Lối sống là tổ hợp toàn thể các mô tỉ hình, phương thức và phong thái sống của loài người trổ tài trong mọi phương thức cũng như ngành nghề hoạt động, từ sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt đến thái độ, hành vi, cách tư duy, lối ứng xử giữa loài người với loài người, giữa chủ thể với đối tượng, giữa điều kiện với phương tiện và mục đích sống, Trong lối sống tổng hoà những nét cơ bản, khắc hoạ những đặc tính cuộc sống của các cá nhân, các nhóm người, của giai cấp, dân tộc trong một xã hội nhất định

Bạn đang xem: phong cách sống của người việt nam

Lối sống là tổ hợp toàn thể các mô tỉ hình, phương thức và phong thái sống của loài người trổ tài trong mọi phương thức cũng như ngành nghề hoạt động, từ sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt đến thái độ, hành vi, cách tư duy, lối ứng xử giữa loài người với loài người, giữa chủ thể với đối tượng, giữa điều kiện với phương tiện và mục đích sống.

Bạn đang xem: Phong lối sống của người việt nam

Trong lối sống tổng hoà những nét cơ bản, khắc hoạ những đặc tính cuộc sống của các cá nhân, các nhóm người, của giai cấp, dân tộc trong một xã hội nhất định.

Lôi sống của một dân tộc được tạo dựng từ đặc tính nhân chủng và các điều kiên sống của dân tộc. Lối sống người Việt Nam được tạo dựng do điều kiện địa lý, kinh tế, chính trí, trước hết là tâm lý và văn hoá dân tộc Việt Nam. Vì vậy, lối sống người Việt Nam chính là sư hoá thân của các đặc tính truyền thống dân tộc. mang những nét riêng bản sắc loài người và văn hoá Việt Nam.

Lịch sử tạo dựng và phát triển dân tộc Việt Nam cũng là lịch sử tạo dựng và phát triển lối sống người Việt Nam. Nó được vun đắp được làm phong phú và đậm đà thông qua hoạt đông lao động sản xuất, đại chiến, học tập, giao tiếp xã hội trong nội bộ quốc gia, trong đó trọng yếu là sự giao lưu văn hoá với các dân tộc khác. Trải qua quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá mà văn hoá Việt Nam nói chung, lối sống người Việt Nam nói riêng được phát triển và ngày càng phong phú, phong phú đậm đà. Với bản sắc truyền thống của mình là nhẹ nhõm, tế nhị, kín đáo, giản đơn hoà với thiên nhiên, qua quá trình tiếp biến các lối sống văn hoá phương Đông, phương Tây và văn hoá xã hội chủ nghĩa. những nét rực rỡ của lối sống dân tộc Việt Nam được nâng cao trên nền văn hoá tổng hợp có tính quốc tế và đầy trí tuệ của thời kì. Cũng như các ngành nghề khác của đời sống trí não, lối sống người Viết Nam cũng được làm giàu với tinh hoa văn hoá và lối sống của nhiều dân tộc. Dù là một quốc gia còn nghèo về kinh tế, nhưng ở đó, nó được tập hợp đủ các đặc tính phẩm chất cũng như phong thái văn hoá, văn minh tiên tiến toàn cầu, tạo thành một lối sống vừa có tính nhân loại, vừa đậm đà bản sắc Việt Nam.

Trong những năm quốc gia ta đổi mới, mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế, nhất là qua các phương tiện thông tin hiện đại, các giá trị của toàn thế giới hoá đã tác đông mạnh mẽ tới lối sống Việt Nam, tạo ra những chuyển biến trọng yếu trong lối sống. Những giá trị phổ quát của văn minh nhân loại thâm nhập xã hội ta, chúng được chọn lọc, đón nhận và tiếp cận tối đa bởi những loài người vốn thông minh, rộng mở và cầu thị; chúng trang bị cho người Việt Nam những nhận thức mới và tầm nhìn mới.

Lối sống trổ tài phổ quát nhất ớ phương thức hoạt động kinh tế – xã hôi. Những phương thức sản xuất trên tiến và hiện đại của toàn cầu đã mớ mang và nâng cao tầm hiểu biết cũng như phương thức hoạt động trong các ngành nghề kinh tế – xã hội, khắc phục tầm tư duy và thao tác của nền sản xuất nông nghiệp, thủ công; nâng chúng lên tẩm tư duy và thao tác của nền sản xuất công nghiệp. Đây chính là nền tảng vững chắc mang phương thức sống, phương thức hoạt động của người Việt Nam lên trình độ cao, phù phù hợp với một phương thức sống hiện đại, hoá nhập với đời sống các quốc gia dân tộc khác. Thông qua hội nhập kinh tế, giao lưu văn hoá, khoa học, công nghệ, 𝒱.𝒱. với các phương tiện thông tin và giao thông hiện đại, các mô hình kinh tế, các phương thức tổ chức, quản lý xã hội, các điển hình công nghiệp tiên tiến 𝒱.𝒱. của các nước phát triển đã tới với Việt Nam. Có thể nói, đây là điều kiện thuận tiện cho việc làm phong phú và hiện đại hoá lối tư duy, lối thao tác, lối sống rõ ràng và cụ thể trong các hoạt động kinh tế, xã hội , văn hoá của người Việt Nam.

Từ các ngành nghề kinh tế, xã hội, lối sống trong ngành nghề chính trị người Việt Nam cũng được đổi mới và nâng cao. Ý thức chính trị, tình cảm chính trị từ trong lịch sử đã thấm sâu vào đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá loài người Việt Nam. Tính nhạy bén trong hoạt động kinh tế và xã hội được chuyển vào sự nhìn nhận và xử lý linh hoạt những tình huống chính tri. Tri thức và kinh nghiệm chính trị được tóm gọn trong suốt quá trình tranh đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, trước sự đương đầu với đời sống chính trị quốc tế thời hiện đại, được nâng lên tầng văn hoá chính trị cao, chuyển vào ý thức, tình cảm trổ tài trong thái độ hành vi ở bất kể ngành nghề đời sống nào trong loài người Việt Nam thời hiện đại.

Cuộc cách mạng tin học với hệ thống mạng internet hoạt động hiệu quả làm tăng rất nhanh hàm lượng trí tuệ không chỉ trong ý thức, động cơ mà hành động của mỗi loài người mà trực tiếp hơn, nó làm tăng khả năng và hiệu quả của việc tổ chức, quản lý, sản xuất, dịch vụ, làm thay đổi cơ cấu xã hội một cách sâu sắc. Thông tin ngày càng thu hẹp không gian và tăng tốc thời gian, làm tăng sự tuỳ thuộc lẫn nhau, sự giao lưu hợp tác, sự link mọi mạt hoạt động. làm thay đổi lối sống tù túng, chật hẹp trước đó, tạo dựng lối sống công nghiệp và kéo theo nó là trình độ quản lý, tác phong làm việc hiện đại.

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế – xã hội: Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng so với nông nghiệp và sản xuất thủ công; dân số đô thị, nguồn lao đông công nghiệp tăng so với nông thôn và nông nghiệp. Điều đó làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội và cùng với nó là thay đổi sâu sắc lối sống trong nhân dân. Nhất là khi tất cả chúng ta hoà mạng mạng internet, quá trình phong phú hoá, đa phương hoá link và hợp tác quốc tế đã tạo điều kiện cho các giá trị và các lối sống của nhiều dân tộc khắp hành tinh thúc đẩy tới lối sống từng cá nhân, gia đình và xã hội, người Việt Nam được hướng theo lối sống công nghiệp, tạo dựng phong thái quan hệ có tính sòng phẳng, thiết thực, thậm chí có khi đề cao tính thực dụng. Tâm lý tự chủ lập thân, lập nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường tạo ra lối sống tự do theo pháp luật tự lo toan, làm giàu; lối tư duy táo bạo, tìm hiểu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Này là lối sống năng động, lấy hiệu quả làm tiêu chuẩn và chuẩn mực.

Xem Thêm  Tìm Hiểu Về Loài Trăn Khổng Lồ Nuốt Chửng Một Phụ Nữ Indonesia - trăn khổng lồ

Mặt cơ bản thứ hai của lối sống là hoạt động tiêu dùng. Khi lối sản xuất được hiện đại hoá với phương thức năng động và hiệu quả thì một toàn cầu sản phẩm phong phú với chất lượng tốt được tạo ra. Điều đó thỏa mãn ngày càng tốt nhu nhà cầu thụ của xã hội. Toàn thị trường quốc tế hoá là điều kiện cho việc trao đổi xuất nhập sản phẩm của các nền sản xuất xã hội trên toàn cầu. Do đó, Việt Nam dù là nơi sản xuất còn yếu cả về số lượng mặt hàng lớn chất lượng sản phẩm, nhưng nhờ quá trình trao đổi sản phẩm trong giao lưu kinh tế mà tất cả chúng ta có được một thị trường sản phẩm phong phú, phong phú, chất lượng tốt. Điều đó, một mắt, do thời cơ cho sự phát triển đối sống vật chất và trí não; mặt khác, nâng cao khả năng lựa chọn tiêu dùng theo khả năng kinh tế vì sớ thích cá nhân.Lối tiêu dùng của người Việt Nam vượt rất xa nhu cầu và sở thích trước đó; nó được nâng lên tầm cao mới hết sức phong phú theo tầm nhìn và thị hiếu của xả hội công nghiệp. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, lối sống tiêu dùng người Việt Nam chuyển mạnh từ tầm tiêu dùng của một nước nông nghiệp nghèo sang lối sống tiêu dùng của xã hội công nghiệp. Điều đó trổ tài rõ từ nhà ở với tiện nghi sinh hoạt hầu như bằng đồ điện tử cho đến phương tiện đi lại bằng xe máy, ô tô. Chỉ trong khoảng một vài thập niên cuối thế kỷ XX. sản phẩm của nền công nghiệp cao hầu như đều có mặt trong từng gia đinh người dân Tp: từ ti vi, tủ lạnh cho đến video, máy vi tính, dàn vi sóng. Có thể nói, lối sống tiêu dùng của người Việt Nam ở các Tp lớn đang từng bước được nâng lên từ tiêu dùng của các nước phát triển. Lối sản xuất – tiêu dùng được nâng lên phương thức và trình độ mới kéo theo lối sinh hoạt tương ứng. Lối sinh hoạt kiểu nông nhàn giờ đây được thay thế bởi lối sinh hoạt có nhịp điêu gấp gáp. Nhịp sống sôi động không chỉ do hoạt động của cơ chế thị trường, mà còn do nhịp điệu công nghiệp và không khí sinh hoạt quốc tế hấp dẫn. Không khí sinh hoạt và nhịp sống quốc tế không chỉ thúc đẩy tới sinh hoạt và nhịp sống của quốc gia mà cả đến mỗi cá nhân. Người lao động như cuốn vào mạch sống kinh tế thị trường, kinh tế trí thức, khoa học công nghệ; học viên, sinh viên như xoáy vào nhịp độ tăng trưởng theo cấp số nhân của tri thức. Tác phong lao động gấp gáp không cho phép người ta chần chừ, ỷ lại. mà phải tự vân động, chớp thời cơ, giành giải trong môi trường sống chung của thời cuộc. Ngay trong ngành nghề hoạt động vui chơi, tiêu khiển, người ta cũng được sống trong không khí sôi động đầy chất trí tuệ, chất thẩm mỹ do các phương tiện hiện đai. các đề tài sinh động, hấp dân như các mô hình sống rực rỡ của nhiều nền văn hoá, nền khoa học kỹ thuật toàn cầu. Đây là điều kiện tốt cho việc phát huy cao độ nhận thức, nhận xét, ý thức, tình cảm loài người theo tiêu chuẩn xã hội hiện đại; làm cho người Việt Nam có điều kiện phát triển trí não, thể chất, lý trí, tình cảm.

