Phức cảm Oedipal, còn tồn tại tên gọi là Phức cảm Oedipus, là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong thuyết lí các giai phát triển tâm lý tính dục, mô tả cảm nhận khao khát của một đứa trẻ dành riêng cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm nhận ghen tỵ,…

Bạn đang xem: phức cảm oedipe

Phức cảm Oedipal, còn tồn tại tên gọi là Phức cảm Oedipus, là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong thuyết lí các giai phát triển tâm lý tính dục, mô tả cảm nhận khao khát của một đứa trẻ dành riêng cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm nhận ghen tỵ, giận dữ với người cha mẹ cùng giới. Về cơ bản, một cậu bé sẽ cảm thấy mình đang phải đấu tranh với cha để có được mẹ, trong lúc đó, bé gái sẽ cảm thấy mình như đang đối đầu với mẹ để giành được tình yêu thương của cha. Theo Freud, trẻ coi cha mẹ cùng giới tính là một kẻ thù phải đấu tranh để có được sự lưu ý và tình cảm của người cha mẹ khác giới kia.

The Oedipal complex, also known as the Oedipus complex, is α term used by Sigmund Freud in his theory of psychosexual stages of development to describe α child’s feelings of desire for his or her opposite-sex parent and jealousy and anger toward his or her same-sex parent. Essentially, α boy feels that he is competing with his father for possession of his mother, while α girl feels that she is competing with her mother for her father’s affections. According to Freud, children view their same-sex parent as α rival for the opposite-sex parent’s attentions and affections.

Nguồn gốc của Phức cảm Oedipal. The Origins of the Oedipal Complex

Freud giới thiệu khái niệm Phức cảm Oedipal lần trước tiên trong quyển sách “Giải mộng” xuất bản năm 1899 của mình, mặc dù mãi đến năm 1910 ông mới chính thức khởi đầu sử dụng thuật ngữ này. Khái niệm này trở thành một nội dung trọng yếu trong quá trình xây dựng thuyết lí về các thời kỳ phát triển tâm lý tính dục của ông.

Freud first proposed the concept of the Oedipal complex in his 1899 book The Interpretation of Dreams, although he did not formally begin using the term Oedipus complex until the year 1910. The concept became increasingly important as he continued to develop his concept of psychosexual development.

Freud đặt tên phức cảm này dựa trên một nhân vật trong vở kịch Oedipus Rex của nhà biên kịch Sophocles, người này đã vô tình giết chết cha mình và cưới mẹ mình.

Freud named the complex after the character in Sophocles’ Oedipus Rex who accidentally kills his father and marries his mother.

Trong thần thoại Hy Lạp, Oedipus bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra và vì vậy không biết cha mẹ mình là ai. Chỉ đến khi ông giết chết cha mình và cưới mẹ mình ông mới hiểu rằng sự thật thân thế của mình.

In the Greek myth, Oedipus is abandoned at birth and thus does not know who his parents are. It is only after he had killed his father and married his mother that he learns their true identities.

Phức cảm Oedipus thúc đẩy như vậy nào? How Does the Oedipus Complex Work?

Trong thuyết phân tâm, phức cảm Oedipus là ham muốn gắn kết về mặt tính dục với người cha mẹ khác giới, nhất là so với sự lưu ý về mặt sinh dục của bé trai với mẹ mình. Ham muốn này bị kìm nén, không nằm trong sự nhận ra và kiểm tra của ý thức, nhưng Freud tin rằng nó vẫn tác động lên hành vi của đứa trẻ và đóng một vai trò nhất định trong sự phát triển của trẻ.

In psychoanalytic theory, the Oedipus complex refers to the child’s desire for sexual involvement with the opposite sex parent, particularly α boy’s erotic attention to his mother. This desire is kept out of conscious awareness through repression, but Freud believed that it still had an influence over α child’s behavior and played α role in development.

