politics

Bạn đang xem: giáo hoàng alexander vi

Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_07a.php

|

bản in |
¿ trở ra mục lục
| 29 tháng 3, 2009

PHẦN II

CHƯƠNG 7

III.- ĐỜI SỐNG DÂM
LOÀN
CỦA GIÁO HOÀNG VÀ GIAI CẤP GIÁO SĨ

Sách Gia Tô Thực Dân Sử Liệu (The Documented
History of Catholic Colonialism) viết:
[15]

Riêng về đời sống phóng đãng và loạn luân của
Giáo Hoàng John XII (955-963), quyển sách trên đây (trang 108-110)
ghi lại như sau:

” [In the years 955, the
grandson of the prostitute Marozia, after several bloody encounters
with his opponents, succeeded in taking possession of the pontifical
throne under name of John XII].

α heathen..he committed
incest with his sisters ..  ),

[No honest lady dared to show
herself in public, for Pope John had no respect either for single
girls, married women, or widows – they were sure to be defiled by
him, even on the tombs of the holy apostles, Peter and Paul.”,

[John was accused of sacrilege, simmony,
perjury, murder, adulter, and incest…]”

𝓐 coarse, immoral man whose
life was such that “the Lateran was spoken of as a brothel.” He was
striken with paralysis in the act of adultery.”


[
John was dead, it was said he was struck
with paralysis while visiting his mistress. He died on 14 May, 964
without confession or receiving the sacrements.”

[That same John XII, was
instantly killed by  a gentleman, who found him committing the act
of adultery  with his wife.”

Đường đường là một vị Giáo hoàng nắm quyền lãnh
đạo tối cao của Giáo Hội La Mã mà sống đời loạn luân ăn ở với em gái
sinh con (loạn luân giống như chuyện trong Thánh Kinh đã nói ở
trên), lại  dùng quyền lực “”, 
“để lấy tiền chi phí cho cuộc sông xa hoa,
đãng điếm và loạn luân như vậy! Sự kiện này cho chúng thấy thấy rõ
ràng quả thật các ông giáo hoàng là  những tên “trùm đĩ”, không sai
một chút nào. Giáo Hòang là người lãnh đạo tối cao của một thế lực
tự xưng là “” mà còn như vậy, thì  những dòng nữ tu làm sao thóat khỏi
bị biến thành những ổ điếm dành cho các ngài tu sĩ áo đen (linh
mục), áo tím (giám mục và tổng giám mục) và áo đỏ (hồng y) đến đó để
hành lạc và đóng thuế cho Nhà Thờ Vatican? Mấy bản văn sử  ghi 
trong Vicars of Christ  dưới đây cho chúng ta thấy rõ thực trạng
này:

  

[
“Promiscuity  was rife in monasteries and convents.
The great Ivo of Chartres (1040-1115) tells of whole convents with
inmmates who were nuns only in name. They had often abandoned by
their families and were really prostitutes.”

[17]
 

Trong nội dung điểm sách “AMEN!” (Là Như Thế
Đó!) của tác giả Jesme Raphael, Giáo-sư Trần Chung Ngọc  bàn rộng,
trong đó có mấy đọan trong cuốn “The Awful Disclosures” (Những Tiết
lộ Khủng Khiếp) của tác giả Maria Monk  nói về tệ nạn “các bà nữ tu
bị cưỡng bách phục vu sinh lý cho các ngài và tệ nạn con hoang do
tình trạng dâm loan này gây nên”. Dưới đây là nguyên văn của mấy
đoạn này:

“].

” ….

“.

(hôn thê của Chúa) (Chúa thứ hai) [Confidential Roman Catholic Church reports written
over a period of 7 years allege numerous cases of sexual abuse of
nuns by priests and a failure by church leaders to discipline the
clerics who were involved]

.
[The reports say some priests have demanded sex from nuns under
their charge in return for favors. In some instances priests are
said to have impregnated nuns and the forced them to have
abortions.]”[19]

Với tình trạng như vậy, thử hỏi:

1.- Làm sao giới tu sĩ áo đen từ hồng y, tổng
giám mục, giám mục cho tới các linh mục và sư huynh, từ những người
nắm giữ chức vụ quạn trọng như các ông bộ trưởng trong giáo triều
Vatican cho đến các vị chức sắc trong các hội đồng giám mục tại các
quốc gia địa phương ở khắp nơi trên toàn cầu lại không noi gương
các giáo hòang để trở thành nhưng thư “trùm đĩ lớn”, “trùm đĩ nhỏ”
trong phạm vi quản nhiệm của họ?

2.- Làm  sao các tu sĩ cấp dưới thuộc các dòng
tu cũng như ở trong các giáo khu và các xóm đao lại không  bòn rút
của cải, bóc lột tín đồ và nhấn dân dưới quyền lấy tiền đóng thuế
cho Tòa Thánh Vatican để được “công khai sống  với tình nhân” và
sống đời loạn luân, loạn dâm, làm tình vô tội vạ với nữ tín đồ bất
kể là trẻ em vị thành niên, gái còn trinh hay đã có chồng?

Vấn đề này, thiết tưởng người Việt hải ngoại ở
Bắc Mỹ, nhất là giáo dân ở các tp dưới đây đều biết rõ:
 Portland (Oregon) với Linh-mục Ngài Cao Đăng ʍ., Chicago (Illinois)
với Linh-mục Trịnh Thế Н.,  Cali fornia với Linh Mục Trần Công Ngh.,
New Orleans (Louissiania) với Linh-mục Việt Ch., Houston (Texas) với
các Linh-mục Đào Quang Ch. Và Linh-mục Nguyễn Hữu Dụ, 𝒱.𝒱…  Có ở
trong chăn mới biết chăn có rận. Do đó, tất cả chúng ta có thể nói người
biết rõ cái bản chất và thành tựu sống đời phóng đãng lọan luân,
dâm loàn của các ngài tu sĩ áo đen là chính những người trong giới
người này  và những giáo dân nạn  nhân của họ. Cũng vì vậy mà toàn bộ
tài liệu và hay ấn phẩm nói ra những việc làm của đủ mọi thứ tội ác
của Giáo Hội La Mã và của các ngài trong giới tu sĩ áo đen  được lưu
trữ trong các thư viện hay được thông dụng trước công luận từ ngàn xưa
cho đến ngày nay đều do những người trong hàng ngũ tu sĩ này và giáo
dân biên sọan cả. Chứng cớ là hầu như những tài liệu mà chúng tôi
dùng để tham khảo để viết tập sách này cũng như nhiều tác phẩm khác
đều là tác phẩm của họ, trong đó một vài tài liệu do Linh-mục Nguyễn
Thanh Sơn (ngụ tại Fountain Valley, California) nói cho thiên hạ
biết  giới tu sĩ áo đen người Việt ở Bắc Mỹ đã và đang sống đời
hoang đàng, loạn dâm và loạn xì ngầu như vậy nào!    

Vào mùa hè năm 2002, đúng vào lúc những vụ loạn
dân của các ông tu sĩ áo đen ở Hoa Kỳ được phơi bày ra trước công
luận và công lý, thì Linh-mục Nguyễn Thanh Sơn cũng cho phát hành và
thông dụng tờ “Tận Thế”, Số Ra Mắt  (phát hành vào ngày
15/6/2002) và  tờ Tận Thế Số 2  (phát hành vào
ngày 15/7/2002) trong đó ông ghi rõ do nhà xuất Bản Thánh
Linh phát hành, địa chỉ liên lạc với tòa soạn của tờ báo này là Ρ.Σ.
Box 8394, Fountain Valley, CA 92728 USA. Báo in khổ nhỏ, tương tự
với khổ của  quyển sách 𝓐 Poèm For My Children (Hou ston, TX: Văn
Hóa, 1999), nhưng chi có 36 trang. Trong số Tận Thế  Ra Mắt (15/6/2002),
nơi trang 27, Linh-mục Sơn viết:

Xem Thêm  6 phương thức biểu đạt trong văn bản và cách xác định phương thức biểu đạt - có mấy phương thức biểu đạt

.


[20]

Trong tờ Tận Thế Số 2 ra ngày 15/7/2002,, nơi
trang 31, ông viết:

“”[21]

Phần trình bày trên đây cho tất cả chúng ta thấy rõ bộ
mặt thật về đời sống phóng đãng, loạn dâm và phi luân cúa các ông
giáo hoàng và giơi tu sĩ trong Giáo Hội La Mã từ những ngày đầu
trong thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Tình trạng này được sách
Babylon Mystery Religion
dành hẳn Chương 12 với
tựa đề là Papal Immorality trong đó tác giả kể ra những màn
kịch của hơn 20  giáo hoàng (“Đức Thánh Cha”) đại diện
Chúa Kitô “”, rồi “”,
rồi thanh toán lẫn nhau bằng những thủ đoạn vô cùng kinh khủng mà
tác giả quyển sách này cho rằng “). Xin mời quý vị theo
dõi những sự kiện này qua các tài liệu và sách sử với những đoạn văn
nguyên bản như sau:

“.” [“In
addition to the conclusive evidence that has been given, the very
character and morals of many of the popes would tend to identify
them as successors of pegan priests, rather than representatives of
Christ or Peter. Some of the popes were so depraved and base in
their actions, even people who professed no religion at all were
ashamed of them. Such sins as adultuery, sodomy, simony, rape,
murder. and drunkeness are among the sins that have committed by
popes. To link such sins with men who have claimed to be the “Holy
Father”, “The Vicars of Christ”, and “Bishop of bishops”, may sound
shocking, but those acquainted with the history of the papacy well
know that not all popes were holy men.”[22]
.

[“A priest of Orange in France committed
aldultery with his father’s second wife in the year 1064, Pope
Alexander (1061-1073), instead of dismissing him, refused even to
deprive him of holy communion. Liniency was called for because he
had not committed matrimony. Two years later, a priest from Padua
confessed to incest with his mother. The pope deal very kindly
to him and left it to his bishop to decide whether he should
continue in the ministry or not. For Pope Alexander II
(1061-1073)], adultery even incest was preferable to α priest
marrying.”) 

[23]
.

Có một điều hết sức ngạc nhiên là cho đến  ngày
nay (2009, với sự tiến bộ về các chính sách chính trị, các nước dân chủ
triệt để mang lại công bình cho xã hội. Nhờ vậy mà toàn bộ mọi người
đều được đối xử công bình trước pháp luật và không còn một cá nhân
hay tập thể hoặc thế lực nào được đứng trên pháp luật. Ấy vậy mà
Giáo Hội La Mã cũng như giới tu sĩ và giáo dân vẫn tiếp tục đòi giáo
luật của Vatican phải đứng trên pháp luật, phát động những chiến
dịch xúi giục giáo dân tập trung bất hớp pháp trường biểu ngữ nêu
slogan đòi “công lý và công bằng” theo tư tưởng trịch thượng
“Nhất Chúa Nhì Cha, thừ ba quyền lực của Nhà Thờ” như họ đã làm và
đang làm ở Khu Phố Thái Hà, Hà Nôi trong mấy ngày qua (tháng 2 và
tháng 3 năm 2009). Mới lạ hơn nữa là   Giáo Hội vẫn còn tồn tại chủ
trương coi các nữ tu viện là nơi cho các ngài”
đến khắc phục sinh lý, để họ có thể phục vục Chúa đắc lực hơn cho
Nhà Thờ Vatican, và vẫn còn vận dụng quyết sách phá thai và sát hại “” do những cuộc làm tình của các Ngài tu sĩ với các
dì phước trong các nữ tu viện của Giáo Hội. Sự kiện này được Giáo-sư
Trần Chung Ngọc ghi lại như sau:

(… In  Malawi. where 29 sisters in α single
congregation “became pregnant by priests in the diocese”. When the
sisters’ superieur general complained to the archbishop, she and the
sisters were replacepriest “recommending that sisters take α contraceptive,
misleading them that the pill will prevent transmission of HIV…”

[25]

Cũng vì vậy mà tình các ông giáo sĩ Ca-tô vẫn
tiếp tục sống đời loạn dâm, vẫn tiếp tục làm tình bừa bãi với các
trẻ em rước lễ và nữ tín đồ. Vì vậy mà mới đây, đầu tháng 3 năm
2009, Giáo hội Đạo thiên chúa giáo Hoa Kỳ lại  phải trả 775,000 USD trong vụ
kiện Linh mục lạm dụng tại tiểu bang Texas (Foxnews.com
4/3/2009. Giaodiemonline.com
đăng ngày 8/3/2009.)
Chuy
ện này được mang lên Giaodiemonline.com 𝒱ào
ngày 8/3/2009 với bản văn như sau:

 “

.”[26]

Mới hơn nữa, tờ Việt Báo số ra ngày Thứ Bảy,
3/14/2009 đăng một bản tin như sau:

[27]

Tóm lại:

Những bản văn sử và các tin lực
được các đơn vị truyền thông thông dụng như đã trình bày trên đây cho
tất cả chúng ta thấy rằng hầu hết toàn bộ các ngài mang chức thánh trong
Giáo Hội La Mã từ ông linh mục quản nhiệm một xóm đạo hay thuộc một
dòng tu được chỉ định phụ trách một công việc nào đó cho đến các ông
giám mục, tổng giám mục, hồng y và nhất là các ông nắm giữ những 
chức vụ thượng hạng nhất trong Giáo Hội  được gọi là “” (giáo hoàng) đều là những quân “”
(hypocrites). Toàn bộ đều can tội chống lại nhân loại qua những hành
động vi tội phạm quyền, cố ý tiêu diệt nền văn hóa và  văn  minh của
nhân loại, tiêu diệt mọi thứ tình yêu thiêng liêng cao quý  của con
người như:  tình yêu  lứa đôi trai gái, tình yêu vợ chồng, tình yêu
giữa cha mẹ so với con cháu, giữa con cháu  so với cha mẹ và anh em
so với nhau, tiêu diệt luôn cả tình yêu  so với  bà con  láng
giềng, so với quốc gia dân tộc để thay thế vào đó bằng tình yêu đối
với  Giáo Hội hay Tòa Thánh Vatican được ngụy tạo là tình yêu Chúa.
Toàn bộ đều can tội trực tiếp hay gian tiếp liên hệ hay tiếy tay cho
Nhà Thờ Vatican lao vào những hành độc tội ác sát hại trên 250 triệu
dân lành trong gần hai ngàn năm qua. Con số nạn nhân này đều được
sách sử đã ghi lại rõ ràng:

”  [What
have we learned in those seven hundred years? “Three million lost
their lives in a futile attempt to rescue a tomb from
Mussulmans. Ten million were slain during the Inquisition.
Fourteen million were slain in Christian wars of the Nineteenth
Century. Thirty million lost there lives in wars between
Christian nations during the first two decades of the Twentieth
Century. Wars, tyranny and oppression of Christian nations since the
days of Constantine have caused the death of more than
200,000,000 people”  And now we must add to this “Some
23,000,000 men in uniform from 53 nations, countries and
dominions were killed or died; at least 28,000,000 died from
bombs or guns, hunger or disease or in the concentration camps.)

