₵’ 𝓓’ ₵’ 𝓓’ ₣’ 𝓐’ ₲’ ₣’ ₲’ ₣’

 

Cảm âm dạng số – Tab số “Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới – Quang Vinh”

Xem Thêm  100+ Tranh Vạn Lý Trường Thành Đẹp Nhất, Những Hình Ảnh Vạn Lý Trường Thành Đẹp Nhất - vạn lý trường thành đẹp

Chuyện tình ngày xưa, mơ hồ như cơn gió vô tình.
1 1 2 4, 4 2 4 5 6 5 4
Từng mùa đông qua, luôn làm se sắt trái tim mình.
4 4 5 6, 6 5 6 1’ 2’ 1’ 6
Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa.
6 6 1’ 2’, 2’ 1’ 2’ 4’ 4’ 2’ 1’ 6 5 6
Và hình như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ.
2 4 5, 5 6 1’ 6 5 4 4
Đoạn đường ngày xưa anh và em chung bước đi về.
1 1 2 4, 4 2 4 5 6 5 4
Đoạn đường ngày hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề.
4 4 5 6 6 5 6 1’ 2’ 1’ 6
Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tình yêu.
6 6 1’ 2’, 2’ 1’ 2’ 4’ 4’ 2’ 1’ 6 5 6
Bởi vì đâu hai tất cả chúng ta không thể có nhau.
2 4 5 5 6 5 4 2 5 4

Còn nhớ những lúc đê mê vui với nhau em thật tươi cười.
6 4’ 4’ 4’ 4’ 4’, 4’ 5’ 4’ 2’ 1’ 2’ 1’
Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc sống.
6 1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 2’ 1’ 6 5 6
Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi.
4 5 5 5 6 5, 6 1’ 1’ 1’ 2’ 1’
Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi.
6 1’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 5’

Nếu lúc trước em đừng tới có vẻ tốt hơn người ơi.
6’ 6’ 6’ 5’ 4’ 6’, 5’ 5’ 5’ 4’ 2’ 4’
Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối.
1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 5’ 6’ 5’ 4’ 5’ 6’
Nếu lúc trước em đừng tới, nói những tiếng yêu đầu môi.
6’ 6’ 6’ 5’ 4’ 6’, 5’ 5’ 5’ 4’ 2’ 4’
Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời.

1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 6’ 5’ 4’ 5’ 4’ 

Trên đây là ₵ɱ âm Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới Kalimba bản chuẩn dành riêng cho các bạn. Hy vọng với cảm âm này có thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Chúc các bạn thành công với bài ɱ âm Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới này nhé!

Tư vấn sản phẩm: 

 >> 08.8858.8358 – 08.8958.8358 << 

Phiêu âm nhạc mọi lúc mọi nơi – Đàn nhỏ gọn thuận tiện di chuyển – Nhiều mẫu mã mã, mới lạ

Xem Thêm  Cách làm gân bò muối rau tiến vua ai cũng tấm tắc khen ngon - cách làm gân bò ngâm rau tiến vua

Xem toàn bộ sản phẩm:

  >> Đàn Kalimba >> 

 >>  Phụ kiện đàn Kalimba >> 

 >> Bảo trì đàn Kalimba >>  

 Ship hàng toàn quốc tận nhà -> Kiểm hàng -> Nhận hàng -> Thanh toán

KaLinh – Chuẩn Chất Chill – Đàn Chất Lượng

Địa chỉ: 152 Nguyễn Văn Công, ᴘ.3, Ǫ. Gò Vấp, TPHCM

Thư điện tử: kalinh.tk@gmail.com

Youtube : KaLinh Kalimba

Hotline: 8 8858 8358 – 08 8958 8358


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài còn nhớ những lúc đê mê vui với nhau

Còn nhớ những lúc đê mê vui với nhau em thường tươi cười….Thái Ngân Cover

 • Tác giả: Sad Music Lofi
 • Ngày đăng: 2021-09-14
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5355 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: phamdinhthaingan NeuLucTruocEmDungToi lofi music

Còn nhớ những lúc đê mê vui với nhau em thường tươi cười….Thái Ngân Cover | LinkMoi

 • Tác giả: linkmoi.info
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2278 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Link Mới – Còn nhớ những lúc đê mê vui với nhau em thường tươi cười….Thái Ngân Cover | Linkmoi

Lời bài hát Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới (Thái Thịnh) [có nhạc nghe]

 • Tác giả: lyric.tkaraoke.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4680 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới Thái Thịnh . Ca sĩ trổ tài: Quang Vinh

Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới

 • Tác giả: www.nhaccuatui.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4122 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới – Quang Vinh | Bài hát: Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới – Quang Vinh Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình. Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình. Chẳng … | Nghe nhạc hay online tiên tiến nhất chất lượng đảm bảo

Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới

 • Tác giả: nhac.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5784 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghe Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới – Quang Vinh chất lượng đảm bảo cực nhanh. Tải Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới mp3, lyrics, hợp âm, karaoke online miễn phí tại Nhac.vn

Còn nhớ những lúc đê mê,vui với nhau em còn tươi cười.

 • Tác giả: www.facebook.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6971 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Còn nhớ những lúc đê mê,vui với nhau em còn tươi cười.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law