Bạn đang xem: thích quảng đức tự thiêu hay bị thiêu

Buổi
sáng ngày 11/6/1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức
đã thiêu mình tại một ngã tư sầm uất
ở Sài Gòn. Mấy ngày sau, toàn cầu lập
tức hướng về Việt Nam nhưng mấy mươi
năm sau người ta vẫn nghi ngờ về vụ
tự thiêu lịch sử này.

Đối
với một số người, ngọn
lửa Thích Quảng Đức đã thắp sáng
những ngày u tối của Phật giáo miền
Nam dưới cơ chế Ngô Đình Diệm vào
những năm 1960. Ông mãi là một tấm gương
không phai mờ về lòng từ bi Phật giáo.

Đối
với những người khác, bó đuốc Thích
Quảng Đức chỉ là một nước đi
trong bàn cờ các nhà sư đang tranh đấu lúc
đó. Ông bị thiêu chứ phải không tự thiêu.
Ngọn lửa Thích Quảng Đức chỉ là
một màn kịch được Việt Cộng đạo
diễn.

Hòa thượng
Thích Quảng Đức là ai? Vụ tự thiêu của
ông đã được xếp đặt hoàn hảo
như vậy nào?

Từ
Huế đến Sài Gòn

Sau năm
1954, quốc gia bị chia cắt thành hai
miền. Miền
Nam theo cơ chế tư bản. Miền Bắc
theo cơ chế cộng sản. Phật giáo hai
miền sinh hoạt rất khác nhau.


miền Bắc, Phật giáo phải phục vụ cho cách
mạng. Các nhà sư dưới 30 tuổi không
được đi tu, nếu không cầm súng thì
họ phải cầm cuốc để sản xuất.
Phật học đường không có học tăng.
Không kinh sách nào được xuất bản. Tài
sản của chùa phải dâng hiến cho cách mạng.
Các chùa chỉ sót lại một hay hai tăng sĩ
đã cao tuổi. [1]


miền Nam, đời sống tôn giáo sôi nổi.
Nhiều giáo phái, hội đoàn được thành
lập. Học tăng ở khắp nơi, lại có các
hội phật học cho tất cả những ai muốn nghiên
cứu Phật giáo. Đạo Phật được
quần chúng hưởng ứng mạnh mẽ.

Đầu
những năm 1960, trận chiến chống Việt
Cộng ở miền Nam ngày càng quyết liệt.
Khủng bố xảy ra nhan nhản trên đường
phố Sài Gòn. Bạn đang ngồi uống cà phê thì
thu được một quả lựu đạn
từ ngoài đường ném vào. Chính quyền
miền Nam cho rằng Việt Cộng đã thực
hiện những hành động khủng bố này.

Chính
quyền cũng cho rằng miền Bắc đã cài
cắm người từ nông thôn đến thành
thị ở miền Nam để hoạt động tình
báo, tổ chức biểu tình, thành lập căn
cứ trong lòng Tp.

Sau
khi nhậm chức tổng thống, Ngô Đình Diệm
đã triệt hạ các lực lượng bất
đồng với ông để thâu tóm quyền
lực như quân đội Bình Xuyên rồi đến
các tôn giáo có quân đội riêng như Cao Đài, Hòa
Hảo.
Phật
giáo tuy không có quân đội riêng nhưng lại có
lực lượng quần chúng đông đảo.

Vào
năm 1962 – 1963, chính quyền ngày càng thiên vị
đạo Thiên Chúa. Chính phủ theo cơ chế
gia đình trị sùng bái Thiên Chúa giáo đã làm
mất lòng đông đảo quần chúng theo đạo
Phật.

Buổi
tối ngày 8/5/1963, sau một ngày biến lễ
Phật Đản thành cuộc biểu tình đòi bình
đẳng tôn giáo, đến tối đài Phát thanh
Huế lại không dám phát cuộn băng mừng
lễ Phật đản như thường lệ vì năm
nay có chứa lời tranh đấu chống chính
phủ, đông đảo phật tử kéo nhau đến
vây kín đài phát thanh. Không
lâu sau, tiếng súng nổ làm chết tám Phật
tử còn nhỏ tuổi.

Máu
Phật tử đã tiếp sức trào lưu chống chính
quyền càng rầm rộ ở Huế. Các hòa thượng
Thích Tịnh Khiết (Hội chủ của
Tổng hội Phật giáo Việt Nam), Thích Trí Quang (chùa
Từ Đàm), Thích Thiện Minh… là những người
lãnh đạo cuộc tranh đấu tại Huế.

