Hoả tiễn & Thiết bị cất cánhvàlt;br />
<br />
NGHIÊN CỨU GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆUvàlt;br />
TRONG TÊN LỬA ACCULAR VÀ EXTRAvàlt;br />
Lê Kỳ Biên1*, Phạm Thành Công1, Nguyễn Ngọc Thái1, Hoàng Thế Khanh2vàlt;br />
Tóm lược: Bài báo trình bày các kết quả tìm hiểu của nhóm Author so với việcvàlt;br />
truyền dữ liệu lên & xuống giữa thiết bị kiểm soát hoả tiễn với quả đạn hoả tiễnvàlt;br />
Accular & Extra trong tiến trình kiểm soát thực trạng kỹ thuật của các loại hoả tiễnvàlt;br />
này. Các dữ liệu được tìm hiểu bao gồm dữ liệu dạng số trên băng thông RSvàlt;br />
485, RS 422 & dữ liệu logic trên các đường tín hiệu.<br />
Keyword: Accular, Extra, RS 485, RS 422.<br />
<br />
1. ĐẶT VẤN ĐỀvàlt;br />
Hoả tiễn dẫn đường ACCULAR cùng với hoả tiễn EXTRA là hai thành phần của tổ hợpvàlt;br />
hoả tiễn phóng loạt LYNX – Sản phẩm của tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Israel [1], [2].<br />
Tổ hợp LYNX là một trong những loại hoả tiễn bảo vệ bãi biển tiên tiến nhất, hiện đại nhất. Cácvàlt;br />
thành phần trong hệ thống LYNX, xét về mặt điều khiển, chính yếu là các hệ thống tính toánvàlt;br />
kỹ thuật số & laptop chuyên dụng cầu kỳ. Các dạng dữ liệu thỏa thuận trong hệ thống nàyvàlt;br />
chính yếu là dạng số, trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đi sâu tìm hiểu giao thứcvàlt;br />
truyền dữ liệu giữa máy kiểm soát hoả tiễn với hoả tiễn thật, giản đồ logic của các tín hiệu lên vàvàlt;br />
xuống đạn hoả tiễn trong tiến trình kiểm soát, nhận xét & xác nhận thực trạng đạn hoả tiễn.<br />
2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆUvàlt;br />
BẰNG THỰC NGHIỆMvàlt;br />
Do các ebook được phía bạn phân phối chỉ có tính chất là chỉ dẫn, đào tạovàlt;br />
vận hành nên để có cơ thể định được giao thức truyền dữ liệu giữa thiết bị kiểm soát vàvàlt;br />
đạn hoả tiễn, bí quyết duy đặc biệt là phải tiến hành thử nghiệm, phối hợp với nghiên cứu lývàlt;br />
thuyết & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn. Mô hình thử nghiệm để xác nhận giao thứcvàlt;br />
truyền dữ liệu được trổ tài trong hình 1.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hình 1. Mô hình thử nghiệm xác nhận giao thức truyền dữ liệu.<br />
Trong số đó, thiết bị trích xuất thông tin là thiết bị do nhóm Author tự tìm hiểu, kiến trúcvàlt;br />
& chế tác, thiết bị này có thể hoạt động ở cơ chế “Listen” so với các giao thức truyềnvàlt;br />
RS232, RS485 & RS422 ở các vận tốc baud khác nhau cũng như các định dạng khungvàlt;br />
truyền khác nhau. Qua nhiều lần thử nghiệm, giao thức truyền dữ liệu giữa thiết bị kiểmvàlt;br />
tra & đạn hoả tiễn đã được xác nhận & được trình bày trong phần sau.<br />
3. GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BẮNvàlt;br />
VÀ QUẢ ĐẠN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TRAvàlt;br />
Trong công đoạn kiểm soát hoả tiễn, nguồn +30VDC được cấp trong suốt tiến trình, từ máyvàlt;br />
kiểm soát tới các hoả tiễn thông qua giắc phóng. Tiếp đến là tiến trình kiểm soát các thành phầnvàlt;br />
<br />
<br />
12 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”<br />
Tìm hiểu khoa học công nghệvàlt;br />
<br />
tính năng trên hoả tiễn như: Khối dẫn đường quán tính, khối laptop trên khoang, khốivàlt;br />
động cơ điều khiển cánh lái, ngòi nổ, khối định vị vệ tinh, nguồn pin nhiệt. Công cuộc kiểmvàlt;br />
tra được tiến hành bằng bộ dữ liệu trên đường RS 485 (ở hoả tiễn Accular), RS422 (ở hoả tiễnvàlt;br />
Extra) & một loạt các tín hiệu dạng xung, kết quả kiểm soát nêu ra hiện trạng của khối này;<br />
Tình trạng dòng ngắn mạch, dòng hở mạch, Bộ nhớ đệm của dòng sản phẩm tính trên hoả tiễn, bộ nhớ lưu trữ tạm củavàlt;br />
laptop (trên khoang), cảm ứng tiệm cận, hiện trạng ngòi nổ, băng thông thông giữa Cardvàlt;br />
điều khiển xung với laptop cất cánh, nguồn ngoài, pin nhiệt, kiểm soát xung tín hiệu, Antenvàlt;br />
trước mũi, Anten bên sườn & việc ăn nhập đồng hồ của khối định vị vệ tinh trên hoả tiễnvàlt;br />
Accular. Các kết quả này sẽ được đóng gói dữ liệu & truyền về thiết bị kiểm soát trên đườngvàlt;br />
