Sống trên đời phải có tấm chân tình lương thiện & tạo nhiều phúc đức, vì luật nhân quả luân hồi luôn hiện có trong đời sống muôn kiếp của tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta làm ác sẽ gặp ác, làm thiện sẽ được thiện lành, gieo nhân nào thì nhận quả đó. Bây giờ lamnguoi.net xin chia sẻ với độc giả nội dung nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người để độc giả hiểu biết về thập nhị nhân duyên, tức 12 nhân duyên.

Nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người

I. Luật nhân quả kiếp luân hồi 12 nhân duyên

Nhân quả luôn hiện có trong đời sống của tất cả chúng ta mỗi ngày, đây là sự thật mà tất cả chúng ta phải luôn luôn hiểu & làm nhiều điều tốt lành. Gieo nhân nào thì sẽ nhận quả đó, trong đời sống hiện thời tất cả chúng ta đang thọ nhận cái Quả vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau là do tất cả chúng ta gieo Nhân làm khổ người hay đưa hạnh phúc đến cho người từ đời trước. & cái Quả trong hiện thời đời này, còn nếu như không tu tập sửa chữa thì nó chính là cái Nhân để trổ Quả cho tất cả chúng ta nhận trong tương lai. Con người cứ như vậy tương tục mãi không ngừng hết đời này qua đời khác theo nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người, vòng luân hồi mười hai mắt xích.

 Từ điểm này tất cả chúng ta biết rằng con người chào đời từ Nhân Quả & không phải chỉ sống một đời trong hiện thời này, mà đã trải qua nhiều đời trong dĩ vãng & trong tương lai còn nối tiếp nhiều cuộc đời khác. Như thế chết là bỏ thân hiện thời trong đời này để có thân mới trong đời sống tiếp theo. Nói cách khác sống là thay thân cũ của đời trước để có thân mới trong đời này. Với con mắt của bậc trí tuệ thì con người của đời này & con người của đời sau không phải là một mà cũng không phải là hai. Theo nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người thì khi con người chết thì ngũ uẩn tan rã, thân tứ đại đất, nước, gió, lửa trở về với tứ đại, còn nghiệp thức thì tiếp tục bám theo tử thức. Nó chính là nghiệp lực tác động, dẫn dắt tử thức đi tái sanh.

Xem Thêm  Công dụng tuyệt vời của cà chua bi đối với sức khỏe - caà chua bi

II. Thập nhị nhân duyên & vòng luân hồi của đời người

Trước khi đi vào khám phá thuyết Thập nhị nhân duyên, tức là 12 nhân duyên, nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người thì tất cả chúng ta hãy cùng lamnguoi.net khám phá về nhân duyên. Thế nào là Nhân Duyên? Nhân là nguyên nhân, là cái Nhân chính trực tiếp sanh ra vật khác.

Thí dụ như hạt mè là Nhân trực tiếp sanh ra cây mè, hạt đậu là Nhân trực tiếp sanh ra cây đậu. Duyên là sự trợ duyên, chỉ cho những vật có tính cách phụ trợ trực tiếp hay gián tiếp cho Nhân thành hình. Thí dụ như đất, nước, phân bón, ánh sáng mặt trời & sự chăm chút của người làm vườn. Những thứ này đã trợ duyên, trợ giúp cho các hạt nêu trên nẩy mầm thành cây. Vậy “Thập Nhị Nhân Duyên” là mười hai Nhân cũng là Duyên, mà Nhân này có mặt sẽ sanh ra Nhân kia. Mười hai Nhân Duyên này là: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão Tử. Nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người link thành một vòng tròn luân hồi sinh tử của con người.

nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người

& sau đây là ý nghĩa đại cương của 12 nhân duyên như sau:

   1) Vô minh: Là không hiểu biết như thật về hiện tượng dương gian. Đức Phật dạy toàn bộ các pháp có mặt trên dương gian này bao hàm cả con người do nhiều điều kiện mà thành, tức không thực chất tính thành ra nó vô ngã. Các pháp chỉ có mặt khi nhân duyên đầy đủ & nó sẽ hư hoại biến thành cái khác khi không đủ nhân duyên. Này là tánh Huyễn của vạn pháp. Người vô minh không hiểu biết như thật về hiện tượng dương gian, nên chấp chặt mọi thứ trên đời là có thật, là thường hằng nên khi những thứ đó mất đi, thì phiền não, khổ đau.

Xem Thêm  3# cách để bật/tắt chế độ Sleep win 10 - bật chế độ sleep trong win 10

   2) Hành: Bởi vô minh nên con người thường có những ý nghĩ, lời nói & hành động tạo nghiệp. Có khi là nghiệp lành nhưng phần đông là nghiệp ác.

