Thuế môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp theo năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh. Hạn nộp thuế môn bài 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022

Bạn đang xem: thu mon

Thuế môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh. Mức nộp thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt buộc, trừ trường hợp được miễn.

* Thuế môn bài là cách gọi thông dụng của người dân dùng để chỉ lệ phí môn bài.

1. Mức nộp thuế môn bài

* Mức thu so với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (doanh nghiệp, hợp tác xã..)

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài so với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

TT

Căn cứ thu

Mức thu

1

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh, nhà cung cấp sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm

– Mức thu lệ phí môn bài căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác nhận mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng thực đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác nhận mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý:

– Tổ chức thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển hóa từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Nếu kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

– Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi đơn vị thuế quản lý trực tiếp hoặc đơn vị đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi đơn vị thuế hoặc đơn vị đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

* Mức thu lệ phí môn bài so với cá nhân, hộ gia đình

TT

Thu nhập

Mức nộp

1

Trên 500 triệu đồng/năm

01 triệu đồng/năm

2

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

3

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

Thu nhập để làm căn cứ xác nhận mức thu lệ phí môn bài so với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, vị trí mới ra kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản)

– Là tổng thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân năm trước liền kề của hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm hoạt động cho thuê tài sản) của các vị trí kinh doanh theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Xem Thêm  Nghe chuyện đùa, William cố nhịn cười trong khi Kate 'mặt lạnh te' - cố nhịn cười

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác nhận được thu nhập của năm trước liền kề thì thu nhập làm nền tảng xác nhận mức thu lệ phí môn bài là thu nhập của năm tính thuế của nền tảng sản xuất, kinh doanh cùng quy mô, địa phận, nghề nghề theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Trường hợp 2: Cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản

Là thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một vị trí thì thu nhập để làm căn cứ xác nhận mức thu lệ phí môn bài cho vị trí này là tổng thu nhập từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều vị trí thì thu nhập để làm căn cứ xác nhận mức thu lệ phí môn bài cho từng vị trí là tổng thu nhập từ các hợp đồng cho thuê tài sản của các vị trí của năm tính thuế, bao gồm cả trường hợp tại một vị trí có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

Nếu hợp đồng cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị tăng trưởng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị tăng trưởng, thuế thu nhập cá nhân một lần so với hợp đồng cho thuê tài sản kéo dài trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài của một năm.

Lưu ý:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, vị trí sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

– Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi đơn vị thuế quản lý trực tiếp hoặc đơn vị đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi đơn vị thuế hoặc đơn vị đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

>> Tổng đài tư vấn miễn phí về thuế 1900.6199 của LuatVietnam

Mức thu thuế môn bài 2022 (Ảnh minh họa)
 

2. Hạn nộp thuế môn bài 2022

* Hạn nộp tiền thuế

Thời hạn nộp thuế môn bài 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022.

– So với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển hóa từ hộ kinh doanh (bao gồm cả nhà cung cấp phụ thuộc, vị trí kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp như sau:

+ Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

+ Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm hết hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp như sau:

+ Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

+ Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

* Hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/ND-CP, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau:

– Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm nhà cung cấp phụ thuộc, vị trí kinh doanh hoặc khởi đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc khởi đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xem Thêm  Cái Chết Bí Ẩn Của Elisa Lam, Trong Bể Nước Khách Sạn Cecil - bí ẩn elisa lam

Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Đơn vị thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, CSDL quản lý thuế để xác nhận thu nhập làm căn cứ tính số vốn lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài.
 

3. 10 trường hợp được miễn thuế môn bài

 

Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và điểm ¢ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định những trường hợp sau đây đuuợc miễn thuế môn bài:

(1) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

(2) Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) so với:

– Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xem cụ thể: 10 trường hợp được miễn thuế môn bài

4. Đối tượng phải nộp thuế môn bài

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn, bao gồm:

TT

Đối tượng nộp lệ phí môn bài

1

Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, trung tâm tư vấn du học trách nhiệm hữu hạn, trung tâm tư vấn du học cổ phần.

2

Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

3

Nhà cung cấp sự nghiệp.

4

Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, nhà cung cấp vũ trang nhân dân.

5

Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6

Chi nhánh, văn phòng đại diện và vị trí kinh doanh của các tổ chức từ thứ tự số 1 đến số 5.

7

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

5. Mức phạt khi chậm nộp tờ khai, không nộp thuế môn bài

* Mức phạt so với hành vi nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào thời gian chậm nộp mà mức xử phạt sẽ khác nhau, rõ ràng và cụ thể:

Hình thức

Mức phạt

Hành vi vi phạm

Cảnh cáo

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền

Từ 02 – 05 triệu đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 30 ngày, trừ trường hợp cảnh cáo ở trên.

Từ 05 – 08 triệu đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 – 60 ngày.

Từ 08 – 15 triệu đồng

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 – 90 ngày.

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế so với doanh nghiệp có giao dịch link kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ 15 – 25 triệu đồng

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số vốn thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm đơn vị thuế thông báo quyết định xác minh thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm đơn vị thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số vốn phạt nếu ứng dụng theo khoản này to hơn số vốn thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số vốn phạt tối đa so với trường hợp này bằng số vốn thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc nộp đủ số vốn chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn theo chậm nộp tiền thuế.

– Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế so với 02 hành vi sau:

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế so với doanh nghiệp có giao dịch link kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Tiền chậm nộp tiền vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tiền phạt chậm nộp 01 ngày được tính như sau:

Tiền chậm nộp tiền phạt 01 ngày = 0,05% Ҳ Tiền phạt chậm nộp

Lưu ý:

– Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chính sách quy định và được tính từ ngày tiếp theo ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

– Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau:

+ Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

+ Trong thời gian xem xét, quyết định miễn tiền phạt.

+ Số vốn phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

– Nếu tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì đơn vị thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định.

Tổng kết: Mức thuế môn bài 2022 vẫn giữ nguyên nhưng có một số điểm khác về mức phạt chậm nộp, hạn nộp hồ sơ khai lệ phí. Hạn nộp thuế môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01//2022.

Nếu có vướng mắc về thuế – phí – hóa đơn, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6199 để được trợ giúp nhanh nhất.

>> Tổng hợp mức phạt về hóa đơn ứng dụng từ 05/12/2020


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài thu của tôi

Jesus is my life ( Giê-su là cuộc sống của tôi ) | Ngô Thanh Huyền

 • Tác giả: Ngô Thanh Huyền
 • Ngày đăng: 2022-04-25
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6767 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhà sản xuất : David Chinh Trương
  Chỉ đạo nội dung : Ngô Thanh Huyền
  Sáng tác và trình bày : Ngô Thanh Huyền
  Trang điểm : Tuyền Tuyền
  Trang phục : Maddy Rose
  Hoà Âm : Hoàng Trần
  Thu âm mix master : Hoangtranstudio

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ tập trung xây dựng pháp luật và giám sát tối cao

 • Tác giả: baohatinh.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 7423 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các vị đại biểu Quốc hội đang tập trung thực hiện một số nội dung để tham gia Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đạt thành tích tốt.

Những bức thư của tình thương

 • Tác giả: vanviet.info
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5753 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

 • Tác giả: wattpad.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 3834 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ❶❶❶ Ngoại hình là một chàng trai giáo viên nhiệt tình, tận tụy với công việc, nhưng đâu biết bên trong anh ta là một anh Chàng Giảng Viên

Thư chúc mừng của Viện trưởng VKSND tối cao nhân dịp Kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

 • Tác giả: kiemsat.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8510 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (Kiemsat.vn) – Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (25/4/1970 – 25/4/2022).

Phát thư điện tử của tôi

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4425 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung huấn luyện: Khởi đầu với Outlook trên thiết bị chạy iOS của các bạn, sử dụng phát thư điện tử của tôi để bỏ qua, gắn cờ, lưu trữ và xóa thư điện tử và cá nhân hóa Phát thư điện tử của tôi. Xem thư điện tử này để tìm hiểu cách thực hiện.

Vì sao ‘triệu phú gửi tâm thư’ ở Hải Phòng bị khởi tố tội quấy rối trật tự công cộng?

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5516 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TTO – Ông Tạ Quyết Thắng – tổng giám đốc Công ty tư vấn du học TNHH Sơn Trường – được xác nhận đã chỉ đạo người của trung tâm tư vấn du học tự tiến hành “cưỡng chế” nhằm lấy lại phần đất đã cho chủ bến xe Thượng Lý “mượn” trước đó.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law