Bạn đang xem: bồ đề là gì

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

His Holiness Kyabje Ling Rinpoche

Thích Nữ

Giác Anh

chuyển ngữ

 

Bồ đề tâm và trí tuệ

Triệu chứng của tỉnh ngộ là Bồ đề tâm. Bồ Đề Tâm lấy tình thương và từ bi
làm cơ bản, là nhân tối thiết yếu để thành tựu Phật quả. Vì vậy hành giả nên
phát khởi tâm Bồ Đề với ý niệm thanh tịnh “Con xin nguyện vì lợi ích của tất cả
thế gian mà trọn thành Phật đạo.”

Muốn đạt đến cứu cánh tỉnh ngộ viên mãn, tức vượt qua quả tỉnh ngộ của
Niết Bàn Tiểu thừa 𝓐 La Hán, thì mình phải phát Bồ đề tâm. Còn nếu chỉ tu tập
quán Không thì trước sau gì cũng bị mắc vào cái tịch tĩnh của trạng thái Niết
Bàn thay vì tiến tu cho đến Phật quả. Bài pháp này dựa vào câu nói:
Ấn Độ thời xưa, nếu cha mẹ khác chủng tộc, con sẽ theo dòng dõi cha, cho dù mẹ
thuộc dòng dõi nào chăng nữa. Thế nên, Bồ đề tâm như người cha, nếu phát Bồ đề
tâm sẽ thuộc dòng dõi Bồ đề, tức dòng dõi chư Phật.

Mặc dù Bồ đề tâm là nhân duyên chính thành tựu Phật quả, nhưng Bồ đề
tâm ví như người cha cũng rất cần thống nhất với Trí Tuệ, thường hay gọi là Tánh Không,
ví như người mẹ, để con có khả năng đạt thành Phật quả. Dù được bên này mà
thiếu bên kia cũng không tỉnh ngộ viên mãn, cho dù Bồ đề tâm là năng lực cần
thiết sinh thành tựu Phật, nhưng trãi qua những thời kỳ phát tâm đó, cần phải
có Không quán. Trong Kinh Viên Giác, bộ Kinh đức Phật giảng sâu nhất về Tánh
Không, khuyến tấn hành giả thường phải quán Không dựa trên nền tảng Bồ Đề Tâm.

Tuy nhiên, những hoa trái của tâm linh khi tiếp nhận giáo pháp Bồ đề
tâm sẽ gặp khá nhiều hạn chế, nếu thiếu một nền tảng tâm linh vững chắc. Bởi
thế đa số các bậc Thầy bắt buộc môn đệ trước hết phải huân tập những pháp tu
cơ bản trước khi lãnh thọ giáo pháp cao hơn. Ví như muốn lên đại học, trước tiên
phải tập đọc, tập viết. Hiển nhiên, chỉ nghe qua thiền quán về tình thương, từ bi
và bồ đề tâm chắc nịch sẽ để lại trong tâm một dấu ấn rất tốt đẹp. Nhưng đối
với pháp này, để đạt được sự chuyển hóa toàn diện sâu xa, cần phải thường quán
sát những pháp cơ bản như: Được sinh trong thân người cao quí – Vô thường –
Chết – Bản chất của nghiệp lực – Luân hồi – Qui y – Những pháp tu cao hơn,
thiền quán và trí tuệ…

Vậy chuẩn xác Bồ đề tâm là gì? Này là tâm xác nhận mạnh mẽ sự mong cầu “vì lợi ích tất cả chúng sanh nên con phải
thành tựu quả vị giác ngộ viên mãn”
. Nếu chỉ lập đi lập lại những lời này
thì quá dễ, nhưng thật ra Bồ đề tâm rộng sâu hơn rất nhiều. Nếu chỉ phát ý
trong tâm “Con nguyện đạt giác ngộ vì lợi ích kẻ khác”, mà không tu những nhân
tố ban đầu, vốn là lan can nền tảng cơ bản, thì cũng không thể phát Bồ đề tâm
đúng lý được. Vì nguyên nhân đó nên Đại sư Atisha đã có lần hỏi “Có ai biết người nào
đạt được Bồ đề tâm mà không do quán Từ Bi không?

 

Những lợi ích của Bồ Đề Tâm

Lợi ích của phát Bồ đề tâm là gì? Có thí dụ, nếu biết một món ăn ngon
nào đó, thì chắc chắn ta sẽ làm sao để được thưởng thức món ăn đó. Cũng tương
tự, khi hiểu được sự tuyệt vời của Bồ đề tâm, chúng ta sẽ ra công làm sao để
tìm học phương pháp, rồi huân tập phát huy.

Điều lợi lạc ngay tức thời của phát Bồ đề tâm là trong dòng chảy tâm
thức của chúng ta đã lập tức nhập vào dòng chảy của Phật pháp Đại thừa, xứng
đáng danh hiệu Bồ tát, con của chư Phật. Không cần ta phải thế nào, ăn mặc ra
sao, quyền uy giàu có, thấy được cõi vô hình hay có năng lực thần bí gì gì
chăng nữa…; một khi phát Bồ đề tâm là đã trở thành Bồ Tát; những khía cạnh khác
không cần bàn tới nữa. Nếu không có Bồ đề tâm thì không phải Bồ tát. Cho dù
chúng sanh đó có Bồ đề tâm mà phải đọa thân súc sinh cũng được chư Phật tôn
trọng là Bồ tát.

Chư Tôn Đức trưởng lão của Tiểu thừa đã thành tựu vô số những chứng đắc
tuyệt diệu, nhưng về bản chất, vẫn thua một người dù chỉ sơ phát Bồ đề tâm.
Điều đó tương tự một hoàng tử con vua Chuyển Luân, mặc dù chỉ là một đứa bé sơ
sinh chưa có trí tuệ hay quyền uy gì, nhưng thân thế vẫn hơn bất cứ vị học giả
hay bộ trưởng nào trên thế giới.

Xét theo lợi ích chung, mọi sự an lạc và thành tựu đều khởi từ Bồ đề
tâm. Chư Phật đều từ chư Bồ tát sanh, mà chư Bồ tát do Bồ đề tâm sanh. Do thị
hiện của chư Phật và Bồ Tát, những làn sóng năng lượng giác ngộ bao trùm khắp
vũ trụ, ảnh hưởng khiến chúng sinh biết tu thiện nghiệp.Thiện nghiệp này mang
đến cho chúng sinh lợi lạc và hạnh phúc. Mặt khác, dòng năng lượng giác ngộ
hùng vĩ đó phát sinh từ pháp thân của chư Phật, khi chư Phật được sinh ra từ Bồ
tát, và Bồ tát thì từ Bồ đề tâm, tức cội nguồn thành tựu và an lạc của chúng
sanh trong vũ trụ cũng chính do Bồ đề tâm vậy.

 

Làm sao để phát Bồ đề tâm

Làm sao để phát Bồ đề tâm? Có hai phương pháp chính:

Thứ nhất là quán sáu nhân và một quả. Tu quán sáu nhân: nhận biết tất
cả chúng sanh đều đã có lần làm mẹ chúng ta – tình thương của người mẹ – tư
tưởng báo hiếu – khởi tâm thương yêu – từ bi và nguyện gánh trách nhiệm cho thế
gian; đưa đến một quả là Bồ đề tâm.

Phương pháp thứ hai là quán chiếu trao đổi trực tiếp, thay vì ái luyến
bản thân thì quan tâm đến tha nhân.

Muốn tu tập một trong hai pháp Phát Tâm Bồ đề này, đầu tiên phải phát
khởi thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Quán từ từ, mới đầu xem một số chúng
sanh nào đó, quán họ như người thân, rồi sau quán đến những người ghét, những
kẻ thù, sau nữa đến hết những người lạ đều như thế. Cho đến lúc đạt đến sự bình
đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Bằng không dù có muốn thiền quán để phát tâm
Bồ đề cũng chẳng ảnh hưởng chi! Thí dụ, muốn vẽ một bức tranh trên tường, đầu
tiên phải làm sao để mặt tường không còn nứt nẻ hay lồi lõm. Cũng tương tự như
thế, không thể đạt tâm Bồ đề viên mãn khi tâm thức còn phân biệt người này bạn,
kẻ kia thù hay người nọ xa lạ.

 

Biểu hiện sự phân biệt

Đối với người chúng ta hay khởi tâm phân biệt, điều này cũng tự nhiên
thôi. Khi đã phân biệt, tâm ta thường như thế này: nếu gặp một người, biết người đó là bạn, tự nhiên sự ràng buộc
gia tăng, khiến ta cư xử với người đó một cách nồng nhiệt và tốt bụng. Tại sao
ta cho người đó là “bạn”? Vì đã có thời điểm họ đem lợi nhuận hay đã tán thành với ta
điều gì đó. Trái lại, khi tiếp xử với người mà ta nghĩ rằng “kẻ thù”, ác cảm sẽ
khởi lên khiến ta đối lại bằng lạnh lùng và giận dữ. Lần nữa, nguyên nhân, là
do người đó đã từng gây hại hay khiến ta sợ gì đó. Tương tự, khi gặp người
không thiện cảm cũng không phương hại, ta cho rằng này là “kẻ xa lạ”, và không
khởi xúc cảm gì hết.

Xem Thêm  Giải đáp: Ăn chuối xanh luộc có tác dụng gì? - tac dung chuoi xanh

Tuy nhiên, nếu xét cho kỹ cách phân biệt đối xử này, sẽ thấy ngay nó
hoàn toàn không chắc chút nào. Ngay trong cuộc sống này, loài người lắm khi xem
bạn như thù, còn kẻ thù thì biến thành bạn. Trong vô lượng kiếp, từ kiếp vô thỉ
trôi lăn theo dòng sinh tử đến nay, không có một chúng sinh nào chỉ hoặc là
bạn, hoặc là thù của tất cả chúng ta.

Người bạn chí thân trong cuộc sống này rất dễ có thể là kẻ thù ghê gớm
nhất của ta từ kiếp trước, hoặc trái lại như vậy. Một người bạn chỉ cần xử sự
tệ sẽ nhanh chóng trở thành thù, một kẻ thù mà trợ giúp ta chóng trở thành một
người bạn mới. Vậy thì đâu ai là bạn, đâu ai là thù? Thay vì so với tha nhân
chỉ vì một tí lợi hại phù du nào đó, mà ta nên quán rằng toàn bộ chúng sanh từ
vô lượng kiếp quá khứ, thế nào cũng đều đã từng làm khổ, cũng từng từng mang đến
hạnh phúc cho ta; và bằng cách đó sẽ giúp ta từ bỏ được tâm phân biệt hẹp hòi
như vậy.

Nguyên nhân chính của tâm phân biệt bắt nguồn từ ngã ái, luôn nghĩ mình
trọng yếu hơn kẻ khác. Hậu quả của ngã ái là khởi lên ràng buộc so với những
ai đã từng giúp mình, và ác cảm những ai đã từng làm hại. Từ đó, tạo vô số
nghiệp với người thương, kẻ ghét. Như vậy mình lại gây thống khổ cho chính mình
và kẻ khác, vừa hiện tại vừa tương lai, cho đến khi chủng tử nghiệp lực này đủ
duyên hiện hành, sẽ chín muồi thành tựu thống khổ.

 

Lợi lạc khi thương chúng sanh

Giáo pháp dạy rằng “tất cả hạnh
phúc trên thế gian sẽ đến khi ta biết thương chúng sanh, ngược lại sẽ là khổ
đau khi ta chỉ biết thương mình”. Vì sao? Vì thương mình tức là muốn mình vöôït
hơn kẻ khác, thế hèn gì xoay quang toàn những chuyện
giết chóc, cướp giật, bất hòa… Không những tự mình làm mất đi cuộc sống hạnh
phúc mà những chủng tử bất thiện ấy đang là nhân kéo theo tái sinh vào các cảnh
giới khổ đau ở kiếp sau: địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Chỉ biết tới mình là
đầu mối của mọi sự xung đột, từ những rạn nứt trong nhà cho đến chiến tranh
trên toàn cầu, và hết thảy những ác nghiệp khác.