truyền vi sai RS 485 (ở hoả tiễn Accular), RS422 (ở hoả tiễn Extra). Toàn bộ những tham số trênvàlt;br />
các giao thức truyền thông gồm vận tốc & định dạng khung dữ liệu là chưa biết.<br />
Qua tìm hiểu thống kê kiểm soát Hartware của các máy kiểm soát ACT (cho hoả tiễnvàlt;br />
Accular) & ERT (cho hoả tiễn Extra), có thể nhận biết rằng các thành phần trong máyvàlt;br />
kiểm soát đều là các sản phẩm thương mại; bộ chuyển hóa giao thức từ cổng tiếp nối USB của dòng sản phẩmvàlt;br />
tính chuyên dụng sang chuẩn RS422 hay RS485 là các bộ chuyển hóa cách ly quang họcvàlt;br />
USR402 & miRS485.<br />
Từ các thông số kỹ thuật cơ bản của các bộ chuyển hóa giao thức trên, có thể thấy rằng: cấuvàlt;br />
trúc khung dữ liệu là dạng cấu tạo phổ dụng, việc trích xuất & nghiên cứu cấu tạo đó làvàlt;br />
không quá cầu kỳ & có thể thực hiện được bằng các thiết bị thông thường cũng như ứngvàlt;br />
dụng các bí quyết toán học & suy luận logic. Qua tiến trình thu bắt dữ liệu ở toàn bộvàlt;br />
các vận tốc, sử dụng bí quyết suy luận ngoại trừ & toán xác suất đo đạc, phối hợp tạovàlt;br />
giả dữ liệu của hoả tiễn comment về máy kiểm soát, chúng tôi đã xác nhận được cấu tạovàlt;br />
khung dữ liệu dùng để giao tiếp như sau:<br />
– Cấu tạo khung dữ liệu: Cấu tạo của khung truyền dữ liệu trên băng thông RS 485vàlt;br />
& RS422 được cho trong hình 2.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hình 2. Cấu tạo khung truyền dữ liệu.<br />
Trong số đó: Start: Bit khởi động; 8 bit Data từ D0 đến D7; Parity: Bit chẵn/lẻ ở hoả tiễnvàlt;br />
Extra sử dụng cờ Odd, hoả tiễn Accular sử dụng cờ Even; Stop: Bit dừng.<br />
– Vận tốc trên băng thông RS 485, RS422: Do dải vận tốc dữ liệu trên băng thông cóvàlt;br />
thể nằm trong dải từ vài Kbps đến 10 Mbps [3] nên việc xác nhận thiết bị kiểm soát & tênvàlt;br />
lửa thỏa thuận với vận tốc bao nhiêu là rất khó nếu chỉ dựa vào dạng vật lý của tín hiệu. Sửvàlt;br />
dụng bí quyết ngoại trừ dựa vào bộ số liệu nhận được ở các vận tốc, độ dài đường dây cápvàlt;br />
(15 mét), độ hợp lý về cấu tạo bộ dữ liệu ở các vận tốc… nhận biết rằng, xác suất vận tốcvàlt;br />
sử dụng 90% rơi vào 3 vận tốc: 115200, 14400, 19200. Để xác nhận bộ dữ liệu nào là chínhvàlt;br />
xác, cần phải thử từng bộ số liệu một. Qua tiến trình thực nghiệm có thể nhận biết rằngvàlt;br />
máy kiểm soát đã phản ứng tốt với các bộ số liệu ở vận tốc 115200 Kbps.<br />
Byte Byte Byte Byte Byte Byte Bytevàlt;br />
Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4vàlt;br />
5 6 7 8 9 10 11vàlt;br />
Hướng Thứ tự Số hiệu phòng ban trên tên Bài viết thắc mắc kiểm soát CKvàlt;br />
truyền khung lửa được hỏi kiểm soátvàlt;br />
Hình 3. Cấu tạo thắc mắc từ máy ACT.<br />
<br />
<br />
Báo chí Tìm hiểu khách hàngvàamp;CN quân sự, Số 53, 02 – 2018 13vàlt;br />
Hoả tiễn & Thiết bị cất cánhvàlt;br />
<br />
Dựa vào bộ dữ liệu nhận về & các thông số kỹ thuật đã xác nhận được ở trên, có cơ thể địnhvàlt;br />
được cấu tạo bộ dữ liệu ở máy kiểm soát ACT & hoả tiễn Accular gồm 20 khung dữ liệu,<br />
khung trước nhất & khung chấm dứt đều là 0x41 0x42 0x43 theo mã ASCII là ABC đánh dấuvàlt;br />
& nhắc nhở cho hoả tiễn biết khi khởi đầu & chấm dứt tiến trình kiểm soát. Cấu tạo cácvàlt;br />
khung hỏi kế tiếp là khung lệnh gồm 11 Byte như trong hình 3.<br />
Dựa vào cấu tạo dữ liệu nêu trên & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn, có thể xây dựng lạivàlt;br />
lưu đồ thuật toán cho toàn thể tiến trình kiểm soát của dòng sản phẩm kiểm soát ACT như sau:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hình 4. Thuật toán truyền dữ liệu của dòng sản phẩm ACT.<br />
Câu giải đáp từ hoả tiễn Accular có cấu tạo (hình 5) là một bảng 3 hàng 14 cột với tổngvàlt;br />
khung dữ liệu là 42 Byte, Byte trước nhất của cột trước nhất chỉ hướng truyền, Byte kế tiếpvàlt;br />
là số thứ tự khung kể từ câu giải đáp trước nhất của phiên làm việc trước nhất cho tới khi tắt máyvàlt;br />
kiểm soát, 4 Byte kế tiếp của đưa thông tin về định danh các phòng ban trong hoả tiễnvàlt;br />