Xem Thêm  Thể lệ cuộc thi Đấu trường Toán học VioEdu 2021 - dau truong iq


[28]

Những bản văn sử trên đây cho tất cả chúng ta
thấy rõ  những tác phong và việc làm thương luân bại lý, bất nhân,
phi luân,  bạo ngược, dã man và đại nghịch bất đạo của các ông mang
chức thánh trong Giáo Hội La Mã đã phát xuất ngay từ nhân vật lãnh
đạo thượng hạng nhất trong từ khi cái đạo quái dị này ra đời vào giữa
thập niên 310 cho đến ngày nay. Kể từ đó, những hành động kinh tởm
“t” đều do chính những người lãnh
đạo thượng hạng nhất trong Giáo Hội chủ trương rồi dung dưỡng và bao che
cho các ông tu sĩ các cấp thừa hành. Kinh tởm hơn nữa là  Giáo Hội
còn chủ trương phong  thánh  và vinh danh những tên tội đồ khốn kiếp
đã có những thành tựu chống lại nhân dân dưới quyền hay chống lại
tổ quốc gốc của chúng với mục đích là để khích lệ giới tu sĩ và giáo
dân noi gương những tên “trùm đĩ trong ổ điếm Vatican” mà sống theo
cái lối sống lừa bịp, lọan luân, loạn dâm, man rợ mà họ gọi “” ”
của họ. Vấn đề này sẽ được trình bày đầy đủ trong Chương 12 ở sau.

Rõ ràng là con hơn cha nhà có phúc. Càng
về sau, Giáo Hội La Mã, Nhà Thờ Vatican và giai cấp giáo sĩ càng tỏ
ra có nhiều tài nghệ lừa bịp cũng như hành xử lọan luân dâm loàn,
ngược ngạo và dã man hơn hết  Thiên Chúa rất nhiều. Tình trạng này
tất nhiên là giáo dân không thể nào lại không theo gương các ngài để
hành xử sống đời lọan luân và phi luân giống như các ngài.  Sự thực
như vậy nào, lịch sử và thực tiễn đã cho tất cả chúng ta biết rõ. Còn tiếp và
còn nhiều lắm. Vì hạn chế của tập sách này, chúng tôi xin dừng lại
đây để nói về nhiều tiết mục khác.

Theo sự hiểu biết của người viết, bất kỳ một tổ
chức nào trong xã hội loài người, những người lãnh đạo vẫn là những
nhân vật gương mẫu tiêu biểu cho cán bộ và mọi người trong tổ chức
theo này mà hành xử. Đây là quy luật lịch sử mà cũng là quy luật xã
hội. Giáo Hôi La Mã cũng không đi ra ngoài quy luật này. Cũng vì
thế, khi mà các ông giáo hoàng sống đời lưu manh,  phóng đấng, loạn
dâm, lọan luân, dâm  loàn và bạo ngược như đã trình bày ở trên, thì
tất nhiên các các bộ các cấp là các ông hồng y, tổng giám mục, giám
mục, linh mục, sư huynh, các bà nữ tu và giáo dân không thể nào lại
không theo gường các ông giáo hoàng để thưởng thức để:

Chơi cho liễu chán hoa chê

Cho lăn lóc đá cho mê mản đời.

Và cho đến ngày nay (năm 2009),  tình trạng các
em sơ sinh  sinh ra bời những vụ làm tình giữa các ngài tu sĩ Da-tô
với các bà nữ tu (cũng có thể là với các nữ tín đồ) bị chính các
ngài giết chết vẫn còn đang xẩy ra.

Người dân Đông Phương thường nói: “” và “dã thú không sát hại đồng loại”,  ấy thế
mà (qua các bản văn sử và tin tức trên đây), các ông tu sĩ Ca-tô này
lại đành lòng sát hại ngay cả những đứa con của mình để che giấu
cái tội làm tình gian tà với các bà nữ tu hay với nữ tín đồ vào
những “khi ăn no rửng mỡ” hay con heo lòng nổi lên hành hạ. Rõ ràng
là họ còn độc ác và dã man hơn hết các loài dã thú. Vấn đề này sẽ
được nói rõ trong Chương 8 tiếp theo.

IV.- CÁC CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA GIÁO LA MÃ

Vì những thủ đọan phỉnh gạt,  lừa đào,  bịp
bợm, hù dọa và khủng bố trí não người đời trong thánh kinh, vì
những lời dạy lưu manh và mất dạy của Nhà Thờ Vatican, vì những cuộc
sông lọan luân, dâm lòan, phản nhân luân và cực kỳ bạo ngược của các
giáo hoàng và giới tu sĩ,  vì những rặng núi của đủ mọi thứ tội ác
chống lại nhân loại của Giáo Hội La Mã từ khi cái tôn giáo ác ôn 
xuất hiện vào thế kỷ 4, vì vậy Nhà Thờ Vatican có quyết định phải
(1) sử dụng  bạo lực bằng cách thiết lập hẳn một bộ máy công an trị
khủng bố tính thần những người nào dám  ho he nói lên những khu rừng
tội ác như đã nói trên và (2) dùng cả một bộ máy tuyên truyền để
khỏa lấp che hoặc đánh lạc hương làm cho người đời lầm tường rằng
Giáo Hội La Mã thật sự là “Hội Thánh duy nhất thánh thiện, thiên chúa giáo
và tông truyền”.  Hai bộ  máy cực kỳ trọng yếu trong  chủ thuyết
thần quyền chỉ đạo thế quyền để thâu tóm hết toàn bộ mọi quyền lực
vào trong tay rồi thiết lập chính sách đạo phiệt Ki-tô, dùng quyền lực
Nhà Nước để  thi hành các quyết sách:

1.-  Khủng bố và sát hại những người không chịu
khuất phục và những người biết rõ diện mạo thật của hệ thống tín lý
cũng như diện mạo thật của những người sáng lập và những người lãnh
đạo tôn giáo này. Đây là nguyên nhân TẠI SAO các nhà lãnh đạo các
tôn giáo này đều chủ trương cướp đọat chính quyền, rồi thiết lập chế
độ độc tài chuyên chính để dùng quyền lực của Nhà Nước cưỡng bách
nhân dân dưới quyền phải khuất phục (nghĩa là phải theo đạo) và tuân
thủ toàn bộ những tín lý, giáo luật và lệnh truyền của họ mang ra. Kẻ
nào không chịu khuất phục sẽ bị khủng bố và bị sát hại bằng nhiều
hình thức khác nhau. Các nhà sử học gọi những chính sách chính trị này
là các chính sách đạo phiệt hay chính sách giáo hòang (papacy).

2.- Thi hành quyết sách ngu dân và giáo dục
nhồi sọ với mục đích làm cho tín đồ và người dân dưới quyền không
còn khả năng sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật và kìm hãm họ mãi mãi
ở  trong tình trạng ngu dốt. Tín đồ và người dân dưới quyền có ngu
dốt thì họ mới không biết sử dụng lý trí để phân tách hầu nhìn sự
thật về những tín lý hoang đường láo khoét cũng như giáo luật chuyên
chính và lời dạy lưu manh của Giáo Hội. Do đó, họ cứ mãi mãi không
biết gì về những thủ  đọan gian manh, gian ác, thâm độc, lừa dối và
bịp bợm của Giáo Hội. Vì vậy mà họ vẫn tiếp tục ngoan ngoãn cúi đầu
tuân phục và triệt đối trung thành với Giáo Hội. Cũng chính vì lẽ này mà
ở đâu có quyền lực của cái tôn giáo này vươn tới, thì ở đó chính
sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ được triệt để thi hành. Chứng cớ
rõ ràng nhất là ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975,
thuyết tiến hóa của nhà bác học Charles Robert Darwin (1809-1885) bị
cấm, không cho dạy, các môn sử toàn cầu và quốc sử bị hạn chế và
kiểm tra gắt gao. Cho tới ngày nay, tại Hoa Kỳ, thuyết tiến hóa vẫn
còn bị các nhà lãnh đạo của các hệ phái Thiên Chúa Giáo chống đối
mãnh liệt. Xin xem Phần VI của tập sách Họ và Chúng Ta của tác giả
Nguyễn Mạnh Quang. Tập sách này đã được mang lên sachhiem.net từ ngày
29/12/2008.

