Híng dÉn HS x©y dùng kÕt cÊu 3 phÇn cña mét bµi.[r] – 123doc – thư viện trực tuyến, download tài liệu, tải tài liệu, sách, sách số, tài liệu, audio book, sách nói hàng đầu Việt Nam

Bạn đang xem: xé dán tranh tĩnh vật

Ngày đăng: 02/04/2021, 01:26

Híng dÉn HS x©y dùng kÕt cÊu 3 phÇn cña mét bµi.[r] (1) Tuần 15 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009 Tập ¢: Ι.Mục tiêu: – Biết đọc với giọng vui, hồn nhiên; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn – Hiểu nội dung : Niềm vui sướng khát vọng tốt đẹp trò chơi thả diều mang lại cho lứa tuổi nhỏ II.Các hoạt động dạy, học: 𝓐.Xác minh : – 2HS tiếp nối đọc : Chú Đất Nung+ thắc mắc 2,3,4 SGK Ɓ.Bài : α)Luyện đọc: – GV đọc mẫu ,chia đoạn (2 đoạn ) – HS tiếp nối đọc đoạn (đọc 2- lợt) +Phối hợp giải nghĩa từ ngữ thích sau +Nhắc HS biết nghỉ dài sau dấu chấm ,biết nghỉ chỗ ,biết đọc liền mạch số cụm từ – Luyện đọc theo cặp – 1- HS đọc – GV đọc diễn cảm ɓ)Tìm hiểu : ?Tác giả chon cụ thể để tả cánh diều ? ?Trò chơi thả diều mang lại cho trẻ em niềm vui nh nào? ?Trò chơi thả diều mang lại cho trẻ em mơ ớc đẹp nh th no? ?Qua câu mở kết ,tác giả muốn nói điều cánh diều ti th¬ (HS chän ý 2) ¢)HD đọc diễn cảm : – HS: em đọc tiếp nối đoạn ,cả lớp theo dõi để tìm giọng đọc đoạn văn – GVHD HS luyện đọc thi đọc diễn cảm đoạn.Chọn đoạn : “Tuổi thơ… sớm” 3- Cđng cè dËn dò: ?Nêu nội dung – Nhận xÐt tiÕt häc To¸и: Ι.Mục tiêu: (2)𝓐.Bài cũ : – Chữa bµi tËp vỊ nhµ Ɓ.Bµi míi : α)Phộp chia: 320: 40(số bị chia số chia có chữ số tận cùng) HS chuyển phép chia thành phép chia cho tích tính : 320:40=320: (10×4) =320:10:4 =32:4 =8 ?Em có nhận xét kết cuả hai phép tính ?(đều 8) ?Em có nhận xét chữ số 320và 32,40 4? – HS nªu kÕt luËn ɓ)PhÐp chia : 320000:400 – ChuyÓn phép chia thành phép chia cho tích tÝnh : 32000: (100×4); 32000: (80×5); 32000:( 2×200) – HS thùc hiƯn – GVHD lµm tÝnh däc – Nhận xét kết hai phép tính trên: 32000:400=320:4 – Rót kÕt luËn ¢)Tổng kết SGK- HS đọc nhiều lần Bài 1: Đọc yêu cầu – HS :2em làm bảng lớp ,cả lớp làm vào – GV:Nhận xét,cho điểm Bài 2:Bài tập yêu cầu làm gì?Tìm x ?x toán gọi gì?Nêu cách tìm HS làm bài,chữa  Bµi 3: – Đọc đề ,tóm tắt – HS giải tập vào vở,2 em lên bảng giải câu 4- Củng cố – dặn dò: – Nhận xét học – Dặn làm tËp vµo vë bµi tËp Kĩ thuật: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn( TIẾT 1) Ι.Môc tiªu: Sử dụng số dụng cụ , vật liệu cắt, khâu ,thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản Có thể vận dụng hai ba kĩ cắt , khâu ,thêu học II.§å dïng: – Tranh quy trình chơng – Mẫu khâu,thêu học (3)*GV tổ chức ôn tập học chơng – HS nói lại loại mũi khâu,thêu học( khâu thờng,khâu đột tha,khâu đột mau,thêu lớt vặn,thêu móc xích) – HS nói lại quy trình cách cắt vải theo đờng vạch dấu +khâu thờng +khâu ghép hai mép vải mũi khâu thờng +khâu đột tha +khâu đột mau +khâu viền đờng gấp mép vải mũi khâu đột +thêu lt +thêu móc xích – Các HS kh¸¢ nhËn xÐt bỉ sung ý kiÕn – GV nhận xét sử dụng tranh quy trình để củng cố tri thức cắt ,khâu ,thờu ó hc *Củng cô- dặn dò: – GV nhận xét tiết học – Dặn HS chuẩn bị tiết sau _ Thứ ba ngày tháng 12 nm 2009 Luyện từ câu: Ι.Mục tiªu: Biết thêm tên số đồ chơi, trị chơi; phân biệt đị chơi có lợi đồ chơi có hại ; nêu vài từ ngữ mô tả tình cảm, thái độ người tham gia trò chơi II.§å dïng: – Tranh phãng to ë SGK – GiÊy khæ to III.Các hoạt động dạy- học: 𝓐.Bài ¢: – Nhắc nhở lại ghi nhớ – HS lên bảng đặt thắc mắc với mục đích khen ,nêu yêu cầu – Nhận xét ,cho điểm Ɓ.Bµi míi : Bài 1:Đọc yêu cầu cđa bµi tËp – Thảo luận nhóm đơi :1 em nêu thắc mắc ,một em trả lời tranh – Làm mẫu tranh :?Bức tranh có trị chơi nào?Muốn chơi trị cần phải có đồ chơi nào? – GV đính tranh 2+3 :2 em lên bảng trình bày – Tiếp tục hết ,cả lớp nhận xét ,bổ sung – Cuối em đọc trò chơi,1 em đọc đồ chơi Bài 2: – Đọc yêu cầu tập – HS suy nghÜ lµm bµi (4) Bài3: Đọc yêu cầu ,cả lớp theo dõi SGK GV giúp HS trả lời thắc mắc tập Bài 4:- Đọc yêu cầu – HS lµm vë + em lµm giÊy to – Nhận xét ,chữa – Gii ngha mt số từ – đặt câu 3.Củng cố – dặn dò : – NhËn xÐt tiÕt häc – HS ghi nhớ từ ngữ trò chơi vừa học To¸и: Ι.Mục tiêu: Biết đặt tính thực phép chia số có chữ số cho số có hai chữ số (chia hết ,chia có dư ) II.Hoạt động dạy học: 𝓐 Bài cũ: Chữa bt nhà Ɓ Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Tìm hiểu bài: α) Trường hợp chia hết: 672 : 21 =? *Đặt tính *Tính từ trái sang phải ( nói viết sgk) – Gv gúp hs ước lượng tìm thương lần chia Ví dụ: 67 : 21 ; lấy 6: 42 : 21 2: lấy 4: 672 : 21 =32. ɓ) Trường hợp chia có dư: 779 : 18 = ? * Đặt tính * Tính từ trái sang phải ( sgk) 779 : 18 = 43 (dư 5) Note : Gv cần giúp hs tập ước lượng tìm thương lần chia Thực hành: Bài 1: Hs đặt tính tính Bài 2: Hướng dẫn hs chọn phép tính thích hợp Xếp 240 ghế vào 15 phòng học : Chia 240 cho 15 Giải: Số bàn ghế xếp vào phòng là: 240 : 15 =16 (bộ) (5) Củng cố ,dặn dò: Nx học VN hoàn thiện bt Chính tả: Ι.Mục tiêu: -Nghe- vit ỳng tả ; trình bày đoạn văn -Làm BT α/ ɓ II.§å dïng: – Một vài đồ chơi phục vụ tập 2- :chong chóng,chủ lái xe,… – Một vài tờ phiếu III.Các hoạt động dạy- học: – GV: Đọc đoạn văn cần viết tả ,HS theo dõi tìm từ dễ viết sai – GV :Cho HS viết từ khó vào bảng – GV đọc câu ,từng phận câu để HS viết – GV đọc cho HS dò lại – Chấm ,chữa 3- Hớng dẫn HS làm bµi tËp:  Bài 2b: Các tiếng có chứa ngã,hỏi… – ?:tàu hỏa,thủy ,khỉ xe đạp… – ~:ngựa gỗ ,bày cỗ,diễn kịch, Bài 3: GV nêu yêu cầu – HS: mi em chn trò chơi hay đồ chơi mô tả trò chơi hay đồ chơi – HS:Tả đồ chơi phối hợp cử Gọi số em đọc làm ,cả lớp nhận xét 4.Củng cố- dặn dò : – NhËn xÐt giê häc _ Thứ tư ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc: Ι.Mơc tiªu: -Biết đọc với giọng vui, nhẹ nhõm ;đọc nhịp thơ, bước đầu biết đọc với giọng có biểu cảm khổ thơ -Hiểu ND: Cậu bé tuổi Ngựa thích cất cánh nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi yêu mẹ , đâu nhớ tìm đường với mẹ II.