tương ứng với thắc mắc từ máy kiểm soát.<br />
Hướng Số thứ tự 4 byte định danh bộ 35 byte thông tin về trạng CKvàlt;br />
truyền khung phận trong hoả tiễn trả thái từng phòng ban cấu thànhvàlt;br />
lời máy kiểm soátvàlt;br />
Hình 5. Cấu tạo câu giải đáp từ hoả tiễn Accular.<br />
<br />
<br />
14 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”<br />
Tìm hiểu khoa học công nghệvàlt;br />
<br />
Cũng giống như vậy, nghiên cứu câu giải đáp từ hoả tiễn Accular có thể xây dựng lại lưu đồvàlt;br />
thuật toán cho toàn thể tiến trình giải đáp của hoả tiễn Accular như sau:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hình 6. Thuật toán truyền dữ liệu của hoả tiễn Accular.<br />
<br />
Các bước nghiên cứu & thăm dò so với máy kiểm soát ERT với đạn hoả tiễn Extra cũngvàlt;br />
được thực hiện cũng giống như trên. Cấu tạo bộ dữ liệu thắc mắc từ máy kiểm soát ERT đượcvàlt;br />
nêu ra trên hình 6 dưới đây:<br />
<br />
Byte 1 Byte Byte 3 Byte 4 Byte Byte Byte Byte Bytevàlt;br />
2 5 6 7 8 9vàlt;br />
Hướng truyền Số hiệu phòng ban trên tên Bài viết thắc mắc kiểm soátvàlt;br />
lửa được hỏi kiểm soátvàlt;br />
Hình 7. Cấu tạo thắc mắc từ máy ERT.<br />
<br />
Dựa vào cấu tạo dữ liệu nêu trên & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn, có thể xây dựng lạivàlt;br />
lưu đồ thuật toán cho toàn thể tiến trình kiểm soát của dòng sản phẩm kiểm soát ERT như hình 8:<br />
<br />
<br />
Báo chí Tìm hiểu khách hàngvàamp;CN quân sự, Số 53, 02 – 2018 15vàlt;br />
Hoả tiễn & Thiết bị cất cánhvàlt;br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hình 8. Thuật toán truyền dữ liệu của dòng sản phẩm ERT.<br />
Câu giải đáp từ hoả tiễn Extra có cấu tạo là một bảng 10 hàng 14 cột với tổng khung dữvàlt;br />
liệu là 140 Byte, 2 Byte trước nhất của cột trước nhất chỉ hướng truyền (từ hoả tiễn về máy kiểmvàlt;br />
tra), 6 Byte kế tiếp của dòng đầu tiên đưa thông tin về định danh các bộ phần trong tênvàlt;br />
lửa tương ứng với thắc mắc từ máy kiểm soát, 2 Byte cuối cùng là Byte checksum kiểm soátvàlt;br />
lỗi bit trên băng thông. Cấu tạo rõ ràng và cụ thể được nêu ra trên hình 9 dưới đây:<br />
2 byte hướng 6 byte định danh phòng ban trong 130 byte đưa thông tin về 2 bytevàlt;br />
truyền hoả tiễn giải đáp máy kiểm soát hiện trạng từng phòng ban cấu CKvàlt;br />
thànhvàlt;br />
Hình 9. Cấu tạo câu giải đáp từ hoả tiễn Extra.<br />
So với hoả tiễn Extra, logic làm việc như sau: Sau khoảng thời gian được cấp nguồn từ máy kiểm soát,<br />
các phòng ban trong hoả tiễn khởi động & tự kiểm soát các tham số, sau đó báo về laptopvàlt;br />
hàng không (FCA) trên hoả tiễn, sau thời điểm có đủ tham số của các thành phần, FCA mới gửivàlt;br />
khung dữ liệu về máy kiểm soát trước, máy kiểm soát công nhận khung đúng & các giá trịvàlt;br />
trong khung tốt, lúc đó, tiến trình hỏi đáp mới khởi đầu theo công cuộc máy kiểm soát hỏi, tênvàlt;br />
lửa giải đáp. Dựa vào cấu tạo dữ liệu nêu trên & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn, có thể xâyvàlt;br />
dựng lại lưu đồ thuật toán cho toàn thể tiến trình giải đáp của hoả tiễn Extra như hình 10.<br />
Ngoài bộ dữ liệu trên, tiến trình kiểm soát đạn hoả tiễn còn sử dụng một số loại tín hiệuvàlt;br />
logic & được phân nhóm như sau:<br />
– Nhóm tín hiệu từ hoả tiễn về máy kiểm soát: mức +30V (Biểu hiện hoả tiễn, Biểu hiện ngắnvàlt;br />
mạch, hở mạch trong hoả tiễn), mức 3.3V (tín hiệu ăn nhập đồng hồ thời gian trong khối địnhvàlt;br />
vị vệ tinh GPS (Extra), GNSS (Accular); tín hiệu ăn nhập dữ liệu định vị vệ tinh)<br />
– Nhóm tín hiệu từ thiết bị kiểm soát tới hoả tiễn: mức +30V (tín hiệu nguồn cho từng bộvàlt;br />
phận), mức 3.3V tín hiệu ăn nhập đồng hồ định vị vệ tinh trong máy kiểm soát.<br />
<br />
<br />
16 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”<br />
Tìm hiểu khoa học công nghệvàlt;br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hình 10. Thuật toán truyền dữ liệu của hoả tiễn Extra.<br />
Qua thăm dò nhận biết các tín hiệu +30 VDC là nguồn cấp từ thiết bị kiểm soát tới tênvàlt;br />
