Tái sinh và đầu thai

Bạn đang xem: linh hồn đầu thai như thế nào

TÁI SINH VÀ Đᑗ THAI
Chan Khoon San | Lê Kim Kha dịch Việt

1. Sự Khác иhau Giữa Tái Sinh & Đầu Thai

Mọi tôn giáo đều tin rằng có sự sống sau khoảng thời gian chết, tức có kiếp sau của một ‘linh hồn’ thật sự. Thuyết giáo Phật giáo nên được phân biệt trong ý nghĩa ‘chuyển kiếp’ hay ‘đầu thai kiếp sau’ theo ý nghĩa có ‘linh hồn’ thường hằng dịch chuyển từ đời này tử vong khác, như là do Thượng Đế xếp đặt hoặc như là một linh hồn tối thượng hay một linh hồn phổ quát – đại ngã (Param-atma).

Phật giáo không tin vào bất kỳ dạng chuyển kiếp hay chuyển linh hồn nào. Không có gì thoát ra khỏi một thể xác và chui vào một thể xác khác. Mọi sự vật, hiện tượng đều diễn ra theo quy luật thuyết Duyên Khởi (Paticca Samuppada). Mọi sự vật xảy ra, xuất hiện hay tồn tại đều do những sự vật khác trước đó tạo điều kiện mà có, rồi đến khi chúng xuất hiện chúng lại là điều kiện để sinh ra những sự vật khác.

Trong thuyết giáo Duyên Khởi (Paticca Samuppada), Đức Phật đã giảng giải rằng Dục Vọng làm khởi sinhDính Chấp, rồi do có Dính Chấp nên kéo theo sự Trở Thành, hiện thành (hay là sự liên tục của quá trình sự sống bị thúc đẩy bởi Nghiệp) và cuối cùng kéo theo sự Sinh ra. Dục Vọng của một người sắp chết hay đang chết cũng làm khởi sinh sự Dính Chấp và kéo theo sự liên tục của quá trình sự sống là Trở Thành, Hiện Thành thông qua Nghiệp hay Nghiệp Hữu (Kammabhava), và cuối cùng tạo thành sự Sinh, mà ta hay gọi là Tái Sinh. Điều này tương đồng và trùng khớp với cách diễn tả của Diệu Đế Thứ Hai (Nguồn Gốc của sự Khổ) cho rằng chính Dục Vọng đã kéo theo tạo thành một ‘thực thể’ sống hay một ‘con người’ mới được kết cấu bằng năm Uẩn dính chấp chính là “Khổ”.

2. Sự Tái Sinh Diễn ra иhư Thế nào

Khởi nguồn từ khái niệm một ‘con người’, Đức Phật đã dạy rằng “mầm” móng của cuộc sống được “gieo trồng” chỉ khi nào có đủ 3 điều kiện: Mẹ và Cha hợp duyên, đây là thời kỳ có mẹ (trứng chín) và một ‘Thực Thể’ hay “một con người chuẩn bị được sinh ra” đã có mặt, đã ‘hiện thành’, đã chết ở nơi nào đó, hay vừa kết thúc sự sống ở nơi nào đó. Chứ không nên hiểu theo nghĩa là ‘một con người hay một linh hồn đang chờ trứng và tinh trùng giao phối và rồi ‘chui’ vào đó để đầu thai”. Yếu tố người Cha chỉ phân phối cho tất cả chúng ta vật chất vệ tinh trong quá trình tái sinh. Nhưng điều này không có nghĩa mọi loài chúng sinh đều cần phải có yếu tố cha mới sinh ra được, bởi vì có nhiều loài được sinh ra một cách tự nhiên, tùy thuộc vào Nghiệp (Kamma).

“Chết”, theo đạo Phật, là một sự ngưng lại, sự chấm hết của một đời sống “sinh-vật-lý” của một ‘cá thể’ chúng sinh. Sự chết diễn ra bằng việc chấm hết giác quan sự sống (jivitindriya) hay thường hay gọi là mạng căn (HV), nhiệt và thức. Tử vong không phải là một sự tiêu diệt hoàn toàn của một sự sống, mặc dù thời gian sống hay ‘mạng sống’ đã tới lúc chết, tuy nhiên nguồn lực đã “chạy” hay “duy trì” sự sống đó vẫn còn chứ không bị tiêu diệt hay chấm hết.