Xem Thêm  14/3 là ngày gì? Valentine Trắng làm gì, tặng quà cho ai? - ngày 14 3 valentine trắng

3.-  Kiểm  soát  toàn bộ những  phạm vi sinh
họat trong xã hội để tự do túng tác phóng tay cướp đọat tài nguyên,
bóc lột nhân dân, thu vơ và tích lũy của cải cho đầy túi tham để
chi  phí cho bộ máy đàn áp nhân dân và bộ máy tuyên truyền của chế
độ và để ngân sách cho cuộc sống huy hoàng đàng điếm lọan luân, lọan
dâm, phi luân, bất nhân, bất nghĩa của các ngài “mang chức Thánh”. 

4.- Sử dụng bộ máy tuyên truyền gồm những binh
đoàn văn nô có nhiệm vụ biên soạn và thông dụng những bản văn có chủ
đích làm cho tín đồ và nhân dân dưới quyền chỉ biết nghe theo những
lời dạy dỗ và tuân thủ những lệnh truyền của các đấng bề trên của Họ
trong Giáo Hội. Thường thường những bản vằn này được thông dụng rộng
rãi bằng toàn bộ các phương tiện truyền thông do  Nhà Thờ hay giáo
dân quản lý, và nhất là được phổ biết theo sách lược “Tăng Sâm
giết người” (nhắc đi nói lại nhiều lần) và sách lược “cả vú lấp
miệng em” (ồ ạt và hàng loạt để lấn át những bản văn tin tức và các
sách sử nói lên những sự kiện lịch sử có liên hệ đến những hành động
gian tà, đại gian và đại ác của Giáo Hội trong gần hai ngàn năm
qua.  Vì vậy mà  giáo dân cuồng tín không hay biệt gì những rặng núi
của đủ mọi thứ tội ác của Giáo Hội từ xưa cho đến. Chứng cớ rõ rệt
ch sự kiện này là hầu như toàn bộ các giáo dân ngoan đạo người Việt
không hề hay biết gì về sự kiện trong những năm cuối cuộc sống, Giáo
Hoàng John Paul II, đi đến quốc gia nào, ông cũng xin lỗi lia lịa,
tính ra có đến hơn 100 lần. Họ cũng không hề biết rằng, Giáo Hoàng
John Paul II đã cho tổ chức một buổi đại lễ vào sáng ngày Chủ Nhật
12/3/2000 để chính ông cùng với các vị chức sắc thượng hạng trong giáo
triều Vatican đứng ra cáo thú  với Chúa về 7 núi tội ác của Giáo Hội
trong hai ngàn năm qua. Sự kiện này cho tất cả chúng ta thấy bộ máy truyên
truyền của Nhà Thờ Vatican quả thật là vô cùng siêu việt. Tính cách
siêu việt của bộ máy tuyên truyền của Nhà Thờ Vatican được trình bày
trong Chương 4 ở trên. Chúng tôi xin ghi lai một lần nữa  để độc giả
có ý niệm liên tục về vấn đề này và cũng là để mọi người biết rằng
tài nghệ siêu việt của bộ máy tuyên truyền của Giáo Hội La Mã được
kể lại dưới đây là do chính hai nhà trí thức của Giáo Hội là Bác-sĩ
Nguyễn Văn Thọ và học giả Phan Đình Diệm, Hội Trưởng Học Hội Đức
Giê-su Ki-tô Phục Sinh nói rõ cho tất cả chúng ta biết, chứ không phài là
những người ngoại đạo. Bác-sĩ Nguyễn Văn Thọ viết:


[29]

Cũng nói về thủ đọan tuyên truyền và tác dụng
của quyết sách truyên truyền của Nhà Thờ  Vatican, ông Phan Đình
Diệm ghi nhận:   


[30]

 

 

CHÚ THÍCH


[14]
Peter de
Rosa, Ibid., ᴘ. 101.