Freud cho rằng phức cảm Oedipus đóng một vai trò trọng yếu ở thời kỳ dương vật của quá trình phát triển tâm lý tính dục. Ông cũng tin rằng để hoàn tất thành công thời kỳ này, trẻ phải hiểu và đồng nhất hóa với người cha mẹ cùng giới của mình, chỉ có như vậy trẻ mới phát triển một bản dạng tình dục bình thường khi trưởng thành.

Freud suggested that the Oedipus complex played an important role in the phallic stage of psychosexual development. He also believed that successful completion of this stage involved identifying with the same-sex parent which ultimately would lead to developing α mature sexual identity.

Theo Freud, cậu bé sẽ muốn sở hữu mẹ mình và thay vào vị trí cha, người mà cậu coi là kẻ thù tranh cướp tình cảm của mẹ dành riêng cho mình.

According to Freud, the boy wishes to possess his mother and replace his father, who the child views as α rival for the mother’s affections.

Xem Thêm  Số "0" - phát minh vĩ đại của nhân loại, đến não bộ con người cũng không hiểu hết - phát minh số 0 là thành tựu toán học của quốc gia cổ đại nào

Phức cảm Oedipus xuất hiện trong thời kỳ dương vật của quá trình phát triển tâm lý tính dục, độ tuổi từ 3 đến 5. Thời kỳ dương vật là thời điểm trọng yếu trong quá trình tạo dựng bản dạng tình dục của trẻ.

The Oedipal complex occurs in the phallic stage of psychosexual development between the ages of three and five. The phallic stage serves as an important point in forming sexual identity.

Trong suốt thời kỳ phát triển này, Freud cho rằng trẻ phát triển cảm nhận thu hút với cha hoặc mẹ khác giới của mình và tạo dựng sự thù hằn với cha mẹ cùng giới.

During this stage of development, the Freud suggested that the child develops α sexual attraction to his or her opposite sex parent and hostility toward the same-sex parent.

Các dấu hiệu của phức cảm Oedipus. Signs of the Oedipus Complex

Vậy đâu là dấu hiệu của phức cảm Oedipal? Theo Freud, có một số hành vi ở trẻ là kết quả của phức hợp này. Một số biểu thị hành vi của phức cảm này có thể là bé nam trổ tài tính chiếm hữu với mẹ mình và nói cha đừng ôm hôn mẹ. Bé gái ở độ tuổi này có thể tuyên bố rằng mình sẽ cưới cha mình khi trưởng thành.

So what are some of the signs of the oedipal complex? Freud suggested that there are α number of behaviors that children engage in that are actually α result of this complex. Some behavioral manifestations of the complex might involve α boy expressing possessiveness of his mother and telling his father not to hug or kiss his mom. Little girls at this age may declare that they plan to marry their fathers when they grow up.

Phức cảm Electra. The Electra Complex

Thời kỳ tương tự này khi diễn ra ở nhóm bé gái sẽ có tên gọi là Phức cảm Electra. Các bé gái sẽ xuất hiện cảm nhận ham muốn với cha mình và ghen tỵ với mẹ. Thuật ngữ phức cảm Electra do Carl Jung giới thiệu nhằm mô tả cách phức cảm này trổ tài trên các bé gái. Tuy nhiên, Freud lại nghĩ rằng thuật ngữ phức cảm Oedipus dùng luôn cho cả bé trai và bé gái, mặc dù một mặt ông vẫn thừa nhận trải nghiệm phức cảm này ở mỗi giới là khác nhau.

The analogous stage for girls is known as the Electra complex in which girls feel desire for their fathers and jealousy of their mothers. The term Electra complex was introduced by Carl Jung to describe how this complex manifests in girls. Freud, however, believed that the term Oedipus complex referred to both boys and girls, although he believed that each sex experiences it differently.

Freud cũng cho rằng khi phát xuất hiện mình không có dương vật, ở các bé gái sẽ xuất hiện cảm nhận “thèm muốn” dương vật và tạo dựng sự oán giận với mẹ vì “đưa chúng đến thế gian này trong hình hài không đầy đủ.” Cuối cùng, sự oán giận này cũng nhường đường cho sự đồng ý và hòa phù hợp với mẹ, tạo điều kiện cho quá trình tiếp nhận những đặc tính và tính chất từ người mẹ của mình.

Freud also suggested that when girls discover that they do not have α penis, they develop penis envy and resentment toward their mothers for “sending her into the world so insufficiently equipped.” Eventually, this resentment gives way to identification with her mother and the process of internalizing the attributes and characteristics of her same-sex parent.

Ý kiến về tính dục nữ này của Freud chính là thứ khiến ông bị chỉ trích nhiều nhất. Nhà phân tâm học Karen Horney đã phản bác lại tư tưởng của Freud về cái gọi là “thèm muốn” dương vật và thay vào đó, bà cho rằng đàn ông cũng trải nghiệm cảm nhận “thèm muốn” tử cung do bởi họ không thể nào mang thai và đẻ con.

It was Freud’s views of female sexuality that were perhaps his most heavily criticized. The psychoanalyst Karen Horney refuted Freud’s concept of penis envy and instead suggested that men experience womb envy due to their inability to bear children.

Bản thân Freud cũng thừa nhận rằng hiểu biết của ông về phụ nữ có vẻ vẫn chưa được trọn vẹn. Ông giải thích, “Chúng tôi biết về đời sống tình dục của bé gái ít hơn bé trai. Nhưng chúng tôi chẳng có gì phải xấu hổ về vấn đề này. Nói gì thì nói, đời sống tình dục của phụ nữ là một “lục địa tăm tối” trong nghề tâm lý học.”

Freud himself admitted that his understanding of women was perhaps less than fully realized. “We know less about the sexual life of little girls than on boys,” he explained. “But we need not feel ashamed of this distinction. After all, the sexual life of adult women is a ‘dark continent’ for psychology.”

Khắc phục phức cảm Oedipus như vậy nào? How Is the Oedipus Complex Resolved?

Trong mỗi thời kỳ phát triển tâm lý tính dục của Freud, trẻ phải đương đầu với một xung đột cần khắc phục để tạo dựng nên một tư cách khỏe mạnh khi trưởng thành. Để phát triển thành một người trưởng thành bình thường với một bản dạng tư cách khỏe mạnh, đứa trẻ phải hiểu và hòa phù hợp với người cha mẹ cùng giới để khắc phục xung đột của thời kỳ dương vật.

Xem Thêm  Trruyện : Tiếng hót chim sơn ca - tiếng hót chim sơn ca

At each stage in Freud’s theory of psychosexual development, children face α developmental conflict that must be resolved in order to form α healthy adult personality. In order to develop into α successful adult with α healthy identity, the child must identify with the same-sex parent in order to resolve the conflict of the phallic stage.

Vậy trẻ phải khắc phục phức cảm Oedipus như vậy nào? Theo ý kiến của Freud, mặc dù bản năng nguyên thủy của trẻ luôn thôi thúc trẻ nam gạt bỏ đi người cha, thì cái tôi của hiện thực biết rằng cha là một thế lực mạnh hơn mình rất nhiều. Phần “con”, tức bản năng, chính là nguồn xung năng ban sơ luôn tìm cách thỏa mãn mọi thôi thúc của tiềm thức. Cái tôi, tức bản ngã, là một phần của tư cách, xuất hiện để dung hòa giữa thôi thúc của bản năng và yêu cầu của đời sống thực.

So how does the child go about resolving the Oedipus complex? Freud suggested that while the primal id wants to eliminate the father, the more realistic ego knows that the father is much stronger. The id, as you may recall, is the primal source of energy that seeks to immediately satisfy all of the unconscious urges. The ego is the part of personality that emerges to mediate between the urges of the id and the demands of reality.

Theo Freud, bé trai sau đó sẽ trải nghiệm một cảm nhận mà ông gọi là ‘nỗi lo sợ bị thiến’ – nỗi sợ bị cắt mất dương vật, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Freud tin rằng khi trẻ ý thức được sự khác biệt về thể xác giữa nam và nữ, trẻ sẽ mặc định là dương vật của nữ bị loại bỏ và rằng cha có thể sẽ cắt luôn của mình như một hình phạt vì thèm muốn mẹ.

According to Freud, the boy then experiences what he called castration anxiety – α fear of both literal and figurative emasculation. Freud believed that as the child becomes aware of the physical differences between males and females, he assumes that the female’s penis has been removed and that his father will also castrate him as α punishment for desiring his mother.

Để khắc phục xung đột này, cơ chế phòng vệ có tên gọi đồng nhất hóa “nhảy” vào. Chính tại thời điểm này mà cái siêu tôi (hay siêu ngã) được tạo dựng. Cái siêu tôi trở thành một thế lực đạo đức luân lý bên trong loài người, cũng là sự tiếp nhận và hòa phù hợp với người cha, từ đó đè nén lại thôi thúc của bản năng và điều khiển cái tôi hành xử theo tiêu chuẩn lý tưởng hóa này.

In order to resolve the conflict, the defense mechanism known as identification kicks in. It is at this point that the super-ego is formed. The super-ego becomes α sort of inner moral authority, an internalization of the father figure that strives to suppress the urges of the id and make the ego act upon these idealistic standards.

Trong cuốn “Bản ngã và bản năng”, Freud đã giải thích cái siêu ngã của trẻ vẫn lưu giữ lại đặc tính của người cha và những cảm nhận mãnh liệt của phức cảm Oedipus cũng theo này mà bị đè nén lại.

In The Ego and the Id, Freud explained the child’s superego retains the character of the child’s father and that the strong feelings of the Oedipus complex are then repressed.

Các yếu tố bên ngoài như các quy chuẩn xã hội, những điều răn dạy của tôn giáo cũng góp phần làm kìm nén lại phức cảm Oedipal.

Outside influences including social norms, religious teachings, and other cultural influences help contribute to the repression of the Oedipal complex.

Cũng từ đây mà lương tâm của trẻ xuất hiện, hay nói cách khác là cảm nhận tổng quát của trẻ về đúng sai. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Freud cũng nhất định rằng những xúc cảm bị đè nén này có thể mang đến cảm nhận tội lỗi trong vô thức. Cảm nhận tội lỗi này không trổ tài rõ ràng ra bên ngoài nhưng vẫn lặng thầm thúc đẩy lên những hoạt động có ý thức của người đó.

It is out of this that the child’s conscience emerges, or his overall sense of right and wrong. In some cases, however, Freud also suggested that these repressed feelings could also result in an unconscious sense of guilt. While this guilt may not be overtly felt, it can still have an influence over the individual’s conscious actions.

Chuyện gì xảy ra nếu phức cảm Oedipus không được khắc phục? What If the Oedipus Complex Is Not Resolved?

Xem Thêm  Bí ẩn mật khu: Đám cưới trong lòng đất - dam cuoi tu long

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi phức cảm Oedipus không được hóa giải thành công? Khi xung đột của các thời kỳ tâm lý tính dục không được khắc phục, lúc đó quá trình phát triển của trẻ sẽ xuất hiện hiện tượng cắm chốt. Freud cho rằng, các bé trai không tháo gỡ thành công xung đột này sẽ xuất hiện tình trạng “cắm chốt người mẹ” và bé gái thì sẽ “cắm chốt người cha”. Khi trưởng thành, những người này sẽ tìm kiếm những mối quan hệ yêu đương/tình cảm với người giống hay tương đồng với người cha mẹ khác giới của mình.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi phức hợp Oedipus không được khắc phục thành công? Khi các xung đột ở các thời kỳ tâm lý khác không được khắc phục, có thể dẫn theo sự cố định tại thời điểm đó trong quá trình phát triển. Freud gợi ý rằng các bé trai không khắc phục được xung đột này một cách hiệu quả sẽ trở thành “mẹ cố định” trong lúc các bé gái trở thành “bố cố định”. Khi trưởng thành, những cá nhân này sẽ tìm kiếm những người bạn trăm năm lãng mạn giống cha mẹ khác giới của họ.

Tham khảo. Xem tài nguyên nội dung

Freud, Ş. Sự giải thể của phức hợp Oedipus. Phiên bản tiêu chuẩn. Năm 1924; 19: 172–179.