Khi cái “chết” đang xảy ra, một tiến trình Tâm mới được gọi là (tâm) Thức Tái Sinh (patisandhi citta, tiếng Anh: Rebirth Consciousness) được xúc tiến (duyên) bởi Nghiệp Tái Sinh (tiếng Anh: ReproductiveKamma) hay là Nghiệp Hữu (kamma-bhava), tức quá trình “Trở Thành”, cùng khởi sinh với 3 nhóm vật chất (sắc) do nghiệp tạo ra, cấu thành thân, giống và nền tảng tiếp xúc (điểm tựa của Thức). Toàn bộ chúng làm điều kiện (duyên) làm khởi sinh những quá trình vật chất và trí não (danh và sắc) trong noãn trứng, hiện giờ theo nghĩa truyền thống hay gọi là một ‘con người’ đã hiện diện trong thai nhi. Thức Tái Sinh và 3 nhóm vật chất (sắc) do nghiệp tạo ra đó được gọi chung.

là: “Con người sắp được sinh ra”. Danh từ này chỉ được dùng để diễn tả trong ngữ cảnh này khi không còn biết mượn danh từ khác xuất thế gian để giải thích tiến trình tâm và vật chất kết cấu nên ‘thực thể’ sống này. Không nên hiểu nhầm này là một linh hồn thường hằng nào đó đang đợi chui vào thai nhi hay tử cung để được tái sinh.

3. Thức Kết иối Lại hay Thức Tái Sinh

Theo giáo lý về Duyên Khởi của Đức Phật, “thông qua tiến trình Trở Thành hay Nghiệp hữu (kamma-bhava), mà khởi sinh (duyên) cho Tái Sinh”. Để hiểu được vấn đề này một cách rõ ràng, tất cả chúng ta cần phải hiểu được rằng trong thực tại tuyệt đối, không có cái gọi là một ‘con người’ hay một ‘thực thể’ thường hằng nào đó, mà chỉ có tiến trình sinh lý vật lý hay danh sắc (nama-rupa). Ngay cả trong cuộc sống từ lúc khởi đầu cho đến khi chết, những quá trình danh sắc (nama-rupas) luôn khởi sinh và mất đi, sinh diệt liên tục và liên tục.

Tử vong là sự diệt Thức cuối cùng song song với sự tàn hoại của danh sắc (nama-rupa). Tái sinh mau lẹ xảy ra, khởi sinh một Thức mới, được gọi là Thức Kết Nối hay Thức Tái Sinh, cùng với (điểm tựa) danh sắc (nama-rupa) mới. Nó được gọi là Thức kết nối lại bởi vì nó nối liền sự sống mới và cũ. Sự khởi sinh Thức Tái Sinh do duyên hay sự xúc tiến của Nghiệp cuối cùng trước khi chết. Nói cách khác, chính Nghiệp cuối cùng trước khi chết là nhân duyên làm khởi sinh Thức tái sinh.

Nếu Nghiệp (kamma) là nghiệp lành, thiện, thì sự tái sinh sẽ diễn ra ở cuộc sống hạnh phúc. Nếu Nghiệp là dữ, bất thiện, thì sự tái sinh sẽ diễn ra ở một cuộc sống thống khổ. Điều này chính là ý nghĩa khi Đức Phật nói: “Tất cả chúng sinh được sinh ra từ chính nghiệp của mình (Kammayoni)”.

 Một điều rất trọng yếu để tất cả chúng ta lưu tâm rằng:

Không có một linh hồn nào rời khỏi thể xác và chui vào thể (α) xác mới.

─ Nếu không hiểu được điều này thì rất khó đồng ý nó và thường bị kéo theo một kiểu tin là có sự di chuyển linh hồn hay hồn tiên phong thai vào thân xác khác, mà trong nhiều phần khác tất cả chúng ta gọi là: Quan niệm sai lầm về một linh hồn bất tử.

Khi những Hành Động Tạo Nghiệp hay Nghiệp ((ɓ) Kamma), (Xin nói lại, trong khái niệm này, hành động cố ý, hành động ý chí, hành động tạo nghiệp, Hành hay Nghiệp… đều diễn tả một nghĩa như nhau –ND), thì tùy thuộc vào & do Vô Minh và Dục vọng, chúng sinh chưa diệt sạch những ô nhiễm này sẽ tiếp tục tích lũy Nghiệp (Kamma) hay mang nghiệp (nghiệp hữu) và tiếp tục chịu tái sinh sau khoảng thời gian chết.

