giáo án tiết đọc thư viện lớp 2, sẽ dành riêng cho giáo viên chủ nhiệm dạy cho học viên trong cả năm học. Thông qua tiết đọc thư viện giúp học viên tập luyện kĩ thuật nghe, nói, nhìn và phân tích tổng hợp tri thức, nội dung ý nghĩa các mẩu truyện. … HS tình tiết

Bạn đang xem: tiết độc

Ngày đăng: 06/10/2018, 23:04

giáo án tiết đọc thư viện lớp 2, sẽ dành riêng cho giáo viên chủ nhiệm dạy cho học viên trong cả năm học. Thông qua tiết đọc thư viện giúp học viên tập luyện kĩ thuật nghe, nói, nhìn và phân tích tổng hợp tri thức, nội dung ý nghĩa các mẩu truyện. TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: THỎ CON HỌC VẼ TRANH Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện; mở rộng tri thức qua mẩu truyện kể vật thân thiện, thân thuộc mỗi ngày – Giúp HS nhớ lại hình học, phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách u thích bạn có tính mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị: – truyện: Thỏ học vẽ tranh Vẹt học – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Thỏ làm gì? + Chuột làm gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – HS đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe Trong đọc: – Nói lại tên mẩu truyện – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc – Xem xét tranh, lắng nghe, đoán cho HS: đoán theo gợi ý + Trang 9: Các em đoán xem Thỏ vẽ gì? + Trang 10: Khi nhìn thấy tranh vẽ hình mèo chuột làm gì? Vì sao? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: + Cô vừa đọc mẩu truyện gì? – Tham gia trả lời thắc mắc + Mẩu chuyện có nhân vật? kể tên + Thỏ vẽ hình mèo từ hình gì? + Vì nhìn thấy tranh mèo chuột lại bỏ chạy? + Qua mẩu truyện, em học điều gì? – Nhận xét, giáo dục HS Hoạt động mở rộng: – Lắng nghe – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/4671 với tựa đề là: Vẹt học – Nhận xét tiết SH, tuyên dương HS – Nghe yêu cầu – Tham gia thảo luận nhóm – Lần lượt trình bày – Lắng nghe – Xem xét nêu – Lắng nghe – Xem xét, trả lời – Nghe giới thiệu TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: HAI ANH EM Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách II Chuẩn bị: – truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Đính truyện, cho xem tranh bìa – Xem xét nêu, bạn bổ sung hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại, bổ sung hình ảnh HS chưa kể hết – Mở trang bất kỳ, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại, hỏi: Qua tranh vừa rồi, em – HS đoán nêu đốn xem tên mẩu truyện gì? – Mở tên mẩu truyện, nêu tên (nếu HS đoán khen ngợi) – Liên hệ nội dung, giới thiệu mẩu truyện – Lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đoán theo gợi ý đoán cho HS Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Mẩu chuyện có nhân vật? kể tên + Khi đến mùa gặt lúa người anh nghĩ làm gì? + Người em nghĩ người anh làm gì? + Kết thúc sao? – Nhận xét, giáo dục HS – Lắng nghe Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: – Nghe yêu cầu Nhóm 1: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 2: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 3: Sắm vai kể lại đoạn em thích – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Tham gia thảo luận nhóm – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – Lần lượt trình bày – GV nhận xét chung, tuyên dương HS – Lắng nghe Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Xem xét nêu – Chốt lại nội dung – Lắng nghe – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh – Xem xét, trả lời vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để – Nghe giới thiệu thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/6115 với tựa đề là: Cậu bé thông minh – Hẹn tiết đọc thưviện lần sau TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: BÀ CHÁU Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách II Chuẩn bị: – truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Đính truyện, cho xem tranh bìa – Xem xét nêu, bạn bổ sung hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại, bổ sung hình ảnh HS chưa kể hết – Mở trang bất kỳ, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại, hỏi: Qua tranh vừa rồi, em – HS đoán nêu đoán xem tên mẩu truyện gì? – Mở tên mẩu truyện, nêu tên (nếu HS đốn khen ngợi) – Liên hệ nội dung, giới thiệu mẩu truyện – Lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đốn theo gợi ý đoán cho HS Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Mẩu chuyện có nhân vật? kể tên + Lúc đầu sống ba bà cháu nào? + Khi bà mất, tiên tặng cho hai cháu vật gì? Dặn dò điều gì? + Khi giàu sang sung sướng, bạn nhỏ nghĩ đến ai? + Kết thúc mẩu truyện nào? – Nhận xét, giáo dục HS Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 