Còn thương chúng sanh thì sao?
Khi thương chúng sanh, chắc nịch ta sẽ không hại, không giết, đó chính là nhân
của sống lâu. Thương chúng sanh, ta mở rộng lòng mình, biết sống thông cảm và
khoan dung, rộng lượng này là nghiệp nhân của kiếp sau sung túc, sung túc. Khi
thương chúng sanh, thậm chí có ai hãm hại hay làm ta thống khổ, ta vẫn có thể an
trú trong tình thương và nhẫn nhục, này là thiện nghiệp chiêu cảm quả báo được
thân tướng tốt đẹp ở mai sau. Nói tóm lại, mọi quả thiện đều từ những nhân
thiện thương yêu chúng sanh, chính những nhân tốt ấy sẽ mang đến cho ta niềm vui
và hạnh phúc; hơn nữa, cũng chính từ tâm thương chúng sanh này mà ta đạt được
Niết Bàn và Phật quả.

Làm thế nào để đạt Niết Bàn ta
phải viên mãn ba môn vô lậu học: Giới – Định – Huệ. Ở đây, Giới trọng yếu nhất
vì chính Giới là nền tảng để phát triển Định và Huệ. Điểm cốt yếu của Giới là
để ngăn những hành vi làm tổn hại chúng sanh. Khi đã thương chúng sanh hơn thân
mình, ta sẽ thấy trì Giới không đang là điều khó khăn nữa. Khi tâm được an tịnh
và hỷ lạc, đó chính là lúc ta bước vào Định và Huệ.

Nhìn theo khía cạnh khác, thương
chúng sanh đang là một hướng đi đúng đắn và cao thượng. Trong cuộc sống này mọi
việc xảy ra dù trực tiếp hay gián tiếp đều nương vào mối tương quan trợ giúp của
người khác. Ra chợ mua thức ăn từ người khác, quần áo đang mặc, nhà cửa đang
sống đều nhờ công lao của người khác… Và để đạt mục đích tối thượng Niết Bàn và
Phật quả, hết thảy càng nhờ sự gia trì và trợ giúp của người khác, không có họ
không thể nào thiền quán từ bi tâm, chân thực tâm 𝒱.𝒱… và như vậy không thể nào
khởi phát những chứng nghiệm tâm linh.

Cũng thế, hết thảy giáo lý Thiền
đức Phật đã dạy đều bắt nguồn từ ân chúng sanh. Những gì Ngài dạy chỉ nhằm làm
lợi lạc chúng sanh, nếu không có chúng sanh Ngài đã không dạy pháp. Thế nên
trong Bồ Tát Hạnh, Ngài Tịch Thiên (Shantideva) luận rằng, trên phương diện Từ
Bi chúng sanh đồng với chư Phật. Đôi lúc người ta thường nhầm lẫn, chỉ kính cẩn
chư Phật mà ghét bỏ chúng sanh; tất cả chúng ta nên tri ân hết thảy chúng sanh như
tất cả chúng ta đã từng cảm niệm ân huệ của chư Phật vậy.

Khi đi tìm hạnh phúc – an lạc,
ta sẽ bắt gặp đó chính là sự quan tâm cho toàn toàn cầu. Nguyên nhân của bao
xấu số và tan vỡ đều không đâu ngoài thái độ ích kỷ cá nhân.

Trong tiền kiếp đức Phật từng là
một người bình thường như tất cả chúng ta. Rồi Ngài đã dừng tâm vị kỷ, chuyển thành
tâm phụng sự hết thảy chúng sanh và từ đó Ngài đi vào đoạn đường thành Phật. Do
tâm tất cả chúng ta còn quá chấp thủ vào luyến ái cá nhân nên đã để lại phía sau chuỗi
sinh tử luân hồi, vừa hại mình mà còn hại người.