§å dïng: (6)III.Các hoạt động dạy- học: 𝓐.Baì cũ: HS đọc “Cánh diều tuổi thơ”+ thắc mắc SGK Ɓ.Bài mới: α)Luyện đọc:Theo bớc nh tiết trứơc ɓ)Tìm hiểu Khổ 1:HS đọc ?Bạn nhỏ tuổi gì? ?Mẹ bảo tuổi tính nết ? Khổ 2:HS đọc ?Ngựa theo gió rong chơi đâu? Khổ2:HS đọc ?Ngựa theo gió rong chơi đâu? Khổ 3: HS đọc thầm ?Điều mê hoặc “ngựa con”trên cánh đồng hoa? Khổ 4: HS đọc thầm thảo luận thắc mắc sau: ? “Ngựa con” nhắn nhủ mẹ điều gì? ?Nếu vẽ tranh minh hoạ thơ ,em vẽ nh nào? ¢)HD học viên đọc diễn cảm học thuộc lòng – HS em tiếp nối đọc thơ – HD em tìm giọng đọc thể nội dung khổ thơ – HD đọc diễn cảm khổ ,HS thi đọc diễn cảm – Thi đọc thuộc lịng – Nêu nhận xét em vỊ chó bÐ cã ti Ngùa? – Nªu néi dung thơ – Nhận xét học – Về nhà học thuộc lòng thơ ,chuẩn bị sau To¸и: (tiếp) Ι.Mục tiêu: Thc hin ¢ phép chia số có chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết, chia có dư ) II.Các hoạt động dạy- học 𝓐.Bài cũ: Chữa tập nhà Ɓ.Bài mới: α) 8192:64 – HS nói lại bớc thực phép tính (Đặt tính,tính) – HS làm nháp ,nêu phương pháp tính,GV ghi nh SGV ?8192:64 phép chia hết phép chia có {d}?Vì sao? – HD cách ớc lợng thơng lần chia 179:64 cã thĨ íc lỵng 17:6 =2 {d} 512:64 cã thĨ íc lỵng 51:6=8 {d} ɓ)PhÐp chia 1154:62 (7)- Làm tơng tự ¢©u α ?Em cã nhËn xÐt vỊ phÐp chia ?(phép chia có {d}) ?Em cần lu ý vỊ sè {d}?  Bài 1: HS làm bảng  Bài 2:Đọc đề,tóm tắt 12bút=1tá 3500bút =tá;thừa bút Bài 3: Tìm x: – HS lµm vµo vë – GV chÊm ,chữa – Tổng kết học – HD tập làm thêm Tập làm văn : Ι.Mơc tiªu: -Nắm vững cấu trúc phần ( mở bài, thân bài, kết ) văn mô tả đồ vật trình tự mô tả ; hiểu vai trò xem xét việc mô tả cụ thể văn ,sự xen kẽ lời tả với lời kể -Lập dàn ý cho văn tả áo mặc đến lớp II.§å dïng: – PhiÕu khỉ to viÕt bµi tËp 2b – PhiÕu HS lËp dµn ý III.Các hoạt động dạy- học: 𝓐.Bài cũ: – em đọc nội dung phần ghi nhớ – em đọc mở bài,kết tả trống Ɓ.Bài mới: 1- Giíi thiƯu bµi: SGV 2- häc HD sinh lun tËp  Bµi: – HS tiếp nối đọc tập – Đọc thầm : Chiếc xe đạp Ƭ – Tư duy trao đổi trả lời lần lợt thắc mắc α,¢,{d} – GV nhận xét ,chốt lại lời giải  Bµi 2: – HS đọc yêu cầu đề – GV ghi bảng đề : Tả áo em mặc đến lớp hơm – HS lËp dµn ý dùa theo nội dung ghi nhớ tiết tập làm văn trớc – HS làm cá nhân ,viết vào giấy to (2 em) – Một số em đọc dàn ý ,cả lớp nhận xét,bổ sung (8)- VỊ nhµ hoµn chØnh dµn ý văn tả áo _ Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Lun tõ vµ ¢©u: Ι.Mục tiêu: – Nắm phép lịch hỏi chuyện người khác; biết thưa gởi, xưng hô phù phù hợp với quan hệ người hỏi ;tránh thắc mắc tị mò làm phiền lòng người khác – Nhận ra quan hệ nhân vật , tính cách nhân vật qua lời đối đáp II.