Freud, Ş. Thắc mắc về Phân tích Lay, Ấn bản Tiêu chuẩn. Năm 1926; 20: 183-250.

Freud, Ş. An Outline of Psychoanalysis, James Strachey Trans. New York: Norton; 1940.

Phòng bếp, SA & amp; Black, ʍ. Freud and Beyond: 𝓐 History of Modern Psychoanalytic Thought. New York: Sách Cơ bản; 2016.

Hockenbury, DH & amp; Hockenbury, SE. Tâm lý. New York: Nhà xuất bản Worth; Năm 2012.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-is-an-oedipal-complex-2795403

Như Trang.

Chia sẻ cái này:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài phức cảm oedipe

PSYCHOTHERAPY – Sigmund Freud

 • Tác giả: The School of Life
 • Ngày đăng: 2014-11-28
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6747 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sigmund Freud, the inventor of psychoanalysis, appreciated the many ways in which our minds are troubled and anxious. It isn’t us in particular: it’s the human condition. Find out more about how Freud thought in our ‘Great Thinkers’: https://goo.gl/toR8m8

  If you like our films, take α look at our shop (we ship worldwide): https://goo.gl/7JluX0

  FURTHER READING

  “He described himself as an obsessional neurotic. For although the father of modern psychology told us so much about our inner lives, he was touchingly vulnerable himself….”

  You can read more on this and many other topics on our blog TheBookofLife.org: https://goo.gl/WtiV8v

  MORE SCHOOL OF LIFE

  Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://goo.gl/NJ702c

  More films on PSYCHOTHERAPY in our playlist below:
  http://bit.ly/TSOLpsychotherapy

  Do you speak α different language to English? Did you know you can submit Subtitles on all of our videos on YouTube? For instructions how to do this click here: https://goo.gl/fUMMxh

  SOCIAL MEDIA

  Feel free to follow us at the links below:

  Fb: https://www.facebook.com/theschooloflifelondon/

  Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife

  Instagram: https://www.instagram.com/theschooloflifelondon/

  CREDITS

  Produced in collaboration with:

  Mad Adam
  http://www.madadamfilms.co.uk TheSchoolOfLife

Tìm hiểu về phức cảm Oedipus

 • Tác giả: vovankienthuc.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8532 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu về phức cảm Oedipus

Phức cảm Oedipus (Oedipus Complex)

 • Tác giả: www.phantamhoc.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6644 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là khái niệm nòng cốt trong Phân Tâm học, ý tưởng về phức cảm Oedipus khởi nguồn từ thần thoại Hi Lạp kể về chàng Oedipus vô tình giết chết cha Laius cua

Tài liệu y học – Trung tâm Tích hợp dữ liệu – Cục Công nghệ thông tin – Bộ У tế

 • Tác giả: tailieu.yte.gov.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3132 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Ám sợ và phức cảm Oedipe

 • Tác giả: lienthuvien.yte.gov.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7539 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ám sợ và phức cảm Oedipe

Phức cảm oedipe

 • Tác giả: diyxaqaw.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3938 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Con gái 5 tuổi của các bạn yêu bố và hoàn toàn gạt mẹ sang một bên, Bé tỏ vẻ ganh tỵ khi bố quan tâm mẹ, thậm chí còn tuyên bố

Phức Cảm Oedipus Complex Là Gì, Electra Complex Và Oedipus Complex

 • Tác giả: hoidapthutuchaiquan.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6443 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang tìm hiểu và tìm hiểu và muốn biết Phức cảm Oedipal là gì ? Hoặc bạn đã nghe về The Oedipus Complex và The Electra Complex rvà muốn tìm hiểu về nó ? ADVERTISEMENTPhức cảm Oedipus là gì ?Phức cảm Oedipus ( hay tự ti Oedipus ) là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong kim chỉ nan của ông về những quy trình tiến độ tăng trưởng tâm ý tính dục ở trẻ nhỏ, Thuật ngữ chung cho cả phức cảm Oedipus và Electra là Oedipal

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law