Các
hòa thượng đòi chính quyền thỏa mãn năm
nguyện vọng: thu hồi công điện triệt
hạ cờ Phật giáo, đạo Phật phải
được đối xử đồng đẳng với
đạo Thiên Chúa, chấm hết đàn áp tín đồ
Phật giáo, tăng ni phải được tự do
truyền đạo và người chết phải
được bồi thường cũng như kẻ
chủ mưu phải đền tội.

Các
hòa thượng tại Huế link với các hòa
thượng ở Sài Gòn như Thích Tâm Châu, Thích
Thiện Hoa, Thích Đức Nghiệp… nhằm
chuẩn bị trí não tranh đấu tại
thủ đô cho các tăng ni, phật tử. Các chùa
Ấn Quang, Từ Quang, Diệu Đế, Xá Lợi,…
trở thành tụ điểm chính của cuộc tranh
đấu.

Ngày
15/5/1963,
một phái đoàn Phật giáo bước vào
Dinh Gia Long (Bảo tàng Tp Hồ Chí Minh ngày
nay) để gặp Tổng thống Ngô Đình
Diệm. Phái đoàn đề cập với ông năm
nguyện vọng của Phật giáo. Tổng thống
không những không tán thành một nguyện
vọng nào mà còn đổ thừa Việt Cộng
đã gây ra án mạng ở Huế.

 

Thất
vọng sau cuộc gặp tổng thống, Uỷ
ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo được thành
lập để tổ chức các cuộc biểu tình,
tuyệt thực rộng rãi. Ngày 30/5/1963, đồng
loạt các tăng ni ở Huế và Sài Gòn được
lệnh tuyệt thực 48 giờ cùng với các
cuộc biểu tình đông đảo của tăng
ni, Phật tử.

Theo tự
thuật của Hòa thượng Thích Đức
Nghiệp về việc Hòa thượng Quảng Đức
tự thiêu
 thì
vào lúc này Hòa thượng Quảng Đức đã
đề xuất với uỷ ban về nguyện
vọng tự thiêu của mình nhằm giúp sức cho
trào lưu tranh đấu nhưng uỷ ban không đồng
ý.

 

Chuẩn
bị cho ngày châm lửa

Hơn
một tuần sau đó khi việc các đám rước
linh hàng tuần cho các nạn nhân chết ở Huế
cùng các đợt tuyệt thực, biểu tình không còn
hiệu quả nữa thì muốn tự thiêu
của Hòa thượng Thích Quảng Đức
được xem xét.

Hòa
thượng Đức Nghiệp kể trong tự
thuật in vào năm 2005 của ông
 rằng
tối ngày 10/6/1963 ông được gọi đến
chùa Xá Lợi để bàn chuyện. Đến nơi,
ông thấy hai hòa thượng Tâm
Châu
Thiện Hoa đã ngồi chờ sẵn,
hai người nói với Hòa thượng Đức
Nghiệp
:

– Phật giáo mình đương
bị lâm nguy quá, nhất là tại Huế hiện tại
– Hòa thượng Thiện Hoa nói.

– Ngày mai, […], tới phiên tôi rước
linh và cầu siêu tại chùa Phật Bửu Tự […]
– Hòa thượng Tâm Châu nói tiếp – Vậy
thầy về hỏi lại ý nguyện tự thiêu
của Hòa thượng Quảng Đức, […].
Nếu hòa thượng tán thành, thì ngay sau khóa
lễ ở Phật Bửu Tự, trên đường
về Xá Lợi, thầy tìm mọi cách có hiệu
quả nhất, để Hòa thượng Quảng
Đức được tự nguyện tự thiêu,
đồng thời để cứu nguy cho Phật giáo
hiện tại. [2]

 

Về
đến chùa Ấn Quang, Hòa thượng Đức
Nghiệp hỏi ngay Hòa thượng Thích Quảng Đức:


Hòa thượng còn giữ nguyện tự thiêu như
lá thơ Hòa thượng đã gửi cho Liên Phái trước
đây không?
– Tôi sẵn sàng tự thiêu để cúng dường
Tam Bảo và để tỉnh ngộ cho chính quyền mau
mau thỏa mãn năm nguyện của Phật giáo – Hòa
thượng Quảng Đức trả lời. [2]

Hòa
thượng Đức Nghiệp kể rằng Hòa thượng
Quảng Đức nói với ông là muốn viết
một lá thư gửi tổng thống và gửi
lời cảm ơn đến Hòa thượng
Thiện Hoa trước khi tự thiêu.