lửa, hay các thành phần riêng rẽ trong hoả tiễn; Ở hướng trái lại, hoả tiễn cũng tạo nên các tínvàlt;br />
hiệu để trổ tài: sự có mặt của hoả tiễn, sự ngắn hay hở mạch của các phòng ban trong hoả tiễn.<br />
Qua thăm dò thống kê, nhận biết rằng, khi toàn thể hoả tiễn khởi động trong suốt tiến trìnhvàlt;br />
kiểm kiểm soát, hoả tiễn tiêu hao dòng từ 0,8 – 1,2 Ampe. Nếu ngoài dải này, mau chóng máyvàlt;br />
kiểm soát sẽ báo lỗi Test Current. So với các tín hiệu ăn nhập đồng hồ thời gian trên bộvàlt;br />
định vị vệ tinh, xung vuông mức 3.3V hiện ra trên các chân với xung vuông độ rộngvàlt;br />
1ms, chu kỳ 1s, hoặc xung vuông độ rộng 999 ms chu kỳ 1ms.<br />
Các tín hiệu ăn nhập dữ liệu định vị vệ tinh hiện ra trên chân R & T giắc J1 mức 3.3vàlt;br />
V có dạng xung vuông, khởi đầu khi công nhận xong thắc mắc & chấm dứt khi chấm dứt câu trảvàlt;br />
lời, hình ảnh tín hiệu này thu dược như sau:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Hình 11. Dạng & thực tiễn đo được tín hiệu ăn nhập dữ liệu định vị vệ tinhvàlt;br />
của dòng sản phẩm kiểm soát & hoả tiễn.<br />
<br />
<br />
Báo chí Tìm hiểu khách hàngvàamp;CN quân sự, Số 53, 02 – 2018 17vàlt;br />
Hoả tiễn & Thiết bị cất cánhvàlt;br />
<br />
Các tín hiệu này về thời gian ăn nhập với các khung dữ liệu hiện ra trên đườngvàlt;br />
truyền, không những thế trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi chỉ chăm chú vào giao thức & cấuvàlt;br />
trúc dữ liệu thỏa thuận giữa máy kiểm soát ACT với hoả tiễn Accular, máy kiểm soát ERT vớivàlt;br />
hoả tiễn Extra.<br />
4. KẾT LUẬNvàlt;br />
Qua các kết quả tìm hiểu & thăm dò trên đây có thể nhận biết rằng, trong các hệvàlt;br />
thống vũ khí hiện đại ngày nay, hầu hết các thiết bị thành phần đã được số hóa. Việc truyềnvàlt;br />
các số liệu giữa các thiết bị đó luôn được thực hiện theo các chuẩn quốc tế phổ biến, tuyvàlt;br />
nhiên, trong các trường hợp rõ ràng và cụ thể thì việc ứng dụng thực tiễn luôn có sự độc đáo khẳng định,<br />
việc tìm hiểu, xác nhận rõ ràng và cụ thể các đặc tính đó giúp chớp lấy được các thuật toán điềuvàlt;br />
khiển trong hệ thống & chuyên sâu khả năng tự sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho các hệvàlt;br />
thống vũ khí này, giảm sự lệ thuộc vào các Chuyên Viên nước ngoài. Song song, việc nắmvàlt;br />
bắt được hoạt động rõ ràng và cụ thể của từng thành phần trong hệ thống cũng là một trong các điềuvàlt;br />
kiện thuận tiện cho việc tôn tạo, thay thế các thành phần trong hệ thống.<br />
TÀI LIỆU THAM KHẢOvàlt;br />
[1]. Israel Military Industries. “Accular Missile Tester Operational and Maintenancevàlt;br />
Manual”. 2013.<br />
[2]. Israel Military Industries. “Accular Missile Tester Operational and Maintenancevàlt;br />
Manual”. 2013.<br />
[3]. American Dynamics, “RS-422/RS-485 Communications Protocol”.<br />
[4]. Боевая машина 9А34МЛ – ПРОТОКОЛ №7 – Стыковка блока электроникиvàlt;br />
изделия 9М340 с ЦВМ изделия 9А34МЛ.<br />
[5]. Quân chủng Hải Quân. “Quy trình kỹ thuật kiểm tra tên lửa Accular” . 2013.<br />
[6]. Quân chủng Hải Quân. “Quy trình kỹ thuật kiểm tra tên lửa Extra” . 2013.<br />
ABSTRACTvàlt;br />
STUDYING THE DATA PROTOCOL IN PALMA ANTI-AIR CRAFT MISSILEvàlt;br />
AND ARTILLERY SYSTEMvàlt;br />
In the paper, the results on the data exchange protocol between the testervàlt;br />
equipment and the missile Accular and Extra missile system during a check processvàlt;br />
are presented. Studied data include digital data on RS485, RS422 communicationvàlt;br />
lines and logic data on signal lines.<br />
Keywords: Missile, Accular, Extra, RS 485, RS 422.<br />
<br />
Nhận bài ngày 31 tháng 5 năm 2017vàlt;br />
Hoàn thành ngày 19 tháng 6 năm 2017vàlt;br />
Đồng ý đăng ngày 26 tháng 02 năm 2018vàlt;br />
<br />
<br />
<br />
Địa chỉ: 1 Viện Điện tử, Viện Khoa học & Công nghệ quân sự;<br />
2vàlt;br />
Viện Hoả tiễn, Viện Khoa học & Công nghệ quân sự.<br />
*<br />
Thư điện tử: lekybien@gmail.com.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
18 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”<br />