Một trong những mẩu chuyện trong
kinh Bổn Sanh, kể về tiền thân đức Phật như sau: Có một kiếp Phật từng là một
con rùa khổng lồ, khi gặp nạn đắm thuyền rùa đã dùng lưng cứu mang nạn nhân vào
bờ. Đến được bờ rùa ngất xỉu vì quá kiệt sức, lúc đó cả ngàn con kiến kéo đến
tấn công. Không lâu sau kiến cắn làm rùa tỉnh lại, nhưng biết rằng nếu bò đi có
thể sẽ làm chết vô số sinh linh nên rùa vẫn nằm yên, hiến thân mình làm thức ăn
cho các loại sâu bọ. Đây là một tấm
gương sâu xa về tình thương của đức Phật. Có nhiều chuyện trong Bổn Sanh Truyện
tương tự như vậy kể về tiền thân của đức Phật, qua đó ta thấy rõ sự trọng yếu
của tình thương so với chúng sanh. Trong sách Chúc Mãn Thọ gồm cả thảy 108
truyện như vậy.

Xem Thêm  Mads Mikkelsen: Grindelwald mới của Fantastic Beast 3 là ai? - sinh vật huyền bí 3

Rõ ràng, tâm vị kỷ – chỉ biết
thương bản thân là nhân của mọi mối bất toàn, trái lại phụng sự chúng sanh là
nhân của mọi điều hạnh phúc. Những thống khổ của các cảnh giới dù thấp hay cao
trong cõi Hữu, những vướng mắc trên đường tu, cho đến những trở ngại vi tế
trước khi đạt Niết Bàn đều do tâm vị kỷ. Trong lúc mọi hạnh phúc của đời này
cho đến những đời vị lai đều bắt nguồn từ tình thương hết thảy chúng sanh.

 

Hành trì

Bồ Đề Tâm

Vì vậy tất cả chúng ta nên phát tâm sâu
rộng làm lợi nhuận chúng sanh, mở rộng lòng thương đến hết
thảy muôn loài. Không để tâm mình dần trở nên chai sạn, hãy để tâm ấy thăng hoa
thành đại từ bi, mong mỏi chúng sanh thoát vòng thống khổ. Mỗi khi đối mặt với
người đang khổ, trong tâm phải có tình thương như tâm người mẹ nhìn đứa con thơ duy nhất, đang
trong lửa dữ hay đang bị cuốn xuống sông sâu, lúc đó người mẹ chỉ có một niệm
duy nhất là làm sao cứu đứa con yêu ra khỏi nguy hiểm mà thôi; và hãy để tâm
mình trào dâng lòng bi cảm với người như vậy. Gặp ai đang khổ, nên nguyện:
“nguyện cho con giúp người hết khổ”. Với ai đang vui, phát nguyện: “nguyện cho
con giúp người mãi được vui”.

Tâm nguyện đó phải đồng đẳng đối
với hết thảy mọi loài chúng sanh, đừng
như một số người chỉ biết thương đồng bọn hay người thân thuộc, và hững hờ với
người lạ hoặc kẻ thù của mình. Đó không phải từ bi mà chính là sự ràng buộc.
Lòng từ bi chân thực phải hoàn toàn không phân biệt, xem toàn bộ
đều đồng đẳng như nhau.

Tương tự, tình thương chân thực
là niềm mong ước bảo vệ hạnh phúc cho hết thảy chúng sanh một cách đồng đẳng,
vô tư, không có người thương kẻ ghét. Tình thương chân thực ấy gồm hai phần
chính: đồng đẳng và nguyện đem an vui cho người.

Khi thường quán tưởng trong
nhiều kiếp quá khứ, cha mẹ, bằng hữu đã có ơn đức lớn với ta thế nào, tự nhiên
sẽ thấy đơn giản đồng đẳng với hết thảy chúng sanh. Thậm chí mỗi khi quán tưởng
như vậy, trong tâm phải dâng lên một niềm ước mong được thấy hết thảy chúng
sanh an vui và cùng trồng nhân thiện. Đó đúng là tình thương bát ngát,
không phân biệt và kỳ thị.

Khi có chánh quán về tình thương
và từ bi, tự nhiên sẽ phát sinh tám điều lợi nhuận. Tám điều này qui về hai điểm:
thứ nhất, đời này và đời sau ta và chúng sanh đều có hạnh phúc, thứ nhì, vun
bồi thắng duyên trên đường đến Phật quả. Chánh quán như vậy sẽ dẫn tái sinh vào
ba cảnh giới tốt đẹp hơn, ít ra là cõi người, cõi trời và ươm trồng chủng tử
giải thoát.