Các
công việc chuẩn bị để hòa thượng
Quảng Đức tự thiêu được Hòa thượng
Đức Nghiệp kể lại trong cuốn
tự thuật
 của
mình vì ông là người sắp xếp mọi
chuyện. Sau khoảng thời gian dặn rất kỹ Hòa thượng
Quảng Đức là không nên trò chuyện tự thiêu
ngày mai cho tất cả những ai biết thì ông khởi đầu
chuẩn bị những việc khác.

Hòa
thượng Đức Nghiệp gọi tài xế
mang Hòa thượng Quảng Đức đi
dự lễ ngày mai chuẩn bị xăng cho việc
tự thiêu và vải để giăng biểu ngữ.
Ông phân công hai người nữa sẽ ngồi chung xe
với Hòa thượng Quảng Đức để
sắp xếp việc tự thiêu vào sáng mai.

Cũng
vào tối hôm đó, nhà báo Malcolm 𝒲.Browne của hãng
tin AP
ở Sài Gòn kể trên một
bài báo tường thuật vụ tự thiêu của Hòa
thượng Quảng Đức
 là
vào đêm đó ông có thu được điện
thoại của Hòa thượng Đức Nghiệp.
Qua smartphone, Hòa thượng Đức
Nghiệp nói rằng:


Ông Browne, tôi nghĩ ngày mai ông rất nên đến. Tôi
tin rằng một điều gì đó rất quan
trọng sẽ xảy ra nhưng tôi không thể nói cho
ông biết chuyện gì – Hòa thượng Đức
Nghiệp nói qua smartphone.

Browne
tắt máy, sửa soạn cho ngày mai. Hòa thượng
Thích Đức Nghiệp cũng gọi cho một
số nhà báo quốc tế khác nhưng không nhiều
người có mặt vào sáng ngày tiếp theo.

 

Những
lời sau cùng

Theo
cuốn Phật
giáo Tranh đấu của Quốc Oai
,
Hòa thượng Thích Quảng Đức là người
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ông sinh năm 1897. Cha
mẹ đặt tên ông là Lâm Văn Tức. Bảy
tuổi đã xuất gia dưới sự chỉ
dạy của người cậu là Hòa thượng
Thích Hoằng Tâm
.

Ông
thọ đại giới năm 20 tuổi, lấy
hiệu là Thích Quảng Đức. Ông tu tập theo con
đường khổ hạnh, ba
năm tu thiền trên một ngọn núi ở Ninh Hòa
rồi hai năm đi du hóa với một bộ quần áo
và một bình bát.

Năm
1934, ông làm minh chứng đạo thư cho chi nhánh
Hội An Nam Phật Học ở Ninh Hòa rồi làm
trụ trì cho trụ sở trước nhất của
Hội Phật Học Nam Việt tại chùa Phước
Hòa (Quận 3, Tp Hồ Chí Minh ngày nay).

Ông
là người có nhiều công đức. Ở
miền Trung, ông xây dựng, tu bổ 14 ngôi chùa. Trong
hai mươi năm cuối đời, ông kiến
tạo, tu sửa thêm 17 ngôi chùa nữa tại miền
Nam Việt Nam và Nam Vang (Campuchia). Người miền Nam
hay gọi ông là Hòa thượng Long Vĩnh. Vào năm
1963, ông 67 tuổi, trụ trì chùa Quan Âm.

 

Trong
cuốn Phật giáo Tranh đấu của Quốc Oai,
trước khi tự thiêu thì Hòa thượng Quảng
Đức có viết di nguyện của mình vào ngày
30/5/1967 nói về muốn của ông về việc
tự thiêu, trong đó có đoạn:

“Tôi
pháp danh Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Âm,
Phú Nhuận (Gia Định). Nhận thấy Phật giáo
nước nhà đương lúc ngửa nghiêng, tôi là
một Tu sĩ mệnh danh là Trưởng tử
của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm
nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong, nên
tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng
dường Chư Phật để hồi hướng
công đức bảo tồn Phật giáo”.[3]

Để
tiếp sức cho cuộc tranh đấu đang vào
thế khó, ông mời gọi tổng thống hãy chấp
nhận năm nguyện vọng của Phật giáo
miền Nam cùng lời chúc quốc gia thanh bình,
tăng ni bình an, phật tử an ổn, Phật giáo
bất tử.

