Hiện tại, thông dụng tại nhiều nước trên toàn cầu đã có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải ứng dụng tiêu chuẩn HACCP vào hoạt động sản xuất, sơ chế sản phẩm của mình, Cũng theo Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế (HACCP CODEX) lời khuyên doanh nghiệp nên phối hợp quản lý chất lượng an toàn thực phẩm HACCP cùng với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để thực hiện hiệu quả việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Bạn đang xem: codex là gì

Hiện tại, thông dụng tại nhiều nước trên toàn cầu đã có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải ứng dụng tiêu chuẩn HACCP vào hoạt động sản xuất, sơ chế sản phẩm của mình. Cũng theo Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế (HACCP CODEX) lời khuyên doanh nghiệp nên phối hợp quản lý chất lượng an toàn thực phẩm HACCP cùng với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để thực hiện hiệu quả việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bạn đang xem: Codex là gì

Tiêu chuẩn Haccp là gì?

Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) – Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm tra đến hạn. Tiêu chuẩn HACCP là các phép tắc được dùng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Xây dựng và ứng dụng tiêu chuẩn HACCP nhằm xác nhận và phân tích mức độ rủi ro của những mối nguy đáng lưu ý đến vấn đề an toàn thực phẩm. Hệ thống sẽ mang ra biện pháp rõ ràng cho từng mối nguy để ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm những mối nguy đó đến mức có thể chấp thuận được.

HACCP bao gồm những nhận xét mang tính hệ thống so với toàn thể quá trình thực hiện có liên quan trong quy trình sơ chế, từ khâu nguyên liệu đầu vào, sơ chế, quy trình sơ chế và đóng gói thành quả. Các mối nguy xác nhận là các tác nhân sinh học, hóa học hay vật lý.

Tiêu chuẩn HACCP CODEX là gì?

HACCP CODEX là hệ thống HACCP trong tiêu chuẩn của CODEX. Với những nhà cung cấp tổ chức hoạt động trong ngành nghề sản xuất, sơ chế thực phẩm Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế CODEX luôn khuyến khích sớm ứng dụng quản lý chất lượng HACCP để sản phẩm được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

HACCP được ứng dụng thông dụng như 1 hệ thống chất lượng thực phẩm trên toàn toàn cầu, HACCP được giới thiệu trong tiêu chuẩn CODEX (có số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) và tại Việt Nam tiêu chuẩn quốc gia tương tự là TCVN 5603:2008 – Quy phạm thực hành về các phép tắc chung so với vệ sinh thực phẩm.

*

Cho đến nay, tại Việt Nam phần lớn hệ thống an toàn thực phẩm của doanh nghiệp đều được ứng dụng những tiêu chuẩn do CODEX xác lập. Năm 2006, Thủ tướng đã phê duyệt mục tiêu là 80% quy chuẩn an toàn của Việt Nam phải đạt quy chuẩn toàn cầu trong plan hành động quốc gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vào năm 2010.

Xem Thêm  Những người xây cầu, đem lại sức sống mới cho hàng trăm làng quê - xây cầu

Điều đó cho thất rằng những quy chuẩn của Việt Nam phải được thực hiện dựa trên nền tảng tiêu chuẩn CODEX. Theo thống kê của Bộ У tế, năm 2016 nước ta đạt được 65% quy chuẩn tuân thủ theo tiêu chuẩn CODEX. Những quy chuẩn an toàn chưa thỏa mãn tiêu chuẩn CODEX sẽ do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ У tế phụ trách.

Xem thêm: Uninstall Charity Engine Là Gì Download, Charity Engine, Charity Engine Desktop Là Gì

Mục tiêu của TCVN 5603:2008

TCVN 5603:2008 xác nhận các phép tắc thiết yếu về vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng xuyên xuất trong toàn thể chuỗi thực phẩm (bao gồm từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào cho đến khâu thành quả cuối cùng), nhằm đạt được mục đích đảm bảo thực phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. TCVN 5603:2008 giới thiệu HACCP như là một phương án sản xuất an toàn để nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. TCVN 5603:2008 hướng dẫn rõ ràng những qui phạm thiết yếu cho các hoạt động trong chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu cho đến người tiêu dùng cuối dùng, nhằm tăng cường các yêu cầu vệ sinh.

