Mục Lục

Phi Lộ 3

1. Cái gì là

bản lai diện mục

của vũ trụ? 6

2.

Vũ trụ

chỉ là một định nghĩa? 9

3.

Thế lưu bố tưởng

12

4.

Tâm tưởng

tượng tạo thành vạn vật? 20

5. Lang Thang trong

vũ trụ

22

6. Tiệm

nghiệp quả

29

7.

Duyên khởi pháp

giới 31

8. Tán tụ, & viễn tải lượng tử 33

9. Không có

sinh tử

không có

hoại diệt

39

10. Toàn bộ chỉ do tâm tạo 41

11. Mạtna, Alạida Thức &

lưới Đế Châu

42

12.

Duy nhất

Tâm 49

13.

Vũ trụ

là thông tin số hóa? 51

14.

Toàn cầu

tức không phải

toàn cầu

gọi là

toàn cầu

53

15. Những

Tam Tạng

Luận Sư

của

Phật Giáo

58

16. Khả năng

ý tưởng

bất tận

65

17.

Vũ trụ

sắc thể 66

18.

Bản chất

của

hạ nguyên

tử 68

19.

Tam Giới

71

20.

Tổng tướng

ảnh tượng

75

21.

Bất biến

tùy duyên

79

22. Bất lập

đạo lý

81

23.

Tìm tòi

vũ trụ

& nguồn gốc

chúng sinh

84

24. Siêu

du hành

gia trong

Tam Giới

85

25.

Tri Kiến

Như Lai

90

Kết Luận

94

Tài Liệu

Tham Khảo

97

 

Phi Lộ 

 

Trong thuyết ‘khổn tiên thằng’ (sợi dây tiên, string theory,) suy đoán thời gian trước big bang, thuyết sợi dây tiên này đề xuất rằng big bang không phải là bắt đầu của vũ trụ nhưng nó đơn giản chỉ là chuổi nhân quả (cause & effect) của vô lượng kiếp.

Xem Thêm  Lịch sử tên gọi các chòm sao thiên văn

Có phải big bang thật sự là thời gian khởi đầu của vũ trụ sắc tướng được nghe đến bởi tri thức & suy luận của bộ não qua nhục nhãn (kiến giác qua 16 căn trần thức lệch lạc) của con người?

Hay, có phải vũ trụ đã có trước những chuổi big bangs đó rồi?

Những tâm tư trên, từ cổ chí kim, luôn luôn ám ảnh nhân loại & nó đã được gói ghém trong một bức họa nổi danh, 1897, bởi họa sĩ Paul Gauguin:

Tất cả chúng ta từ đâu tới đây? Tất cả chúng ta là cái gì đây? Tất cả chúng ta đang đi về đâu? Những mảnh đời này diễn tả như là vòng sinh, sống & chết – là nguyên thủy, căn cước (ngã,) duyên kiếp/số mệnh nghiệt ngã, & khổ đau của riêng mỗi cá nhân – mối quan tâm của những người này là sự quan hệ với những vũ trụ.  Tất cả chúng ta có lẽ tìm về nguồn cội qua nhiều thế hệ, qua tới những tiên tổ thú vật của tất cả chúng ta, cho đến dạng sớm nhất của sự sống, đến những phân tử thống kê trong vũ trụ nguyên thủy, đến những năng lượng vô hình tích lũy trong không gian trước đây.  

Có phải tộc gia phả của tất cả chúng ta trở về trước là vô lượng?  Hay, những nguồn gốc sẽ chấm hết?  Vũ trụ này sẽ không truờng tồn trọn đời nhưng luân hồi vô thường như vô lượng kiếp sống nhân sinh của chúng ta?

Tôi xin dùng phương tiện triết lý & vật lý của Phật Giáo để giải thích, vũ trụ sinh trụ hoại diệt, hay đúng ra là mở đóng (open & close, close & open) trong vòng luân hồi cực tiểu tới cực đại, cực đại tới cực tiểu, không biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm cuối cùng, vô thủy vô chung.

Xem Thêm  Vũ trụ khởi đầu như thế nào

Luân hồi sinh lão bệnh tử của chúng sinh, giống hữu tình lẫn giống vô tình cũng ở trong những định luật của vũ trụ như thế. Phật Giáo gọi là như thị tri kiến.

Ngoài ra, cận tử nghiệp, & sau tử môn quan, vẫn luôn luôn là những điều huyền bí ở ngoài phạm trù hiểu biết của nhân sinh.

Bởi do tâm lý thông thường, loài người lo sợ những hiện tượng bí ẩn mà trí thông minh của nhân loại chưa giải thích nổi.

Tôn giáo không phải từ nguyên do thiên nhiên (trời sanh,) hay bởi ‘tiến hóa’ mà có.  Mà bởi vì con người có lẽ đã không được “cấu tạo” hoàn hảo hay chưa tiến hóa hoàn toàn do đó vẫn bị vô minh che lấp trí tuệ, tâm trí luôn luôn phan duyên, chấp vào sinh tử, tham sinh húy tử.  Thêm nữa, bởi thần hồn nhát thần tính, sợ hải lo ngại mang đến khổ đau.   Vì thế, con người mới ‘sáng tạo’ ra những tôn giáo hữu thần, & cầu xin được cứu rổi, hy vọng được trường sinh bất lão, mọi sự như ý, & an toàn sống trên cõi thiên đường vĩnh hằng.

Bát Nhã Tâm Kinh/Vô Thượng Niết Bàn đã đề cập đến những khủng bố uý trong tâm khảm của nhân sinh về luân hồi sinh tử, qua biện pháp vô uý để đạt cứu cánh Niết Bàn như sau:

Phiên âm: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Nam mô bát nhã ba la mật đa. 

Xem Thêm  Tôn vinh Kỷ niệm 50 năm 2001: Nguyên khối và Hy vọng cho loài người

“.”  Tức là “.”

Ngoài ra,  “chấp cứu cánh Niết Bàn cũng là điên đảo mộng tưởng.

Đây chính là những điểm viên diệu, bất khả tư nghị, của Phật Giáo Đại Thừa.

pdf_download_2
Vũ Trụ Ảo

.

By ads_law

Trả lời