2: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 3: Sắm vai kể lại đoạn em thích – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/6119 với tựa đề là: Người săn vượn – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau – Lắng nghe – Nghe yêu cầu – Tham gia thảo luận nhóm – Lần lượt trình bày – Lắng nghe – Xem xét nêu – Lắng nghe – Xem xét, trả lời – Nghe giới thiệu TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: CẬU BÉ THÔNG MINH Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách II Chuẩn bị: – truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Đính truyện, cho xem tranh bìa – Xem xét nêu, bạn bổ sung hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại, bổ sung hình ảnh HS chưa kể hết – Mở trang bất kỳ, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại, hỏi: Qua tranh vừa rồi, em – HS đoán nêu đốn xem tên mẩu truyện gì? – Mở tên mẩu truyện, nêu tên (nếu HS đốn khen ngợi) – Liên hệ nội dung, giới thiệu mẩu truyện – Lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đoán theo gợi ý đoán cho HS Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Nhân vật mẩu truyện ai? + Vua ban lệnh cho làng vùng phải làm gì? + Mọi người giải sao? + Cậu bé đến cung vua làm gì? + Cậu dùng điều vơ lý để đối đáp với vua? Nhà vua có thái độ sao? + Nhà vua thử tài cậu lần nào? + Kết sao? – Nhận xét, giáo dục HS – Lắng nghe Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: – Nghe yêu cầu Nhóm 1: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 2: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 3: Sắm vai kể lại đoạn em thích – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Tham gia thảo luận nhóm – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – Lần lượt trình bày – GV nhận xét chung, tuyên dương HS – Lắng nghe Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Xem xét nêu – Chốt lại nội dung – Lắng nghe – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh – Xem xét, trả lời vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để – Nghe giới thiệu thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký 4(𝒱)/4263 với tựa đề là: Mẩu chuyện bốn mùa – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau Tiết học thư viện Tên truyện: Sự tích trái sầu riêng Ι Mục tiêu: – Qua mẩu truyện kể bé hiểu biết sống – Biết giới thực vật xung quanh sống Yêu người có lòng thủy chung, biết trân trọng tình cảm với người sống – Trẻ ham thích đọc sách II Chuẩn bị: – truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – Đoán nêu đoán xem hôm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Lắng nghe, nhắc nhở lại Trong đọc: – GV vừa đọc vừa cho xem tranh nêu câu – Nghe đọc truyện, đoán hỏi cho HS đoán nội dung tiếp theo: + Chàng trai trẻ đâu? + Khi người vợ mất, chàng trai làm gì? + Kết thúc nào? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc, gọi HS trả lời: – Tham gia trả lời thắc mắc + Mẩu chuyện vừa kể có tên gì? +Trong truyện có nhân vật nào? + Cuộc hành trình chàng trai trẻ vất vả nào? + Khi người vợ mất, chàng trai làm gì? + Mẩu chuyện khuyên điều gì? * Giáo dục HS: Khơng nên khoe khoang, – Lắng nghe khoác lác, phải biết tự lượng sức Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: – Thực yêu cầu Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – Trình bày – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Xem xét, lắng nghe – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/4230 với tựa đề là: Ba cô tiên – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau – Dặn HS mượn truyện đọc Tiết học thư viện Tên truyện: Gà vịt Ι Mục tiêu: – Qua mẩu truyện kể bé hiểu biết sống – Gắn kết bé với lòng u thích tìm hiểu giới xung quanh giới lồi vật – Trẻ ham thích đọc sách II Chuẩn bị: – truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – Đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Lắng nghe, nhắc nhở lại Trong đọc: – GV vừa đọc vừa cho xem tranh nêu thắc mắc cho HS đoán nội dung tiếp theo: + Khi gà trống gọi, mặt trời có thức dậy khơng? + Kết thúc nào? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc, gọi HS trả lời: + Mẩu chuyện vừa kể có tên gì? – Trong truyện có nhân vật nào? – Gà trống gọi mặt trời thức dậy khơng? – Có phải Gà trống bị chìm biển nước? – Em nghĩ Gà trống? – Mẩu chuyện khuyên điều gì? * Giáo dục HS: Khơng nên khoe khoang, khốc lác, phải biết tự lượng sức Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/5281 với tựa đề là: Sự tích trái thơm – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau – Dặn HS mượn truyện đọc – Nghe đọc truyện, đoán – Tham gia trả lời thắc mắc – Lắng nghe – Thực yêu cầu – Trình bày – Xem xét, lắng nghe TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: CÓC KIỆN TRỜI Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện; hiểu thông minh, gan góc, dũng cảm đồn kết thành cơng; biết thêm tượng tự nhiên theo kinh nghiệm dân gian dự đoán thời tiết – Giúp HS nhớ lại hình học, phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách u thích bạn có tài, thơn minh, gan ln đồn kết với đồng bọn II Chuẩn bị: – truyện: Cóc kiện Trời Đơi cánh u thương – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Cóc làm gì? + Bên cạnh Cóc có ai? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – HS đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đốn theo gợi ý đoán cho HS: + Các em đoán xem Gà nhảy Cóc làm gì? + Khi bọn Cóc đánh thắng binh nhà Trời Ngọc Hồng làm gì? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Cơ vừa đọc mẩu truyện gì? + Vì Cóc phải lên kiện Trời? + Cùng với Cóc có bạn nào? + Trước đánh trống, Cóc xếp đội ngũ sao? + Trận chiến diễn nào? + Cuối việc sao? Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – HS đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đoán theo gợi ý đoán cho HS: + Các em đoán xem sau nghe anh kể đầu mẩu truyện Bụt bảo anh làm gì? + Khi bọn bị dính vào tre lão nhà giàu làm gì? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Cơ vừa đọc mẩu truyện gì? + Ai nhân vật mẩu truyện? + Anh người nào? + Lão nhà giàu bảo anh làm gì? + Ai giúp anh tìm tre trăm đốt? Bàng cách nào? + Về đến nơi anh làm để trừng trị kẻ tà đạo dối? + Kết thúc mẩu truyện sao? + Trong mẩu truyện, em học thích nhân vật nào? Vì sao? – Nhận xét, giáo dục HS – Lắng nghe Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: – Nghe yêu cầu Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Tham gia thảo luận nhóm – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – Lần lượt trình bày – GV nhận xét chung, tuyên dương HS – Lắng nghe Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/6129 với tựa đề là: Hai anh em – Nhận xét tiết SH, tuyên dương HS – Xem xét nêu – Lắng nghe – Xem xét, trả lời – Nghe giới thiệu Tiết học thư viện Tên truyện: Nòng nọc tìm mẹ Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện Mở rộng tri thức sinh sản phát triển loài vật – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – HS thích mẩu truyện lý thú giới loài vật xung quanh biết yêu thương người gia đình II Chuẩn bị: – Sách Chuyện kể cho bé: “Nòng nọc tìm mẹ” – Ngồi theo nhóm III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Các vật gì, chúng làm gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – Đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Lắng nghe, nhắc nhở lại Trong đọc: – GV vừa đọc vừa cho xem tranh nêu thắc mắc cho HS đoán nội dung tiếp theo: + Nòng nọc có tìm mẹ khơng? + Mẹ nòng nọc ai? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc, gọi HS trả lời: + Tại nòng nọc khơng biết mẹ ai? + Cơ vịt tả mẹ nòng nọc nào? + Cơ trê nói mẹ nòng nọc có đặc tính sao? + Bác Rùa bảo mẹ nọc nọc có đặc tính gì? + Qua mẩu truyện em học điều gì? – Liên hệ giáo dục HS Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Giới thiệu sách đề tài để HS tìm đọc: Sự tích dã tràng, tích sam, Cơng Quạ, tích chim quốc, Sâu Róm … – Dặn HS mượn truyện đọc – Nghe đọc truyện, đoán – Tham gia trả lời thắc mắc – Lắng nghe – Thực yêu cầu – Trình bày – Lắng nghe TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: HỦ BẠC CỦA NGƯỜI CHA Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện; Hiểu chăm làm việc có miếng ăn – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách u thích người siêng năng, chăm lời cha mẹ; yêu lao động II Chuẩn bị: – truyện: Hũ bạc người cha Quả tim khỉ – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Người lớn tuổi làm gì? + Các em đốn xem hủ đựng gì? Hai – HS nêu người đàn ơng có quan hệ với nhau? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – HS đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đốn theo gợi ý đốn cho HS: + Người mẹ mang cho người con? Em đốn xem làm gì? + Lần hết tiền làm gì? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Cơ vừa đọc mẩu truyện gì? + Mẩu chuyện có nhân vật? kể tên + Người cha bảo người làm gì? + Lần thứ nhất, mẹ cho tiền, làm gì? Khi trở mang tiền cho cha, người cha làm gì? Khi có thái độ nào? + Lần thứ hai, hết tiền, làm gì? Lần về, người cha làm nào? + Lúc người cha ném tiền vào đống lửa, hành động sao? Vì làm vậy? + Lúc đó, người cha có thái độ gì? + Qua mẩu truyện, em học điều gì? – Nhận xét, giáo dục HS Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký 4(𝒱)/4268 với tựa đề là: Quả tim khỉ – Nhận xét tiết SH, tuyên dương HS – Lắng nghe – Nghe yêu cầu – Tham gia làm việc theo nhóm – Lần lượt trình bày – Lắng nghe – Xem xét nêu – Lắng nghe – Xem xét, trả lời – Nghe giới thiệu TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: NÀNG BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách II Chuẩn bị: – truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Cơ gái làm gì? + Các vật làm gì? + Ngồi gái vật có ai? Vóc dáng họ nào? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – HS đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đoán theo gợi ý đoán cho HS: + Trang 9: Các em đoán xem Thỏ vẽ gì? + Trang 10: Khi nhìn thấy tranh vẽ hình mèo chuột làm gì? Vì sao? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Cơ vừa đọc mẩu truyện gì? + Mẩu chuyện có nhân vật? kể tên + Thỏ vẽ hình mèo từ hình gì? + Vì nhìn thấy tranh mèo chuột lại bỏ chạy? + Qua mẩu truyện, em học điều gì? – Nhận xét, giáo dục HS Hoạt động mở rộng: – Lắng nghe – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện – Nghe yêu cầu Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS – Tham gia thảo luận nhóm Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Lần lượt trình bày – Chốt lại nội dung – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh – Lắng nghe vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để – Xem xét nêu thu hút tò mò HS tình tiết câu – Lắng nghe chuyện giới thiệu em tìm đọc thư – Xem xét, trả lời viện trường, truyện có số đăng ký ĐV/4778 với tựa đề là: Khung trời – Nghe giới thiệu trứng – Nhận xét tiết SH, tuyên dương HS TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN TRUYỆN: NÀNG VỎ TRỨNG Ι Mục tiêu: – Thu hút học viên đến với việc đọc sách – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Giáo dục học viên tình cảm người thân gia đình II Chuẩn bị: – truyện: Ngơi nhà bí đỏ – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Các em đoán xem mẩu truyện diễn – HS đốn nêu nào? Tại có gái ngồi vỏ trứng? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đoán theo gợi ý cho HS: + Chuyện xảy hai anh em làm đồng về? + Nàng vỏ trứng xin vua Thủy Tề giọt nước thần để làm gì? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Cơ vừa đọc mẩu truyện gì? + Có nhân vật nào? + Trong mẩu truyện, em học thích nhân vật nào? Vì sao? + Qua mẩu truyện em hiểu điều gì? – Nhận xét, giáo dục HS – Lắng nghe Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã số đăng ký 9V/3167 với tựa đề là: Huyền sử đời Hùng – Nhận xét tiết SH, tuyên dương HS – Nghe yêu cầu – Tham gia thảo luận nhóm – Lần lượt trình bày – Lắng nghe – Xem xét nêu – Lắng nghe – Nghe giới thiệu Tiết học thư viện Tên truyện: Sự tích vú sữa Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện Mở rộng tri thức cối – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – HS thích mẩu truyện lý thú giới lồi xung quanh biết chăm sóc, bảo vệ xanh, bảo vệ mơi trường Qua mẩu truyện, giáo dục em biết yêu quý lời cha mẹ II Chuẩn bị: – Sách Chuyện kể cho bé: “Nòng nọc tìm mẹ” – Ngồi theo nhóm III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Vì cậu bé lại khóc? – Cho xem thêm tranh bên truyện: + Cậu bé ơm gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em đốn xem hôm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa cho xem tranh nêu thắc mắc cho HS đoán nội dung tiếp theo: + Chuyện xảy cậu bé bỏ nhà đi? + Khi cậu trở nhà chuyện xảy ra? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc, gọi HS trả lời: + Cậu bé mẩu truyện đứa trẻ nào? + Vì cậu bé lại bị mẹ mắng? + Khi bị mẹ mắng, cậu làm gì? + Tại cậu lại quay trở nhà? + Khơng thấy mẹ, cậu làm gì? + Điều kỳ lạ xảy với cậu? + Qua mẩu truyện em hiểu điều gì? – Liên hệ giáo dục HS Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Giới thiệu sách đề tài để HS tìm đọc: Sự tích dưa hấu, Sự tích trầu cau, … – Dặn HS mượn truyện đọc – Đoán nêu – Lắng nghe, nhắc nhở lại – Nghe đọc truyện, đoán – Tham gia trả lời thắc mắc – Lắng nghe – Thực yêu cầu – Trình bày – Lắng nghe Tiết học thư viện Tên truyện: Sự tích bọ Ι Mục tiêu: – Nghe đọc, hiểu nội dung thưởng thức mẩu truyện Biết đời loài bọ – Giúp HS phát triển sáng tạo, kỹ phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách Hiểu tập luyện trí nhớ tốt để giúp ích cho sống II Chuẩn bị: – truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Các vật làm gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – Đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Lắng nghe, nhắc nhở lại Trong đọc: – GV vừa đọc vừa cho xem tranh nêu câu – Nghe đọc truyện, đoán hỏi cho HS đoán nội dung tiếp theo: + Hơn có lên trời giãi bày nỗi lo người trần gian không? + Hậu việc chàng trai Hơn đọc sai lời dạy Ngọc Hoàng nào? + Liệu cuối cùng, người có tiêu diệt lồi rắn độc khơng? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc, gọi HS trả lời: – Tham gia trả lời thắc mắc + Hơn lên trời để làm gì? + Kết thúc mẩu truyện sao? + Qua mẩu truyện em học điều gì? – Liên hệ giáo dục HS – Lắng nghe Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: – Thực yêu cầu Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – Trình bày – GV nhận xét chung, tuyên dương HS Giới thiệu sách: – Cho xem tờ bìa, hỏi: Tranh vẽ gì? – Chốt lại nội dung – Xem xét, lắng nghe – Mở tiếp trang mẩu truyện, hỏi Tranh vẽ gì? – Liên hệ tranh nêu thắc mắc đóng để thu hút tò mò HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/4001 với tựa đề là: Chiếc lông ngỗng trời – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau – Dặn HS mượn truyện đọc TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN MƯỜI CÔ GÁI TRÊN NGÃ BA ĐỒNG LỘC Ι Mục tiêu: – HS hiểu chiến tranh gây gây tổn thất, đau thương cho người Hòa bình mang lại sống ấm no hạnh phúc cho nhân loại – Giúp HS phát triển kỹ nghe đọc phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách Có thái độ chán ghét chiến tranh biết u chuộng hòa bình Giáo dục cho em biết giới ngày tranh đấu cho sống hòa bình II Chuẩn bị: – Truyện tranh – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – HS đoán nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đoán theo gợi ý đoán cho HS: + Các em đốn xem gái làm gì? + Kết sao? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Cô vừa đọc mẩu truyện gì? + Có nhân vật nào? + Ai nhân vật mẩu truyện? + Câu có tình tiết làm em thích nhất? Vì sao? + Qua mẩu truyện em thấy yêu/ ghét điều gì? + Chiến tranh gây cho nhân loại đau thương nào? + Từ trái nghĩa với chiến tranh gì? Giải nghĩa? – Cùng hát “ Em u Hòa bình nhé!” + Trong hát hòa bình mang lại cho người gì? Em có thích hòa bình khơng? – Nhận xét, giáo dục HS – Lắng nghe Hoạt động mở rộng: – Chia nhóm yêu cầu: – Nghe yêu cầu Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Tham gia thảo luận nhóm – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – Lần lượt trình bày – GV nhận xét chung, tuyên dương HS – Lắng nghe Giới thiệu sách: – Giới thiệu em tìm đọc thư viện – Nghe giới thiệu trường, truyện có đề tài việc phê phán chiến tranh, ca ngợi hòa bình – Nhận xét tiết SH, tun dương HS TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN CUỘC PHIÊU LƯU CỦA HỘP SỮA Ι Mục tiêu: – Mở rộng nội dung đọc thiên nhiên – Giúp HS phát triển kỹ nghe đọc phân tích – Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách Biết thiên nhiên trọng yếu sống người loài sinh vật, tham gia bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ thiên nhiên II Chuẩn bị: – Truyện tranh – Sắp xếp chỗ ngồi dễ xem xét III Tiến trình tiết sinh hoạt: Trước đọc: – Cho xem tranh bìa hỏi: – Xem xét nêu, bạn bổ sung + Xem xét tranh em thấy gì? + Dựa vào hình ảnh minh họa tranh em – HS đốn nêu đốn xem hơm đọc mẩu truyện gì? – GV giới thiệu tên truyện – Xem xét, lắng nghe – Nói lại tên mẩu truyện Trong đọc: – GV vừa đọc vừa mở tranh cho HS vừa xem – Xem xét tranh, lắng nghe, tranh vừa nghe Trong lúc đọc có đặt thắc mắc đốn theo gợi ý đoán cho HS: + Các em đoán xem hộp sữa đâu? + Cuộc phiêu lưu hộp sữa mang lại ý nghĩa gì? Sau đọc: – GV đặt thắc mắc để xác minh việc hiểu ND: – Tham gia trả lời thắc mắc + Cô vừa đọc mẩu truyện gì? + Có nhân vật nào? + Ai nhân vật mẩu truyện? + Vì hộp sữa phải khắp nơi? + Theo bạn ta nên làm gì? + Qua mẩu truyện em hiểu điều gì? – Thiên nhiên cho ta gì? ta cần làm với chúng? – Nhận xét, giáo dục HS Hoạt động mở rộng: – Lắng nghe – Chia nhóm yêu cầu: Nhóm 1,2: Hỏi nội dung mẩu truyện – Nghe yêu cầu Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật chi tiết em thích nhất, giải thích sao? Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại đoạn – GV theo dõi gợi ý, giúp nhóm làm việc – Tham gia thảo luận nhóm – Mời nhóm trình bày, cho HS nhận xét – Lần lượt trình bày – GV nhận xét chung, tuyên dương HS – Lắng nghe Giới thiệu sách: – Giới thiệu em tìm đọc thư viện – Nghe giới thiệu trường, truyện có đề tài giới thiệu cho bạn tìm đọc – Nhận xét tiết SH, tuyên dương HS … HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/6115 với tựa đề là: Cậu bé thông minh – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TÊN… HS tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký 4(𝒱)/4263 với tựa đề là: Mẩu chuyện bốn mùa – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau Tiết học thư viện Tên… tình tiết mẩu truyện giới thiệu em tìm đọc thư viện trường, truyện có mã màu đỏ, số đăng ký ĐV/4230 với tựa đề là: Ba cô tiên – Hẹn tiết đọc thư viện lần sau – Dặn HS mượn truyện đọc Tiết học thư