Xem thêm: + 5 Cách Trang Trí Cầu Thang Tam Cấp Cầu Thang Đáng Học Hỏi, Tag: Mẫu Vách Ngăn Cầu Thang

Mặt cơ bản thứ tư của lối sống là giao tiếp. Lối giao tiếp truyền thống của người Việt Nam được chuyển hoá theo hướng quốc tế hoá một cách nhanh chóng. Trước đó, trong một thời gian dài, người Việt Nam hầu như chỉ đóng khung quan hệ của mình trong quốc gia và các nước xã hội chủ nghĩa. Giờ đây, trong xu thế toàn thế giới hoá, người Việt Nam xem môi trường hoạt động sống của mình là cả trái đất với toàn bộ các hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, khoa học… khác nhau. Giao tiếp không chỉ hạn chế trong hoạt động đối nhân xử thế, mà là mọi ngành nghề hoạt động thông dụng của loài người; nó thoả mãn các nhu cầu kinh tế, chính trị, xã hôi, văn hoá và nhất là các quan hệ tình cảm, ý chí, nguyện vọng, sự hiểu biết, sự tương trợ lẫn nhau củng tiến bộ. Từ đó, tư tưởng của người Việt Nam về giao tiếp càng được mở rộng; cả toàn cầu là một môi trường giao lưu, trao đổi, hợp tác, lao động, học tập. Các phương tiện khoa học – kỹ thuật, công nghệ làm cho toàn thế giới hoá tăng trưởng, trở thành phương tiên hiệu quả cho giao lưu, tiếp biến các giá trị giữa loài người với loài người không chỉ ở tầm quốc gia mà cả tầm quốc.

Lẽ sống là nhân lõi trí não của lối sống, nó quy định một ý thức, tình cảm, lý tưởng và mục tiêu của lối sông. Với trí não yêu nước, thương người, bao dung, khoan dung, lẽ sống truyền thống của người Việt Nam là phấn đấu cho lý tưởng độc lập, tự do, bảo vệ chính nghĩa xây dựng cuộc sống phồn vinh. Đó thực chất là lẽ sống nhân đạo của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện giao lưu, hội nhập quốc tế hiện tại, biết chọn lọc những giá trị tiến bộ, người Việt Nam phát huy mạnh mẽ lẽ sống truyền thống phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện công bình dân chủ, văn minh theo lý tưởng nhân văn. Lẽ sống này là kim chỉ nam cho mỗi thành viên xã hội tự điều chỉnh và phát huy nội lực của chính mình, phấn đấu cho hạnh phúc cá nhân, đồng thời cho sự phát triển và tiến bộ của toàn xã hội. Toàn thị trường quốc tế hoá do mang nhiều loại giá trị khác nhau, một mặt, nó thách thức lẽ sống đó; mặt khác, nó là môi trường cho nhân dân ta nhận chân được những mặt tích cực, mặt tiêu cực của toàn thế giới hoá, nhận lấy cái tốt, cái tích cực của nó để phấn đấu cho lẽ sống thiêng liêng nhất của mình.

