Nghi Thức Rửa Tội Người LớnTheo “SÁCH LỄ NGHI GIÁM MỤC”, Cuốn DE BENEDICTIONIBUS được Thánh Bộ Phụng Tự công bố ngày 31-05-1984.

Bạn đang xem: thuc an cua rua

Nghi Thức Rửa Tội Người Lớn

Theo “SÁCH LỄ NGHI GIÁM MỤC”, Cuốn DE BENEDICTIONIBUS được Thánh Bộ Phụng Tự công bố ngày 31-05-1984.

1. Nghi thức tiếp nhận

Chủ lễ: Ƭ… ông (bà, anh, chị, em, con) xin gì cùng Hội Thánh Chúa?

Thỉnh nhân: Thưa con xin đức tin.

Chủ lễ: Đức tin sinh ơn ích gì cho ông (bà, anh, chị, em, con) ?

Thỉnh nhân: Thưa đức tin mang lại cho con sự sống đời đời.

Chủ lễ: Sự sống vĩnh cửu là ông (bà, anh, chị, em, con), nhận ra Thiên Chúa thật và Đấng Người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Vì chưng Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình.

Sự sống ấy, ông (bà, anh, chị, em, con) ngày hôm nay đã không xin cùng với Bí tích Rửa tội, nếu ông (bà, anh, chị, em, con) đã không biết Đức Kitô và không muốn trở nên môn đệ của Người. Vậy trước đó ông (bà, anh, chị, em, con) đã nghe lời Người, đã muốn tuân giữ giới răn Người, đã sống trong tình huynh đệ và nguyện cầu chưa? Để trở thành kitô hữu, ông (bà, anh, chị, em, con) đã làm toàn bộ những điều ấy chưa?

Thỉnh nhân: Thưa con đã làm.

Chủ lễ (hướng về người đỡ đầu hỏi): Còn ông (bà, anh, chị, em, con) nhận đỡ đầu cho thỉnh nhân này, trước mặt Thiên Chúa, ông (bà, anh, chị, em, con) xét người này ngày hôm nay có xứng đáng được chấp thuận cho lãnh các bí tích tham gia kitô giáo hay không?

Người đỡ đầu: Con tin chắc người này xứng đáng.

Chủ lễ: Ông (bà, anh, chị, em, con) đã làm chứng cho thỉnh nhân này, ông (bà, anh, chị, em, con) có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng tiếp tục trợ giúp người này phụng sự Đức Kitô không?

Người đỡ đầu: Thưa con sẵn sàng.

Chủ lễ (chắp hai tay): Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa thay cho tôi tớ Chúa đây đã đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách, ngày hôm nay trước mặt Hội Thánh, người này đã đáp lại tiếng Chúa gọi. Vậy giờ đây, xin Chúa đoái thương ban cho người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Toàn bộ: Amen.

2. Phụng vụ lời Chúa

α. Các bài đọc và bài giảng

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, toàn bộ anh em đều là con cháu Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, vì chưng toàn bộ anh em đã chịu phép Rửa tội trong Đức Kitô, anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì toàn bộ anh em là một trong Đức Giêsu Kitô.

Này là lời Chúa.

Toàn bộ: Tạ ơn Chúa.

Đáp Ca

Ҳ.1: Như nai rừng khát khao mong nguồn nước, hồn con khát Chúa, Chúa Trời ôi.

Đáp: Hồn con khao khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống.

Ҳ.2: Hồn con khao khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời?

Ҳ.3: Xin chiếu giãi quang minh và chân thực của Chúa, để những điều đó hướng dẫn con, mang con lên núi thánh và cung lâu của Ngài.

Ҳ.4: Con sẽ tiến tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng Thiên Chúa làm cho con được hoan hỉ, mừng vui. Với cây cầm thụ con sẽ ngợi ca Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa của con.

Alleluia:

Alleluia, Alleluia, Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Alleluia.

Chủ lễ: Chúa ở cùng anh chị em.

Toàn bộ: và ở cùng Cha.

Chủ lễ: Bài kết thúc Phúc Âm theo thánh Matthêu.

Toàn bộ: Lạy Chúa vinh danh Chúa.

Khi ấy, Chúa Giêsu tiến lại nói với mười một môn đệ rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Này là lời Chúa.

Toàn bộ:Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

(chủ lễ giảng vắn tắt).

ɓ. Nghi lễ cầu xin và thống hối

Chủ lễ: Tất cả chúng ta hãy nguyện cầu cho người anh (chị) em yêu quí đang xin lãnh nhận các bí tích của Chúa Kitô, và cũng cầu cho toàn bộ tất cả chúng ta là những người tội lỗi, để khi tiến đến gần Chúa Kitô với tâm hồn tin tưởng và thống hối, tất cả chúng ta được luôn luôn tiến bước trong đời sống mới.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương khơi lại và đốt lên trong toàn bộ tất cả chúng ta tâm tình thống hối chân thực.