§å dïng: – Bút giấy khổ to để làm tập III.Các hoạt động dạy – học: 𝓐.Bi ¢: – 1HS làm lại tập – HS làm lại tập 3c Ɓ.Bài mới:  Bài tập 1: HS đọc yêu cầu tập ,tư duy làm cá nhân phát biểu ý kiến Cả lớp GV nhận xét ,chốt li li gii ỳng +Thắc mắc : Mẹ ti ɢ×? +Thái độ thể thái độ lể phép Lời gọi:Mẹ  Bài tập 2: – HS đọc yêu cầu ,tư duy viết vào tập +2em viết vào giấy to – Cả lớp nhận xét bạn viết phiếu to – Gọi vài em đọc làm – Cả lớp nhận xét Thắc mắc lịch ch-a ,phù phù hợp với quch-an hệ giữch-a ngời đợc hỏi chch-a?  Bµi tËp 3: – HS đọc yêu cầu,tư duy,trả lời thắc mắc – Nhận xét,tổng kết  Bài 1: – HS đọc yêu cầu tập – Thảo luận nhóm làm vào + viết giấy to – Dán lên bảng ,nhận xét, chữa – KÕt luËn  Bµi 2: – HS đọc yêu cầu tập – GV mời HS đọc thắc mắc đoạn trích truyện “Các em nhỏ cụ già” +HS đọc thắc mắc bạn nhỏ tự đặt cho +HS2 đọc thắc mắc bạn nhỏ hỏi người lớn tuổi – GVHD học viên nội dung so sánh,tổng kết (9) To¸и : Ι.Mơc tiªu: Thực phép chia số có 3,4 chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết, chia có dư ) II.Các hoạt động dạy- học: 𝓐.Bài cũ: – HS lên bảng chữa tập nhà – GV chấm số – Nhận xét cho điểm Ɓ.Bài míi: Bài 1: – HS nêu yêu cầu tập – HS làm lần lợt tập vào bảng – GV nhận xét chữa Bài 2: – Bài yêu cầu làm gì? – Nêu thứ tự thùc hiƯnc¸¢ phÐp tÝnh mét biĨu thøc – HS làm vào nháp ,2 em lên bảng làm câu – Nhận xét ,chữa – GV chấm chữa – Nhận xÐt tiÕt häc _ KĨ chun : Ι.Mơc tiªu: – Kể lại mẩu chuyện nghe, đọc nói đồ chơi trẻ em vật thân thiện với trẻ em – Hiểu nội dung mẩu chuyện kể II.§å dïng: – Một số truyện viết trò chơi trẻ em III.Các hoạt động dạy- học: 𝓐.Bài cũ: – HS kể lại 1- lần đoạn mẩu chuyện “Bóp bª cđa ai” Ɓ»ng lêi kĨ cđa Bóp bª Ɓ.Bµi míi: – HDHS hiểu yêu cầu tập – em đọc yêu cầu tập (10)?Truyện có nhân vật đồ chơi trẻ em?Truyện có nhận xét vật thân thiện với trẻ em +Chó lÝnh ch× dũng cảm(An- dec- xen) +Chú Đất Nung (Nguyễn Kiên) +Bọ ngựa (Tô Hoài) – HS giới thiệu tên mẩu chuyện – HS thc hnh ƙ chuyện ,trao đổi ý nghĩa mẩu chuyện *Lu ý:+Kể chuyện phải có đầu, có +§èi víi chun dài kể 1- đoạn – Khen em kể tốt – Về nhà kể cho ngời thân nghe Luyện tốn Ι.Mơc tiªu: – Củng cố cách chia số có hai chữ số chia hai số có tận chữ số – Rèn kĩ chia II.Các hoạt động dạy- học: Bài 1: Đặt tính tính : 480 : 60 95000 : 500 37800 : 90 – HS làm bảng + em lên bảng làm – Nhận xét chữa Bài 2: Đặt tính tính: α) 750 : 15 ɓ) 618 : 38 448 : 28 844 : 46 945 : 35 786 : 65 – HS lµm vµo vë – GV chấm chữa Bi 3: Chi hi trng ph huynh HS mua 450 để phát thởng cho 30 HS giỏi lớp Hỏi HS giỏi đợc ? HD: – Gọi HS đọc đề bài,tóm tắt – HS giải vào 𝒱 – GV gọi số em trình bày làm – Cả lớp nhận xét ,bổ sung *Củng cố- dặn dò: – Nhận xét học – Chữa tập vào _ Thứ sáu ngày thỏng 12 nm 2009 Tập làm văn: Ι.Mơc tiªu: – Biết xem xét đồ vật theo trình tự hợp lí , nhiều cách khác nhau; phát đặc tính phân biệt đồ vật với đồ vật khác (11)II.§å dïng: – Tranh minh häa ë SGV – Một số đồ chơi :gấu ,thỏ bông, ôtô ,búp bê biết múa hát,… – Bảng phụ viết sẵn dàn ý tả đồ chơi III.Các hoạt động dạy- học: 𝓐.Bài cũ: – 1HS đọc dàn ý văn tả áo – 1HS đọc văn tả áo Ɓ.Bµi míi: Bài 1: – HS tiếp nối đọc yêu cầu gợi ý – Một số HS giới thiệu đồ chơi – HS đọc thầm yêu cầu gợi ý SGK ,QS đồ chơi chọn,viết kết vào BT (gạch đầu dịng) – HS tr×nh bày kết xem xét ,cả lớp GV nhận xÐt  Bµi 2: ?Khi xem xét đồ vật cần ý điều gì?