Có thế nói, toàn thế giới hoá thúc đẩy rất lớn đến sự phát triển lối sống của xã hội ta hiện tại, song nó cũng đưa ra những thách thức vô cùng giận dữ và nan giải. Do chứa đựng nhiều loại giá trị rất phức tạp, toàn thế giới hoá cũng chính là cái phá vỡ nhiều hình thức và nội dung trong lối sống truyền thống Việt Nam. Khi khuếch trương mặt tích cực của tiêu dùng, toàn thế giới hoá đồng thời cũng phá vỡ, thậm chí huỷ hoại nhiều yếu tố của lối sống bằng chính phương thức tiêu dùng – chuyển tư tưởng tiêu dùng thành tư tưởng tiêu thụ thuần túy. Sản xuất nhiều và tốt thì cần tiêu thụ nhiều. Tiêu dùng nhiều lại kích thích sản xuất. Tuy nhiên, tiêu dùng hiện tại, theo quan niêm của không ít người, đã trở thành mục đích sống: chất lượng của đời sống là tiêu thụ – thưởng thức! Lối sống tiêu thụ phương Tây đã từng dẫn xã hội đó đến sự què quặt, nhiều yếu tố phi nhân văn vẫn đang ảnh hướng mạnh tới ý thức và hành vi nhiều người Việt Nam hiện tại. Nền kinh tế của ta còn nghèo, trung bình thu nhập kinh tế theo đầu người ở nước ta còn thấp. Năng suất lao đông của ta chưa cao, sản phẩm lao động chưa thật dồi dào, thì sự tiêu thụ và thưởng thức kinh tế cho thích hợp ớ điều kiện kinh tế hiện thực là yêu cầu tất yếu để tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội. Lôi sống tiêu thụ thuần tuý sẽ kéo theo rủi ro khủng hoảng, nếu không nói là tư huỷ hoại nền kinh tế khi nó không có kể hoạch để thực hiện những mục tiêu đúng đắn, nhất là kéo theo khủng hoảng lối sống.

Xem Thêm  Quẻ tướng mỗi ngày: Lông tài - Quý tướng qua vị trí có lông tài - lông mọc ở cổ

Điều tai hại hơn, tâm lý tiêu thụ ở đây không chỉ nằm trong hoạt động ngoại hình, mà còn trở thành ý thức, tư tưởng, thấm sâu vào mọi ngành nghề đời sống xã hội: từ vật chất đến trí não, từ kinh tế đến văn hoá, thậm chí cả trí tuệ lẫn tình cảm. Tư tưởng tiêu dùng đã biến cả văn nghệ – một loại giá trị trí não không thể trao đổi theo quan hệ kinh tế thành hàng hoá đơn thuần; giáo dục thành quan hệ đổi chác, mua bán; đời sống tâm linh, sự thờ cúng vốn thiêng liêng nhiều khi cũng trở thành nơi thu lợi nhuận. Lối sống duy kinh tế, duy phương tiện, tuyệt đối hoá giá trị vật chất, qua toàn thế giới hoá, đã góp phần khuếch trương mặt tiêu cực nêu trên trong xã hội ta hiện tại.

Đuổi theo “mốt” cũng là sự lây nhiễm lối sống tiêu dùng của xã hội phương Tây. Phép tắc kinh tế tư bn chủ nghĩa là lợi nhuận. Để có lợi nhuận cao thì phải tạo vòng quay tư bản nhanh. Điều đó tất phải khuyến khích tiêu thụ nhanh. Văn nghệ kinh doanh này là làm cho cái vửa ra đời phải trở thành cái không còn giá trị. Cái không còn giá trị chỉ là cái hết “mốt”. Khi đã hết “mốt” thì sản phẩm không còn ý nghĩa thực dụng, nó chỉ đang là những tín hiệu giao lưu và thường xuyên bị đào thải. Đây là một quá trình lãng phí vô nhân đạo. Ở một xã hội mà nền kinh tế còn nghèo nàn, còn cần nhiều vốn để phát triển sản xuất thì việc đuổi theo “mốt” không chỉ là dấu hiệu của sự lãng phí, phi kinh tế, mà còn dấu hiệu lối sống không lành mạnh, không phù phù hợp với lối sống truyền thống của dân tộc ta.

Từ lối sống tiêu thụ kéo theo phân biệt giàu – nghèo qua lối chơi trội trong ý thức đề cao tiện nghi. Tiện nghi ở đây được tư tưởng là sự dấu hiệu giá trị loài người. Một số người đua nhau xây nhà cao tầng không phải để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt. mà để khoa trương sự sung túc. Có người sắm xe hơi loại sang, dùng hàng ngoại thượng hạng, giá cao… không cần tính tới kinh tế, mà chỉ nhằm mục đích là phân biệt địa vi kinh tế và từ đó, phân biệt địa vị xã hội khinh miệt người nghèo! Có người còn hợm đời rằng, sự sung túc về kinh tế sẽ quyết định sự sung túc về trí tuệ!

Lối chơi thời thượng, sống trên tiền, tuyệt đối hoá đồng tiền, sùng bái hàng ngoại trở thành một cách nghĩ, lối sống của một số nhà kinh doanh đang gặp thời, hãnh tiến, tạo lối sống xa lạ với truyền thống dân tộc. Nhu cầu thưởng thức theo kiểu trên tiền ở một số người có thúc đẩy lớn tới việc đuổi theo dịch vụ dưới nhiều dạng khác nhau, kể cả các loại dịch vụ không lành mạnh, phi pháp. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới những tệ nạn xã hội: buôn bán trái phép, ma tuý, mại dâm, ăn chơi trác táng. Lối sống lạnh lùng kiểu tiền trao cháo múc của xã hội tư sản tràn vào xả hội ta kéo theo tư tưởng xem thường thuần phong mỹ tục, thậm chí xem rẻ nhân phẩm loài người, xem phụ nữ là thứ đồ chơi. Lối ăn chơi sa đoạ, lười lao đông, kiếm lời trên người khác gây nên những vết thương nhức nhối ngày càng khó cắt bỏ trên thể xác lành mạnh của lối sống xã hội chủ nghĩa mà hơn nửa thế kỷ nay, nhân dân ta đã xây dựng. Sự thúc đẩy của toàn thế giới hoá dân tới sự biên đổi tận chiều sâu tâm thức loài người thực sự là vấn đề nhức nhối. Này là sự thay đổi và sự phá vỡ các chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ xã hội, những sắc thái tâm linh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là lẽ sống, lý tướng sống mỗi cá nhân.Những giá trị của nền văn minh công nghiệp, văn minh trí tuệ đã hiện đại hoá lối tư duy, phong phú hoá các dạng thức và tiện nghi sinh hoạt, các điều kiện kinh tế, các phương tiện giao thông, làm cho cuộc sống vật chất – trí não được nâng lên rõ rệt. Lối sống người Việt Nam không còn bó hẹp trong sinh hoạt và giao tiếp gia đình. làng xóm, nhà máy, mà đã mở rộng theo nhu cầu văn hoá dưới các hình thức mới, như hoạt động câu lạc bộ, rạp hát, thưởng thức văn nghệ toàn cầu. Văn hoá thời trang văn hoá ẩm thực, văn hoá du lịch cũng đồng thời được mở rộng. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản, sự khó khăn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, một số ngươi mất niềm tin và đuổi theo lối sống tư bản chủ nghĩa. Nhiều giá trị truyền thống trong các nếp sống phong tục tập quán, lễ nghi của người Việt Nam bị mai một. Tất cả chúng ta đang xây dựng nền vãn hoá tiên tiến. đậm đà bản sắc dân tộc, khôi phục những hình thức văn hoá truyền thống đẹp. Tuy nhiên, lối sống tiêu thụ phương Tây, những dấu hiệu lai căng trong hành vi và ngôn từ giao tiếp, kiểu mẫu thời trang và nếp sinh hoạt đang trở thành thời thượng. Lối sống ngoại lai có khuynh hướng lấn át lối sống truyền thống. Quan hệ người – người, tình làng nghĩa xóm, lòng bao dung khoan dung hình như mờ nhạt đi rất nhiều trong giao tiếp mỗi ngày. Hoạt động giao tiếp hiện tại đa số diễn ra ở đơn vị. đoàn thể, xí nghiệp, trường học, nơi công việc kiếm sống, hối hả làm giàu. Sự đùm bọc cưu mang cần đến sự mời chào, ít diễn ra một cách tự nguyện tử đáy lòng! Quan hệ mật thiết của truyền thống xã hội nông nghiệp xưa kia không còn đậm nét. Có thế nói nếp sống công nghiệp và hiện đại đã làm xơ cứng lối sống tình cảm, mất đi những cảnh sinh hoạt thanh bình của làng quê. tình cảm gắn loài người với thiên nhiên. Toàn cầu trí não, tình cảm không những ít được quan tâm, mà ngày còn bị nghèo đi, thậm chí còn bị què quặt. Đây là sự mất mát to lớn so với lối sống của người Việt Nam hiện tại. Tư tưởng tuyệt đối hoá điều kiện vật chất và kỹ thuật, lấy phương tiện sống làm thước đo sự phát triển loài người và xã hội hết sức sai lầm của không ít người do không phân biệt được đúng sau tốt xấu của các giá trị đích thực, làm sai lạc đi nhiều giá trị của lối sống theo lý tưởng nhân văn cao đẹp mà ông cha ta đa hàng nghìn năm vun đắp. Đây cũng chính là nguồn gốc nảy sinh ra những tư duy thiếu lành mạnh trong lối sống dân tới những hành vi tham nhũng. tham ô, hối lô; bỏ mặc pháp luật và kỷ cương để thực hiện mục đích làm giàu. Đây cũng chính là nền tảng của sự đuổi theo những tham vọng bất lương, những điều kiện và phương thức sống thiếu lành mạnh, thoả mãn những nhu cầu tầm thường. làm suy thoái phẩm chất, đạo đức cán bộ Đảng và Nhà nước.

Xem Thêm  Tòa nhà Quốc hội Việt Nam với ý tưởng thiết kế kiến trúc độc đáo - nhà quốc hội

Lối sống tuyệt đối hoá vật chất – kỹ thuật đó tác động lớn tới việc xây dựng lối sống mới hiện đại nói riêng vả phát triến đời sống trí não phong phú của người Việt Nam nói chung.

Một vấn đề giận dữ trong xã hội ta hiện tại là lối sống gấp ở một phòng ban không nhỏ nhân dân, nhất là ở cán bộ Đảng và Nhà nước. Mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là những phản giá trị của toàn cầu tư bản theo luồng gió mạnh của toàn thế giới hoá đang làm lung lay lý tưởng sống cao độ ở không ít người. Trước sự chuyển biến của thời cuộc và những cám dỗ thời thượng, một số người, kể cả những người cộng sản từng kiên trì đại chiến, hy sinh một thời, đã nguội đi nhiệt huyết phấn đấu cho một xã hội tương lai tươi đẹp, cho cuộc sống hạnh phúc lâu bền. Trong đời sống đầy đủ hiện tại, họ chỉ quan tâm tới lợi nhuận trước mắt, thoả mãn những dục vọng tầm thường. Này là căn nguyên của bệnh buông thả cá nhân: đề cao thưởng thức, bỏ rơi những phẩm chất quý báu của chính mình, thậm chí bán rẻ phẩm giá cho những cuộc chơi thiếu văn hoá.

Nếu trước đó, những thanh niên học đòi thiếu kinh nghiêm là lớp người dễ sa vào lối sống gấp thì hiện tại, bệnh sống gấp hoành hành trong cả lớp người đứng tuổi những quan chức, thương gia, giám đốc kinh nghiệm lâu năm. Nếu trước đó, hiện tượng sống gấp chỉ diễn ra ở Tp thì nay, nó len lỏi vào tận hang cùng ngó hẻm ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Bệnh sống gấp là một trong những nguyên nhân xây nên ung nhọt của đời sống xã hội làm nhức nhối thêm những tệ nạn khác trong thể xác lành mạnh của xã hội ta.