Xem Thêm  340,000+ Hình ảnh Ngọn Lửa Vector tải xuống miễn phí - vector ngọn lửa

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta, là những kẻ nhờ bí tích Rửa tội mà chết cho tội lỗi và được Chúa Kitô cứu thoát, có thể thổ lộ ơn Chúa ra bên ngoài.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây là kẻ tin tưởng vào lòng thương của Chúa và có lòng thống hối, được sẵn sàng ra đón Chúa Kitô Đấng Cứu Thế.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cho kẻ theo Đức Kitô Đấng xoá tội trần gian, không lây nhiễm tội lỗi và thoát khỏi stress thế gian.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, và nhờ Người dẫn dắt, được hướng tới sự thánh thiện hoàn toàn.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây nhờ bí tích Rửa tội, được mai táng với Chúa Kitô, được chết cho tội lỗi và luôn luôn sống cho Thiên Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người này khi tiến đến cùng Đức Chúa Cha, được mang lại nhiều hoa trái thánh thiện và nhân ái.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Tất cả chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thể toàn cầu sau khoảng thời gian đã được Chúa Cha trao phó Con yêu quý của Người làm Đấng cứu chuộc, biết tin tưởng vào tình yêu của Người và biết trở về với tình yêu ấy.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Sau kinh nguyện, thỉnh nhân cùng với cộng đoàn đọc kinh “Tôi thú nhận”.

¢. Lời nguyện trừ tà và xức dầu dự tòng

Chủ lễ: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một Chúa đến giải thoát loài người nô lệ tội tội lỗi và cho sống trong tự do của con cháu Chúa, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây khi đã nghiệm thấy những quyến rũ của trần gian và mưu mô ma quỷ cám dỗ, biết tự nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa; nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Con Chúa, xin Chúa cứu người này khỏi quyền lực tối tăm, và khi đã lãnh nhận ơn Đức Kitô, xin luôn luôn gìn giữ tôi tớ Chúa trên đường đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Toàn bộ: Amen.

Chủ lễ: Xin Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho ông (bà, anh, chị, em, con). Để chỉ ơn ấy, tôi (cha) xức dầu cứu rỗi cho ông (bà, anh, chị, em, con) trong Đức Kitô Chúa tất cả chúng ta, Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.

Toàn bộ: Amen.

Linh mục xức dầu dự tòng Σ.Ş trên ngực, hoặc trên hai tay, hoặc nơi những phần thân thể khác nếu thấy thuận tiện.

3. Nghi lễ Rửa tội

α.Lời khuyên nhủ của Chủ lễ

Chủ lễ: Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa Cha toàn năng thương đến tôi tớ Chúa đây (là Ƭ…) đang xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Chính Người đã mời chào và dẫn mang Ƭ… tới giờ này, thì xin Người ban cho Ƭ… ánh sáng và sức mạnh, để Ƭ… nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô, và tuyên xưng đức tin của Hội Thánh. Cũng xin Chúa Thánh Thần đổi mới Ƭ… Chúa Thánh Thần là Đấng mà tất cả chúng ta sẽ thành khẩn nài xin xuống trên nước này.

ɓ. Làm phép nước

Chủ lễ: Lạy Chúa, nhờ các dấu hiệu của bí tích, Chúa dùng quyền năng vô hình mà thực hiện hiệu quả lạ lùng, và đã bằng nhiều cách sửa soạn nước này là tạo vật của Chúa, để thổ lộ ân sủng Bí tích Rửa tội. Lạy Chúa, trong buổi sơ khai của thế gian, Thánh Thần Chúa đã cất cánh lượn trên nước, để ngay từ đó chất nước đã mang sức thánh hoá.

Lạy Chúa, chính trong nước Hồng thuỷ, Chúa đã cho thấy hình ảnh ơn tái sinh, để nhờ mầu nhiệm cũng một thứ nước, chấm hết các tính mê nết xấu, và khơi nguồn các nhân đức. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con cháu Abraham đi qua Biển Đỏ ráo chân, để cho toàn dân được giải thoát khỏi ách nô lệ Pharaon, tiên báo một dân tộc mới gồm những người đã được thanh tẩy. Lạy Chúa, Con Chúa đã được Gioan làm phép rửa trong nước sông Giođan và được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong.

Khi bị treo trên thập giá, Người đã để nước cùng máu chảy ra từ cạnh sườn Người, và sau khoảng thời gian sống lại, Người đã truyền cho các tông đồ rằng: “Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Vì vậy, xin Chúa đoái nhìn đến Hội Thánh Chúa và khơi cho Hội Thánh nguồn nước Rửa tội. Xin cho nước này mang lại ơn thánh của Con Chúa do Chúa Thánh Thần, để loài người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, nhờ Bí tích Rửa tội, được tẩy sạch mọi vết nhơ tội xưa, đáng được sống lại bởi nước và Thánh Thần trong tuổi thơ ấu mới.

Xem Thêm  Vì sao vi sinh vật phân bố rộng - sinh vật và vật vô sinh giống nhau ở điểm nào

Chủ lễ (chạm tay vào nước và tiếp): Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ Con Chúa xuống trên giếng đầy nước này, để khi mọi người, nhờ Bí tích Rửa tội, đã được chôn cất cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì cũng được Phục sinh với Người trong sự sống. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Toàn bộ: Amen.

¢.Từ bỏ tà thần

Chủ lễ: Để sống trong tự do của con cháu Thiên Chúa ông (bà, anh, chị, em, con) có từ bỏ tội lỗi không?

Thỉnh nhân: Thưa từ bỏ.

Chủ lễ: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, ông (bà, anh, chị, em, con) có từ bỏ những quyến rũ gian tà không?

Thỉnh nhân: Thưa từ bỏ.

Chủ lễ: Ông (bà, anh, chị, em, con) có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

Thỉnh nhân: Thưa từ bỏ.

{d}. Tuyên xưng đức tin

Chủ lễ: Ƭ… ông (bà, anh, chị, em, con) có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Thỉnh nhân: Thưa tin.

Chủ lễ: Ông (bà, anh, chị, em, con) có tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa tất cả chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không?

Thỉnh nhân: Thưa tin.

Chủ lễ: Ông (bà, anh, chị, em, con) có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Thiên chúa giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Thỉnh nhân: Thưa tin.

e. Nghi lễ Rửa tội

Chủ lễ: Ƭ… tôi (cha) rửa cho ông (bà, anh, chị, em, con) Nhân danh Cha (đổ nước lần thứ nhất) và Con (đổ nước lần thứ hai) và Thánh Thần (đổ nước lần thứ ba).

4. Nghi lễ diễn ý

α. Xức dầu sau khoảng thời gian Rửa tội

Nếu vì nguyên nhân đặc biệt, việc cử hành bí tích Thêm sức tách rời khỏi bí tích Rửa tội, lúc đó, sau khoảng thời gian Rửa tội, chủ lễ xức dầu thánh (Chrisma) như đã quen, đọc một lần công thức sau đây trên người đã được Rửa tội.

Chủ lễ: Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa tất cả chúng ta, đã tái sinh ông (bà, anh, chị, em, con) bởi nước và Chúa Thánh Thần, đã giải thoát ông (bà, anh, chị, em, con) khỏi tội lỗi. Chính Người xức dầu cứu độ cho ông (bà, anh, chị, em, con) để sau khoảng thời gian nhập đoàn với dân Người, ông (bà, anh, chị, em, con) mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế cho đến cõi sống muôn đời.

Người đã được Rửa tội: Amen.

Sau đó, chủ lễ thinh lặng xức dầu thánh Ş.₵ trên đỉnh đầu người đã được Rửa tội.

ɓ. Mặc áo trắng

Chủ lễ: Ƭ… ông (bà, anh, chị, em, con) đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy ông (bà, anh, chị, em, con) hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước toà Đức Giêsu Kitô Chúa tất cả chúng ta, để ông (bà, anh, chị, em, con) được sống muôn đời.

Người đã được Rửa tội: Amen.

¢. Trao nến sáng

Chủ lễ (cầm lấy hoặc chạm đến nến Phục sinh nói): Người đỡ đầu hãy tiến lại trao đèn sáng cho người tân tòng.

Người đỡ đầu tiến lại thắp nến từ cây nến Phục sinh và trao cho người tân tòng.

Chủ lễ:Ông (bà, anh, chị, em, con) đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, ông (bà, anh, chị, em, con) hãy luôn luôn sống như con cháu sự sáng, để được vững bền trong đức tin, khi Chúa đến, ông (bà, anh, chị, em, con) xứng lẽ ra nghinh đón Người với toàn thể các Thánh trên trời.

Người đã được Rửa tội: Amen.

5. Cử hành Bí tích Thêm sức

Chủ lễ: Ƭ… ông (bà, anh, chị, em, con) đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người, giờ đây ông (bà, anh, chị, em, con) còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn ngập trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ Ngũ tuần, chính các tông đồ và các đấng kế vị lại ban cho những người đã được Rửa tội.