Tóm lại, nên phát tâm cầu cho
chúng sanh luôn có hạnh phúc, không còn thống khổ, dù này là bạn hay thù. Hơn thế
nữa, nên khởi tâm chính mình gánh vác trách nhiệm đem an vui đến cho chúng
sanh. Không có tâm niệm nào đặc trưng và cao thượng hơn tâm nhiêu ích lãng mạn.
Điều đó như chính mình vào phố thị, chính mình mua về cho người thân cái mà họ
đang thích, thay vì chỉ ngồi nghĩ mông lung, người nhận quà sẽ vui thích ra
sao! Vì thế trách nhiệm là chính mình chứ không phải ai khác có trách nhiệm
mang lại lợi nhuận an vui cho chúng sanh.

Rồi ta phải luôn luôn tự hỏi:
“Mình có đủ khả năng mang lại lợi lạc cho chúng sanh chưa? – Tất nhiên chưa. Vậy
ai mới có khả năng? Chỉ có đấng Giác Ngộ – Phật Đà – mới có khả năng đem lợi
ích viên mãn cho chúng sanh. Vì sao? Vì chỉ khi đạt Phật quả mới viên mãn rốt
ráo không trở ngại. Thử hỏi chính bản thân ta còn lẩn quẩn trong luân hồi
thì làm sao mang ai đến Niết Bàn? Thậm chí hàng Thanh Văn và thập địa Bồ Tát
cũng không thể làm lợi nhuận lãng mạn một cách rốt ráo. Chính những vị ấy cũng
còn trở ngại vi tế, nhưng Chư Phật thì rốt ráo lợi lạc chúng sanh, nhiêu
ích trong từng hơi thở. Tâm của bậc Giác
Ngộ như tiếng trống Phạm Thiên, mỗi khi trống đánh lên, âm ba giáo hóa tự nhiên
vang vọng khắp toàn cầu, trời mây, tùy duyên mát dịu cảnh vật và tưới mát cuộc
đời.

Để đáp lại những mong cầu của
chúng sanh, không gì khác hơn là mang họ đến cảnh giới rốt ráo an lạc, chứng đạt
Phật quả. Phật quả là kết tinh của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm bất khả tư nghì,
tâm gánh vác toàn thể vũ trụ, không gì khác hơn là tâm muốn chính mình đem
lợi nhuận cho hết thảy chúng sanh. Như uống nước, trước tiên phải có cảm nhận
muốn uống nước và phải có phương tiện đựng nước. Cũng thế, vì muốn chúng sanh
có an lạc viên mãn nên mới mang đến bờ giải thoát, điều đó ví như cảm nhận muốn
uống nước; nhưng muốn mang chúng sanh đến giải thoát trước tiên mình phải giải
thoát, tâm đó ví như phương tiện đựng nước. Khi đủ hai điều kiện đó, cả mình và
chúng sanh đều đạt được lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu vừa nghe đến
Thiền quán phát Bồ Đề Tâm rồi tức tốc lao vào thực hành mà chưa qua thời kỳ
chuẩn bị, điều đó xem như hành giả hoàn toàn không biết tiến trình của tâm là
thế nào. Thí dụ, làm sao có thể từ bi quán mà không biết tứ niệm xứ là gì, hay
ít ra cũng biết đạo lý khổ là gì?, như vậy có khác gì mê tín dị đoan đâu? Làm
sao có thể đạt đúng nghĩa từ bi, làm sao có được niềm khao khát giải thoát
chúng sanh, khi không biết những gì làm chúng sanh đang khổ? Làm sao có thể
thông cảm nỗi đau chúng sanh, khi không biết ái dục và sân hận đang tràn ngập
xâu xé chính mình như vậy nào? Như vậy, để biết tâm chúng sanh ra sao, phải
biết toàn bộ các khía cạnh của khổ như vậy nào. Chỉ khi đó mới có thể thông cảm
với người khác. Trước nhất phải có từ bi với chính mình, hầu mới đem từ bi đến
cho người.