Xem thêm: Mang Cơm Với Cách Làm Vây Cá Hồi Chiên Nước Mắm Me Và Chiên Tỏi Ớt

Nếu như mặt tích cực của toàn thế giới hoá là điều kiện và thời cơ tốt cho sự phát triển lối sống thì đồng thời, mặt trái của nó lại là mối nguy hại và thách thức lớn so với quá trình đó. Sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, xây dưng lối sống mới nói riêng chỉ có thể thành công khi tất cả chúng ta mở cứa, hội nhập quốc tế, hoà nhịp với xu thế toàn thế giới hoá. Trong hoàn cảnh và tình huống thúc đẩy phức tạp đó, truyền thống và bản lĩnh văn hoá dân tộc Việt Nam là nền tảng vững chắc cho văn hoá Việt Nam nói chung và lối sống người Việt Nam nói riêng phát triển đúng hướng về phong phú. Bản lĩnh, tài năng và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định đường lối, quyết sách các nhà tư tưởng, nhà văn hoá cũng có ý nghĩa quyết định tới việc ngăn chặn những thúc đẩy tiêu cực, phát huy tối đa những thúc đẩy tích cực của toàn thế giới hoá vì một lối sống tiên tiến, hiện đại và đậm đà bản sắc Việt Nam.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài phong lối sống của người việt nam

Review sách | Lối sống tối giản và thu dọn của người Nhật | Sách tuyệt kỹ sống

alt

 • Tác giả: Thanh Unnie
 • Ngày đăng: 2021-01-30
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2425 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: https://youtu.be/vSnhPtYl_9Y

  Lối sống tối giản của người Nhật – Fumio Sasaki
  Nghệ Thuật Bài Trí Của Người Nhật – Marie Kondo
  Một cặp đôi song hành hoàn hảo cho những ai đang muốn tìm hiểu về chủ nghĩa sống tổi giản hay muốn khởi đầu một cuộc sống ngăn nắp và ngăn nắp. Giảm bớt đồ đạc không thiết yếu và thu dọn đúng cách sẽ giúp bạn có một không gian sống thông thoáng, tiết kiệm thời gian dọn nhà và cả tiền nong thay vì tiêu tốn và lãng phí vào những đồ đạc không thiết yếu.
  Cùng tìm hiểu nhé!
  reviewsach
  sachhaynendoc
  reviewbook
  phongcachsong
  loisongtoigiancuanguoinhat nghethuatbaitricuanguoinhat

Tin Phong lối sống tiên tiến nhất, tin tức Phong lối sống update 15-05-2022

 • Tác giả: www.ntdvn.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9433 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin tức Phong lối sống tiên tiến nhất từ NTD Việt Nam. Update tin tức, sự kiện nóng nhất 24h xung quanh vấn đề Phong lối sống trên NTD Việt Nam.

Người dân sống gần biên giới là ‘tai mắt’, ‘cột mốc sống’ của Việt Nam

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2934 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người dân sinh sống tại khu vực biên giới chính là “tai mắt”, là những “cột mốc sống” trước nhất trong tiến trình gìn giữ và bảo vệ biên giới bằng tình yêu quê hương, quốc gia

Người Việt khởi đầu sống tối giản từ đâu?

 • Tác giả: vietcetera.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1988 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những bước tối giản hóa cuộc sống trước nhất để người Việt hạnh phúc, khỏe mạnh hơn theo Chi Nguyễn, tác giả của quyển sách ‘Một quyển sách về Chủ Nghĩa Tối Giản’

Phong lối sống của người Việt Nam sau dịch COVID-19 – Giải trình phân tích thị trường

 • Tác giả: qandme.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8736 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải trình thị trường về Phong lối sống của người Việt Nam sau dịch COVID-19. Tìm hiểu xu thế tiêu dùng Việt Nam và cái nhìn sâu sắc thông qua các giải trình thị trường đầy đủ của chúng tôi.

[Insight – Data] Phong lối sống của thanh niên Việt Nam

 • Tác giả: so-awkward-rose.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 9388 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thanh niên Việt Nam thích ăn gì? mặc gì? vui chơi, tiêu khiển thế nào? sắm sửa ở đâu? du lịch thế nào? Toàn bộ dữ liệu sẽ được phân phối tại đây.

Thúc đẩy của toàn thế giới hóa đến lối sống của người Việt Nam hiện tại – nhìn từ góc độ văn hóa truyền thống

 • Tác giả: hvctcand.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7376 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law