Xem Thêm  Tìm hiểu nhật thực là gì? xảy ra khi nào? Nhật thực toàn phần và nhật thực 1 phần

Hoả tiễn & Thiết bị cất cánh

NGHIÊN CỨU GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU
TRONG TÊN LỬA ACCULAR VÀ EXTRA
Lê Kỳ Biên1*, Phạm Thành Công1, Nguyễn Ngọc Thái1, Hoàng Thế Khanh2
Tóm lược: Bài báo trình bày các kết quả tìm hiểu của nhóm Author so với việc
truyền dữ liệu lên & xuống giữa thiết bị kiểm soát hoả tiễn với quả đạn hoả tiễn
Accular & Extra trong tiến trình kiểm soát thực trạng kỹ thuật của các loại hoả tiễn
này. Các dữ liệu được tìm hiểu bao gồm dữ liệu dạng số trên băng thông RS
485, RS 422 & dữ liệu logic trên các đường tín hiệu.
Keyword: Accular, Extra, RS 485, RS 422.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoả tiễn dẫn đường ACCULAR cùng với hoả tiễn EXTRA là hai thành phần của tổ hợp
hoả tiễn phóng loạt LYNX – Sản phẩm của tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Israel [1], [2].
Tổ hợp LYNX là một trong những loại hoả tiễn bảo vệ bãi biển tiên tiến nhất, hiện đại nhất. Các
thành phần trong hệ thống LYNX, xét về mặt điều khiển, chính yếu là các hệ thống tính toán
kỹ thuật số & laptop chuyên dụng cầu kỳ. Các dạng dữ liệu thỏa thuận trong hệ thống này
chính yếu là dạng số, trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi đi sâu tìm hiểu giao thức
truyền dữ liệu giữa máy kiểm soát hoả tiễn với hoả tiễn thật, giản đồ logic của các tín hiệu lên &
xuống đạn hoả tiễn trong tiến trình kiểm soát, nhận xét & xác nhận thực trạng đạn hoả tiễn.
2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU
BẰNG THỰC NGHIỆM
Do các ebook được phía bạn phân phối chỉ có tính chất là chỉ dẫn, đào tạo
vận hành nên để có cơ thể định được giao thức truyền dữ liệu giữa thiết bị kiểm soát &
đạn hoả tiễn, bí quyết duy đặc biệt là phải tiến hành thử nghiệm, phối hợp với nghiên cứu lý
thuyết & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn. Mô hình thử nghiệm để xác nhận giao thức
truyền dữ liệu được trổ tài trong hình 1.

Xem Thêm  Vì sao Việt Nam cần nâng cấp tên lửa phòng không S-300PMU1?

Hình 1. Mô hình thử nghiệm xác nhận giao thức truyền dữ liệu.
Trong số đó, thiết bị trích xuất thông tin là thiết bị do nhóm Author tự tìm hiểu, kiến trúc
& chế tác, thiết bị này có thể hoạt động ở cơ chế “Listen” so với các giao thức truyền
RS232, RS485 & RS422 ở các vận tốc baud khác nhau cũng như các định dạng khung
truyền khác nhau. Qua nhiều lần thử nghiệm, giao thức truyền dữ liệu giữa thiết bị kiểm
tra & đạn hoả tiễn đã được xác nhận & được trình bày trong phần sau.
3. GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BẮN
VÀ QUẢ ĐẠN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TRA
Trong công đoạn kiểm soát hoả tiễn, nguồn +30VDC được cấp trong suốt tiến trình, từ máy
kiểm soát tới các hoả tiễn thông qua giắc phóng. Tiếp đến là tiến trình kiểm soát các thành phần