Xem Thêm  Rắn hổ mang rừng rậm – Wikipedia tiếng Việt - chi rắn hổ mang thật sự

– Xem thêm –

Xem thêm: Tiết đọc thư viện cả năm, Tiết đọc thư viện cả năm


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tiết độc

0023 – Độc thoại Nguyễn Ngọc Lập – Muốn không thua phải biết chọn thời điểm để thua

 • Tác giả: Độc thoại Nguyễn Ngọc Lập
 • Ngày đăng: 2022-04-25
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2964 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Muốn thắng không chỉ dùng súng đạn mà còn chữ nghĩa. Muốn không thua phải biết chọn thời điểm để thua.
  https://vtnews.com/NguyenNgocLap

 • Tác giả: ι.vndoc.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7933 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tin tức thời tiết ngày hôm nay 25.4.2022: Nắng nóng cao nhất trên 39 độ ₵

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5847 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tin tức thời tiết ngày hôm nay 25.4.2022: nắng nóng tiếp tục tăng nhiệt và mở rộng ở Bắc bộ và Trung bộ. Dự đoán nhiệt độ nắng nóng cao nhất có nơi lên trên 39 độ ₵.

Truyện chữ Tiết Độc full tác giả Yên Vũ Giang Nam

 • Tác giả: truyenchu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2220 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đọc truyện Tiết Độc của tác giả Yên Vũ Giang Nam, đã full (hoàn thiện). Trợ giúp xem trên di động, Tablet.

Thời tiết ngày 26/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm, Hà Nội và TP.HCM nhiệt độ 36 độ

 • Tác giả: vov.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1335 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
Xem Thêm  Cách sử dụng nước muối sinh lý nhỏ mắt AN TOÀN và HIỆU QUẢ - nước muối nhỏ mắt

Giáo án tiết đọc thư viện lớp 1

 • Tác giả: giaovienvietnam.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6815 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo án tiết đọc thư viện lớp 1 giúp các thầy cô dạy các em lớp 1 những tiết đọc thư viện đơn giản đơn giản hơn. Giáo án tiết đọc được trình bày dễ hiểu

 • Tác giả: thuvien.ou.edu.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 5606 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: blank page

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law