Khi quán về Khổ sẽ khởi niệm xả
ly. Xả ly là một năng lực nội tâm. Trước khi thiền quán phát Bồ Đề Tâm, hành
giả trãi qua thực hành hai bước chính, sơ bộ và trung cấp – năng lực xả ly sẽ được nuôi dưỡng và phát huy trong hai giai
đoạn này. Khi khởi đầu quán sát bản chất Khổ và nguyên nhân Khổ, cũng là lúc
tất cả chúng ta khởi đầu tìm đường mang chúng sanh vượt thoát cảnh giới bất toàn này.
Quán sát thân người là cao quí và khó được, để thấy mình tri ân hoàn cảnh
sống. Quán vô thường và hoại diệt, để thấy mình buông xuống những chuyện nhỏ
nhặt hầu tìm cầu khả năng tâm linh.

Xem Thêm  Con lắc – Wikipedia tiếng Việt - với lac từ

Do vì khả năng tâm linh không
thể tìm cầu trong sách vở, nếu không tự mình tu tập. Điều đó còn tồn tại nghĩa phải
tự tinh tấn và y theo sự hướng dẫn của bậc Thầy Thiện Tri Thức.

Dù chỉ được nghe Bồ Đề Tâm thôi
cũng có phần lợi lạc, vì như vậy cũng từng gieo trồng phát huy chủng tử giải
thoát. Tuy nhiên, để nuôi lớn chủng tử đó cần phải cẩn trọng tu tập. Phải từng
bước từng bước tu tập như đã thưa trên. Muốn như vậy, cần phải theo một vị Thầy
đúng pháp, có khả năng theo dõi và hướng dẫn sự tiến triển của đồ đệ. Để sự
hiện diện của vị Thầy mang đến cho mình lợi nhuận cao nhất; người học trò cần phải
xử sự và kính cẩn đúng phép giữa Thầy và Trò. Từ đó dần dần hạt giống Bổ Đề
Tâm sẽ nảy mầm nở hoa trong tâm người tu tập.

Trên đây chỉ giải thích vắn tắt
ngắn gọn Bồ Đề Tâm và phương pháp tu tập. Tôi rất hoan hỷ nếu quí vị tìm được
niềm hứng thú với đề tài này. Nền tảng của Bồ Đề Tâm, tình thương và từ bi là
động lực mang lại lợi nhuận cho người lẫn cho ta. Và một khi Bồ Đề Tâm đã chuyển
hóa, thì mỗi một hành động đều trở thành một thiện nhân kéo theo Phật quả. Thậm
chí nếu tu chỉ để bớt dần thái độ ích kỷ bản thân thôi, thì đó cũng từng quá tốt
rồi. Không có Bồ Đề Tâm thì đừng nói gì đến quả vị Phật. Một khi đã phát Bổ Đề
Tâm rồi, thì vấn đề sót lại chỉ là thời gian mau hay chậm mà thôi.

Trước hết, nên quán sát thường
xuyên về Vô Thường và Chết. Sau đó, bước thứ hai, nên quán bản chất không như ý
của luân hồi nghiệp báo, cũng như ba môn vô lậu học, Giới – Định – Tuệ. Sau cùng, trang trãi tình thương, từ
bi và tự mình gánh vác trách nhiệm đến hết thảy chúng sanh. Này là Bồ Đề Tâm, là
trí não Đại Thừa giáo, là cứu cánh quả vị Phật.

Dưới sự giáo huấn của bậc Thầy,
Bồ Đề Tâm nên đi đôi với Trí Tuệ và Tánh Không; và vì lợi nhuận của hết thảy
chúng sanh, nguyện cho con sớm đạt được Phật quả. Đây không phải là chuyện dễ
làm, nhưng nếu làm được thì kết quả rốt ráo viên mãn.

Điều trước tiên, cũng là điều tối
trọng yếu trong suốt quá trình tu tập, này là: quyết không làm điều ác, làm hết
thảy việc lành và phụng sự hết thảy chúng sinh. Nền tảng cơ bản của Giới như
vậy đã thiết lập được rồi, thì toàn bộ mọi hoa trái chứng đắc khác sẽ trở thành
đơn giản, thậm chí Phật quả cũng như vậy.