Một
số bài thơ cũng được cho rằng di ngôn
của ông trước khi tự thiêu, trong
một bài thơ
 có
đoạn trích:

“Đệ
tử ngày hôm nay nguyện đốt mình

Làm
đèn soi sáng nẻo vô minh

Khói
thơm cảnh tỉnh ai còn ‘ngốc’

Tro
trắng phẳng san hố bất bình”

 

 

Chín
giờ sáng

Theo
nhà báo Malcolm 𝒲. Browne
,
buổi sáng hôm đó ông đã cùng phiên dịch viên
của mình đến dự lễ theo lời mời
của Hòa thượng Đức Nghiệp. Đúng 9
giờ sáng, lễ rước linh khởi đầu
từ Phật Bửu Tự đến chùa Xá Lợi.
Đông đảo tăng ni bước ra đường,
dàn thành hai dọc người, bước đi dưới
lòng đường với biểu ngữ phản đối
chính quyền như mọi khi. Công an đã
dẹp sẵn lòng đường, đứng canh gác
hai bên. Một chiếc xe hơi chạy từ từ
dẫn đoàn tăng ni tiến về chùa Xá Lợi.

 

Khoảng
9 giờ 17 phút thì chiếc xe hơi chạy đến
ngã tư Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt
(tức ngã tư Cách mạng tháng Tám – Nguyễn Đình
Chiểu ngày nay) thì dừng lại, dân chúng đứng
tràn trên vỉa hè. Malcolm kể ông thấy hai người
(đây là hai tăng Chân Ngữ và Trí Minh) mở
cửa xe bước xuống, mở nắp ca-pô
giả bộ như đang sửa xe rồi lấy ra
một can nhựa 20 lít đựng xăng. Đoàn tăng
ni dừng lại, kẻ đứng người
ngồi tạo thành một vòng tròn.

Hòa
thượng Đức Nghiệp kể trong tự
thuật của mình
 rằng
ông đã đi kế chiếc xe từ lúc đoàn
khởi đầu diễu hành về chùa Xá Lợi, khi
Hòa thượng Quảng Đức bước
xuống xe ở ngã tư đó thì chính tay ông đã
mang cho Hòa thượng Quảng Đức bao
quẹt và bao diêm.

Lúc
này, nhà báo Malcolm 𝒲. Browne, người đang đứng
lẫn với tăng ni, biết điều quan
trọng mà Hòa thượng Đức Nghiệp nói
với ông trên smartphone. Ông lấy máy
ảnh ra khởi đầu chụp những tấm
ảnh làm chấn động dư luận thế
giới. Ông là phóng viên duy nhất ngày hôm đó mang
theo máy ảnh.

Trong
các bài tường thuật của mình, Malcolm kể
rằng
 ông
thấy Hòa thượng Quảng Đức điềm tĩnh
bước xuống xe rồi bước vào trong vòng tròn
của tăng ni, ông không nói một lời nào với
đông người. Chân Ngữ Trí Minh giúp ông
ngồi xuống trong tư thế thiền, hai bàn chân
bắt chéo đặt lên đùi.

Theo
sự phân công như Hòa thượng Đức
Nghiệp viết trong tự thuật của mình thì Chân
Ngữ là người đã mở nắp thùng
nhựa, tưới xăng từ trên đầu
xuống đến vai hòa thượng Quảng Đức,
tưới xong thì đặt thùng xăng xuống
rồi lùi ra xa.

 

Malcolmnói, khoảng
9 giờ 22 phút, ông thấy rõ Hòa thượng Quảng
Đức tự đánh diêm rồi chạm nhẹ
xuống tà áo, ngọn lửa bùng lên rồi ôm
trọn lấy thân thể ông, ông ngồi thật yên
không hề giãy giụa. Biểu ngữ “Một nhà sư
trụ trì thiêu mình cho 5 nguyện vọng của
Phật giáo” được căng lên.

 

 

Khoảng
10 phút sau, chân Hòa thượng Quảng Đức co
giật vài lần trước khi bật ngửa về
phía sau trong lúc thịt da ông vẫn còn đang cháy. Đến
10 giờ, tăng ni đắp cà sa lên xác đã cháy
đen của Hòa thượng Quảng Đức
rồi mang về chùa Xá Lợi trong sự kinh
ngạc của mọi người.

 

.

Đó
là những gì người ta biết về vụ
tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức.
Không phóng viên quốc tế nào
được phỏng vấn ông trước khi ông
thiêu mình. Thông tin về
việc sắp xếp cho vụ tự thiêu này đều
tới từ một phía là các nhà sư đang
tranh đấu lúc đó.