Xem Thêm  Những thiết kế hình xăm Maori đẹp mang biểu tượng chiến binh - hoa văn maori

─ Nếu không hiểu điều này, thì khó mà tin nó và thường bị kéo theo kiểu tin là sự sống bị tiêu diệt hoàn toàn sau khoảng thời gian chết. Này là ý kiến sai lạc về sự tự tiêu diệt, không còn/là gì sau khoảng thời gian chết, mà những nhà duy vật hiện đại còn đang chấp thủ.

4. Những Kiểu Chết

Sự chết có thể xảy ra vì một trong 4 nguyên nhân sau đây:

Sự kiệt quệ hay hết cạn nguồn lực của (1) Nghiệp Tái Sinh ban đầu của kiếp sống hiện tại. (Nghiệp Tái Sinh này có từ lúc sinh, làm

khởi sinh sự sống hay tái sinh ra kiếp sống hiện tại. Không phải Nghiệp Tái Sinh cho sự sống tiếp theo sau khoảng thời gian chết chóc của kiếp này -ND).

Sự (2) chấm hết chu kỳ sự sống, sự chấm hết ‘mạng sống’, mạng chung.

Sự xảy ra đồng thời của 2 nguyên nhân trên, vừa hết nguồn lực (3) Nghiệp Tái Sinh và cũng vừa đến lúc kết thúc chu kỳ hay ‘vòng đời’ sự sống.

Thúc đẩy của một Nghiệp ((4) Kamma) mạnh hơn, ngạc nhiên cắt đứt nguồn lực của Thức Tái Sinh trước khi đến thời hạn kết thúc chu kỳ vay ‘vòng đời’ sự sống. Dân gian hay gọi là chết “bất đắc kỳ tử”, tức chưa đến chu kỳ hay mạng chung đã chết, thường là do nghiệp nặng tập hợp đủ duyên.

Ba kiểu chết trước hết gọi là Chết đúng lúc hay Chết đúng mạng. Kiểu chết cuối cùng là Chết không đúng lúc, không đúng thời mạng.

Ví dụ như có một ngọn đèn, ngọn lửa bị tắt là do một trong 4 trường hợp sau đây:

Tim hết, (1)

Dầu cạn hết, (2)

Vừa dầu cạn vừa tim hết, và (3)

Nguyên nhân hay tác nhân khác hay không liên quan, như một ngọn gió (4) mạnh thổi tắt.

Tương tự vậy, chết chóc của chúng sinh cũng có thể do một trong những nguyên nhân mô tả ở trên.

5. иhững Đối Tượng Нiện Diện Trong Tâm trước lúc Chết

Một người sắp chết thì sẽ đối mặt với một Nghiệp (Kamma), một Triệu chứng Nghiệp hay Nghiệp tướng(Kamma Nimitta) hoặc Triệu chứng cảnh giới tái sinh (Gati Nimitta).

Nghiệp ở đây là hành động, nghiệp của người chết, dù nghiệp tốt hay xấu.

─ Nghiệp mạnh nhất như khái niệm trước đó chính là Nghiệp Nặng. Nếu Nghiệp Nặng này không có, thì người sắp chết có thể tưởng niệm hay khởi ‘niệm’ hành động ngay trước ‘cổng’ chết, đó được gọi là Nghiệp Cận Tử hay Cận Tử Nghiệp.

─ Nếu những Cận Tử Nghiệp này cũng không có, thì Nghiệp Thói Quenhay nghiệp quán tính sẽ hiện diện đến người sắp chết, này là những hành động hay làm, thường xuyên làm trong cuộc sống của người đó, ví dụ như nghiệp (thói quen) trộm cắp, so với người sắp chết là một kẻ trộm, hay nghiệp (thói quen) chăm sóc người bệnh yếu trong trường hợp người sắp chết là một người nghành y tế…

Nhưng nếu cũng không có những loại Nghiệp Thói Quen cũng như các Nghiệp nặng, nhẹ khác kia, thì những Nghiệp dự trữ, còn mang từ nhiều (hay vô số) kiếp sống trước, được gọi là Nghiệp Tích Lũy sẽ trở thành đối tượng của tư duy hay tâm Thức ngay lúc chết. Trong số những hành động (Hành) cần làm, thì những Phật tử tại gia thường được dạy phải nên làm trước lúc chết, này là: Thực Hiện 10 Việc Làm (Hành) Công Đức, bao gồm:

─ Tụng niệm về Tam Bảo và về Ngũ Giới một cách thật tâm;

─ Tưởng niệm lại một chuyến hành hương về xứ Phật, đã tới những Phật tích, thánh tích để tăng trưởng sự tin tưởng và lòng thành kính so với Đức Phật, Pháp, Tăng;

─ Mở băng đĩa lắng nghe lại những bài giáo Pháp hoặc nghe Tăng Ni tụng niệm;

─ Tưởng niệm, niệm Công Đức của Tam Bảo, tưởng niệm, niệm lại những Công Đức hay lòng Độ Lượng, thiền quán về lòng Từ Bi hay Tứ Niệm Xứ (Satipatthana)…

Những hành động tốt lành như vậy sẽ tạo điều kiện làm khởi sinh những trạng thái Tâm lành, thiện để quyết định cái (tiến trình) Nghiệp cuối cùng trước khi chết và dẫn dắt tái sinh đến cảnh giới nhiều phúc lành, hiền nhiều, dữ ít.

Tử vong đến bất kỳ lúc nào, mỗi người nên làm những nghiệp tốt, chuẩn bị trí não lành, thiện, để lúc đi xa, hành trang vẫn gồm nhiều Thức tốt đẹp để vượt qua những cuộc hành trình dài, vô định trong những kiếp tương lai.

 Kamma NimittaBiểu Hiện Nghiệp, là tâm cảnh, tiếng động, mùi hương, mùi vị, xúc chạm hay ý tưởng một người thu thu được vào lúc “kết” nghiệp (Kamma). Ví dụ này là những con dao trong trường hợp người sắp chết là một người hàng thịt; là những người bệnh trong trường hợp người sắp chết là bác sỹ; là một dấu hiệu hay biểu tượng để thành kính như hình, tượng Phật, Cây Bồ-Đề, hay là một ký ức hạnh phúc trong một chuyến du ngoạn hành hương ở Ấn Độ của người sắp chết…trong những trường hợp người sắp chết là một Phật tử kính đạo; ….

 Gati NimittaBiểu Hiện Cảnh giới Tái sinh, là những dấu hiệu, dấu hiệu về một nơi nào này mà sự tái sinh đang có thiên hướng xảy ra ở đó; hoặc là dấu hiệu một sự kiện xảy ra vô tiền khoáng hậu, chấn động, không khi nào quên được trong đời của một người sắp chết điều đó sẽ chi phối và kéo theo cõi tái sinh nào đó.

Nếu những dấu hiệu hướng dẫn về sự tái sinh, như nói trên, là xấu, là dữ, nhưng người sắp chết có thể chuyển thành lành, tốt bằng (cách thay thế) những tư duy trước lúc chết, như vậy những tư duy lành, tốt hiện giờ sẽ đóng vai trò như nghiệp Cận Tử Nghiệp và tác động, thúc đẩy ra loại Nghiệp Tái Sinh để làm duyên lành (điều kiện tốt) cho Tái Sinh.

Những dấu hiệu, biểu tượng về nơi đến hay ‘vận mệnh’ của một người lúc sắp chết có thể là những ngọn lửa địa ngục, những vùng núi non, dạ con trong bụng mẹ, thiên cung trên cõi trời…

6. иăm Viễn Cảnh Của ʍột иgười Sắp Chết

Theo Đại trưởng lão tiến Sĩ Rastrapal Mahathera, viễn tượng của một người đang chết thường là:

1) Lửa địa ngục, thường so với những người thường bị sinh về cảnh giới địa ngục.

2) Thú vật và rừng núi, thường so với những người bị tái sinh thành súc sanh.

3) Màn tối, thường so với những người tái sinh thành ngạ quỷ (hay ‘hồn’ ma).

4) Những cha, mẹ và người thân quyến thuộc đã tử vong, thường so với những người được tái sinh làm người.

5) Thiên cung, nhà cửa hay xe ngựa trên cõi trời, thường so với những người được sinh về cõi trời để hưởng phúc.

Chuyện kể bên Tàu về người sắp chết nói rằng người nghe được tiếng dây xích hoặc thấy viễn tượng những hộ vệ của Vua Yama (Diêm Ma Vương) với đầu trâu mặt ngựa gớm ghiếc mang xiềng xích đến để lôi người ấy về địa ngục để phân xử.

