Friday, September 17, 2021
HomeKhoa học vũ trụThiên hà Andromeda trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh

Thiên hà Andromeda trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

& cũng là 2 giờ chiều trên Thiên Hà Andromeda v.. v..

It’s also 2 pm in the Andromeda Galaxy, và so forth.

QED

Những thiên hà to hơn có số lượng nhiều hơn: Chẳng hạn, thiên hà Andromeda có khoảng 500 cụm.

Larger galaxies can have more: Andromeda Galaxy, for instance, may have as many as 500.

WikiMatrix

Tâm cuốn hút của nhóm nằm ở địa điểm đâu đó gần giữa Ngân hà and thiên hà Andromeda.

Its gravitational center is located somewhere between the Milky Way và the Andromeda Galaxy.

WikiMatrix

Vào năm 1943, Walter Baade là người trước tiên phân loại các người nổi tiếng tại phần trọng tâm của thiên hà Andromeda.

In 1943, Walter Baade was the first person to resolve stars in the central region of the Andromeda Galaxy.

WikiMatrix

Messier 110 (có cách gọi khác là M110 and NGC 205) là thiên hà elip lùn and là một vệ tinh của thiên hà Andromeda.

Messier 110 or M110, also known as NGC 205, is a dwarf elliptical galaxy that is a satellite of the Andromeda Galaxy.

WikiMatrix

M32 là một thiên hà vệ tinh của thiên hà Andromeda (M31) and được phát hiện bởi Le Gentil vào năm 1749.

M32 is a satellite galaxy of the Andromeda Galaxy (M31) và was discovered by Guillaume Le Gentil in 1749.

WikiMatrix

Hình ảnh công chúa Andromeda có lẽ trình diễn trên khung trời phía bắc bởi chòm sao Andromeda thuộc Thiên hà Andromeda.

Andromeda is represented in the northern sky by the constellation Andromeda, which contains the Andromeda Galaxy.

WikiMatrix

Nhân thiên hà Andromeda được đặt tên là 2C 56 trong cuốn danh mục Cambridge thứ hai về các nguồn sóng vô tuyến (2C).

The core of the Andromeda Galaxy is called 2C 56 in the 2C radio astronomy catalog.

WikiMatrix

Đó là hình ảnh hợp nhất của thiên hà Milky Way and các thiên hà Andromeda dựa trên các phép tắc định luật Newton.

The episode ends with animation of the Milky Way và Andromeda galaxies merging based on the principles of Newton’s laws.

WikiMatrix

Ngân Hà and thiên hà Andromeda là hai thiên hà sáng nhất trong nhóm; nhiều member khác là những thiên hà lùn vây quanh hai thiên hà này.

XEM THÊM  Sao Chổi là gì? Tìm hiểu Ý nghĩa Sao Chổi

XEM THÊM  Lý 11 Bài 34: Kính thiên văn

The Milky Way và the Andromeda Galaxy are the two brightest galaxies within the group; many of the other thành viên galaxies are dwarf companions of these two galaxies.

WikiMatrix

Những bản đồ vô tuyến trước tiên của thiên hà Andromeda do John Baldwin and các đồng nghiệp trong nhóm thiên văn vô tuyến Cambridge tạo nên vào thập niên 1950.

The first radio maps of the galaxy were made in the 1950s by John Baldwin và collaborators at the Cambridge Radio Astronomy Group.

WikiMatrix

Chủ yếu các cụm sao cầu đều nằm trong nhóm thiên hà Địa Phương, chỉ có Mayall II là nằm trong thiên hà Andromeda là sáng hơn and to hơn.

Of all the globular clusters in the Local Group of galaxies, only Mayall II in the Andromeda Galaxy is brighter và more massive.

WikiMatrix

Có nhiều thiên hà lùn trong Nhóm Bản địa: các thiên hà nhỏ này thường quay quanh thiên hà to hơn, như Ngân , thiên hà Andromeda and thiên hà Tam Giác.

There are many dwarf galaxies in the Local Group; these small galaxies frequently orbit larger galaxies, such as the Milky Way, the Andromeda Galaxythe Triangulum Galaxy.

WikiMatrix

Những thiên hà nổi trội với khả năng chứa lỗ đen siêu khối lượng bao gồm thiên hà Andromeda, M32, M87, NGC 3115, NGC 3377, NGC 4258, NGC 4889, NGC 1277, OJ 287, APM08279+5255 and thiên hà Sombrero.

Some of the most notable galaxies with supermassive black hole candidates include the Andromeda Galaxy, M32, M87, NGC 3115, NGC 3377, NGC 4258, NGC 4889, NGC 1277, OJ 287, APM 08279+5255 và the Sombrero Galaxy.

WikiMatrix

Một bài báo năm 2007 đã cho là nhiều thiên hà lùn đã được tạo nên bởi các lực triều trong tiến trình tiến hóa ban đầu của dải Ngân hà and thiên hà Andromeda.

A 2007 paper has suggested that many dwarf galaxies were created by galactic tides during the early evolutions of the Milky Way và Andromeda.