12 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”
Tìm hiểu khoa học công nghệ

tính năng trên hoả tiễn như: Khối dẫn đường quán tính, khối laptop trên khoang, khối
động cơ điều khiển cánh lái, ngòi nổ, khối định vị vệ tinh, nguồn pin nhiệt. Công cuộc kiểm
tra được tiến hành bằng bộ dữ liệu trên đường RS 485 (ở hoả tiễn Accular), RS422 (ở hoả tiễn
Extra) & một loạt các tín hiệu dạng xung, kết quả kiểm soát nêu ra hiện trạng của khối này;
Tình trạng dòng ngắn mạch, dòng hở mạch, Bộ nhớ đệm của dòng sản phẩm tính trên hoả tiễn, bộ nhớ lưu trữ tạm của
laptop (trên khoang), cảm ứng tiệm cận, hiện trạng ngòi nổ, băng thông thông giữa Card
điều khiển xung với laptop cất cánh, nguồn ngoài, pin nhiệt, kiểm soát xung tín hiệu, Anten
trước mũi, Anten bên sườn & việc ăn nhập đồng hồ của khối định vị vệ tinh trên hoả tiễn
Accular. Các kết quả này sẽ được đóng gói dữ liệu & truyền về thiết bị kiểm soát trên đường
truyền vi sai RS 485 (ở hoả tiễn Accular), RS422 (ở hoả tiễn Extra). Toàn bộ những tham số trên
các giao thức truyền thông gồm vận tốc & định dạng khung dữ liệu là chưa biết.
Qua tìm hiểu thống kê kiểm soát Hartware của các máy kiểm soát ACT (cho hoả tiễn
Accular) & ERT (cho hoả tiễn Extra), có thể nhận biết rằng các thành phần trong máy
kiểm soát đều là các sản phẩm thương mại; bộ chuyển hóa giao thức từ cổng tiếp nối USB của dòng sản phẩm
tính chuyên dụng sang chuẩn RS422 hay RS485 là các bộ chuyển hóa cách ly quang học
USR402 & miRS485.
Từ các thông số kỹ thuật cơ bản của các bộ chuyển hóa giao thức trên, có thể thấy rằng: cấu
trúc khung dữ liệu là dạng cấu tạo phổ dụng, việc trích xuất & nghiên cứu cấu tạo đó là
không quá cầu kỳ & có thể thực hiện được bằng các thiết bị thông thường cũng như ứng
dụng các bí quyết toán học & suy luận logic. Qua tiến trình thu bắt dữ liệu ở toàn bộ
các vận tốc, sử dụng bí quyết suy luận ngoại trừ & toán xác suất đo đạc, phối hợp tạo
giả dữ liệu của hoả tiễn comment về máy kiểm soát, chúng tôi đã xác nhận được cấu tạo
khung dữ liệu dùng để giao tiếp như sau:
– Cấu tạo khung dữ liệu: Cấu tạo của khung truyền dữ liệu trên băng thông RS 485
& RS422 được cho trong hình 2.

Hình 2. Cấu tạo khung truyền dữ liệu.
Trong số đó: Start: Bit khởi động; 8 bit Data từ D0 đến D7; Parity: Bit chẵn/lẻ ở hoả tiễn
Extra sử dụng cờ Odd, hoả tiễn Accular sử dụng cờ Even; Stop: Bit dừng.
– Vận tốc trên băng thông RS 485, RS422: Do dải vận tốc dữ liệu trên băng thông có
thể nằm trong dải từ vài Kbps đến 10 Mbps [3] nên việc xác nhận thiết bị kiểm soát & tên
lửa thỏa thuận với vận tốc bao nhiêu là rất khó nếu chỉ dựa vào dạng vật lý của tín hiệu. Sử
dụng bí quyết ngoại trừ dựa vào bộ số liệu nhận được ở các vận tốc, độ dài đường dây cáp
(15 mét), độ hợp lý về cấu tạo bộ dữ liệu ở các vận tốc… nhận biết rằng, xác suất vận tốc
sử dụng 90% rơi vào 3 vận tốc: 115200, 14400, 19200. Để xác nhận bộ dữ liệu nào là chính
xác, cần phải thử từng bộ số liệu một. Qua tiến trình thực nghiệm có thể nhận biết rằng
máy kiểm soát đã phản ứng tốt với các bộ số liệu ở vận tốc 115200 Kbps.
Byte Byte Byte Byte Byte Byte Byte
Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4
5 6 7 8 9 10 11
Hướng Thứ tự Số hiệu phòng ban trên tên Bài viết thắc mắc kiểm soát CK
truyền khung lửa được hỏi kiểm soát
Hình 3. Cấu tạo thắc mắc từ máy ACT.

Báo chí Tìm hiểu khách hàngvàamp;CN quân sự, Số 53, 02 – 2018 13
Hoả tiễn & Thiết bị cất cánh

Dựa vào bộ dữ liệu nhận về & các thông số kỹ thuật đã xác nhận được ở trên, có cơ thể định
được cấu tạo bộ dữ liệu ở máy kiểm soát ACT & hoả tiễn Accular gồm 20 khung dữ liệu,
khung trước nhất & khung chấm dứt đều là 0x41 0x42 0x43 theo mã ASCII là ABC đánh dấu
& nhắc nhở cho hoả tiễn biết khi khởi đầu & chấm dứt tiến trình kiểm soát. Cấu tạo các
khung hỏi kế tiếp là khung lệnh gồm 11 Byte như trong hình 3.
Dựa vào cấu tạo dữ liệu nêu trên & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn, có thể xây dựng lại
lưu đồ thuật toán cho toàn thể tiến trình kiểm soát của dòng sản phẩm kiểm soát ACT như sau:

Xem Thêm  Vũ trụ và các hành tinh trong Hệ Mặt Trời bằng tiếng Anh – m360.vn

Hình 4. Thuật toán truyền dữ liệu của dòng sản phẩm ACT.
Câu giải đáp từ hoả tiễn Accular có cấu tạo (hình 5) là một bảng 3 hàng 14 cột với tổng
khung dữ liệu là 42 Byte, Byte trước nhất của cột trước nhất chỉ hướng truyền, Byte kế tiếp
là số thứ tự khung kể từ câu giải đáp trước nhất của phiên làm việc trước nhất cho tới khi tắt máy
kiểm soát, 4 Byte kế tiếp của đưa thông tin về định danh các phòng ban trong hoả tiễn
tương ứng với thắc mắc từ máy kiểm soát.
Hướng Số thứ tự 4 byte định danh bộ 35 byte thông tin về trạng CK
truyền khung phận trong hoả tiễn trả thái từng phòng ban cấu thành
lời máy kiểm soát
Hình 5. Cấu tạo câu giải đáp từ hoả tiễn Accular.

14 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”
Tìm hiểu khoa học công nghệ

Cũng giống như vậy, nghiên cứu câu giải đáp từ hoả tiễn Accular có thể xây dựng lại lưu đồ
thuật toán cho toàn thể tiến trình giải đáp của hoả tiễn Accular như sau:

Hình 6. Thuật toán truyền dữ liệu của hoả tiễn Accular.

Các bước nghiên cứu & thăm dò so với máy kiểm soát ERT với đạn hoả tiễn Extra cũng
được thực hiện cũng giống như trên. Cấu tạo bộ dữ liệu thắc mắc từ máy kiểm soát ERT được
nêu ra trên hình 6 dưới đây:

Byte 1 Byte Byte 3 Byte 4 Byte Byte Byte Byte Byte
2 5 6 7 8 9
Hướng truyền Số hiệu phòng ban trên tên Bài viết thắc mắc kiểm soát
lửa được hỏi kiểm soát
Hình 7. Cấu tạo thắc mắc từ máy ERT.

Dựa vào cấu tạo dữ liệu nêu trên & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn, có thể xây dựng lại
lưu đồ thuật toán cho toàn thể tiến trình kiểm soát của dòng sản phẩm kiểm soát ERT như hình 8:

Báo chí Tìm hiểu khách hàngvàamp;CN quân sự, Số 53, 02 – 2018 15
Hoả tiễn & Thiết bị cất cánh

Hình 8. Thuật toán truyền dữ liệu của dòng sản phẩm ERT.
Câu giải đáp từ hoả tiễn Extra có cấu tạo là một bảng 10 hàng 14 cột với tổng khung dữ
liệu là 140 Byte, 2 Byte trước nhất của cột trước nhất chỉ hướng truyền (từ hoả tiễn về máy kiểm
tra), 6 Byte kế tiếp của dòng đầu tiên đưa thông tin về định danh các bộ phần trong tên
lửa tương ứng với thắc mắc từ máy kiểm soát, 2 Byte cuối cùng là Byte checksum kiểm soát
lỗi bit trên băng thông. Cấu tạo rõ ràng và cụ thể được nêu ra trên hình 9 dưới đây:
2 byte hướng 6 byte định danh phòng ban trong 130 byte đưa thông tin về 2 byte
truyền hoả tiễn giải đáp máy kiểm soát hiện trạng từng phòng ban cấu CK
thành
Hình 9. Cấu tạo câu giải đáp từ hoả tiễn Extra.
So với hoả tiễn Extra, logic làm việc như sau: Sau khoảng thời gian được cấp nguồn từ máy kiểm soát,
các phòng ban trong hoả tiễn khởi động & tự kiểm soát các tham số, sau đó báo về laptop
hàng không (FCA) trên hoả tiễn, sau thời điểm có đủ tham số của các thành phần, FCA mới gửi
khung dữ liệu về máy kiểm soát trước, máy kiểm soát công nhận khung đúng & các giá trị
trong khung tốt, lúc đó, tiến trình hỏi đáp mới khởi đầu theo công cuộc máy kiểm soát hỏi, tên
lửa giải đáp. Dựa vào cấu tạo dữ liệu nêu trên & quy trình kiểm soát đạn hoả tiễn, có thể xây
dựng lại lưu đồ thuật toán cho toàn thể tiến trình giải đáp của hoả tiễn Extra như hình 10.
Ngoài bộ dữ liệu trên, tiến trình kiểm soát đạn hoả tiễn còn sử dụng một số loại tín hiệu
logic & được phân nhóm như sau:
– Nhóm tín hiệu từ hoả tiễn về máy kiểm soát: mức +30V (Biểu hiện hoả tiễn, Biểu hiện ngắn
mạch, hở mạch trong hoả tiễn), mức 3.3V (tín hiệu ăn nhập đồng hồ thời gian trong khối định
vị vệ tinh GPS (Extra), GNSS (Accular); tín hiệu ăn nhập dữ liệu định vị vệ tinh)
– Nhóm tín hiệu từ thiết bị kiểm soát tới hoả tiễn: mức +30V (tín hiệu nguồn cho từng bộ
phận), mức 3.3V tín hiệu ăn nhập đồng hồ định vị vệ tinh trong máy kiểm soát.