Quyết
định thiêu mình của Hòa thượng Quảng
Đức cùng sự quan tâm của quốc tế đã
mở màn cho các cuộc tự thiêu của các tăng
ni, Phật tử miền Nam sau này. Hình ảnh Hòa thượng
Quảng Đức tự thiêu giữa đường
phố Sài Gòn trở thành một phần không thể
thiếu trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Đính
chính (ngày 18/3/2020): Ở bản đăng ngày 15/3/2020,
chúng tôi nói ngã tư nơi Hòa thượng Thích
Quảng Đức thiêu mình ngày nay là ngã tư Cách
Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ. Nay xin đính
chính nơi này là ngã tư Cách Mạng Tháng Tám –
Nguyễn Đình Chiểu ngày nay.

Trích dẫn:
[1] Việt
Nam Phật giáo Sử luận
, Nguyễn Lang,
trang 747.
[2] Vụ
tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức
,
Thích Đức Nghiệp. 
[3] Phật
giáo Tranh Đấu,
 Quốc Oai.

Tài
liệu tham khảo:

Việt Nam Phật giáo Sử luận, Nguyễn Lang.
(Thiền Sư – thích Nhất Hạnh)
Vụ tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng
Đức, Thích Đức Nghiệp.
Phật giáo Tranh Đấu, Quốc Oai.
Cuộc
tranh đấu lịch sử của Phật giáo
Việt Nam
, Nam Thanh.
Vietnam 𝓐 History The First Complete Tài khoản of Vietnam
at War, Stanley Karnow.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài thích quảng đức tự thiêu hay bị thiêu

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Ðức tự thiêu: 50 năm nhìn lại

 • Tác giả: VOA Tiếng Việt
 • Ngày đăng: 2013-06-11
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8459 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 11/6/1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức trổ tài sự phản đối đầy bi phẫn bằng việc tẩm xăng tự thiêu ngay giữa một giao lộ đông đúc ở Sài Gòn. Vụ việc diễn ra trong hoàn cảnh stress sục sôi giữa Phật giáo miền Nam và chính quyền Ngô Đình Diệm, một người theo Đạo thiên chúa và bị cho rằng có những hành động đàn áp Phật giáo. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/content/su-kien-thich-quang-duc-tu-thieu-50-nam-nhin-lai/1679006.html

Thích Quảng Đức Tự Thiêu Hay Bị Thiêu, Thích Quảng Đức

 • Tác giả: shaolin.cn.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8230 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So với một số người, ngọn lửa Thích Quảng Đức đã thắp sáng những ngày u tối của Phật giáo miền Nam dưới cơ chế Ngô Đình Diệm vào những năm 1960, Ông mãi là một tấm gương không phai mờ về lòng từ bi Phật giáo

Bồ-tát Thích Quảng Đức: Ngọn lửa & Trái tim

 • Tác giả: giacngo.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6706 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: GN – Cuối tháng 3-2018, Trung ương Giáo hội đã công bố thông tư về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm 55 năm

HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU HAY BỊ THIÊU?

 • Tác giả: groups.google.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4193 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức

 • Tác giả: phatgiao.org.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5523 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bồ tát Thích Quảng Đức tên thật là Lâm Văn Tuất (林文戌), thường hay gọi là Nguyễn Văn Khiết (阮文㓗) sinh vào giờ Tý, ngày Rằm tháng 9 Mậu Tuất (29-10-1898) tại Khánh Hòa.

vì sao hòa thượng thích quảng đức tự thiêu

 • Tác giả: dontu.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3397 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Buổi sáng ngày 11/6/1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã thiêu mình tại một ngã tư sầm uất ở Sài Gòn. Mấy ngày sau, toàn cầu nhanh chóng hướng về Việt Nam nhưng

THÍCH QUẢNG ĐỨC, BỒ TÁT hay LIỆT SĨ CS? (Ninh Hạ)

 • Tác giả: baovecovang2012.wordpress.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2506 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thích Quảng Đức, với hành động tự thiêu, hay bị thiêu, có công lớn trong việc lật đổ Tổng thống NĐ Diệm, xoá sổ Đệ nhất Cộng Hoà. Cho dù vì chiến tranh còn nhiều hạn chế, VNCH vẫn là một quốc gia dân chủ và tự do. Một miền Nam phú cường hạnh phúc…

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

Xem Thêm  Trò Chơi Kéo Búa Bao : Lý Thuyết Trò Chơi Trong Cuộc Sống Thường Ngày - kéo búa bao

By ads_law