07 phép tắc cơ bản HACCP

TCVN 5603:2008 xác nhận các phép tắc thiết yếu về vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng xuyên xuất trong toàn thể chuỗi thực phẩm (bao gồm từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào cho đến khâu thành quả cuối cùng), nhằm đạt được mục đích đảm bảo thực phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. TCVN 5603:2008 giới thiệu HACCP như là một phương án sản xuất an toàn để nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. TCVN 5603:2008 hướng dẫn rõ ràng những qui phạm thiết yếu cho các hoạt động trong chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu cho đến người tiêu dùng cuối dùng, nhằm tăng cường các yêu cầu vệ sinh.

Phép tắc 1: Nhận dạng – phân tích mối nguy

Phép tắc 2: Xác nhận các điểm kiểm tra tới hạn (CCP: Critical Control Points)

Phép tắc 3: Thiết lập điểm hạn chế cho các CCP

Phép tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát cho từng CCP

*

Phép tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục

Phép tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác minh

Phép tắc 7: Thiết lập thủ tục lưu giữ hồ sơ, tài liệu

Tiêu chuẩn HACCP CODEX ứng dụng cho doanh nghiệp nào?

Quản lý chất lượng theo HACCP được ứng dụng cho mọi nền tảng, doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất sơ chế thực phẩm. Rõ ràng hơn, HACCP có thể ứng dụng ở mọi khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào, sản xuất, sơ chế tới giữ gìn, vận tải và tiêu thụ. Dưới đây là các đối tượng doanh nghiệp thiết yếu phải ứng dụng HACCP:

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản, thực phẩm,…Doanh nghiệp sản xuất và sơ chế thực phẩm, thức ăn công nghiệp, khu chiết xuất. Những nền tảng sản xuất nước uống, bánh mì, ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp hoặc đông lạnh.Các nhà cung cấp phân phối dịch vụ ăn uống như quán ăn, khách sạn, phòng khám, trường học, chuỗi các nhà sản xuất thức ăn nhanh hay cả những hệ thống bán thực phẩm lưu động.Các nhà cung cấp tổ chức khác, có tiếp xúc trực tiếp với chuỗi thực phẩm hoặc liên quan đến nghề thực phẩm.

Xem Thêm  Quên Mật Khẩu Administrator Win 10, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Windows 10 Dễ Dàng Nhất - quên mật khẩu windows 10

Tầm trọng yếu của chứng thực HACCP

Quản lý rủi ro cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản, thực phẩm,…Doanh nghiệp sản xuất và sơ chế thực phẩm, thức ăn công nghiệp, khu chiết xuất. Những nền tảng sản xuất nước uống, bánh mì, ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp hoặc đông lạnh.Các nhà cung cấp phân phối dịch vụ ăn uống như quán ăn, khách sạn, phòng khám, trường học, chuỗi các nhà sản xuất thức ăn nhanh hay cả những hệ thống bán thực phẩm lưu động.Các nhà cung cấp tổ chức khác, có tiếp xúc trực tiếp với chuỗi thực phẩm hoặc liên quan đến nghề thực phẩm.

Nhận định mối nguy, nhận xét mối nguy, mang ra các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra những mối nguy đó nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng là mục tiêu và kết quả then chốt của HACCP. Ứng dụng HACCP sẽ giúp quản lý rủi ro cho doanh nghiệp, phòng ngừa và giảm thiểu những thiệt hại do rủi ro gây ra.

Nâng cao uy tín về chất lượng sản phẩm

Chứng thực HACCP là minh chứng đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp bạn đạt các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là một điều kiện thế mạnh giúp doanh nghiệp có thêm thời dịp trong thương thuyết, ký kết các hoạt động thương mại.

Nâng cao năng lực đối đầu của doanh nghiệp

Có chứng thực HACCP giúp nâng cao khả năng đối đầu và chiếm lĩnh thị trường nội địa, tăng trưởng xuất khẩu cho doanh nghiệp nhất là trong nghề sản xuất, sơ chế thực phẩm.

Được phép sử dụng dấu chứng thực

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng thực HACCP, doanh nghiệp bạn được phép sử dụng dấu chứng thực để in trên vỏ hộp sản phẩm, hàng hóa, công văn giao dịch,… hay trong các chương trình quảng cáo, tuyên truyền doanh nghiệp. Là nền tảng để tạo sự tin tưởng với khách hàng và partners.

Xem thêm: Bản Đồ Hải Phòng Chi Tiết 2021, 1# Bản Đồ Hải Phòng Khổ Lớn Phóng To Năm 2020

Kỳ vọng qua nội dung này bạn đã sở hữu thể hiểu rằng Tiêu chuẩn HACCP CODEX là gì và những lợi nhuận mà chúng mang lại. Hãy tìm hiểu và ứng dụng đúng phương pháp để cải tổ hệ thống quản lý chất an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp của các bạn nhé.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài codex là gì

13 sick OpenAI Codex use cases Ι’ve seen so far ❤️‍🔥

alt

 • Tác giả: Sandra Kublik
 • Ngày đăng: 2021-08-24
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8040 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video, Ι discuss some cool Codex use case demos made by the OpenAI engineers, Community Ambassadors, and tester users.

