– Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

Bạn đang xem: doi hinh 4-2-4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (533.85 KB, 130 trang )

– Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, trái, quay đằng sau, điểm số từ 1
đến hêt và điểm số 1 – 2 . . . . 1 – 2.

2. Häc thay đổi đội hình 0 – 2 – 4:

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác trợ giúp:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.
+ Đứng mặt hớng chạy xuất phát

4. Chạy bền: – Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên

địa hình tự nhiên. ₵.
Phần kết thúc: –
Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.
+ Duỗi chân tay thả láng: – Gv nhËn xÐt giê häc.
– Híng dÉn tËp luyện ở nhà.
1 Lần
5 – 7 phút
3 – 5phút
4- 6 phót
5 phót
300 -500m
5 phót 2- 3 phót
4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8N
do các cán sự tổ điều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.
– Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình thức thi đấu.
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
GV Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ

Gv làm mẫu cách di chuyển từ đội hình hàng dọc, hàng ngang. Cách
dàn hàng, dồn hàng. – Gv cho Hs tập chung do cán sự
điều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.
– Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.
– Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.
– Cán sự điều hµnh cho líp thực hiện.
– Đuổi theo hàng dọc do lớp trởng chạy đầu.
– Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.
– Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ở lớp.
– Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh.
Ngày tháng 9 năm 2008
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
8
Tiết 5 :
Đội hình đội ngũ chạy nhanh
Chạy bền
Ι
.
Mục tiêu
:
– ĐHĐN: + Ôn: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của ngời chỉ
huy. + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.
– Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-
xuất phát. + Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
– Chạy bền: Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức. + Yêu cầu: Chơi nhiệt tình, tự giác và biết cách tổ chức trò chơi.
II.
Vị trí – Ph ơng tiện:
-Sân tập , còi, 12 cọc tre treo cờ. III.
Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội Dung Định l-
ợng Tổ chức Phơng pháp
𝓐. Phần mở màn:

α. Nhận lớp: ɓ.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:
– Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầu
gối, xoay hông. –
ép
dọc, ép ngang.

¢. Xác minh bài cũ:

Ɓ.
Phần cơ bản:

1. Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN:

8-10phút
200m
4Lx 8N 2L Ҳ 8N
2L Ҳ 8N
6 HS 28-30phót
8 – 10phót
– GV
nhận lớp, thông dụng nội dung yêu cầu bài học.
– Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp
khởi động. – Gv nhắc học viên các động tác có
biên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
– Thực hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4
– Gv cho lớp luyện tập phân nhóm
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
9
– Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của ngời
lãnh đạo.

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác trợ giúp:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.
+ Đứng vai hớng chạy – xuất phát

4. Chạy bền: – Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức

₵.
Phần kết thúc: –
Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.
+ Duỗi chân tay thả lỏng: – Gv nhận xét giờ học.
– Hớng dẫn tập luyện ở nhà.
1 Lần
10 – 12phút
5 – 7 phót
5 phót 2- 3 phót
4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8N
do các cán sự tổ điều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.
– Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình thức thi đấu.
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
GV Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
– Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.
– Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.
– Cán sự điều hành cho líp thùc hiƯn.
– Ch¬ι theo 4 đội. – GV cho chơi thử 1 lần, sau đó chơi
chính thức trong 3 hiệp
– Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.
– Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ở lớp.
– Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh.
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
10
Ngày tháng 9 năm 2008
Tiết 6 :
Đội hình đội ngũ chạy nhanh
Chạy bền
Ι
.
Mục tiêu
:
– ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, vòng phải, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai
nhịp; Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4 + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.
– Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-
xuất phát. + Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác.
– Chạy bền: Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức. + Yêu cầu: Chơi nhiệt tình, tự giác và biết cách tổ chức trò chơi.
II.
Vị trí – Ph ơng tiện:
-Sân tập , còi, 12 cọc tre treo cờ. III.
Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội Dung Định l-
ợng Tổ chức Phơng pháp
𝓐. Phần mở màn:

α. Nhận lớp: ɓ.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:
– Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầu
gối, xoay hông. –
ép
dọc, ép ngang.

¢. Xác minh bài cũ:

8-10phút
200m
4Lx 8N 2L Ҳ 8N
2L Ҳ 8N
6 HS
– GV
nhËn líp, phỉ biến nội dung yêu cầu bài học.
– Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp
khởi động. – Gv nhắc học viên các động tác có
biên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
– Thực hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
11
Ɓ.
Phần cơ bản:

1. Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN: – Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,

điểm số và cách điều khiển của ngời lãnh đạo.

Xem Thêm  chúng tượng trưng cho điều gì? - đá quý màu vàng

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác trợ giúp:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.
+ Đứng vai hớng chạy xuất phát

4. Chạy bền: – Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức

₵.
Phần kết thúc: –
Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.
+ Duỗi chân tay thả láng: – Gv nhËn xÐt giê häc.
– Híng dÉn tËp luyện ở nhà.
28-30phút 8 – 10phút
1 Lần
10 – 12phút
5 – 7 phót
5 phót 2- 3 phót
4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8N
– Gv cho lớp luyện tập phân nhóm do các cán sự tổ điều hành.
– Gv theo dõi để sửa sai. – Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình
thức thi đấu.
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
GV Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ
– Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.
– Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.
– Cán sự điều hành cho lớp thực hiện.
– Chơi theo 4 đội. – GV cho chơi thử 1 lần, sau đó chơi
chính thức trong 3 hiệp
– Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. – Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ở
lớp. – Ôn các động tác bổ trợ chạy
nhanh.
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
12
Ngày tháng 9 năm 2008
Tiết 7 :
Đội hình đội ngũ chạy nhanh
Chạy bền
Ι
.
Mục tiêu
:
– ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.
+ Học: Thay đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9 + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.
– Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-
xuất phát. + Học: Ngồi xuất phát
+ Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác ôn luyện, cơ bản đúng kỹ thuật míi. – Ch¹y bỊn: Lun tËp ch¹y bền
+ Yêu cầu: Chạy hết cự ly, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn chạy II.
Vị trí – Ph ơng tiện:
-Sân tập , còi, Kẻ vạch xuất phát. III.
Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội Dung Định l-
ợng Tổ chức Phơng pháp
𝓐. Phần mở màn:

α. Nhận lớp: ɓ.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:
– Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầu
gối, xoay hông. –
ép
dọc, ép ngang.

¢. Xác minh bµi cò:

8-10phót
200m
4Lx 8N 2L Ҳ 8N
2L Ҳ 8N
6 HS
– GV
nhận lớp, thông dụng nội dung yêu cầu bài học.
– Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp
khởi động. – Gv nhắc học viên các động tác có
biên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.
   
    
     
– Thùc hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
13
Ɓ.
Phần cơ bản:

1. Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN: – Ôn đi đều thẳng hớng, vòng trái,

đổi chân khi đi sai nhịp.
– Học thay đổi đội hình
0 -3 – 6 – 9

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác trợ giúp:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.
+ Đứng vai hớng chạy xuất phát
– Học Ngồi xuất phát:

4. Chạy bền: – Luyện tập chạy bền trên địa hình

tự nhiên.
₵.
Phần kết thúc: –
Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.
+ Duỗi chân tay thả lỏng:
– Gv nhËn xÐt giê häc.
– Híng dÉn tËp lun ë nhà.
28-30phút 8 – 10phút
1 Lần 4- 5 phút
5 – 7phút
5 phót
5 – 7 phót
5 phót 2- 3 phót
4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8N
– Gv cho líp lun tËp ph©и nhãm do các cán sự tổ điều hành.
– Gv theo dõi để sửa sai. – Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình
thức thi đấu.
– GV hớng dẫn học viên thùc hiƯn. – Líp thùc hiƯn do ¢¸и sù líp ®iỊu
khiĨn. – GV theo dâi ®Ĩ sưa sai cho häc
sinh.
– Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.
– Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.
– Cán sự điều hành cho lớp thực hiện.
– GV làm mẫu động tác. – GV hô hiệu lện cho HS thực hiện.
– Tập theo đội hình 4 hàng dọc
– HS đuổi theo nhóm nam riêng, nữ riêng.
– GV di chuyển để theo dõi HS – Yêu cầu chạy hết cự ly qui định
– Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.
   
    
 
– Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ở lớp.
– Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh.
Ngày tháng 9 năm 2008
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
14
Tiết 8 :
Đội hình đội ngũ chạy nhanh
Chạy bền
Ι
.
Mục tiêu
:
– ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, Thay đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9
+ Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn. – Chạy nhanh:
+ Ôn: Đứng vai hớng chạy- xuất phát, ngồi – xuất phát + Học: t thế Sẵn sàng xuất phát.
+ Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác ôn luyện, cơ bản đúng kỹ thuật mới. – Chạy bền: Trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức.
+ Yêu cầu: Chơi nhiệt tìch, tự giác. II.
Vị trí – Ph ơng tiện:
-Sân tập , còi, Kẻ vạch xuất phát. III.
Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:
Nội Dung Định l-
ợng Tổ chức Phơng pháp
𝓐. Phần mở màn:

α. Nhận lớp: ɓ.Khởi động:

– Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:
– Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầu
gối, xoay hông. –
ép
dọc, ép ngang.