Vậy ông (bà, anh, chị, em, con), cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, ông (bà, anh, chị, em, con) làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến.

Xem Thêm  Đuông dừa là gì và Đuông dừa vì sao bị cấm - con duong bi an

Rồi chủ lễ chắp tay quay về phía giáo dân nói tiếp:

Chủ lễ: Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn ngập Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tòng đây, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho người tân tòng này nên vững mạnh, và xức dầu để người này nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Mọi người thinh lặng nguyện cầu trong giây lát. Đoạn chủ lễ đặt hai tay trên người chịu phép và đọc:

Chủ lễ: Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát tôi tớ Chúa khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người này; xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu; thần trí lo liệu và sức mạnh; thần trí suy biết và đạo đức; xin ban cho người này ơn kính sợ Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Toàn bộ: Amen.

Bấy giờ người chịu phép tiến đến trước mặt Chủ lễ. Còn người đỡ đầu đặt tay phải trên vai người chịu phép.

Chủ lễ nhúng đầu ngón tay cái vào dầu thánh Ş.₵ rồi ghi hình Thánh giá trên trán người chịu phép và nói:

Chủ lễ: Ƭ… hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

Thụ nhân: Amen.

Chủ lễ: Bình an của Chúa ở cùng ông (bà, anh, chị, em, con).

Thụ nhân: Và ở cùng Cha.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài thuc an cua rua

Cho rùa ăn tôm lột, món ăn yêu thích của rùa (feeding the turtle with peeled shrimp – its favotite)

 • Tác giả: Săn bắt và hái lượm
 • Ngày đăng: 2018-01-16
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8404 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ❔ What about this video:
  🏠 Please SUBSCRIBE my channel: 👉 https://goo.gl/WIvmb1
  💐 Thank you for watching my videos 💚.
  👀 View more videos: 👉 https://goo.gl/JCXYxX
  📞 My phone & Fb: https://goo.gl/kCDFWF
  ⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not sao chép video clips in any form).

  Music:
  1, Gaslamp Funworks của Kevin MacLeod được phê duyệt theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
  Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100826
  Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
  2, Jaunty Gumption của Kevin MacLeod được phê duyệt theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
  Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300017
  Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
  3, Bright Wish của Kevin MacLeod được phê duyệt theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
  Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100377
  Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
  4, Thump của Audionautix được phê duyệt theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
  Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
  5, As Ι Figure – Latinesque của Kevin MacLeod được phê duyệt theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
  Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100323
  Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
  6, We Wish You 𝓐 Merry Xmas của Audionautix được phê duyệt theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
  Nghệ sĩ: http://audionautix.com/
  7, Hidden Agenda của Kevin MacLeod được phê duyệt theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
  Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1200102
  Nghệ sĩ: http://incompetech.com/
  8, From Russia With Love
  9, Thump
  10, The Farmer In The Dell (Instrumental)

Kỹ thuật nuôi cua Biển bằng thức ăn công nghiệp

 • Tác giả: www.trungtamthuysantphcm.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5532 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Thức ăn rau củ cho rùa

 • Tác giả: phukienruacanh.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1506 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Phương pháp để Xác nhận Loại Thức ăn giành riêng cho Rùa

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1180 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp để Xác nhận Loại Thức ăn giành riêng cho Rùa. Rùa là loài vật nuôi tuyệt vời, nhưng việc chăm sóc chúng đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Rùa có cơ chế ăn phong phú bao gồm trái cây và rau quả cũng như sâu bọ, sâu bọ và cá. Để chăm sóc…

Thức Ăn Cho Rùa Cạn Cảnh Dành Cho Người Mới, Chế Độ Ăn Tốt Nhất Cho Rùa Cảnh Của Bạn

 • Tác giả: thietkebepviet.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7844 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhiều bạn trẻ hiện tại muốn sở hữu riêng cho mình một chú rùa cạn tận nơi như thú cưng nhưng vẫn chưa biết cách chăm sóc cũng như cho rùa cạn ăn gì, Và những chia sẻ dưới đây sẽ giúp cho tất cả chúng ta nắm vững về rùa cạn thì ăn gì

Ghé qua Hồ Con Rùa, đừng quên thưởng thức 5 món ăn vặt “ngon đỉnh”, giá chỉ từ 10k

 • Tác giả: eva.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8334 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ lâu, Hồ Con Rùa đã trở thành một thiên đường ăn vặt giành riêng cho thanh niên Sài Thành.

Kỷ niệm riêng của mỗi người – HOHOANKIEM.ORG

 • Tác giả: www.hohoankiem.org
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1696 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: HOHOANKIEM.ORG

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law