  OpenAI Codex is α descendant of GPT-3, it was trained with both natural language and billions of lines of source code from publicly available repositories including GitHub. OpenAI Codex is most capable in Python, but it is also proficient in over α dozen languages.

  **Links to use case demos**

  Bram Adams – Creating memes
  https://twitter.com/_bramses/status/1425284268943626242

  David Schnurr – Generative art
  https://twitter.com/dschnr/status/1425537588203425792

  Lucas Negritto – Image processing app
  https://towardsdatascience.com/codex-by-openai-in-action-83529c0076cc

  Vertinski, Polymath – Snake game
  https://www.youtube.com/watch?v=KOpLX3OdxnU&t=3s

  OpenAI Space game dùng thử
  https://youtu.be/Zm9B-DvwOgw

  My dùng thử Baby Yoda game dùng thử
  https://youtu.be/bqt29KmiTpU

  Bram Adams – Speak to Codex
  https://twitter.com/_bramses/status/1426177747492159489

  Bram Adams – Webcam and movements
  https://towardsdatascience.com/codex-by-openai-in-action-83529c0076cc

  Andrew Mayne – CodeVox app
  https://www.youtube.com/watch?v=vpe7tbNj6mk

  Vlad Alex – Using 4 different languages
  https://towardsdatascience.com/codex-by-openai-in-action-83529c0076cc

  Python – Ruby – Python – Ruby etc.
  https://twitter.com/gdb/status/1425541601640665089

  First-grade math test
  https://twitter.com/gdb/status/1425212715161710599

  Yash Dani – Real-time speech to text webcam stream
  https://towardsdatascience.com/codex-by-openai-in-action-83529c0076c

  Natalie Pistunovich – Demoing tool
  https://www.youtube.com/watch?v=fuFh_CDByHA

  Ania Kubów – Personal website
  https://youtu.be/hP5nOFi5HOw

  Slava Bobrov – Login form
  https://twitter.com/slava__bobrov/status/1425884862863618058

  Aryan, Anteam – Playground for data insights
  https://twitter.com/aryxnsharma/status/1426545605837426688

  Jaime Blasco – Fitting models to toy datasets
  https://youtu.be/EP7-pc5L2gg

  Writepy app
  https://twitter.com/writepy/status/1429807673919295494

  Andrew Cantino – Chrome extension
  https://twitter.com/tectonic/status/1426980192317177859

  Harish – Website scrapping
  https://twitter.com/harishkgarg/status/1425816754391961605

  Brian Peiris – 3D graphics rendering
  https://twitter.com/brianpeiris/status/1426358750684880896

  Sai Kambampati, Airgift app – Augmented reality
  https://twitter.com/HeySaiK/status/1429791743558307845

  Music by Naomi – Osaka – https://thmatc.co/?l=BA8B1162

  codex openai gpt3

Nghĩa của từ Codex

 • Tác giả: tratu.soha.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8813 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: /”’´koudeks”’/, Sách chép tay (kinh thánh).., (từ cổ,nghĩa cổ) bộ luật, dược điển,

Phân tích về game bản codex là gì

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2909 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Codex game là gì? Quy trình và vì sao lại không nên thực hiện

 • Tác giả: www.thegioididong.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8186 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Codex game, crack game là gì? Làm sao để crack game? Có nên thực hiện crack game hay không? Vì sao lại không nên sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Codex Game Codex Là Gì ? Quy Trình Và Tại vì sao Lại Không Nên Thực Hiện

 • Tác giả: onlineaz.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7107 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Codex là một từ ngữ chuyên dụng trong giới game và thường được các người chơi game sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên, so với những người chơi mới thì thuật ngữ này lại

CODEX VIỆT NAM là về thực phẩm an toàn, tốt cho mọi người – ở mọi nơi.

 • Tác giả: codex.gov.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8959 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin Tức – Tin Tức – http://codex.gov.vn/

File Codex Game Là Gì ? Quy Trình Codex Game Diễn Ra Như Thế Nào?

 • Tác giả: tienkiem.com.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4270 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

Xem Thêm  Sao Kim có thể chứa nhiều đại dương nước bên dưới lớp vỏ - đại dương bên dưới bề mặt trái đất

By ads_law