(SGV) GV: QS gấu bơng :kiểu dáng,màu lơng sau tới đầu,mắt,mũi ,mõm,chân,tay kế hợp nhiều giác quan để tìm điểm nỗi bật – GV nêu yêu cầu tập – HS lµm bµi vµo vë bµi tËp – HS tiếp nối đọc dàn ý lập – NhËn xÐt ,bỉ sung ,Chän dµn bµi tèt nhÊt – Nhận xét học – Chuẩn bị tiết sau _ To¸и: tiếp) Ι.Mục tiêu: Thc phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số ( chia hết, chia có dư ) II.Các hoạt động dạy- học: 𝓐.Bài cũ: Chữa tập nhà Ɓ.Bài : α) Phép chia: 10150:43 – HS nói lại cách t tớnh 𝒱 tớnh – HS làm nháp ,gọi em nêu phương pháp tính – Hỏi HS lớp làm nh nào?Đây phép chia hết hay phép chia {d}? – Ước lợng : 101:43 øíc lỵng 10:4 {d} (12)ɓ)PhÐp chia : 26345: 35 – GV ghi bảng ,HS làm nháp – Gọi HS nêu cách thực tính (2- 3em)nh SGK ?PhÐp chia 26345 : lµ phÐp chia hÕt hay phÐp chia cã {d}? ?Trong phÐp chia có {d} cần ý điều gì? – HD HS cách ớc lợng thơng lÇn chia  Bài 1: – HS đọc yêu cầu – HS làm bảng – Nhận xét,đối chiếu  Bài 2: HS đọc yêu cầu tập ?Bài tốn cho biết gì?Hỏi gì? ?Muốn giải tốn trớc tiên ta làm gì? – Sau giải vào – ChÊm ,ch÷α 4- Củng cố- dặn dò: – Nhận xét tiết häc _ Âm nhạc : Học hát: Giành riêng cho địa phương Ι Yêu cầu cần đạt : Biết hát theo nhạc điệu lời ca II.Chuẩn bị: Bài hát tự chọn III.Hoạt động dạy học: HS hát hát dành riêng cho địa phương phần phụ lục Chiều: Luyn toỏn Ι.Mục tiêu: – HS làm số toán số tự nhiên – HS làm số toán phép tính II.Cỏc hoạt động dạy- học:  Bài 1: Cho chữ số 1,2,4,5.Từ chữ số viết số có chữ số khác riêng chữ số viết vị trí hàng nghìn.Em có nhận xét xuất chữ số hàng? HD: +Đặt chữ số vào vị trí hàng nghìn ta viết đợc số có chữ số khác Các số : 1245, 1254 ,1425,1452,1524,1542 Ta nhận thấy chữ số đợc viết lần vị trí hàng nghìn cịn chữ số 2,4,5 xuất lần hàng trăm ,chục nhà cung cấp Bài 2: Có số có chữ số viết chữ số 2,3,5,6,7 (Các chữ số lặp số) (13)Vậy ta viết đợc 5x5x5=125(số) có chữ số  Bài 3: 67/10 (phơng pháp giải toán 4) HD gii :trang 69 * Củng cố- dặn dò: – Nhận xét tiết học – Xem lại cách giải dạng Luyện tiếng việt: Luyện tập làm văn Ι. Mục đích, yêu cầu: Tiếp tục luyện tập mô tả đồ vật II Hướng dẫn luyện tập: Gv gọi em học viên giỏi đọc dàn ý * Hớng dẫn HS xây dựng kết cấu phần – Chọn cách mở trực tiếp hay gián tiếp + Gọi HS đọc phần mở trực tiếp (hoặc gián tiếp) – Chọn kết theo mở rộng không mở rộng + HS đọc kết Củng cố dặn dị – GV thu bµi chấm: – GV nhắc HS cha ưng ý làm lại vào tiết sau nộp tiếp _ Ι.Mục tiêu: – HS nắm đợc u điểm để phát huy,thấy tồn lớp để khắc phục – Đề phơng hớng tuần tới II.Cách tiến hành: – Lớp trởng nhËn xÐt – ₵¶ líp bỉ sung – Bỗu bạn có nhiều điểm tiến để tuyên dơng – Kh¾c phục khuyết điểm tuần – Lp thành tựu cao chào mừng ngày thành lập quân đội – Chuẩn bị ơn tập để thi học kì (14)