   3) Thức: Là thần thức hay tử thức, này là những lậu hoặc, tập khí do thân khẩu ý tác tạo, gọi chung là nghiệp. Các nghiệp này huân tập tạo nên nghiệp lực. Khi chết nghiệp lực dẫn dắt thần thức đi thọ lãnh quả báo khổ hay vui ở đời sau.

   4) Danh sắc: Con người có hai phần trí não & vật chất. Trí não thì trừu tượng không có hình tướng gồm các định nghĩa: thọ, tưởng, hành, thức gọi chung là Tâm, thuật ngữ nhà Phật gọi là Danh. Phần thân là thể chất có hình tướng màu sắc có thể sờ mó được gọi là Sắc.

   5) Lục nhập: Là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh hay sáu trần là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì lục thức được phát sinh. Này là nhãn thức, nhỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Lục thức này ảnh hưởng vào tâm làm cho tâm khi nào cũng giao động nên gọi là lục nhập.

   6) Xúc: Là sự tiếp xúc của lục căn với lục trần. Thí dụ mắt thấy cảnh, tai nghe âm thanh, thân cảm thấy mát mẻ, lưỡi nếm vị ngọt đắng, mũi ngửi mùi thơm, ý thích hay không thích một đối tượng nào đó.

   7) Thọ: Cảm tưởng hay cảm giác của thân hay tâm. Tâm cảm giác vui buồn khi lục căn tiếp xúc lục trần. Thân cảm nhận đau nóng khi tiếp xúc với lửa hay nước sôi.

   8) Ái: Là ưa chuộng. Khi lãnh thọ cảnh vui thì yêu thích … này là sanh tâm tham. Gặp cảnh không hợp ý, tâm khổ não, không ưa, căm ghét… thì sanh tâm sân hận. Tham ái, khát ái, là nguyên nhân tác động con người tạo nghiệp.

   9) Thủ: Là bám lấy, giữ lấy. Gặp cảnh tốt, thì tham cầu giữ lấy. Gặp người mình ưa chuộng thì mong muốn chiếm dụng. Thủ cũng chính là nguồn gốc của tham.

  10) Hữu: Là mong chờ hiện có ở đời này để thưởng thức hay hiện có ở một cõi nào đó trong tương lai. Sự mong chờ này chính là Nhân mang đến Quả là luân hồi sanh tử. Hữu cũng có nghĩa là Có. Mong muốn có mặt ở đời này & mong muốn sẽ có mặt ở đời lai sanh.

Xem Thêm  Riboxom Là Gì ? Đặc Trưng, Cấu Tạo Và Chức Năng Của Ribosome - ribôxôm

  11) Sanh: Là sanh ra đời để thọ quả báo trả nghiệp do Ái, Thủ, Hữu là nhân đời trước gây ra.

  12) Lão tử: Già rồi chết.

nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người

          Nhìn chung nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người này link thành một vòng tròn luân hồi sinh tử của con người. Mắt xích Vô Minh là bất trắc nhất. Vì Vô Minh khiến cho tâm trí tất cả chúng ta mê muội, không còn tỉnh táo phân biệt đâu là thật đâu là giả. Vì Vô Minh nên hiểu biết lỗi lầm về con người & vạn vật trong vũ trụ, thành ra sinh chấp ngã. Có ngã là có Ái, Ái thì ích kỷ, tham lam mong muốn chiếm dụng những gì mình yêu thích, không được thì tâm sân si khởi lên… làm khổ mình khổ người, tạo nghiệp. Bất kể nghiệp nào dù tốt hay xấu, một khi đã tạo nên, thì nó được bảo quản mãi trong tàng thức từ đời này sang đời khác, không lúc nào bị mất & cứ như thế nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người tiếp nối nhau.

          Trên đây lamnguoi.net vừa chia sẻ với độc giả thuyết “Thập Nhị Nhân Duyên” miêu tả sự sống của con người qua ba đời dĩ vãng, hiện thời & tương lai. Con người bị dính chặt trong bánh xe nhân quả luân hồi theo thập nhị nhân duyên, vòng luân hồi của đời người không thoát ra được chỉ vì Vô Minh. Vô Minh chào đời Hành, Hành chào đời Thức, Thức chào đời Danh Sắc, Danh Sắc sinh Lục Nhập, Lục Nhập sinh Xúc, Xúc sinh Thọ, Thọ sinh Ái, Ái sinh Thủ, Thủ sinh Hữu, Hữu sinh Sanh (đời tiếp theo), Sanh sinh Già Chết. Cứ vậy mà cuộc đời tiếp diễn: Sống rồi chết, chết rồi sống …, không biết nơi đâu là bắt đầu & cũng không biết nơi đâu là chấm dứt.

Hector Tran, Phân tích từ phật giáo & chỉnh sửa lamnguoi.net

 

By ads_law

Trả lời