16 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”
Tìm hiểu khoa học công nghệ

Hình 10. Thuật toán truyền dữ liệu của hoả tiễn Extra.
Qua thăm dò nhận biết các tín hiệu +30 VDC là nguồn cấp từ thiết bị kiểm soát tới tên
lửa, hay các thành phần riêng rẽ trong hoả tiễn; Ở hướng trái lại, hoả tiễn cũng tạo nên các tín
hiệu để trổ tài: sự có mặt của hoả tiễn, sự ngắn hay hở mạch của các phòng ban trong hoả tiễn.
Qua thăm dò thống kê, nhận biết rằng, khi toàn thể hoả tiễn khởi động trong suốt tiến trình
kiểm kiểm soát, hoả tiễn tiêu hao dòng từ 0,8 – 1,2 Ampe. Nếu ngoài dải này, mau chóng máy
kiểm soát sẽ báo lỗi Test Current. So với các tín hiệu ăn nhập đồng hồ thời gian trên bộ
định vị vệ tinh, xung vuông mức 3.3V hiện ra trên các chân với xung vuông độ rộng
1ms, chu kỳ 1s, hoặc xung vuông độ rộng 999 ms chu kỳ 1ms.
Các tín hiệu ăn nhập dữ liệu định vị vệ tinh hiện ra trên chân R & T giắc J1 mức 3.3
V có dạng xung vuông, khởi đầu khi công nhận xong thắc mắc & chấm dứt khi chấm dứt câu trả
lời, hình ảnh tín hiệu này thu dược như sau:

Hình 11. Dạng & thực tiễn đo được tín hiệu ăn nhập dữ liệu định vị vệ tinh
của dòng sản phẩm kiểm soát & hoả tiễn.

Báo chí Tìm hiểu khách hàngvàamp;CN quân sự, Số 53, 02 – 2018 17
Hoả tiễn & Thiết bị cất cánh

Các tín hiệu này về thời gian ăn nhập với các khung dữ liệu hiện ra trên đường
truyền, không những thế trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi chỉ chăm chú vào giao thức & cấu
trúc dữ liệu thỏa thuận giữa máy kiểm soát ACT với hoả tiễn Accular, máy kiểm soát ERT với
hoả tiễn Extra.
4. KẾT LUẬN
Qua các kết quả tìm hiểu & thăm dò trên đây có thể nhận biết rằng, trong các hệ
thống vũ khí hiện đại ngày nay, hầu hết các thiết bị thành phần đã được số hóa. Việc truyền
các số liệu giữa các thiết bị đó luôn được thực hiện theo các chuẩn quốc tế phổ biến, tuy
nhiên, trong các trường hợp rõ ràng và cụ thể thì việc ứng dụng thực tiễn luôn có sự độc đáo khẳng định,
việc tìm hiểu, xác nhận rõ ràng và cụ thể các đặc tính đó giúp chớp lấy được các thuật toán điều
khiển trong hệ thống & chuyên sâu khả năng tự sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho các hệ
thống vũ khí này, giảm sự lệ thuộc vào các Chuyên Viên nước ngoài. Song song, việc nắm
bắt được hoạt động rõ ràng và cụ thể của từng thành phần trong hệ thống cũng là một trong các điều
kiện thuận tiện cho việc tôn tạo, thay thế các thành phần trong hệ thống.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Israel Military Industries. “Accular Missile Tester Operational and Maintenance
Manual”. 2013.
[2]. Israel Military Industries. “Accular Missile Tester Operational and Maintenance
Manual”. 2013.
[3]. American Dynamics, “RS-422/RS-485 Communications Protocol”.
[4]. Боевая машина 9А34МЛ – ПРОТОКОЛ №7 – Стыковка блока электроники
изделия 9М340 с ЦВМ изделия 9А34МЛ.
[5]. Quân chủng Hải Quân. “Quy trình kỹ thuật kiểm tra tên lửa Accular” . 2013.
[6]. Quân chủng Hải Quân. “Quy trình kỹ thuật kiểm tra tên lửa Extra” . 2013.
ABSTRACT
STUDYING THE DATA PROTOCOL IN PALMA ANTI-AIR CRAFT MISSILE
AND ARTILLERY SYSTEM
In the paper, the results on the data exchange protocol between the tester
equipment and the missile Accular and Extra missile system during a check process
are presented. Studied data include digital data on RS485, RS422 communication
lines and logic data on signal lines.
Keywords: Missile, Accular, Extra, RS 485, RS 422.

Nhận bài ngày 31 tháng 5 năm 2017
Hoàn thành ngày 19 tháng 6 năm 2017
Đồng ý đăng ngày 26 tháng 02 năm 2018

Địa chỉ: 1 Viện Điện tử, Viện Khoa học & Công nghệ quân sự;
2
Viện Hoả tiễn, Viện Khoa học & Công nghệ quân sự.
*
Thư điện tử: lekybien@gmail.com.

18 L. K. Biên, …, H. T. Khanh, “Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu … Accular và Extra.”

By ads_law

Trả lời