¢. Xác minh bài cũ:

Ɓ.
Phần cơ bản:
8-10phút
200m
4Lx 8N 2L Ҳ 8N
2L Ҳ 8N
6 HS
28-30phót
– GV
nhËn líp, phỉ biÕn néi dung yêu cầu bài học.
– Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớp
khởi động. – Gv nhắc học viên các động tác có
biên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.
     
    
    
– Thực hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4
Ngời thực hiện
:
Trơng Hồng Nam
15

1. Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN: – Ôn đi đều thẳng hớng, vòng trái,

– Ôn thay đổi đội hình
0 -3 – 6 – 9

3. Chạy nhanh: – Ôn các động tác trợ giúp:

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.
+ Đứng vai hớng chạy – xuất phát + Ngồi xuất phát.
– Học: Sẵn sàng xuất phát:

4. Chạy bền: – Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sc

+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng mặt hớng chạy xuất phátđịa hình tự nhiên. ₵.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả láng: – Gv nhËn xÐt giê häc.- Híng dÉn tËp luyện ở nhà.1 Lần5 – 7 phút3 – 5phút4- 6 phót5 phót300 -500m5 phót 2- 3 phót4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8Ndo các cán sự tổ điều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.- Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình thức thi đấu.Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XX Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XGV Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XGv làm mẫu cách di chuyển từ đội hình hàng dọc, hàng ngang. Cáchdàn hàng, dồn hàng. – Gv cho Hs tập chung do cán sựđiều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.- Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hµnh cho líp thực hiện.- Đuổi theo hàng dọc do lớp trởng chạy đầu.- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.- Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ở lớp.- Ôn các động tác trợ giúp chạy nhanh.Ngày tháng 9 năm 2008Ngời thực hiệnTrơng Hồng NamTiết 5 :Đội hình đội ngũ chạy nhanhChạy bềnMục tiêu- ĐHĐN: + Ôn: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của ngời chỉhuy. + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.- Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-xuất phát. + Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác.- Chạy bền: Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức. + Yêu cầu: Chơi nhiệt tình, tự giác và biết cách tổ chức trò chơi.II.Vị trí – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, 12 cọc tre treo cờ. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở màn:- Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.Ɓ.Phần cơ bản:8-10phút200m4Lx 8N 2L Ҳ 8N2L Ҳ 8N6 HS 28-30phót8 – 10phót- GVnhận lớp, thông dụng nội dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học viên các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XX Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ- Thực hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4- Gv cho lớp luyện tập phân nhómNgời thực hiệnTrơng Hồng Nam- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của ngờichỉ huy.+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy – xuất phátC.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả lỏng: – Gv nhận xét giờ học.- Hớng dẫn tập luyện ở nhà.1 Lần10 – 12phút5 – 7 phót5 phót 2- 3 phót4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8Ndo các cán sự tổ điều hành. – Gv theo dõi để sửa sai.- Gv cho các tổ tập lần lợt dới hình thức thi đấu.Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XX Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XGV Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ- Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hành cho líp thùc hiƯn.- Ch¬ι theo 4 đội. – GV cho chơi thử 1 lần, sau đó chơichính thức trong 3 hiệp- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.- Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ở lớp.- Ôn các động tác trợ giúp chạy nhanh.Ngời thực hiệnTrơng Hồng Nam10Ngày tháng 9 năm 2008Tiết 6 :Đội hình đội ngũ chạy nhanhChạy bềnMục tiêu- ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, vòng phải, đứng lại, đổi chân khi đi đều sainhịp; Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4 + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.- Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-xuất phát. + Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác.- Chạy bền: Trò chơi: Chạy dích dắc tiếp sức. + Yêu cầu: Chơi nhiệt tình, tự giác và biết cách tổ chức trò chơi.II.Vị trí – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, 12 cọc tre treo cờ. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở màn:- Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.8-10phút200m4Lx 8N 2L Ҳ 8N2L Ҳ 8N6 HS- GVnhËn líp, phỉ biến nội dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học viên các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XX Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ- Thực hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4Ngời thực hiệnTrơng Hồng Nam11B.Phần cơ bản:điểm số và cách điều khiển của ngời lãnh đạo.+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy xuất phátC.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả láng: – Gv nhËn xÐt giê häc.- Híng dÉn tËp luyện ở nhà.28-30phút 8 – 10phút1 Lần10 – 12phút5 – 7 phót5 phót 2- 3 phót4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8N- Gv cho lớp luyện tập phân nhóm do các cán sự tổ điều hành.- Gv theo dõi để sửa sai. – Gv cho các tổ tập lần lợt dới hìnhthức thi đấu.Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XX Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ XGV Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ Ҳ- Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hành cho lớp thực hiện.- Chơi theo 4 đội. – GV cho chơi thử 1 lần, sau đóchơichính thức trong 3 hiệp- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện. – Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ởlớp. – Ôn các động tác trợ giúp chạynhanh.Ngời thực hiệnTrơng Hồng Nam12Ngày tháng 9 năm 2008Tiết 7 :Đội hình đội ngũ chạy nhanhChạy bềnMục tiêu- ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.+ Học: Thay đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9 + Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn.- Chạy nhanh: + Ôn: Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đứng vai hớng chạy-xuất phát. + Học: Ngồi xuất phát+ Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác ôn luyện, cơ bản đúng kỹ thuật míi. – Ch¹y bỊn: Lun tËp ch¹y bền+ Yêu cầu: Chạy hết cự ly, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn chạy II.Vị trí – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, Kẻ vạch xuất phát. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở màn:- Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.8-10phót200m4Lx 8N 2L Ҳ 8N2L Ҳ 8N6 HS- GVnhận lớp, thông dụng nội dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học viên các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.            - Thùc hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4Ngời thực hiệnTrơng Hồng Nam13B.Phần cơ bản:đổi chân khi đi sai nhịp.- Học thay đổi đội hình0 -3 – 6 – 9+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy xuất phát- Học Ngồi xuất phát:tự nhiên.₵.Phần kết thúc: -Hồi tĩnh: + Cúi ngời thả lỏng.+ Duỗi chân tay thả lỏng:- Gv nhËn xÐt giê häc.- Híng dÉn tËp lun ë nhà.28-30phút 8 – 10phút1 Lần 4- 5 phút5 – 7phút5 phót5 – 7 phót5 phót 2- 3 phót4L Ҳ 8N 4L Ҳ 8N- Gv cho líp lun tËp ph©и nhãm do các cán sự tổ điều hành.- Gv theo dõi để sửa sai. – Gv cho các tổ tập lần lợt dới hìnhthức thi đấu.- GV hớng dẫn học viên thùc hiƯn. – Líp thùc hiƯn do ¢¸и sù líp ®iỊukhiĨn. – GV theo dâi ®Ĩ sưa sai cho häcsinh.- Gv nói lại yêu cầu kỹ thuật các động tác.- Gv cho Hs tập hàng loạt cả lớp theo đội hình 4 hàng dọc.- Cán sự điều hành cho lớp thực hiện.- GV làm mẫu động tác. – GV hô hiệu lện cho HS thực hiện.- Tập theo đội hình 4 hàng dọc- HS đuổi theo nhóm nam riêng, nữ riêng.- GV di chuyển để theo dõi HS – Yêu cầu chạy hết cự ly qui định- Cán sự hô nhịp cho lớp thực hiện.        - Ôn các tuyệt kỹ ĐHĐN đã học ở lớp.- Ôn các động tác trợ giúp chạy nhanh.Ngày tháng 9 năm 2008Ngời thực hiệnTrơng Hồng Nam14Tiết 8 :Đội hình đội ngũ chạy nhanhChạy bềnMục tiêu- ĐHĐN: + Ôn: Đi đều thẳng hớng, vòng trái, Thay đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9+ Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác, tác phong nhanh nhẹn. – Chạy nhanh:+ Ôn: Đứng vai hớng chạy- xuất phát, ngồi – xuất phát + Học: t thế Sẵn sàng xuất phát.+ Yêu cầu: thực hiện đúng kỹ thuật động tác ôn luyện, cơ bản đúng kỹ thuật mới. – Chạy bền: Trò chơi Chạy dích dắc tiếp sức.+ Yêu cầu: Chơi nhiệt tìch, tự giác. II.Vị trí – Ph ơng tiện:-Sân tập , còi, Kẻ vạch xuất phát. III.Nội dung và ph ơng pháp lên lớp:Nội Dung Định l-ợng Tổ chức Phơng phápA. Phần mở màn:- Chạy nhẹ nhõm 2 vòng sân:- Tập 4 động tác TD tay không: – Xoay cổ tay, cổ chân, xoay đầugối, xoay hông. -épdọc, ép ngang.Ɓ.Phần cơ bản:8-10phút200m4Lx 8N 2L Ҳ 8N2L Ҳ 8N6 HS28-30phót- GVnhËn líp, phỉ biÕn néi dung yêu cầu bài học.- Chạy vòng sân tập, theo hàng dọc. – Cán sự bộ môn hô nhịp cho cả lớpkhởi động. – Gv nhắc học viên các động tác cóbiên độ lớn. – Tập theo đội hình 4 hàng ngang.             - Thực hiện tuyệt kỹ. Thay đổi đội hình 0 – 2 – 4Ngời thực hiệnTrơng Hồng Nam15- Ôn thay đổi đội hình0 -3 – 6 – 9+ Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi.+ Chạy đá gót vào mông. + Tại chỗ đánh tay.+ Đứng vai hớng chạy – xuất phát + Ngồi xuất phát.- Học: Sẵn sàng xuất phát:

Xem Thêm  [Nhi khoa] Chăm sóc trẻ bị bệnh tiêu chảy cấp - cham soc tieu


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài doi hinh 4-2-4

Is the 4-4-2 Making α Comeback? | 442 Tactics Explained | Formation Principles #4

 • Tác giả: Football Meta
 • Ngày đăng: 2021-04-28
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6491 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The 4-4-2 Formation dominated world football for decades, but due to the changing meta, it lost it’s crown to more attacking and dynamic Line-ups. In todays video we’re going to be looking at the main 442 tactics explained, and looking at why it could be making α comeback.

  If you enjoyed this video please leave α like & subscribe for more! ___________________________________________________________________________
  INSTAGRAM:https://www.instagram.com/thefootballmeta/
  MUSIC: https://www.instagram.com/cram_sounds/
  TWITTER: https://twitter.com/FootballMeta1
  ___________________________________________________________________________
  Chapters
  00:00 Intro
  01:50 Roles
  04:00 Attack
  09:01 Defence
  11:38 Weaknesses
  12:49 Outro

Mới Đội Hình 4 24 Fo4

 • Tác giả: minhanhstone.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1442 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kính thưa người xem, , Giải bóng đá quốc tế U23 sẽ mang ra nhận xét khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết khi chơi bóng đá bằng bài chia sẽ Đội hình 4-2-4 nhiều sự mạo hiểm nhưng lại dễ thắng?Phần lớn nguồn đều được update thông tin từ những nguồn website đầu nghề khác nên chắc cú có vài phần khó hiểu

Sơ đồ 4-4-2: xây dựng Team Color tuyển Anh Fo4 Tạt Cánh

 • Tác giả: dothethao.net.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3449 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đội tuyển Anh không có nhiều những cầu thủ thần thoại như Brazil hay Pháp. Cùng Hồng Phúc Sport lựa chọn đội hình 11 cầu thủ Team Color tuyển Anh Fo4…

5 đội hình thông dụng nhất FO4 mà các pro player thường sử dụng

 • Tác giả: b52.club
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6390 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: New Center support for SEO

Sơ đồ phẳng 4-4-2 (FO4)

 • Tác giả: vovankienthuc.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2866 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4-4-2 là một sơ đồ có được sự thăng bằng về cự li đội hình và phù phù hợp với nhiều lối đá nhưng không phải ai cũng sử dụng được sơ đồ này hiệu quả.

Chiến Thuật Đội Hình 4-2-2-2, Chiến Thuật Đội Hình 4222 Fo4

 • Tác giả: isys.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1126 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những chiến thuật đội hình được tuyển thủ fifa online 4 tin tưởng lưa chọn chính là chiến thuật đội hình 4222, Bằng những điều chỉnh thích hợp, sơ đồ này đã và đang minh chứng được hiệu quả ngạc nhiên của mình trên sàn đấu fo4

Sơ đồ "4-2-4" tấn công tổng lực

 • Tác giả: fo4vn.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1198 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sơ đồ “4-2-4” : Khi bạи muốи có một lốι chơi tấи công tổng lự¢ đa dạng và hiệu quả. Nếu bạи cảɱ thấy lỗι chơi củα bạи thích sự…

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

Xem Thêm  Giao thoa với nguồn ánh sáng gồm 3 ánh sáng đơn sắc khác nhau - bức xạ ánh sáng

By ads_law