Xem Thêm  Cách ướp gà nướng than củi ngon “miễn chê” - ngon lua than

Gati-nimitta (Triệu chứng về nơi tái sinh) luôn luôn là những dấu hiệu, dấu hiệu vật lý được hiện lên ở “cửa-Tâm” như là một giấc mơ vậy.

Về mặt tâm lý học, những thời kỳ hay viễn tượng này của Tâm có thể được gọi là ảo ảnh (illusion), ảo tưởng (hallucination) hay ảo giác đánh lừa (delusion). Vì vậy, những người có Tâm minh mẫn và không bị hoang mang lo lắng vào lúc sắp chết có thể không hiện trong tâm hay thấy gì về một viễn tượng của nơi sắp tái sinh về.

Những độc giả muốn tìm hiểu thêm về những viễn tượng trên giường chết, nên tìm đọc quyển sách của Đại trưởng lão Tiến Sĩ Rastrapal Mahathera (Sách &Tài Liệu Tham Khảo, Số 3.) trong đó tác giả đã kể lại kinh nghiệm cá nhân của một cư sĩ trong lúc hấp hối thấy được nhiều viễn tượng trên và những phương thức trưởng lão đã hỗ trợ làm dịu những nỗi sợ của người hấp hối để kéo theo trạng thái tâm có thể kéo theo tái sinh vào một cõi tốt lành.

7. Thức Нấp Нối, Thức Lúc Đang Chết

Thử lấy đối tượng là một hành động, một nghiệp (kamma) hoặc là một Biểu Hiện của Nghiệp (kamma nimitta) hoặc là Biểu Hiện, dấu hiệu của Nơi sẽ Tái Sinh đến (gati nimitta), thì Thức chạy xuôi theo một tiến trình (course) của nó, thậm chí ngay cả khi chết chóc xảy ra trong một tức thì, trong một cái ‘tích’-chưa-đến-‘tắc’.

Theo “Vi Diệu Pháp” (Abhidhamma), một tiến trình tư duy, ý nghĩ bình thường chạy trong 17 khoảng-khắc-nghĩ hay thường hay gọi là 17 sát-na Tâm (citta), trong đó tiến trình Javana3 kéo dài 7 sát-na tâm. Thời kỳ Javananày là trọng yếu nhất, đứng về mặt đạo đức, cho việc tái sinh của một người. Đến thời kỳ tâm lý này những gì xấu hay tốt, lành hay dữ, thì thật sự đã làm xong rồi: Nghiệp (kamma) đã được thi hành!.

Những luận sư nói rằng trong một thời kỳ, khoảng khắc ngắn ngủi này, giống như ánh chớp của một tia chớp bằng vận tốc ánh sáng, vẫn có hàng tỷ sát-na Tâm (cittas). Trong tiến trình tư duy trước khi chết, thì tiến trình Javana là rất yếu ớt và chỉ chạy trong vòng 5 sát-na Tâm. Nhưng tiến trình Javana này lại là trọng yếu nhất vì nó quyết định Nghiệp Tái Sinh (reproductive kamma) cho kiếp sống tiếp theo. Sau đó thì Thức đăng nhập hay đăng ký (registering consciousness) nhận diện đối tượng có thể theo hoặc không theo. Cuối cùng, Thức Lâm Chung hay Thức Tử Mạng (cuti-citta), là tâm thức cuối cùng được biết tới của kiếp sống hiện tại (trước khi tái sinh qua kiếp sống tiếp theo).

“Ngay khi chết, Thức cuối cùng (Thức tử mạng) biến mất, làm điều kiện, làm khởi sinh cho một Thức mới xuất hiện, đó là Thức Tái Sinh (Patisandhi) trong một thể xác hay một dạng sinh hài mới. Rồi

3 Từ này đã từng được dịch là “khoảnh khắc thúc đẩy” hoặc “khoảnh khắc tốc hành” (theo dịch giảNguyễn Văn Ngân dịch “Đạo Vô Ngại Giải” từ tiếng Anh sang tiếng Việt).

Cũng như ₵. 𝓐. ₣. Rhys Davids, Bhikkhu Bodhi đề xuất để nguyên chữ javana không dịch. Đây là một thuật ngữ thuộc “Vi Diệu Pháp” cao học. Xin độc giả tìm đọc về đề tài này theo bản dịch từ tiếng Pali qua tiếng Anh của Ngài Bhikkhu Bodhi (“A Comprehensive Manual of Abhidhamma”, BPS, [Kandy 1993] đoạn (12) trang 124, chú thích 8, 9 trang 372, trang 389. Chữ ‘tiến trình’ (vīthi: nđ ‘lộ trình’) được dịch theo Bhikkhu Bodhi, sđd, đ. 4 trang 151). Dịch giả Nguyễn Văn Ngân dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt “Đạo Vô Ngại Giải”).

đến lượt Thức mới (Thức Tái Sinh) cũng mau lẹ biến mất, liên tục, liên tục, như một dòng chảy không gián đoạn, như dòng sông vậy, (liên tục chảy, nhưng này là những giọt nước mới (Thức mới) liên tục đến rồi chảy qua, chứ không có một giọt nước nào đến rồi đứng yên không chảy đi –ND). Dòng chảy mới của sự sống này mang theo toàn bộ kinh nghiệm của quá khứ. Dòng chảy mới hay sự sống mới này không phải tuyệt đối giống hệt trong quá khứ, vì sự sống trong quá khứ bao gồm những thành phần kết cấu khác, mà cũng không hoàn toàn khác nhau, mà chỉ có chung một dòng Nghiệp lực.

Sự biến điệu, sự gián đoạn hay chuyển hóa giữa các Thức trong dòng chảy này là cực kỳ ‘chớp nhoáng’ nhanh hơn điện chớp mà ta thường gọi là một sát-na Tâm hay sát-na Thức, một khoảng khắc thời gian cực nhỏ, không có chỗ cho bất kể cái gì xen vào giữa.

(Bạn có thể hình dung thời gian giữa khi 2 điểm sát nhau trên một bánh xe đang quay nhanh tiếp xúc mặt đất vậy, theo lý thuyết vật lý học. Mặc dù điều này là cực kỳ ‘dài’ hơn cái khoảng cách của tiến trình tâm của 2 Thức sinh diệt, nhưng tất cả chúng ta còn không hình dung ra được có bất kể nhà cung cấp thời gian hay hiện tượng nào có thể xảy ra giữa 2 điểm tiếp xúc đó – ND).

Đó được gọi là trạng thái chuyển tiếp hay trung gian hay thường hay gọi là trung hữu (antara-bhava). Theo bộ “Những Điểm Dị Biệt” (Kathavatthu) của Vi Diệu Pháp Tạng, có một số trường phái Phật giáo, như Pubbaseliya (Đông Sơn Trụ Bộ) và Sammatiya (Chánh Lượng Bộ) cho rằng có một thời kỳ tạm thời để chờ thọ thai (đầu thai lại, re-conception) mất một tuần hay nhiều hơn. Lập luận trái lại dựa vào lời tuyên thuyết của Đức Phật là chỉ có 3 thời kỳ “Trở Thành” (tức là thời kỳ Trở thành, hiện thành hay thường hay gọi là Hữu (bhava) trong vòng duyên khởi) – này là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Vì vậy, những người theo Phật giáo không tin rằng có ‘linh hồn’ của một người chết chiếm chỗ trong thời kỳ chuyển tiếp nào đó đến khi tìm thấy được một nơi thích hợp hay tử cung để đầu thai vào. Sự Tái Sinh diễn ra ngay mau lẹ và không có sự khác biệt nhau về mặt thời gian dù ‘người đó’ tái sinh về cảnh giới phúc lành trên trời hay người. Cái thật sự xúc tiến, duyên sinh cho sự Tái Sinh không phải là Thức Tử Mạng (cuti-citta), nhưng chính là tiến trình tâm thức Javana như đã diễn tả ở trên. Nếu tiến trình Javana là tốt lành, thì tái sinh sẽ diễn ra ở một cảnh giới phúc lành; nếu nó không tốt không lành, thì tái sinh sẽ diễn ra ở một cảnh giới thống khổ, đày đọa.

Sau thời điểm hiểu được điều này và hiểu được sự thật là chết chóc có thể đến bất kể lúc nào trong đời, thì tất cả chúng ta luôn luôn để ý và thực hành nhiều điều tốt lành và khéo léo để có thể đối mặt với lúc lâm chung trước khi quá muộn màng

Xem Thêm  Nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài ở Việt Nam trong tình hình mới - cong nghe nuoc ngoai

8. Những Kiểu Sinh

Có 4 kiểu sinh (tái sinh), này là:

Sinh từ trứng (α) (noãn sinh), như loài chim, bò sát và cá.

Sinh từ dạ con (ɓ) (thai sinh), như người, động vật có vú và một số địa thân trên trái đất.

Sinh từ độ ẩm, nơi ẩm ướt (¢) (thấp sinh), như một số loài sâu bọ lấy độ ẩm, nơi ẩm ướt làm sinh sôi.

Sinh do tự phát ({d}) (tự nhiên sinh), này là những chúng sinh ‘khuất mắt’, mắt thường của người không thể nhìn thấy được. Do duyên từ nghiệp trong quá khứ, họ xuất hiện ngạc nhiên, không tùy thuộc vào cha, mẹ gì cả. Trời Phạm Thiên (Brahmas), thiên thần (devas), ngạ quỷ (petas), quỷ thần hay 𝓐-tu-la (asuras) và những chúng sinh trong địa ngục đều thuộc nhóm này.

Có 9 nhóm vật chất (sắc) được tạo ra bởi Nghiệp (Kamma), này là: Căn hay điểm tựa của Thức, nguồn gốc cơ bản của sự sống, giống đực, giống cái và 5 nền tảng vật chất là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 9 nhóm vật chất này phát triển đầy đủ trong những loài chúng sinh thuộc nhóm tự nhiên sinh. Vì vậy, loài chúng sinh tự nhiên hay sinh tự phát không cần phải có cha mẹ để dễ phân phối nhanh lớp vật chất hay những tế bào cho sự tái sinh của chúng sinh đó.

9. Bốn Cảnh Giới

Có 4 cảnh giới hay 4 cõi sống:

α) Cảnh Dục Giới nhiều Đau Khổ (apaya/ kamaduggati bhumi)

ɓ) Cảnh Dục Giới nhiều Phúc Lành (kamasugati bhumi).

¢) Cảnh Sắc Giới (rupa bhumi).

{d}) Cảnh Vô Sắc Giới (arupa bhumi).

α) Trong Cảnh Dục Giới nhiều thống khổ, có cảnh giới, này là:

Địa ngục (niraya),

Súc sinh hay thú giới,

Ngạ quỷ hay ‘ma’ giới (peta), và

Quỷ thần hay 𝓐-tu-la (asuras).

Sự tái sinh vào những cảnh giới này là do nghiệp tái sinh không lành, dữ, bất thiện, đóng vai trò quyết định ngay lúc chết.

ɓ) Trong 7 cảnh giới nhiều phúc lành bao gồm cõi người và 6 cõi trời, thì sự tái sinh vào cõi người hay thiên thần là do thúc đẩy của nghiệp tái sinh thiện (cao hơn). Tuy nhiên nếu cùng tái sinh làm người mà bị câm, điếc, đui, què, tật nguyền, hoặc tái sinh thành quỷ thần 𝓐-tu-la thuộc cõi hạ giới của Tứ Đại Thiên Vương, thì những sự tái sinh này là do thúc đẩy xúc tiến của Nghiệp tái sinh tiểu thiện (thấp hơn).

(Xem thêm Chương XI, Những loại Nghiệp Thiện).

¢) Trong cảnh Sắc Giới (rupa bhumi), sự tái sinh vào 1 trong 16 cảnh giới của những vị trời Phạm Thiên (Brahma) là nhờ vào sự chứng đạt Tầng Thiền Sắc Giới (rupa jhana) của một người.

{d}) Trong cảnh Vô Sắc Giới (arupa bhumi), sự tái sinh vào trong 4 cảnh Vô Sắc Giới của những vị trời Phạm Thiên là nhờ vào sự chứng đạt Tầng Thiền Vô Sắc Giới (arupa jhana) của một người.