[15]
  Chu Văn
Trinh, [The Documented
History of Catholic Colonialism] T?ᴘ 1 (Mt. Dora, Florida:
Ban Tu Thư Tự Lực, 1990), tr 103-113 và 139-174.


[16]
 Chu Văn
Trinh, Sđd., tr 108-110.


[17]
  Peter de
Rosa,  Sđd.,tr. 408.


[18]
  Peter de
Rosa,  Sđd., tr.404.


[19]
Trần Chung
Ngọc. “Amen.” Sachhiem.net Ngày 11/4/2009.


[20]
Nguyễn Thanh
Sơn, (Fountain Valley, CA: Thánh
Linh, 2002), tr. 27. 


[21]
Nguyễn Thanh
Sơn, (Fountain Valley, CA: Thánh Linh,
2002), tr. 31.


[22]
Ralph
Woodrow,  Ibid.,  ᴘ 91


[23]
  Peter de
Rosa,  Sđd., tr.406.


[24]
Peter de
Rosa,  Sđd., tr 416 


[25]
  Trần Chung
Ngọc. “Ông Đỗ Mạnh Trí Ca Tụng Vai Trò “Mẹ và Thầy” của Giáo
Hội.” tháng 8 nam 2002. http://www.giaodiem.com. Ngày 20
tháng 8 nam 2002.


[26]

Giaodiemonline.com.
 Ngày 8/3/2009 và
Foxnews.com 4/3/2009.


[27]
Việt Báo Thứ
Bảy, 3/14/2009.


[28]
 
Lloyd Graham,
(Secaucus, и.Ĵ: Carol Publishing Group, 1999), ᴘ. 463.


[29]
Nguyễn Văn
Thọ, (Garden
Grove, CA: Giao Điêm, 2007), tr. 49-50.


[30]
Phan Đình
Diệm “Mea Culpa” Bài 3  – Giáo Hội Công Giáo Roma La-tinh
Cáo Thú Tội Lỗi Ngàn Năm – Lời Bảy.”
http://www.kitohoc.com/Bai/Net066.html

 


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài giáo hoàng alexander vi

Lucrezia Borgia: The infamous Daughter of Pope Alexander VI – Great Personalities of History

 • Tác giả: See ᑗ in History / Mythology
 • Ngày đăng: 2021-12-22
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9489 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lucrezia Borgia: The infamous Daughter of Pope Alexander VI – Great Personalities of History – See ᑗ in History

  Byography Borgias SeeUinHistory History

Cha Con Giáo Hoàng Alex VI (Charlie Nguyễn)

 • Tác giả: sachhiem.net
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1657 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: tôn giáo

Pope Alexander VI

 • Tác giả: www.catholic.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4745 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Giáo hoàng Alexander VI (Pope Alexander VI)

 • Tác giả: vnese.wiki
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 8209 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Giáo hoàng Alexander VI

 • Tác giả: wivi.wiki
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 3473 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo hoàng Alexander VI (tên khai sinh là Rodrigo de Borja ; Valencian : Roderic Llançol ι de Borja [roðeˈɾiɡ ʎanˈsɔl i ðe ˈbɔɾdʒa] ; Tiếng Tây Ban Nha : Rodrigo Lanzol y de Borja [roˈðɾiɣo lanˈθol i ðe ˈβoɾxa] ; 1 tháng 1 năm 1431 – 18 tháng 8 năm 1503), là người đứng đầu Giáo hội Đạo thiên chúa giáo và là người thống trị các Quốc gia Giáo hoàng từ ngày 11 tháng 8 năm 1492 cho đến khi ông tử vong vào năm 1503.

Tìm hiểu về gia đình khét tiếng nhất nước Ý thời Phục hưng

 • Tác giả: www.greelane.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4325 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Gia đình Borgia đã giữ lợi nhuận của mọi người kể từ thời kỳ Phục hưng của họ, nhờ vào bạo lực và hoạt động đầu lâu.

Giáo hoàng Alexanđê VI ✔️ Mộc Media ✔️

 • Tác giả: mocmedia.com.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6705 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law