Mỗi tất cả chúng ta đều có khả năng tu
tập, mỗi tất cả chúng ta đều có thể thành Phật. Toàn bộ những gì tất cả chúng ta phải làm là
dùng hết tâm lực để học và chuyên cần tu tập. Một khi Bồ Đề Tâm là giáo pháp
trọng yếu của hết thảy chư Phật rồi, thì ta nên phấn đấu hết sức mình để chứng
được điều đó.


 


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài bồ đề là gì

Phát Bồ Đề Tâm phải nên làm gì? (vấn đáp 2018) – Thầy Thích Pháp Hòa

 • Tác giả: Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa
 • Ngày đăng: 2018-10-28
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4238 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các bạn nhớ ấn vào nút “” Đăng ký ” hoặc “‘Subscribe”” để theo dõi thêm những video tiên tiến nhất của kênh nha.

  Tu Viện Trúc Lâm
  11328 – 97 Street
  Edmonton, AB, T5G 1X4
  Canada
  Phone (780) 471-1093
  Fax (780) 471-5394
  Thư điện tử: tvtruclam97@gmail.com

  Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
  Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
  Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
  Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

  Tu Viện Trúc Lâm là nền tảng trước tiên của Viện Phật Học được thành lập tại tp Edmonton vào tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt của Tu Viện hầu như là các chương trình tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam. Vì nền tảng này là văn phòng chính của viện nên một số sinh hoạt khác của các ban nghề như văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình Phật tử… cũng tạm dùng nền tảng này. Nền tảng Tu Viện Trúc Lâm lúc mới khai sinh tọa lạc tại 10604-108 Street, là một tòa nhà 3 tầng, 9 phòng do viện mua vào tháng 6 năm 1989. Sau đó vì nhu cầu phát triển viện đã bán nền tảng này và mua lại một nền tảng khác tọa lạc tại 10155-89 Street vào năm 1992, nền tảng này là một ngôi nhà thờ cũ rộng gần 3,500 sqft.

  Năm 1996 Viện quyết định mua một sở đất hơn nữa mẫu Anh (Acre) nằm trong khu trung tâm của tp Edmonton để xây dựng Tu Viện Trúc Lâm ngày nay. Công trình xây cất đã hoàn tất và đi vào hoạt động kể từ đầu tháng 6 năm 1997. Nền tảng này tọa lạc tại 11328-97 Street, là một toà nhà có 2 tầng rộng 12,400 sqf.

  Nghe Thầy Thích Pháp Hòa những bài giảng pháp rất hay và tiên tiến nhất 2018.

  vandapthichphaphoa vandap thichphaphoa truclam

Thất Bồ Đề Phần là gì

 • Tác giả: kinhnghiemhocphat.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5519 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thất Bồ đề phần là bảy pháp tu tập tuần tự hướng tới đạo quả Vô thượng Bồ đề, bao gồm: Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Niệm, Định và Xả

Bồ đề tâm là gì? Vì sao tất cả chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7750 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Làm Thế Nào Phát Khởi Bồ Đề Tâm Là Gì ? Bồ Đề Tâm Là Gì

 • Tác giả: megaelearning.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4770 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tâm thế gian là tâm tràn ngập ham muốn ích kỷ, những ai luôn sống với tâm này sẽ huân tập nhiều tập khí, lậu hoặc gọi chung là nghiệp, Nghiệp thì có nghiệp xấu và nghiệp tốt

Bồ đề là gì? Ý nghĩa cây Bồ đề trong Phật giáo

 • Tác giả: songdep.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6871 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cây bồ đề được xem là biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo. Khi xư, Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ đề và đã trở thành một vị Phật.

Cây bồ đề có tác dụng gì?

 • Tác giả: vinmec.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9870 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cây bồ đề luôn là một trong những loài thảo dược trọng yếu trong y học. Loại cây này cũng được sử dụng nhiều trong phương thuốc điều trị bệnh ở cả У Học Cổ Truyền và У Học Hiện Đại. Vậy cây bồ đề có tác dụng gì? Bạn hãy tìm hiểu ngay trong nội dung sau đây.

Bồ đề là gì? Khái niệm, khái niệm

 • Tác giả: lagi.wiki
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9473 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law