Trích từ Giáo trình Phật học (Chan Khoon San – Lê Kim Kha dịch Việt)


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài linh hồn đầu thai như vậy nào

Quá Trình Sắp Xếp Cho Linh Hồn Trước Khi Đầu Thai | Ms. Ruby

 • Tác giả: Ms. Ruby
 • Ngày đăng: 2021-08-11
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8821 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: MsRuby Luânhồi Linhgiới
  Mời bạn tham khảo những video khác nha:
  📺[BẢN GHI AKASHIC]- Nguồn linh cảm của mọi thiên tài xuất chúng tới từ đây?
  https://www.youtube.com/watch?v=d8mwAv0FC7U&t=393s
  📺NASA PHÁT HIỆN CHỨNG CỨ XÁC THỰC VỀ THẾ GIỚI CỦA THẦN?!
  https://www.youtube.com/watch?v=6caSg…
  📺5 DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI ĐƯỢC THẦN CHỌN TIẾN VÀO THẾ GIỚI MỚI !?
  https://www.youtube.com/watch?v=tF4Y9…
  📺 [CHẤN ĐỘNG]: Hơn 25 triệu sinh mệnh đang sinh sống trong lòng đất?
  https://youtu.be/HCMB-5ic7as
  📺 [NHÂN CHỨNG ĐỊA NGỤC]: Hi vọng vĩnh viễn đừng ai để chính mình có thời cơ thấy những cảnh này
  https://www.youtube.com/watch?v=d5YKg…
  📺 [CHẤN ĐỘNG MỚI PHÁT HIỆN]: Một trong những phiên bản xác thực nhất của NGÀY TẬN THẾ ĐANG BẮT ĐẦU?
  https://www.youtube.com/watch?v=wNVXP…
  📺 [KHOA HỌC GIA KỂ LẠI]: Nơi Đầu Tiên Con Người Đến Sau Khi Chết Đi như vậy nào?
  https://www.youtube.com/watch?v=QiY3u…
  📺 Huyền bí động trời về Vòng tròn đồng ruộng, Vạch trần mục đích cuối cùng của người ngoài hành tinh xấu
  https://www.youtube.com/watch?v=m47p-…… …

Linh Hồn Đầu Thai Như Thế Nào, Mối Liện Hệ Giữa Linh Hồn Và Bào Thai

 • Tác giả: tinhte.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2606 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khái niệm về sự tái sinh, luân hồi chuyển kiếp không phải là đặc trưng của Phật giáo mà của rất nhiều tôn giáo khác nhau xưa và nay trong đó họ cho rằng một linh hồn có thể luân chuyển trong nhiều thân xác khác nhau, Vậy linh hồn mang hình hài gì, có nguồn gốc từ đâu và đầu thai với mục đích gì? Nguồn gốc của linh hồn Linh hồn của tất cả chúng ta khởi đầu như một tia sáng nhỏ của Ánh Sáng Thần Thánh, rất giống với một phôi thai của loài người, nhỏ nhắn và có vẻ yếu ớt

Fb

 • Tác giả: www.facebook.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9013 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Khi nào linh hồn tiên phong thai làm kiếp người vào tháng thứ mấy trong thai nhi mẹ?

 • Tác giả: phatgiaolongan.org
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3178 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

8 Vấn Đề Linh Hồn Trong Đạo Phật, Người Chết Có Biết Mình Chết Không

 • Tác giả: shaolin.cn.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8177 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau thời điểm loài người chết rồi sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều gì, và lại đầu thai như vậy nào? (Ảnh: Cmoney)Sau thời điểm loài người chết rồi sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều gì, và lại đầu thai như vậy nào? Dưới đây là kể lại toàn thể quá trình đi đến âm gian sau khoảng thời gian người ta chết đi, Nội dung này không phải gieo rắc hoang mang lo lắng cũng không phải là mê tín, những ai tin thì tuyệt đối có thể lý giải được, còn những ai không tin thì cũng có thể xem đây như là một truyền thuyết vậy

Linh hồn đầu thai như vậy nào và 6 cõi đầu thai chuyển kiếp của loài người

 • Tác giả: lamnguoi.net
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5819 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sống ở cõi tục gian này không ít người đặt thắc mắc: loài người sau khoảng thời gian chết sẽ đi đâu về đâu Linh hồn đầu thai như vậy nào và 6 cõi đầu thai chuyển kiếp của loài người sẽ đi về đâu, và làm sao để được lên thiên đường hoặc tái sinh tiếp tục làm người…vv luôn là huyền bí và là thắc mắc muôn thuở của loài người trần mắt thịt.

Mối liện hệ giữa linh hồn và thai nhi

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1486 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là vấn đề mà quả thật cho đến nay các nhà khoa học giỏi nhất và giới y khoa chưa có được những chứng cớ rõ ràng trong thực tiễn. Tuy nhiên những nhà phân tích về hiện tượng luân hồi, tái sinh có những nhận định theo luận cứ của họ.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law