Xem Thêm  Top 6 Cửa Hàng Xe Máy ở Nha Trang Uy Tín Nhất - mua xe máy trả góp tại nha trang

– Xem thêm –

Xem thêm: xé dán tranh tĩnh vật Lọ hoa & quả,


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài xé dán tranh tĩnh vật

Xé dán lọ hoa/Bài 1/Những màu sắc khác nhau/Mĩ thuật cánh diều lớp 3/Tear and paste the flowerpot

 • Tác giả: THÂN THỊ HUỆ
 • Ngày đăng: 2022-01-12
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1619 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cám ơn các bạn đã xem video, các bạn hãy like, chia sẻ và đăng kí kênh ủng hộ mình nhé! Thanks you! Love you!
  Truy cập kênh https://www.youtube.com/c/THÂNTHỊHUỆ để xem nhiều video về bài giảng video mĩ thuật lớp 1-5, các video hướng dẫn phục vụ soạn bải giảng powerpoint môn mĩ thuật.

Bài 31: Xé dán tĩnh vật

 • Tác giả: wincat88.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1241 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 11.31 MB, 18 trang )

28 Xé dán tĩnh vật ý tưởng

 • Tác giả: www.pinterest.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9363 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 22-04-2021 – Tìm tòi bảng của Kiều Tâm”xé dán tĩnh vật” trên Pinterest. Xem thêm ý tưởng về mỹ thuật, văn nghệ, thiết bị máy ảnh.

XÉ DÁN TRANH TĨNH VẬT – TIẾT 2

 • Tác giả: olm.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4136 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: XÉ DÁN TRANH TĨNH VẬT – TIẾT 2, XÉ DÁN TRANH TĨNH VẬT – VẼ MÀU, lớp 8
Xem Thêm  Phim cổ trang Trung 2022: Dương Tử sẽ bị "mỹ nhân Tân Cương" đè bẹp? - sẽ co trang

XÉ DÁN TĨNH VẬT LỌ HOA VÀ QUẢ

 • Tác giả: viettelstudy.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 5157 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay vì học mĩ thuật chỉ có bút màu, chì bình thường thì nay các bạn học viên được tiếp xúc thêm một loại vật liệu mới không …

Bài 31: Xé dán tĩnh vật

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2539 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Khám Phá Khoa Học

By ads_law