WikiMatrix

Mỗi đốm là một thiên hà, như Ngân Hà của tất cả chúng ta hay thiên hà Andromeda. vốn trông rất nhỏ and mờ, vì ánh sáng của chúng mất 10 tỉ năm để tới chỗ tất cả chúng ta.

XEM THÊM  Giáo án bài 34: Kính thiên văn - Lý 11 - GV.Trần Thái Tuấn

Each is a galaxy, fully like ours or Andromeda, which looks so small và faint because its light has taken 10 billion light- years to get to us.

QED

Mỗi đốm là một thiên hà, như Ngân Hà của tất cả chúng ta hay thiên hà Andromeda. vốn trông rất nhỏ and mờ, vì ánh sáng của chúng mất 10 tỉ năm để tới chỗ tất cả chúng ta.

XEM THÊM  Website cung cấp kiến thức hữu ích - Blogradio - Kênh tin tức tổng hợp hàng đầu Việt Nam

Each is a galaxy, fully like ours or Andromeda, which looks so small và faint because its light has taken 10 billion light-years to get to us.

ted2019

Bốn chủng tộc Hội đồng Citadel and Quarians đang lên chiến lược xây dựng toàn cầu quê nhà mới trong Thiên hà Andromeda như là một phần của kế hoạch được gọi là Ý tưởng Andromeda.

The four Citadel Council races và the Quarians are planning to populate new home worlds in the Andromeda Galaxy as part of a strategy called the Andromeda Initiative.

WikiMatrix

Các nhà tìm hiểu cho là hình dạng của dải Ngân Hà sẽ giống với NGC 2623 khi nó va chạm với thiên hà sát bên của tất cả chúng ta, thiên hà Andromeda, trong khoảng thời gian 4 tỷ năm.

It is thought that the Milky Way will eventually resemble NGC 2623 when it collides with our neighboring galaxy, the Andromeda Galaxy, in 4 billion years’ time.

WikiMatrix

Năm 1885, người ta phát hiện một siêu tân tinh (hiện tại được đặt tên là “S Andromedae”) trong thiên hà Andromeda, đây là siêu tân tinh trước tiên and duy nhất từng được phát hiện trong thiên hà này.

In 1885, a supernova (known as S Andromedae) was seen in Andromeda, the first và so far only one observed in that galaxy.

WikiMatrix

Vorlon trong Babylon 5 First Ones trong Babylon 5 Người ngoài Trái Đất Paul trong phim khoa học viễn tưởng cùng tên sống ở thiên hà Andromeda, không hoàn toàn cấu trúc bằng năng lượng mà là nửa năng lượng nửa vật chất.

Vorlons (Babylon 5) Some of the First Ones (Babylon 5) The extraterrestrial Paul in the science-fiction film of the same name, although not constructed of energy, can manipulate energy both telepathically và physically.

XEM THÊM  Khám phá sao thủy - Những điều cần biết về sao thủy

WikiMatrix

Mặc dù đại đa phần các thiên hà trong vũ trụ chuyển dịch ra xa khỏi Ngân , Thiên hà Andromeda, member lớn nhất của Nhóm Bản địa của tất cả chúng ta, đang nhắm tới đây với tốc độ khoảng 120 km/s.

Although the vast majority of galaxies in the Universe are moving away from the Milky Way, the Andromeda Galaxy, the largest thành viên of the Local Group of galaxies, is heading toward it at about 120 km/s.

WikiMatrix

Trò chơi khởi đầu trong Ngân Hà vào thế kỷ 22, nơi mà nhân loại đang có chiến lược để cư trú trong toàn cầu nhà mới trong thiên hà Andromeda như là một phần của kế hoạch được gọi là Ý tưởng Andromeda.

XEM THÊM  Sao Kim Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã Trong Mối Quan Hệ

The game begins within the Milky Way Galaxy during the 22nd century, where humanity is planning to populate new home worlds in the Andromeda Galaxy as part of a strategy called the Andromeda Initiative.

WikiMatrix

Mặc dù Charles Messier chưa khi nào liệt kê thiên hà này vào danh mục nổi tiếng của ông, nhưng ông đã vẽ nó and M32 trên hình vẽ miêu tả thiên hà Andromeda; nó được Messier đánh dấu trên hình vẽ là đã lần trước tiên xem xét NGC 205 (M110) vào ngày 10 tháng 8 năm 1773.

Although Charles Messier never included the galaxy in his danh sách, it was depicted by him, together with M32, on a drawing of the Andromeda galaxy; a label on the drawing indicates that Messier first observed NGC 205 on August 10, 1773.

WikiMatrix

Một trong số chúng, cuốn Sách của những người nổi tiếng cố định (năm 964) do nhà thiên văn học Ba Tư Abd al-Rahman al-Sufi viết, ông là người đã xem xét rất nhiều người nổi tiếng, quần tinh (bao gồm Omicron Velorum and quần tinh Brocchi) and các thiên hà (gồm thiên hà Andromeda).

Among these, the Book of Fixed Stars (964) was written by the Persian astronomer Abd al-Rahman al-Sufi, who observed a number of stars, star clusters (including the Omicron Velorum và Brocchi’s Clusters) và galaxies (including the Andromeda Galaxy).

WikiMatrix

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khoa học vũ trụ
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments